Prevajanje iz bosanskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Neposredno prevajanje iz bosanskega v španski jezik je vrsta storitve, ki jo vsem zainteresiranim strankam po zelo ugodnih cenah in v optimalnih rokih nudijo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Toda, ko je to potrebno, lahko poleg obdelave različnih materialov v pisani obliki uporabijo tudi tolmačenje v tej različici jezikov oziroma pristopajo, tako simultanemu in konsekutivnemu kot tudi tako imenovanemu šepetanemu tolmačenju. Strankam, ki jim je ta storitev potrebna, bo precej lažje, ker pri nas lahko pod odličnimi pogoji najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje, pri čemer se strokovna ekipa naše poslovnice odloči, katera od vseh omenjenih storitev je najboljša za uporabo, da bi bile zahteve dogodka, ki ga stranke organizirajo, v celoti izpolnjene.

Ti strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v španski jezik za učbenike in katerokoli književno delo, kar vključuje, tako romane in dela beletrije kot tudi katerokoli poetsko ali prozno delo, prav tako pa obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s spletnim področjem (spletne strani, spletni katalogi, programi, vsebina spletne prodajalne, aplikacije in drugi).


Prevajanje iz bosanskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v bosanski jezik

Prav tako obdelujejo tudi tiste, ki so na prvem mestu namenjene reklamiranju (plakati, vizitke, brošure, PR članki, reklamni zloženke, katalogi in druge), če pa je to potrebno, sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi strokovna kot tudi poljudna besedila različne tematike. Poleg tega prevajajo tudi različne vrste, ne samo video, ampak tudi zvočnih vsebin in ta storitev poleg prevajanja iz bosanskega v španski jezik za reklamna sporočila, oddaje različnih vrst in filme (dokumentarni, risani, animirani, igrani in drugi) ter serije in ostale vsebine te vrste, vsekakor predvideva tudi njihovo sinhronizacijo oziroma storitev, ki vključuje podnaslavljanje vseh prevedenih vsebin te vrste. Profesionalni lektorji in korektorji lahko nudijo svoje storitve vsem zainteresiranim strankam, če prevodi iz bosanskega v španski jezik, ki jih posedujejo niso kakovostno izdelani.

Vse omenjene vsebine pa tudi številne druge, za katere vam je potrebno neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, na obdelavo lahko pošljete preko elektronske pošte in po tem, ko bo izvedena njihova obdelava oziroma ko prevajalci in sodni tolmači izpolnijo svojo obveznost, jih lahko osebno prevzamete na enak način.

V primeru, da zahtevate prevajanje iz bosanskega v španski jezik za neki dokument, morate vedeti, da naši strokovnjaki izvajajo njegovo kompletno obdelavo v skladu s pravili, to je najprej pristopajo njegovemu prevajanju v omenjeni različici jezikov in potem tudi overitvi prevoda. Toda treba je poudariti, da v določenih primerih takšen način obdelave različnih vrst dokumentov, ni mogoče šteti za zadosten, da bi se ta obravnaval kot pravno veljaven, ker je treba izvesti nadoveritev. Toda, ko se izvaja nadoveritev, to predvideva overitev s haškim žigom, ki je poznan tudi kot Apostille, za katerega niso pristojni strokovnjaki Akademije Oxford, pa se zaradi tega vsaka posamezna stranka, ki je potrebna obdelava dokumentov, mora o tem pozanimati v službah, ki so pristojne za overitev s tem žigom. Tedaj morajo vprašati, ali je ta obvezen tudi za dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz bosanskega v španski jezik in če dobi pritrdilen odgovor (ker se s tem žigom ne overjajo vsi dokumenti, ki se v omenjeni različici jezikov prevajajo), je v vsakem primeru zelo pomembno vprašati, kdaj poteka overitev s tem žigom, glede na to, da za določene dokumente ta poteka šele po tem, ko sodni tolmači in prevajalci končajo s svojim delom, nekateri pa se najprej overijo z omenjenim žigom, pa se šele potem pristopa prevajanju. Toda v tem primeru se prevaja tudi vsebina haškega žiga in dokumenta, pa se potem šele na koncu izvede overitev zapriseženega sodnega tolmača.

