Prevajanje iz bosanskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford v naši državi, poskrbijo tudi za izpolnitev zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik, pri čemer želimo tudi poudariti, da to storitev izvajajo v obeh variantah in da strankam nudimo, tako tolmačenje kot tudi prevajanje v pisani obliki.

Pri tolmačenju je pomembno poudariti, da naši strokovnjaki odlično poznajo pravila, ki se nanašajo na uporabo vseh treh vrst te storitve, oziroma da lahko v odvisnosti od vrste in zahtev dogodka uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje iz bosanskega v norveški jezik. Če je to potrebno strankam, jim po izjemno ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije. Vse navedeno pomeni, da bo dogodek, ki mu je namenjena ta storitev, maksimalno kakovostno pokrit z ustrezno vrsto tolmačenja.

Stranke pri nas prav tako pričakuje tudi storitev redakcije tistih materialov, za katere je nekdo drug opravil prevajanje v omenjeni jezični različici, toda tako obdelane vsebine v nobenem primeru ne morejo šteti kot profesionalno prevedene. Lektorji in korektorji, ki so v ekipi naše institucije, bodo uporabili pravila stroke in odpravili vse napake, ki obstajajo v prevodih, da bi strankam ponudili možnost, da zares dobijo kakovostno obdelane vsebine katerekoli vrste.


Prevajanje iz bosanskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v bosanski jezik

Posebej poudarjamo dejstvo, da vsakdo, ki ga zanima neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik za katero koli vrsto video vsebin ali za zvočne materiale (reklamna sporočila, filmi, oddaje, serije in drugo) v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg te storitve dobi tudi njihovo sinhronizacijo oziroma podnaslavljanje, s čimer v kratkem roku dobi kompletno obdelane vsebine te vrste, ki jih lahko prikaže in v kinematografih in na televiziji oziroma jih predvaja na radijskih postajah, spletu in povsod, kjer je to potrebno.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prav tako lahko zelo profesionalno obdelujejo tudi spletne strani pa tudi številne druge vsebine, ki se nanašajo na splet, kot tudi književna dela in učbenike. Poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik za revije, besedila različnih vrst in časopisne članke pa tudi za vse tista materiale, ki so povezane s področjem marketinga ter za številne druge vsebine.

Glede na to, da so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni tudi prevajalci in sodni tolmači, vsaka stranka, ki ji neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik potrebno za različne vrste dokumentacij ali za neki dokument, pravzaprav dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma in preveden dokument in vsebino, ki je overjena in to izključno s strani uradno pooblaščene osebe oziroma sodnega tolmača. V trenutku, ko postavi žig na dokument, ki je pred tem tudi preveden v tej kombinaciji jezikov, z njim potrjuje, da je vsebina v celoti enaka izvri oziroma stranka ga lahko uporablja v katerikoli situaciji.

Vendar pa je zelo pomembno tudi to, da mora vsakdo, ki mu je ta storitev potrebna za omenjene vsebine in ne glede na to, ali gre za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (vse vrste izjav, potrdil in soglasij), ali za različne vrste dokumentacij, kot so na primer medicinska, tehnična in poslovna kot tudi razpisna in gradbena pa tudi številne druge, vedeti, da je dolžan dostaviti tudi izvirne dokumente in to na vpogled, ko pošilja konkretne vsebine, za katere mu je potrebno neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov. Sodni tolmači in prevajalci vsekakor lahko na vašo zahtevo obdelujejo tudi številne druge vsebine in vsem zainteresiranim strankam ponudijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik za katero koli vrsto pravnih aktov kot tudi za diplomo in dodatek k diplomi ali neki drugi dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja pa tudi za vse tiste, ki se tičejo znanosti in za ostale dokumente in dokumentacije.

Prva tako je treba omeniti tudi to, da naše stranke morajo poiskati informacije, povezane z overitvijo z Apostille žigom, kar morajo storiti samostojno, saj naši strokovnjaki ne posedujejo dovolj pooblastil, da lahko izvedejo to vrsto overitve. Haški žig, kot je njegovo drugačno ime, se ne postavlja na vse dokumente, ampak samo na tiste, za katere je točno opredeljeno z določbami veljavnega zakona in na njih se najpogosteje postavlja na dva načina oziroma predenj prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati neki dokument ali pa potem ko končajo s svojim delom. V skladu s pridobljenimi informacijami bodo vedeli, na kateri način poteka obdelava nekega dokumenta pa tudi kam ga je treba najprej odnesti na prevajanje oziroma overitev.

