Prevajanje iz bosanskega v češki jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v češki jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v češki jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Profesionalni prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v češki jezik, kar pa se nanaša, tako na storitev v pisani obliki kot tudi na tiste storitve, ki jih zahteva tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji.

Zainteresirana stranka od naših strokovnjakov lahko dobi prevedene različne vrste materialov, kar vključuje tudi prevajanje v tej različici jezikov za besedilne kot tudi za spletne vsebine (spletne prodajalne, katalogi, programska oprema, spletne strani in druge) pa tudi za učbenike in različne vrste književnih del (poezija, romani, beletrija, proza književna dela in številni drugi). Vsekakor je v ponudbi storitev, ki jih sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v češki jezik za časopisne članke in potem tudi za različne vrste revij in materiale, ki se nanašajo na področja marketinga, kot so na primer katalogi in reklamni letaki ter brošure in PR članki oziroma vizitke, reklamne zloženke in druge podobne vsebine.

Treba je omeniti tudi to, da stranke, ki jim je prevajanje v tej jezični kombinaciji potrebno za katerikoli film ali serijo oziroma oddajo, reklamno sporočilo ali za druge zvočne in video vsebine, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi storitev, ki vključuje podnaslavljanje prevedenih materialov ali njihovo sinhronizacijo. Korektura in lektura sta prav tako storitvi, ki jih strokovnjaki v naši ekipi izvajajo na vašo zahtevo in razume se, da lektorji in korektorji obdelavi vsebin pristopajo na maksimalno profesionalen način in v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka.


Prevajanje iz bosanskega v češki jezik
Prevajanje iz češkega v bosanski jezik

Tolmačenje iz bosanskega v češki jezik, ki ga prevajalci in sodni tolmači izvajajo na zahtevo strank, vključuje uporabo, tako simultanega kot tudi šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja. Točno katera storitev bo uporabljena v konkretni situaciji bo odločeno na podlagi informacij, ki jih vsaka zainteresirana stranka mora dostaviti poslovalnici naše institucije. V skladu s potrebami kot tudi zahtevami nekega dogodka svojim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Zelo je pomembno tudi poudariti, da vsaka oseba, ki ji je neposredno prevajanje iz bosanskega v češki jezik potrebno, ali za poslovno ali za osebno oziroma medicinsko, tehnično, gradbeno ali razpisno dokumentacijo ter za katerikoli drugi dokument, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi njihovo kompletno obdelavo. To pa pomeni, da poleg prevajanja različnih vrst dokumentov naši strokovnjaki izvajajo tudi overitev prevoda in tako konkretnemu dokumentu zagotavljajo veljavnost pred zakonom in pristojnimi institucijami.

Vsaka stranka, ki je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta je dolžna priložiti tudi izvirnike na vpogled, ki jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko, ali pa preko kurirske službe, prav tako pa ima tudi možnost, da nam ih prinese. Po drugi strani nam vse ostale vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz bosanskega v češki jezik in ne sodijo med dokumente, pošljete po elektronski pošti, če tako želite ter na ta način maksimalno pospešite celoten proces, glede na to, da vam tudi mi, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo, lahko na enak način pošljemo prevedene vsebine.

Postopek dostave dokumentov se mora razlikovati, in to prav zaradi dostavljanja izvirnikov na vpogled, pa jih tako lahko osebno prevzamete, ali pa zahtevate njihovo dostavo na določen naslov, pri čemer to storitev plačate ločeno od obdelave dokumentov, v skladu s cenikom določene kurirske službe.

Posebej moramo poudariti, da poleg navedenih vrst dokumentacij, sodni tolmači in prevajalci prav tako na zahtevo strank obdelujejo tudi vse vrste pravnih aktov pa tudi dokumente, ki se tičejo znanosti oziroma izobraževanja ter dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, in na splošno katerikoli dokument ali dokumentacijo, za katere vam je potrebno prevajanje iz bosanskega v češki jezik.

Če se vam zgodi, da vam je potrebno, da se prevajanje dokumentov v tej kombinaciji jezikov izvede po hitrem postopku, vam je dovoljeno, da jih najprej pošljete po elektronski pošti, oziroma da jih najprej skenirate, pa pošljete na uradni elektronski naslov naše institucije, da bi lahko sodni tolmači in prevajalci v čim krajšem roku začeli z njihovo obdelavo in tako v celoti izpolnili zahtevo za nujnim prevajanjem. Toda ne smete pozabiti, da ste nam tudi v tem primeru dolžni dostaviti izvirnike na vpogled in posebej poudarjamo, da se od vas zahteva, da to je to način, ki je hkrati tudi najhitrejši, sam samo tako lahko ugodimo zahtevam za nujnim prevajanjem.