Za overitev z žigom sodnega tolmača je zelo pomembno, da ta strokovnjak pri izvedbi te storitve poseduje tudi izvirni dokument, ker ima zakonsko obveznost, da preveri verodostojnost prevoda oziroma ga primerja z izvirnim, tako da je vsaka stranka, ki zahteva prevajanje iz bosanskega v španski jezik za dokumente dolžna priložiti tudi izvirnike, ki pa se uporabljajo izključno na vpogled in vračajo skupaj z obdelanimi dokumenti. Postopek dostave dokumentov na obdelavo predvideva ali njihovo pošiljanje preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, stranke pa imajo tudi možnost, da jih osebno prinesejo v prostore Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Če je potrebno, da prevajalci in sodni tolmači izvedejo nujno prevajanje iz bosanskega v španski jezik za neki dokument, stranki je tedaj dovoljeno, da pošlje skenirane materiale po elektronski pošti, toda potem je dolžan dostaviti tudi izvirne materiale v skladu s predhodno opisanimi načini. Prav tako je pomembno tudi poudariti, da se dostava obdelanih dokumentov razlikuje glede na ostale materiale, ker jih stranke lahko prevzamejo osebno v prostorih naše poslovalnice, toda če jim to ne ustreza, jim omogočamo dostavo prevedenih in overjenih dokumentov preko kurirske službe, in to po zelo ugodni ceni. To posebej poudarjamo, ker gre za dodatno storitev in jo vsaka posamezna stranka mora plačati, ko prevzema pošiljko.

Prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz bosanskega v španski jezik

Ne samo prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz bosanskega v španski jezik, ampak naši strokovnjaki v skladu z veljavnimi pravili prav tako izvajajo tudi overitev izdelanega prevoda tega pa tudi številnih drugih dokumentov.

Osnovni pogoj, ki ga mora izpolniti vsaka posamezna stranka, ki je potrebno prevajanje v tej različici jezikov, tako za omenjeno potrdilo kot tudi za katerikoli drugi dokument, je, da nam prinese ali pošlje izvirne dokumente, ki jih sodni tolmač uporablja v postopku overitve. Poleg tega je zaželeno, da vsaka stranka pred vsem tem izve, ali je treba pristopiti tudi nadoveritvi oziroma preveri ali se za določene dokumente zahteva overitev s haškim (Apostille) žigom.

Prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov vsekakor obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti in potem tudi potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o stanju računa v banki in vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Naši strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v španski jezik za različne vrste pravnih aktov (licence, sodne odločitve, pravni red Evropske Unije, sodbe sodišč in pritožbe, pogodbe, tožbe, certifikati, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in drugi pravni akti).

Če je to potrebno, kompletno obdelujemo tudi vse poslovne dokumente (fakture, revizijska in finančna poročila, statut podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve in vsi drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem), poleg tega pa sodni tolmači in prevajalci strankam nudijo tudi prevajanje iz bosanskega v španski jezik in potem tudi overitev za diplomo in dodatek k diplomi, diplomske in seminarske naloge oziroma za predmetnike in programe fakultet kot tudi za zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter za potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih in za znanstvene patente pa tudi za rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela, to je za katerekoli dokumente, tako s področja znanosti kot tudi s področja izobraževanja.

Seveda sodni tolmači in prevajalci pristopajo tudi kompletni obdelavi osebnih dokumentov in poleg njihovega prevajanja iz bosanskega v španski jezik strankam nudijo tudi overitev, tako za vozniško dovoljenje, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi za izpiske iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje in osebno izkaznico oziroma za dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje in številne druge neomenjene osebne dokumente. Toda v tej kombinaciji jezikov naši strokovnjaki prevajajo tudi različne vrste dokumentacij pa stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v španski jezik za razpisno oziroma gradbeno ali medicinsko kot tudi tehnično dokumentacijo, lahko dobijo kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je v njihovi sestavi. S tem mislimo, tako na obdelavo gradbenih projektov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter zdravniških izvidov kot tudi na prevajanje v tej kombinaciji jezikov za deklaracije izdelkov in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma za navodilo za uporabo in druge dokumente, ki sestavljajo katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Simultano tolmačenje iz bosanskega v španski jezik