Kar zadeva načina dostave vsebin na prevajanje, je vsekakor različen princip, na katerega poteka dostava za dokumente, saj je stranka dolžna dostaviti izvirnike, pa jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko pa tudi preko kurirske službe ali pa jih prinese osebno. Vse ostale materiale, za katere je nekomu potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik, ki ne vključuje njihove overitve s strani sodnega tolmača oziroma ne gre za dokumente, stranke vsekakor imajo pravico poslati po elektronski pošti, če jim ta način najbolj ustreza.

Po koncu obdelave naši strokovnjaki takšne vsebine prav tako lahko na popolnoma enak način tudi dostavijo strankam. Toda prevedeno in potem tudi overjeno dokumentacijo oziroma katerikoli dokument, stranke lahko prevzamejo osebno v naših prostorih. Če tako želijo, se prav tako lahko opredelijo tudi za možnost, da jim prevedene in overjene dokumente dostavijo na domači naslov. Vsaka stranka, ki se odloči za to možnost, morati dodatno plačati omenjeno storitev, njeno ceno pa lahko določi samo kurirska služba, ker Prevajalski center Akademije Oxford ne more vplivati nanjo.

Samo v primeru, ko neka stranka zahteva nujno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik za katerokoli vrsto dokumentov, ima absolutno pravico, da najprej skenira konkretni dokument ali več njih in jih pošlje na elektronski naslov, toda prav tako je dolžna spoštovati pravilo v zvezi z dostavo izvirnikov na vpogled, pri čemer v tem primeru mora prinesti ali poslati izvirne dokumente na najhitrejšega od vseh opisanih načinov.

Prevajanje romanov iz bosanskega v norveški jezik

Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje romanov iz bosanskega v norveški jezik, toda prav tako strankam ponudijo tudi obdelavo ostalih vrst književnih del, kot so na primer beletrija oziroma poezija in proza. Prav tako ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi učbenike, ne glede na to, s katerim področjem so povezani, prevajajo pa tudi vse vrste revij (ilustrirane, strokovne, otroške in druge) kot tudi časopisne članke.

Neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik vključuje tudi profesionalno obdelavo vseh vrst vsebin, ki se nanašajo na splet, tako da sodni tolmači in prevajalci lahko maksimalno profesionalno obdelajo, tako spletne strani kot tudi spletne prodajalne oziroma aplikacije vseh vrst pa tudi spletne kataloge ter programe in ostale podobne materiale. Stranke, ki se zanimajo za to storitev, vsekakor morajo vedeti, da jih pri nas pričakuje profesionalni pristop, saj prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev, poznajo SEO pravila (Search Engine Optimisation) in jih tudi ustrezno uporabljajo v praksi, s ciljem maksimalnega poboljšanja položaja konkretnih materialov na spletu, s čimer vsaka zainteresirana stranka pravzaprav dosega dvojni cilj, saj dobi in prevedene in kakovostno optimizirane spletne vsebine in kmalu bo opazila napredek v poslovanju, saj se bolje kotiranje spletnih strani in ostalih spletnih materialov vsekakor na to tudi najprej odraža.

Izvajamo lahko tudi neposredno prevajanje filmov iz bosanskega v norveški jezik in potem pristopamo tudi, tako njihovi sinhronizaciji kot tudi profesionalnemu podnaslavljanju. Posebej želimo poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov prav tako obdelujejo tudi serije oziroma oddaje različne vsebine kot tudi reklamna sporočila in ne samo igrane filme kateregakoli žanra, ampak tudi dokumentarne kot tudi risane ter animirane in vse ostale zvočne in video materiale.

Prevajanje turističnih besedil iz bosanskega v norveški jezik

Prevajamo lahko tudi besedila, katerih tema je povezana s področjem turizma v tej kombinaciji jezikov, ne glede na to, ali so strokovna ali poljudna, prevajalci in sodni tolmači pa prav tako prevajajo tudi besedilne materiale, ki obravnavajo temo iz številnih drugih področij, tako tistih, ki so povezana z družbenimi kot tudi z naravoslovnimi vedami. To se nanaša na prevajanje političnih in ekonomskih besedil iz bosanskega v norveški jezik, čeprav naši strokovnjaki obdelujejo tudi vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije in menedžmenta oziroma ekologije in varstva okolja pa tudi znanosti, komunikologije in bančništva ter vsa tista, ki obdelujejo neko temo iz domene menedžmenta, informacijskih tehnologij in sociologije kot tudi vseh drugih znanstvenih disciplin.