V zvezi z obdelavo dokumentov v tej kombinaciji jezikov moramo prav tako tudi omeniti, da ste se dolžni v pristojnih državnih institucijah pozanimati, ali je nanje treba postaviti žig, ki je poznan pod imenom Apostille oziroma haški žig, saj sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, te vrste overitve ne morejo izvajati, ker za to enostavno nimajo dovolj pooblastil. Iz tega razloga tudi dajemo priporočilo, da vi preverite ali je Apostille žig obvezno postaviti na dokumente, za katere zahtevate neposredno prevajanje iz bosanskega v češki jezik in če je, morate pristojne prav tako vprašati, kdaj se ta postavlja. To poudarjamo zato, ker se na nekatere haški žig postavlja šele po koncu obdelave v okviru naše institucije, toda na druge mora najprej niti postavljen Apostille žig in tedaj se neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov ne izvaja samo za dokument, ampak tudi za ta žig, pa se šele potem lahko pristopi overitvi z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Če pridobite te informacije, se boste izognili izgubljanju časa, ker boste vnaprej vedeli, kam morate odnesti določene dokumente in imeli boste informacijo, kako dolgo naj bi trajal celoten postopek.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz bosanskega v češki jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje dokumentarnih filmov iz bosanskega v češki jezik, tudi to storitev prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo strankam, ki imajo potrebo za tem, pri čemer pa je treba tudi poudariti, da jih prav tako pričakujejo tudi dodatne storitve v pogledu sinhronizacije oziroma podnaslavljanja. Vsekakor naši strokovnjaki na zahtevo strank obdelujejo tudi igrane filme kateregakoli žanra pa tudi risane in animirane kot tudi vse ostale video in zvočne materiale, kot so na primer serije, oddaje in reklamna sporočil pa tudi številne druge.

Tolmačenje iz bosanskega v češki jezik prav tako sodi v domeno delovanja naših strokovnjakov, saj sodni tolmači in prevajalci niso specializirani samo za konsekutivno in simultano tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, ampak prav tako lahko ponudijo tudi posebno vrsto, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Prav iz razloga, da je dobro poznano, da se vsaka od teh vrst storitev lahko uporabi za točno določeno vrsto dogodka, so nam vse zainteresirane stranke dolžne pravočasno posredovati informacije, ki se nanašajo na njegovo organizacijo, zato ker se na podlagi njih lahko pripravi ustrezna ponudba za izvedbo te storitve. Natančneje, od njih se pričakuje, da nam posredujejo podatke, ne samo o tem, kako dolgo naj bi konkretni dogodek trajal in koliko ljudje se pričakuje, da bo prisotno, ampak da nas prav tako seznanijo z osnovnimi značilnostmi prostora, v katerem naj bi bil organiziran kot tudi o vsem drugem, kar se primarno nanaša na njegovo organizacijo. Ko se sprejme odločitev, da bo za neki dogodek uporabljeno simultano tolmačenje iz bosanskega v češki jezik, bo tem strankam ponujen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega lahko sodni tolmači in prevajalci na podlagi zahtev zainteresiranih strank izvajajo tudi neposredno prevajanje besedilnih materialov iz bosanskega v češki jezik in kakovostno obdelujejo, tako besedila, ki so namenjena velikemu številu bralcev, to je poljudna kot tudi tista, ki so ozko povezana z določenim področjem in bodo izključno predstavljena strokovnjakom, ki so zanj specializirani. Toda poleg besedil, ki so povezana s področji ekonomije, bančništva, prava in financ ter politike in psihologije oziroma sociologije in filozofije, omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v češki jezik za besedila, povezana s področji gradbene industrije, znanosti ter ekologije in varstva okolja pa tudi za tista, ki sodijo v domeno medicine, izobraževanja in gradbene industrije ter komunikologije, znanosti in menedžmenta kot tudi informacijskih tehnologij, marketinga in vseh drugih znanstvenih disciplin, tako naravoslovnih kot tudi družbenih.

Prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v češki jezik

Neposredno prevajanje materialov povezanih s področjem marketinga iz bosanskega v češki jezik sodi med storitve, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo vsakomur, ki mu je to potrebno, ta storitev pa vključuje profesionalno obdelavo, tako reklamnih plakatov in letakov ter zloženk kot tudi vizitk, PR člankov, brošur in vseh drugih vsebin, ki jim je osnovni namen reklamiranje, ne glede na to, ali se skozi omenjene vsebine predstavlja neki dogodek in delov konkretnega podjetja ali storitev oziroma izdelek. Naši strokovnjaki jih v vsakem primeru obdelujejo, kot to zahtevajo, ne samo pravila marketinga, ampak tudi prevajalske stroke in s tem pravzaprav mislimo na dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo obdelavo takšnih materialov, uporabljajo na prvem mestu pravila dobrega marketinga in potem tudi vsa tista, ki se tičejo prevajalske stroke. Na ta način se vsem strankam, ki jim je češki jezik materni in ki se morajo seznaniti z vsebino teh materialov, omogoča, da to storijo na absolutno najboljši način.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko pristopijo tudi obdelavi književnih del katerekoli vrste, kar pomeni, da stranke poleg prevajanja poetskih in proznih književnih del iz bosanskega v češki jezik v okviru Prevajalskega centra pričakuje tudi profesionalna obdelava del beletrije pa tudi romanov, pri čemer naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi katerikoli učbenik. Zainteresiranim strankam pa pod najugodnejšimi pogoji lahko omogočijo tudi kakovostno obdelavo časopisnih člankov kot tudi katerekoli vrste revij (strokovne, otroške, poljudne in druge).

