Prevajanje iz bosanskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg strokovnjakov, ki so specializirani za obdelavo vsebin v bosanskem jeziku, Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi tiste, ki lahko ugodijo zahtevam strank, ko jim je potrebno prevajanje iz švedskega in v švedski jezik. Prav ti izvajajo neposredno prevajanje iz bosanskega v švedski jezik, kadarkoli je to potrebno strankam, tako da poleg storitev tolmačenja v tej različici jezikov, prevajalci in sodni tolmači prav tako kompletno obdelujejo tudi številne vsebine v pisani obliki.

Poleg učbenikov in materialov, ki so povezani s področjem marketinga oziroma književnih del in različnih vrst revij oziroma spletnih materialov in časopisnih člankov, naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi dokumente. Toda prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v švedski jezik za filmske stvaritve kateregakoli žanra in vrste ter za reklamna sporočila, oddaje, serije in ostale video in zvočne materiale. Če stranke to zahtevajo, jim prav tako lahko ponudimo tudi sinhronizacijo vseh omenjenih vsebin pa tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje, da bi naše stranke čim prej dobile kompletno obdelane video in zvočne materiale.

Tolmačenje iz bosanskega v švedski jezik vključuje uporabo, tako simultanega kot tudi šepetanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja v tej različici jezikov, naše stranke pa v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako lahko po ugodnih cenah najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje. Vsakdo, ki ko je predhodno obdelavo dokumentov ali katerekoli druge vsebine v tej različici jezikov prepustil nekomu drugemu, dobil pa je nekakovosten prevod v navedeni kombinaciji jezikov, lahko sedaj angažira profesionalne korektorje in lektorje, ki so prav tako del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford in ki na zahtevo izvajajo potrebne popravke. Po kompletni redakciji materialov katerekoli vrste, naše stranke dobijo profesionalno obdelane vsebine in tako dobijo možnost, da jih nemoteno uporabljajo.


Prevajanje iz bosanskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v bosanski jezik

Kadar stranka zahteva obdelavo dokumentov, se mora zavedeti, da Prevajalski center Akademije Oxford nudi njihovo kompletno obdelavo, saj prevajalci in sodni tolmači v omenjeni različici jezikov najprej izvajajo prevajanje in potem tudi overitev prevoda, in to izključno v skladu z veljavnimi pravili. To pa pravzaprav pomeni, da sodni tolmači primerjajo izvirni in prevedeni dokument, pa je zato tudi potrebno, da stranke na vpogled dostavijo izvirne vsebine. Šele v primeru, da gre za enaki vsebini, tolmač lahko izvede. Če to ni tako ter ugotovi, da obstajajo določene napake v prevedenih materialih, bo strankam predlagano, da se uporabi njihova redakcija in se šele potem pristopi overitvi.

Dostava dokumentov lahko poteka ne enega od opisanih načinov oziroma preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko, na razpolago pa je tudi možnost, da se osebno dostavijo dokumenti, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v švedski jezik. Za katerokoli drugo vrsto vsebin, ki ne zahteva storitve sodnega tolmača, je dovoljeno pošiljanje po elektronski pošti, saj je tako hkrati tudi najbolj enostavno. Toda pošiljanje dokumentov na elektronski naslov je dovoljeno izključno strankam, ki jim je njihova obdelava potrebna v zelo kratkem roku, toda v skladu z veljavnimi pravili je treba dostaviti tudi izvirnike na vpogled, in to na najhitrejši način od vseh opisanih.

V trenutku, ko sodni tolmači in prevajalci končajo z obdelavo dostavljenih dokumentov, stranke le-te prevzemajo osebno v prostorih Prevajalskega centra Akademije Oxford, toda lahko jim jih tudi dostavimo na naslov, toda ta storitev vsekakor zahteva dodatno plačilo. Višino nadomestila za dostavo na naslov določa izključno kurirska služba, s katero naša institucija sodeluje in stranka, ki se zanjo odloči, jo je dolžna sama plačati, in to neposredno osebi, ki tudi dostavi pošiljko oziroma kurirju. Na elektronski naslov pošljemo profesionalno obdelane vsebine, za katere prevajalci in sodni tolmači opravijo prevajanje v tej različici jezikov in ki ne vključuje overitve sodnega tolmača.

Poleg pravnih aktov in vseh vrst osebnih dokumentov naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar se na prvem mestu nanaša na prevajanje iz bosanskega v švedski jezik, tako za različne vrste izjav in potrdil kot tudi za vse vrste soglasij. Prav tako strankam ponujajo tudi obdelavo kateregakoli dokumenta, ki je povezan s področjem znanosti pa tudi vseh tistih, ki sestavljajo medicinsko, tehnično in poslovno dokumentacijo. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo dokumentov, ki sodijo med razpisno dokumentacijo pa tudi vseh tistih, ki se nanašajo na področje znanosti oziroma tistih, ki predstavljajo del gradbene dokumentacije.

