Prevajanje iz bosanskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V aktualni ponudbi storitev, ki jih na zahtevo katerekoli stranke izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, se prav tako nahaja tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik. In najpomembnejše je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki obdelujejo, ne samo vsebine v pisani obliki, ampak strankam zagotavljajo tudi številne dodatne storitve, ki so povezane s prevajanjem v omenjeni različici jezikov, toda prav tako lahko pristopijo tudi zagotavljanju storitve, ki se nanaša na tolmačenje iz bosanskega v poljski jezik. Kar zadeva to storitev, je zelo pomembno poudariti, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani za simultano tolmačenje, ki je hkrati tudi ena od najpogosteje uporabljenih storitev v praksi pa tudi, da strankam lahko v konkretni različici jezikov ponudijo šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje in vse zainteresirane stranke pri nas lahko dobijo storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, če to ustreza vrsti tolmačenja, ki se uporablja za določeni dogodek.

Omenjeni strokovnjaki prav tako izvajajo tudi obdelavo vsebin, povezanih s spletnim področjem, kot so na primer spletni katalogi, spletne strani ali aplikacije oziroma spletne prodajalne, brošure in drugi, pri čemer vsekakor uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), če je to potrebno pri obdelavi takšnih vrst materialov. Prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik za strokovna kot tudi za poljudna besedila ter za učbenike in vse vrste književnih del kot tudi za katerokoli vrsto marketinških materialov (brošure, plakati, reklamne zloženke, katalogi, vizitke, PR članki in drugo), toda prav tako lahko prevajajo tudi vse vrste revij, časopisne članke in številne druge materiale.

Izjemno je pomembno, da vse stranke, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik potrebno za neko od zvočnih ali video vsebin, kot so na primer serije ali filmi kot tudi različnih vrst oddaj in ostalih podobnih materialov, vedo, da v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford obstajajo tudi strokovnjaki, ki jim ponujajo, da tako prevedene materiale dobijo sinhroniziran pa tudi tisti, ki lahko opravijo njihovo podnaslavljanje. Poleg tega, ko je to potrebno, pristopajo tudi storitvi redakcije, ki jo profesionalni lektor in korektor izvajata v skladu z veljavnimi pravili.


Prevajanje iz bosanskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v bosanski jezik

Poleg vsega do zdaj omenjenega, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko kompletno obdelajo vse dokumente, ki sestavljajo, tako poslovno kot tudi gradbeno in osebno dokumentacijo oziroma vse tiste, ki so povezani z medicinsko ali razpisno dokumentacijo pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, to je katerokoli vrsto izjave, potrdila ali soglasij. Ta storitev vključujejo tudi kompletno obdelavo vseh pravnih aktov pa tudi diplome in dodatka k diplomi in ostalih dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja kot tudi tistih, ki se tičejo področja znanosti in vseh drugih, za katere stranke zahtevajo obdelavo v tej različici jezikov.

Toda vsakdo od njih mora prav tako vedeti, da naši strokovnjaki poleg prevajanja kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov izvajajo tudi njegovo zaključno obdelavo, in to v skladu z določbami veljavnega zakona, to je, da pristopajo overitvi prevedenih dokumentov. Kako pomembno je to, govori tudi dejstvo, da se samo dokument, ki je preveden v tej različici jezikov in potem tudi uradno overjen s strani pooblaščene osebe, to je uradno priznanega sodnega tolmača, lahko preda katerikoli državni službi ali na splošno uporablja v praksi, glede na to, da je pravno absolutno veljaven.

Stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik za dokumente, vsekakor morajo vedeti, da je njihova dolžnost, na prvem mestu dostaviti izvirne vsebine in to samo na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču, ker ta primerja izvirni in prevedeni dokument, preden opravi overitev. Poleg tega pa je njihova obveznost tudi, da v državnih institucijah, ki so za to pristojne, preverijo vse, kar se nanaša na overitev z žigom Apostille, ki nosi tudi drugačno ime - haški. Točenje rečeno, najprej morajo vprašati, ali je ta vrsta overitve obvezna za dokumente, za katere želijo, da jih obdelajo prevajalci in sodni tolmači, saj tega žiga ni treba postaviti prav na vsak dokument, ki mora biti preveden, ampak samo na tiste, ki jih določa zakon. Poleg tega je moramo tudi poudariti, da se ta vrsta overitve izvaja radi ali pred ali po obdelavi konkretnega dokumenta s strani strokovnjakov, zaposlenih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pa je zato tudi pomembno, da vsaka posamezna stranka pridobi tudi to informacijo in če predhodno izve, da je overitev z Apostille žigom obvezujoča za dokumente, za katere želi, da jih naši strokovnjaki kompletno obdelajo.