Prevajanje spletnih strani iz bosanskega v češki jezik je prav tako storitev za izvedbo katere poskrbijo prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford in ki posedujejo visoko raven izkušenj prav pri obdelavi takšnih vsebin. Poleg tega obdelujejo tudi spletne kataloge pa tudi različne vrste programov oziroma spletne prodajalne in potem tudi aplikacije ter vse ostale spletne materiale. Ko pristopijo obdelavi takšnih vsebin, pri tem uporabljajo vsa tista veljavna pravila, ki se nanašajo na optimizacijo spletnih vsebin za brskalnike in to pomeni, da zahvaljujoč pravilni uporabi SEO (Search Engine Optimisation) prevedeni materiali te vrste po postavitvi na globalno omrežje precej bolje kotirajo.

Glede na to, da so lektorji in korektorji prav tako zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, stranke, ki posedujejo prevode iz bosanskega v češki jezik za katerokoli vrsto materialov, po potrebi lahko izkoristijo njihove storitve in to tedaj, ko konkretni prevodi niso dovolj kakovostno obdelani oziroma je potrebno, da se v okviru njih profesionalno popravijo napake, ki obstajajo.

Prevajanje potrdila o višini dohodkov iz bosanskega v češki jezik

Vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje potrdila o višini dohodkov iz bosanskega v češki jezik, mora posedovati informacijo, ki je zelo pomembna za obdelavo takšnih vsebin in se nanaša na dejstvo, da Prevajalski center Akademije Oxford strankam v tem primeru omogoča, ne samo profesionalno prevajanje, ampak tudi kompletno obdelavo tega potrdila pa tudi vseh drugih dokumentov in različnih vrst dokumentacij.

Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za izvajanje te storitve, najprej izvajajo prevajanje kateregakoli dokumenta v konkretni kombinaciji jezikov in potem se pristopa tudi zaključnemu delu obdelave, to je overitvi tako prevedenega dokumenta, ki jo izvajajo uradno pooblaščene osebe (sodni tolmači). Od vsake stranke, ki ji je ta storitev potrebna, ne samo za navedeno vrsto potrdila, ampak tudi za katerikoli drugi dokument, se najprej zahteva, da priloži izvirne dokumente na vpogled. Prav tako se morate samostojno pozanimati o tistih detajlih, ki se nanašajo na postavljanje tako imenovanega Apostille žiga, ki ga imenujemo tudi haški. Sicer smo vse to posebej poudarili samo zato, ker sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo dovolj pooblastil, da bi lahko izvedeli tu vrsto overitve, toda stranke se morajo tudi zavedati, da se ta ne izvaja za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih določa veljavni zakon.

Poleg potrdila o višini dohodkov stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v češki jezik vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar pa niso samo potrdila, ampak tudi izjave in različne vrste soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in drugi). Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank v konkretni jezični kombinaciji izvajajo tudi prevajanje za rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za znanstvene patente oziroma za znanstvena dela pa tudi za katerikoli drugi dokument, ki je primarno povezan s področjem znanosti.

Iz bosanskega v češki jezik prevajamo tudi pravne akte (sodne odločitve, certifikati, sodbe sodišč, pogodbe, sodne odločbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe, licence in drugi) kot tudi katerikoli osebni dokument (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje in številni drugi).

Poleg vseh omenjenih sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki veljajo za sestavni del, tako medicinske kot tudi tehnične pa tudi gradbene in razpisne ter poslovne dokumentacije. To pa pomeni, da poleg prevajanja iz bosanskega v češki jezik za zdravniške izvide in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in specifikacijae farmacevtskih izdelkov strankam ponudijo tudi kompletno obdelavo, tako laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov ter navodil za uporabo kot tudi deklaracij izdelkov oziroma sklepov o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvenih aktov ter statuta podjetja pa tudi vseh vrst poslovnih poročil, faktur, poslovnih odločitev in številnih nenavedenih dokumentov, ki se obravnavajo kot del katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Strankam ponujamo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz bosanskega v češki jezik in potem izvajamo tudi njihovo overitev v skladu s pravili, tako da stranke poleg kompletno obdelane diplome in dodatka k diplomi oziroma prepisa ocen in diplomske in seminarske naloge lahko dobijo tudi profesionalno prevedene in overjene predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdila o opravljenih izpitih in vseh drugih dokumentov, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja.

Cena prevajanja iz bosanskega v češki jezik

  • Iz bosanskega v češki je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v češki jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v češki z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v češki jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!