Redakcija različnih vrst materialov oziroma lektura in korektura tistih vsebin, za katere je neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik opravljeno v okviru katerokoli druge institucije, ali pa s strani nekega posameznika je prav tako v ponudbi naše institucije, naši lektorji in korektorji pa jo izvajajo na maksimalno profesionalen način.

Poleg tega, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi tolmačenje iz bosanskega v norveški jezik in uporabljajo šepetano, konsekutivno in simultano tolmačenje, ko pa je to potrebno, strankam nudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod izjemno ugodnimi pogoji. Za oblikovanje ponudbe za omenjeno storitev zahtevamo, da nas stranke informirajo o tistih detajlih, ki se nanašajo na organizacijo dogodka, kot je na primer njegovo trajanje, ali pa število udeležencev. Prav tako je moramo dobiti tudi podatke, ki so povezane s konkretnim prostorom, kjer naj bi potekal in potem pristopamo izdelavi ponudbe, s katero bodo stranke v celoti zadovoljne. Posebej moramo tudi poudariti, da vam sodni tolmači in prevajalci lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v norveški jezik, pri čemer med drugim profesionalno obdelujejo tudi PR članke in vizitke oziroma brošure, zatem reklamne zloženke, kataloge kot tudi letake in plakate pa tudi vse ostale materiale, ki služijo reklamiranju različnih vsebin. S profesionalno obdelavo takšnih materialov naši strokovnjaki vplivajo na približevanje njihove vsebine govorcem norveškega jezika, ker konkretno sporočilo iz materialov v bosanskem jeziku oblikujejo v skladu s pravili, ki jih določa norveški jezik.

Prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz bosanskega v norveški jezik

Da bi stranka, ki je potrebno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz bosanskega v norveški jezik, lahko dobila kakovostno in profesionalno obdelane dokumente, posebej omenjamo, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford izvajajo tudi overitev v skladu z veljavnimi pravili. To pa tudi pomeni, da je stranka dolžan dostaviti izvirne dokumente na vpogled, da bi jih sodni tolmači, ki so v naši ekipi, lahko obdelali v skladu s pravili, ki so uradno določena. Poleg tega vedno poudarjamo, da bi vsaka posamezna stranka, ki ne želi brez potrebe izgubljati časa, morala izvedeti, ali je za določene dokumente potrebno izvesti nadoveritev oziroma ali se na njih postavlja tako imenovani Apostille, to je haški žig.

Naši strokovnjaki poskrbijo tudi za zagotovitev neposrednega prevajanja iz bosanskega v norveški jezik za ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja, kot so na primer diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen, toda prevajajo pa tudi diplomske in seminarske naloge kot tudi ostale dokumente, ki se nanašajo na izobraževanje.

Sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste izjav in potrdil oziroma soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga) in zainteresiranim strankam nudimo možnost, da po izjemno ugodnih cenah dobijo tudi neposredno prevajanje različnih vrst dokumentacij iz bosanskega v norveški jezik. Ti strokovnjaki vsekakor obdelujejo dokumente, ki sestavljajo predvsem poslovno dokumentacijo (statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve in druga), kompletno pa obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga) ter gradbeno, razpisno in tehnično dokumentacijo (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in številne druge dokumente, ki vstopajo v njihovo sestavo).

Prav tako bomo poskrbeli, da strankam, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik potrebno za različne osebne dokumente, omogočamo njihovo kompletno in profesionalno obdelavo, to pa med drugim vključuje prevajanje potnega lista in prometnega oziroma vozniškega dovoljenja kot tudi potrdila o državljanstvu, osebne izkaznice in izpiskov iz matične knjige o rojstvu oziroma dovoljenja za prebivanje in izpiskov iz matičnega registra o smrti ter delovnega dovoljenja, izpiskov iz matične knjige o sklenitvi zakonske zveze in še veliko drugih osebnih dokumentov. Sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi pravne akte (pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve, pogodbe, certifikati, sodbe in tožbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, licence, sodne odločbe in druga), toda obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente kot tudi znanstvena dela, ne glede obzira na kompleksnost in obsežnost ter številne druge dokumente, za katere nam stranke zahtevajo neposredno prevajanje iz bosanskega v norveški jezik.

Cena prevajanja iz bosanskega v norveški jezik

  • Iz bosanskega v norveški je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!