Prevajanje iz bosanskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi različni strokovnjaki, ki so med drugim specializirani tudi za neposredno prevajanje iz bosanskega v danski jezik. To storitev zainteresiranim strankam zagotavljajo, tako v pisani obliki, in to za katero koli vrsto vsebin, prav tako pa lahko pristopijo tudi k zagotavljanju storitev, ki se nanašajo na tolmačenje v konkretni jezični različici. Po potrebi zagotavljajo, tako konsekutivno in šepetano kot tudi simultano tolmačenje iz bosanskega v danski jezik in vsem, ki jih to zanima oziroma strankam, za katere dogodek je predvidena uporaba te storitve, po odličnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vsekakor so v naši ekipi tudi strokovnjaki, ki lahko izvedejo redakcijo različnih vrst materialov oziroma lahko pristopijo njihovi korekturi in lekturi, kar se nanaša na materiale, za katere je neposredno prevajanje iz bosanskega v danski jezik pred tem neprofesionalno izvedeno. Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v tej različici jezikov izvajajo tudi prevajanje za vse spletne materiale pa tudi za književna dela in najrazličnejše vrste besedil, po potrebi pa prav tako prevajajo tudi vsebine, ki so ozko povezane s področjem marketinga.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v danski jezik za spletne strani kot tudi za številne druge vrste spletnih vsebin ter časopisne članke in revije. Omenjeni strokovnjaki poskrbijo tudi za to, da strankam zagotovijo kompletno obdelavo, tako video vsebin različne vrste kot tudi vseh zvočnih materialov in po koncu njihovega prevajanja izvajajo tudi sinhronizacijo vseh takšnih materialov oziroma storitev, ki se nanaša na podnaslavljanje tako prevedenih vsebin. Ko naše stranke dobijo tako obdelane video in zvočne materiale, jih lahko prikazujejo v kinematografu, na televiziji in spletu, ali pa jih predvajajo na radijskih postajah, saj so pripravljeni za prikazovanje.


Prevajanje iz bosanskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v bosanski jezik

Ko to zahtevajo naše stranke, v tej različici jezikov prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje za vse dokumente in potem pristopamo njihovi overitvi v skladu s pooblastili, ki jih imajo naši strokovnjaki. Pravzaprav sodni tolmači, ki so za to s strani pristojnih institucij naše države pooblaščeni, preveden dokument overijo s svojim žigom oziroma na ta način potrdijo, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem dokumentu. Pogoj za izvedbo storitve overitve je dostava izvirnika na vpogled, kar vsekakor morajo storiti, če jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v danski jezik potrebno za dokumente. Za obdelavo vseh drugih vsebin, je prisotno pravilo, da jih na obdelavo pošljejo po elektronski pošti in jih na enak način prejmejo prevedene. Kar zadeva dostavo prevedenih in overjenih dokumentov, glede na to, da se zahteva tudi priložitev izvirnikov na vpogled, jih stranke lahko na prvem mestu prinesejo osebno, če pa jim takšen način ne ustreza, jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, ali pa preko kurirske službe na naslov Prevajalskega centra Akademije Oxford.

V primeru, da je katerikoli stranki neposredno prevajanje v navedeni kombinacij jezikov, in to za katerikoli dokument, potrebno v posebej kratkem roku, jim je je tedaj dovoljeno, da najprej dostavijo skenirane vsebine na obdelavo, da bi sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnili konkretne zahteve te stranke oziroma v najkrajšem možnem roku začeli z obdelavo konkretnega dokumente. Toda prav tako je treba poudariti tudi to, da je stranka tudi tedaj dolžna priložiti izvirnike na vpogled, pri čemer morajo izbrati izključno najhitrejšega od vseh načinov, ki so ji ponujeni.

Apostille ali haški žig je posebna vrsta overitve, za katero strokovnjaki zaposleni v naši ekipi nimajo ustreznih pooblastil in je ne morejo izvesti, če je to potrebno. Prav iz tega razloga mora vsaka stranka, ki ji je v navedeni jezični kombinaciji potrebna obdelava kateregakoli dokumenta, samostojno poiskati potrebne informacije, ki se nanašajo na to vrsto overitve. Pravzaprav mora vprašati, ali je ta vrsta žiga obvezna za dokumente, za katere zahteva neposredno prevajanje iz bosanskega v danski jezik, prav tako pa mora pridobiti informacijo, kdaj se ta vrsta overitve za te dokumente izvaja oziroma ali preden jih naši strokovnjaki začnejo obdelovati ali pa šele, ko končajo prevajanje tega dokumenta in overitev z žigom sodnega tolmača. Samo na podlagi vseh teh informacij bodo točno vedeli, kam mora odnesti neki dokument in potem tudi kako dolgo naj bi trajala njegova obdelava, saj se postopek razlikuje prav v odvisnosti od tega, kdaj se postavlja haški žig na neki dokument.