Samo dejstvo, da je simultano tolmačenje iz bosanskega v španski jezik najpogosteje uporabljena storitev, za nas predstavlja razlog, da jo posebej predstavimo, čeprav prevajalci in sodni tolmači lahko uporabijo tudi šepetano tolmačenje, v navedeni kombinaciji pa izvajajo tudi konsekutivno tolmačenje. Posebej želimo poudariti tudi to, da strankam, ki jih to zanima, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav tako izjemno pomembno, da nas pravočasno seznanijo z vsem kar je pomembno za organizacije dogodka, za katerega jim je potrebna konkretna storitev, tako da nas morajo seznaniti z njegovim trajanjem in potem tudi s prostorom, kjer naj bi ta dogodek potekal in da nam zagotovijo informacije o številu oseb, ki se ga bodo udeležile. Sicer se to zahteva zato, ker na podlagi teh podatkov strokovna ekipa naše poslovnice, ki je zadolžena za izdelavo ponudbe, lahko izbere tisto vrsto storitve, ki maksimalno kakovostno in korektno odgovori na vse te zahteve in s tem doseže, da bodo tudi vsi udeleženci tega dogodka več kot zadovoljni.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v španski jezik za vse vrste književnih dela (beletrija, poezija, romani, proza in drugi) kot tudi za učbenike in potem tudi za revije (otroške, strokovne, ilustrirane in druge) pa tudi za časopisne članke in besedila. Kar zadeva prevajanje besedil iz bosanskega v španski jezik, moramo poudariti, da omenjeni strokovnjaki enako profesionalno in kakovostno prevajajo, tako poljudne kot tudi strokovne vsebine, pri čemer je tema besedil lahko usmerjena na katerokoli vejo naravoslovnih pa tudi družbenih ved. Poleg tistih, katerih tema se tiče področij gradbene industrije, psihologije, znanosti in informacijskih tehnologij prevajajo tudi besedila, ki obdelujejo teme iz domene ekologije in varstva okolja, filozofije in prava oziroma ekonomije in politike pa tudi vseh drugih neomenjenih vej družbenih in naravoslovnih ved.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poznajo pravila marketinga, lahko zelo hitro izpolnijo zahteve strank in izvedejo prevajanje iz bosanskega v španski jezik, tako za reklamne kataloge in zloženke oziroma brošure kot tudi za PR članke pa tudi vizitke, reklamne letake in vse ostale materiale, ki so na usmerjeni predvsemna reklamiranje različnih vsebin. Vsaka stranka, ki zahteva to storitev, mora vedeti tudi to, da strokovnjaki naše ekipe vsekakor zelo dobro poznajo marketinška pravila in da jih pravilno uporabljajo, da bi dosegli osnovni cilj obdelave takšnih materialov in s čimer bo stranka tudi več kot zadovoljna.

Prevajanje spletnih katalogov iz bosanskega v španski jezik

V toku obdelave spletnih katalogov prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo samo njihovega prevajanja iz bosanskega v španski jezik, ampak implementirajo tudi SEO smernice (Search Engine Optimisation) in tako dosežejo precej boljšo vidljivost za takšne materiale na spletu. Poleg tega na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi prevajanje spletnih strani kot tudi programov in spletnih prodajaln in potem tudi različnih vrst aplikacij in vseh drugih vsebin, ki se nanašajo na splet.

Vsaka tista stranka, ki poseduje vsebine katerekoli vrste, za katere je izvedeno neposredno prevajanje iz bosanskega v španski jezik, pri čemer pa gre za za prevode, v katerih obstajajo številne napake, v okviru Prevajalskega centra lahko dobi storitev, za katero so zadolženi strokovnjaki v naši ekipi - lektorji in korektorji. Ko ti uporabijo pravila, ki so prisotna v okviru storitve redakcije, bo absolutno vsaka stranka zadovoljna s kakovostjo tako obdelanih vsebin.

Prevajanje iz bosanskega v španski jezik vključuje tudi obdelavo, tako zvočnih kot tudi video vsebin različne vrste in to pomeni, da sodni tolmači in prevajalci razen za serije in igrane filme strankam ponujajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v španski jezik za reklamna sporočila in animirane filme oziroma za zabavne oddaje ter za risane in dokumentarne filme, izobraževalne oddaje, serije in ostale video in zvočne vsebine. S ciljem, da strankam omogočimo kompletno obdelane materiale te vrste, jim ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje, medtem ko po potrebi lahko izvedemo tudi profesionalno sinhronizacijo vseh teh vsebin.

Cena prevajanja iz bosanskega v španski jezik

  • Iz bosanskega v španski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!