Ne samo, da stranka lahko osebne prinese dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik, ampak je odprta tudi možnost, da to stori s pošiljanjem, ali preko kurirske službe ali „Pošte Srbije“, s priporočeno pošiljko, vse ostale vsebine pa nam poslati po elektronski pošti in jih tako tudi dobi po koncu obdelave. Prevedene in z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača overjene dokumente, stranka može dobi z dostavo na domači naslov in to preko kurirske službe, lahko pa jih tudi osebno prevzame v prostorih poslovalnice naše institucije. Če se nekdo odloči za prvo možnost od ponujenih, mora tudi plačati to storitev, toda poudarjamo, da mi ne določamo cene dostave. Ker to storitev izvaja kurirska služba, ta tudi določa višino nadomestila in vsaka posamezna stranka je dolžan plačati kurirju, ko prevzema pošiljko.

Tista stranka, ki jo zanima nujno prevajanje določenega dokumenta v tej jezični različici, mora najprej skenirane vsebine poslati po elektronski pošti in potem mora izvesti dostavo izvirnih dokumentov, kot je to predhodno opisano.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz bosanskega v poljski jezik

Vsi, ki jih to zanima, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz bosanskega v poljski jezik. Toda to ni edina storitev, ki jo prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo, saj izvajajo tudi overitev prevodov, tako da posameznim strankam omogočajo, da zelo hitro dobijo potrdilo o opravljenih izpitih, ki je prevedeno v tej kombinaciji jezikov in overjeno oziroma se s pravnega vidika obravnava kot absolutno veljaven dokument.

Od vsake stranke, ki ji je omenjena storitev potrebna za razne osebne dokumente se vsekakor zahteva, da pri pošiljanju ali osebni dostavi materialov na obdelavo, dostavi tudi izvirne dokumente, zaželeno pa je tudi, da se samostojno pozanimajo, ali se za te dokumente izvaja overitev z Apostille (haškim) žigom ali ne.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje vseh drugih dokumentov s področja izobraževanja iz bosanskega v poljski jezik, tako da dobite kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole in potem tudi diplomo in dodatek k diplomi kot tudi predmetnike in programe fakultet ter prepis ocen pa tudi potrdilo o rednem šolanju oziroma lahko obdelamo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge različne kompleksnosti in obsega. Sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, to je katerokoli vrsto soglasij oziroma izjav in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov in druga), strankam pa ponujajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik za dokumente, ki se izključno nanašajo na poslovanje različnih pravnih oseb (poslovne odločitve, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, statut podjetja in številni drugi).

Naše stranke prav tako lahko dobijo tudi prevajanje in potem tudi overitev za gradbene projekte oziroma za laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi za navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov ter za katerikoli drugi dokument, ki sestavlja predvsem gradbeno in potem tudi razpisno kot tudi tehnično dokumentacijo. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik, tako za znanstvena dela kot tudi za znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente, ki so na prvem mestu usmerjeni na področje znanosti.

Poleg pooblastila za zastopanje kot tudi vseh vrst sodb, licenc in sodnih odločitev oziroma pogodb v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije in potem tudi pritožbe ter sklepe kot tudi tožbe in ostale pravne akte. Neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik za osebno izkaznico je prav tako v naši aktualni ponudi storitev, po potrebi pa naši strokovnjaki lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi vseh drugih osebnih dokumentov, kot so na primer potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma potni list in vozniško dovoljenje ter dovoljenje za prebivanje pa tudi izpiski iz matičnega registra o rojstvu in izpiski iz matičnega registra o smrti ter prometno dovoljenje in izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi delovno dovoljenje in drugi osebni dokumenti.

Prav tako morate vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo lahko profesionalno obdelajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in druge dokumente, ki se sodijo medicinsko dokumentacijo.

Prevajanje spletnih prodajaln in kataloga iz bosanskega v poljski jezik

Da bi spletne prodajalne ali katalogi, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik, bolje kotirali v globalnem iskanju, bodo poskrbeli prevajalci in sodni tolmači, ki so se specializirali za njihovo obdelavo. Točenje rečeno, oni se pri prevajanju teh pa tudi ostalih spletnih vsebin, kot so na primer spletne strani ali brošure, ravnajo po pravilih, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation), tako da zelo hitro po postavljanju na splet vsi ti materiali precej bolje kotirajo, in to predvsem zato, ker jih iskalniki prepoznajo kot izvirne in usklajene s pravili v okviru spleta. Poleg tega je jasno, da naši strokovnjaki izpolnjujejo tudi zahteve strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje programov in aplikacij, to je programske opreme iz bosanskega v poljski jezik, vsekakor pa jim lahko ponudimo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov.