Ne samo, da če prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar se nanaša na katerokoli vrsto izjav, potrdil ali soglasij, ampak strankam prav tako omogočajo tudi obdelavo pravnih aktov oziroma vseh poslovnih in osebnih dokumentov. Če je to potrebno, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v danski jezik za različne vrste dokumentov, povezanih s področjem znanosti ali izobraževanja pa tudi vseh tistih, ki jih lahko uvrstimo v medicinsko in tehnično oziroma razpisno in gradbeno dokumentacijo ter številnih drugih, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje v omenjeni jezični različici.

Prevajanje reklamnih materialov iz bosanskega v danski jezik

Kadar prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v danski jezik, v celoti spoštujejo tudi marketinška pravila, ki jih poznajo skoraj popolno in na ta način konkretnim vsebinam omogočajo, da so prevedene v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Pravzaprav se bodo potrudili, da sporočilo, ki je predstavljeno v reklamnim zloženkah in PR člankih ali brošurah oziroma katalogih ter ostalih marketinških materialih maksimalno kakovostno prilagodijo pravilom danskega jezika in jih s tem vsekakor približajo njegovim izvornim govorcem. Če je to potrebno, omenjeni strokovnjaki lahko v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vizitke pa tudi številne druge vsebine, ki so na prvem mestu usmerjene na predstavitev dela nekega podjetja oziroma različnih izdelkov ali storitev.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci, kadarkoli je to potrebno strankam, izvajajo tudi tolmačenje iz bosanskega v danski jezik, zainteresiranim strankam pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije, in to pod pogoji, s katerimi bodo več kot zadovoljni. Glede na to, da naši strokovnjaki lahko izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov in da se vsaka od teh storitev uporablja za dogodek, ki je natančno opredeljen, je tudi zelo pomembno, da nas stranke seznanijo z načinom, na katerega je zamišljena organizacija nekega dogodka pa tudi, da nam posredujejo podatke v zvezi s številom udeležencev kot tudi s trajanjem dogodka ter vse tiste informacije, ki lahko vplivajo na izbiro ustrezne storitve.

Vsaka stranka, ki je prevajanje iz bosanskega v danski jezik predhodno prepustila nekemu strokovnjaku ali določeni instituciji, toda ob tej priložnosti ni dobila kakovostno obdelanih vsebin, in to katerekoli vrste, ima zdaj možnost angažirati profesionalne korektorje in lektorje, da izvedejo redakcijo teh materialov. To pa pomeni, da se bodo omenjeni strokovnjaki potrudili, da popravijo napake, ki obstajajo v takšnih prevodih oziroma se bodo potrudili, da jih v celoti prilagodijo pravilom danskega jezika.

Poleg vsega, kar smo predhodno omenili, sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelujejo tudi katerokoli vrsto besedilnih materialov, tako tiste, ki se obravnavajo kot strokovni kot tudi vse tiste, ki bodo predstavljeni širši javnosti in veljajo za poljudne. Stranke, ki jim je prevajanje iz bosanskega v danski jezik potrebno za besedilne vsebine, imajo veliko prednost, saj nam jih na obdelavo lahko dostavijo po elektronski pošti, čimer vsekakor prihranijo veliko časa. Tematika besedil, za katera izvajamo prevajanje v tej kombinaciji jezikov, je lahko povezana, tako s področji ekologije in varstva okolja ter sociologije oziroma izobraževanja, farmacije, filozofije ter medicine pa tudi politike in gradbene industrije kot tudi prava, menedžmenta in ekonomije, politike, marketinga in turizma pa tudi komunikologije in ostalih trenutno neomenjenih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Prevajanje književnih del iz bosanskega v danski jezik

Sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo, tako različna prozna in poetska dela kot tudi romane pa tudi dela beletrije in druga književna dela. V tej jezični različici pa izvajajo tudi neposredno prevajanje za učbenike iz različnih področij ter za časopisne članke, po potrebi pa lahko prevajajo tudi vsebino, tako strokovnih kot tudi ilustriranih revij, ali spletne vsebine.