Glede na podatek, da prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo storitve, tako konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja v konkretni jezični različici, je jasno, zakaj je potrebno, da nas informirate o načinu organizacije nekega dogodka. Morate se namreč zavedati, da se katerakoli od teh storitev uporablja za tisti dogodek, ki ima jasne karakteristike, kar pomeni, da moramo od strank dobiti informacije v zvezi z njegovo organizacijo, to je, da nas morajo informirati, tako o trajanju nekega dogodka kot tudi o osnovnih značilnostih prostora, v katerem naj bi bil organiziran ter o natančnem številu udeležencev pa tudi o vseh ostalih podrobnostih, ki se primarno nanašajo na njegovo organizacijo. V skladu z izbiro vrste storitve, ki bo uporabljena za določeni dogodek, je tudi najem opreme za simultano tolmačenje lahko uvrščen v uradno ponudbo.

Prevajanje učbenikov iz bosanskega v poljski jezik je prav tako storitev, ki jo v primeru potrebe sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, poleg pa v tej kombinaciji jezikov lahko profesionalno obdelajo vsebino, tako ilustriranih kot tudi strokovnih revij in če je to potrebno, lahko prevajajo tudi otroške revije pa tudi številne druge kot tudi vse vrste književnih del. To pa pomeni, da strankam ponudijo profesionalno obdelavo, tako del beletrije kot tudi poetskih oziroma proznih književnih del in potem tudi romanov ter vseh drugih književnih del. Posebej želimo poudariti tudi to, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje časopisnih člankov iz bosanskega v poljski jezik, to storitev prav tako lahko dobijo s strani naših strokovnjakov.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz bosanskega v poljski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v vsakem trenutku lahko ugodijo zahtevam strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje besedilnih materialov iz bosanskega v poljski jezik, kar se uporablja in za strokovna in za poljudna besedila. Ne glede na dolžino in kompleksnost oziroma temo, ki jo obdelujejo besedila, jih naši strokovnjaki zagotovo prevajajo profesionalno in v precej kratkem roku, s ceno za ponujeno storitev pa bo vsaka stranka zagotovo zadovoljna, saj sodi med najbolj ugodne. Ne samo besedila, ki obravnavajo temo s področij psihologije, znanosti farmacije in sociologije oziroma filozofije in medicine, ampak tudi vsa tista, ki se nanašajo na gradbeno industrijo in ekologijo ter varstvo okolja, finance in politiko, naši strokovnjaki prevajajo na zahtevo strank. Poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik za katerokoli besedilno vsebino, ki se ukvarja s temo s področij informacijskih tehnologij, menedžmenta in prava oziroma komunikologije, turizma in marketinga pa tudi vseh drugih znanstvenih disciplin, kar vključuje tudi tista področja, ki so povezana z naravoslovnimi in tista, ki se primarno nanašajo na različne veje družbenih ved.

V naši uradni ponudbi je tudi neposredno prevajanje marketinških vsebin iz bosanskega v poljski jezik in poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači profesionalno obdelujejo brošure in PR članke, prav tako pristopajo tudi obdelavi vizitk, zatem katalogov in plakatov kot tudi reklamnih letakov pa tudi zloženk in vseh drugih vsebin, skozi katere se predstavlja delo nekega podjetja ali določena storitev oziroma izdelek, dogodek in podobne vsebine. Pri obdelavi takšnih materialov se posebna pozornost namenja pravilom, ki so povezana s področjem marketinga, tako da se tudi sporočila, ki jih vsi ti prinašajo, obdelajo v skladu s pravili in duhom ciljnega, to je v tem primeru poljskega jezika. Izvorni govorci tega jezika, ki se bodo seznanili z njihovo vsebino, bodo zelo hitro razumeli, zakaj gre, kar nadalje pomeni, da naj bi hitro postali stranke določenega podjetja, to je, da se pričakuje, da začnejo uporabljati storitev, ki se skozi te vsebine reklamira, ali da kupujejo konkretni izdelek.

Redakcija, to sta storitvi lekture in korekture, se prav nahajata v naši ponudbi in njih na zahtevo zainteresiranih strank izvajajo, tako profesionalni lektorji kot tudi korektorji, ki imajo za sabo precej visoko raven delovnih izkušenj, tako da lahko odpravijo napake v najrazličnejših vrstah vsebin.

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video vsebin iz bosanskega v poljski jezik, bodo zagotovo navdušeni nad aktualno ponudbo Akademije Oxford, in to predvsem zato, ker pri nas dobijo kompletno obdelane serije, vse vrste filmov (dokumentarni, animirani, igrani, risani in drugi) pa tudi reklamna sporočila ter oddaje (izobraževalne, zabavne, informativne, otroške in ostale) pa tudi vse neomenjene, tako video kot tudi zvočne materiale. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci najprej izvajajo njihovo neposredno prevajanje iz bosanskega v poljski jezik in potem izključno v skladu z zahtevami zainteresiranih strank, strokovnjaki zaposleni v naši ekipi, pristopajo, tako sinhronizaciji kot tudi podnaslavljanju omenjenih vsebin.

Cena prevajanja iz bosanskega v poljski jezik

  • Iz bosanskega v poljski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!