Kar zadeva prevajanje spletnih vsebin iz bosanskega v danski jezik naše, stranke pričakuje tudi njihova profesionalna optimizacija, saj sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo to storitev, odlično poznajo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jih tudi uporabljajo, ko to konkretni material zahteva. Tako na primer pri obdelavi spletnih strani optimizirajo tudi prevedene vsebine in na ta način vplivajo na poboljšanje njihovega mesta v okviru spletnega iskalnika, na zahtevo pa obdelujejo tudi vsebino spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov pa tudi različne programe ali aplikacije ter katerekoli spletne vsebine, za katere stranka zahteva neposredno prevajanje v konkretni različici jezikov.

Kadar nekdo zahteva obdelavo kakršnihkoli video ali zvočnih vsebin v tej kombinaciji, vsekakor mora vedeti, da je v naši ponudbi, tako njihovo prevajanje iz bosanskega v danski jezik kot tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja. Prevajalci in sodni tolmači poleg igranih filmov različnih žanrov in risanih filmov lahko obdelajo tudi serije oziroma animirane filme in informativne oddaje ter reklamna sporočila, otroške in izobraževalne oddaje pa tudi ostale zvočne in video materiale.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz bosanskega v danski jezik

Kadar prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje potrdila o samskem stanu iz bosanskega v danski jezik, pristopajo tudi overitvi takšnega dokumenta, to storitev pa izvajajo izključno po pooblastilih, ki so jih dobili s strani pristojnih institucij naše države. Pravzaprav gre za to, da vsaka stranka, ki je potrebna obdelava omenjenega pa tudi številnih drugih dokumentov, pri nas dobi pravno veljaven dokument in ga s samim lahko nemoteno uporablja v praksi, saj se obravnava kot tudi vsak drugi dokument, ki je izviren.

Pogoj za izvedbo storitve overitve je dostava izvirnih dokumentov na vpogled, kar mora obvezno storiti vsaka posamezna stranka, ki je ta storitev potrebna, toda prav tako mora tudi sama preveriti, ali je potrebno postaviti Apostille (haški) žig na dokumente, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz bosanskega v danski jezik, saj te vrste overitve naši strokovnjaki nimajo pravico izvesti.

Posebej poudarjamo, da naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale vrste potrdil pa tudi katerokoli vrsto soglasij in izjav oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. S tem pa se misli predvsem na potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi ter na potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o stanju računa v banki kot tudi na soglasje za zastopanje in druge dokumenti, ki spadajo v to skupino.

Vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo poslovne dokumentacije (revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila in druga), sodni tolmači in prevajalci pa prav tako obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter potrdilo o državljanstvu kot tudi prometno dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in delovno dovoljenje kot tudi številne druge dokumente, ki sodijo med osebne.

Prav tako lahko kompletno obdelamo vse dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številne druge, ki so v njihovi sestavi), strankam pa prav tako ponujamo tudi prevajanje iz bosanskega v danski jezik za dokumente, ki predstavljajo sestavni del, tako gradbene in tehnične kot tudi razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti in drugi).

Po potrebi lahko obdelamo tudi vse pravne akte, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg sodnih odločitev, pooblastila za zastopanje in pritožbe prav tako prevajajo tudi vse vrste pogodb, certifikate in tožbe oziroma pravni red Evropske Unije in sodne odločbe ter licence in vse druge nenavedene dokumente, ki so povezani, ali s področjem prava ali s področjem sodstva. Znanstvene patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela omenjeni strokovnjaki v konkretni različici jezikov prav tako prevajajo in potem tudi izvajajo njihovo overitev.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij izobraževanja iz bosanskega v danski jezik, kar na prvem mestu pomeni kompletno obdelavo zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol ter prepisa ocen in potrdila o rednem šolanju oziroma potrdila o opravljenih izpitih ter prepisa ocena kot tudi diplome in dodatka diplomi, predmetnikov in programov fakultet in še veliko drugih.

Cena prevajanja iz bosanskega v danski jezik

  • Iz bosanskega v danski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 35 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!