Najpomembneje, da se naše stranke zavedajo, da postopek obdelave dokumentov, ki smo ga predhodno opisali, v določenih primerih ni zadosten, saj v praksi obstajajo tudi tisti, za katere se zahteva nadoveritev in kar pomeni, da nanje mora biti postavljen žig, ki je poznan pod nazivom haški ali Apostille in za katerega sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v Akademiji Oxford niso pristojni. Samo iz tega razloga strankam tudi predlagamo, da v okviru državnih institucij, ki so za to pristojne, izvedo, ali je ta vrsta overitve obvezna za tiste dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz bosanskega v švedski jezik. V primeru, da izvedo, da je treba izvesti to vrsto overitve, je tudi zelo, da se pozanimajo, ali se haški žig postavlja v trenutku, ko naši strokovnjaki v skladu sa svojimi pooblastili izvedejo prevod in overitev ali pa se najprej postavlja Apostille žig, pa se šele potem pristopa obdelavi na običajen način. Posebej poudarjamo, da se ta dva postopka vsekakor razlikujeta, saj so prevajalci in sodni tolmači dolžni prevesti in dokument in omenjeni žig, če se ta postavlja na samem začetku postopka obdelave, kar posredno pomeni, da ta postopek lahko traja dlje od drugega, ki je omenjen. Z zbiranjem vseh teh informacij so naše stranke odlično obveščene o toku obdelave in s samim tem tudi vedo, kako dogo naj bi trajal pa tudi, kam morajo najprej odnesti določeni dokument.

Prevajanje spletnih katalogov iz bosanskega v švedski jezik

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, odlično poznajo pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation), tako da, ko stranka zahteva neposredno prevajanje spletnih katalogov iz bosanskega v švedski jezik, ta pravila tudi uporabijo in s tem dosežejo zelo pozitiven učinek njihove obdelave. Pravzaprav ta pravila uporabljajo tudi pri prevajanju spletnih brošur kot tudi spletnih strani in ostalih vsebin, ki se nanašajo na področja spleta in s tem prispevajo, da konkretni materiali dosežejo precej boljše mesto v okviru globalnega iskanja na spletu. Posebej želimo poudariti, da bodo lastniki vseh omenjenih vsebin zagotovo zadovoljni s ponujeno storitvijo, saj se bo vse to izjemno dobro odrazilo tudi na poslovanje njihovega podjetja v celoti. Omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo tudi različne aplikacije pa tudi katerikoli program, za katere stranka zahteva neposredno prevajanje v konkretni jezični kombinaciji.

Neposredno prevajanje revij iz bosanskega v švedski jezik je prav tako na voljo v naši poslovnici, sodni tolmači in prevajalci pa prav tako obdelujejo tudi časopisne članke in vsem strankam nudijo profesionalno prevajanje za različna književna dela in učbenike. Poleg romanov in del, ki sodijo med beletrijo, prav tako kakovostno prevajajo tudi katerokoli poetsko pa tudi prozno književno delo.

Prav tako se lahko pohvalimo z dejstvom, da je v naši ponudbi tudi tolmačenje iz bosanskega v švedski jezik, pri čemer je zelo pomembno, da vsaka stranka, ki je za to storitev zainteresiran, ve, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači zagotavljajo storitev simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v konkretni različici jezikov. S ciljem, da v celoti podpremo določeni dogodek, za katerega se ta storitev zahteva, od strank zahtevamo, da nam posredujejo vse potrebne podatke, ki se nanašajo na njegovo organizacijo oziroma morajo nam posredovati informacije, ne samo o številu oseb, ki se ga bodo udeležile in njegovem trajanju, ampak nam prav tako morajo dati tudi informacije, ki se nanašajo na mesto njegovega prirejanja oziroma na karakteristike samega prostora. Ko dobimo vse te informacije, mi pripravimo uradno ponudbo, pa v primeru, da naši strokovnjaki na podlagi njih ocenijo, da tej vrsti storitve na najboljši način uspeva odgovoriti na konkretne zahteve, strankam ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje informativnih oddaj iz bosanskega v švedski jezik

Prevajanje informativnih zvočnih in video oddaj iz bosanskega v švedski jezik je prav tako storitev, ki jo izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ko to zahtevajo stranke. Toda moramo poudariti tudi dejstvo, da našo ekipo sestavljajo tudi številni drugi strokovnjaki, kot so na primer tisti, ki lahko zagotovijo storitev sinhronizacije pa tudi podnaslavljanje (profesionalni podnaslavljalci), tako da zainteresirane stranke dobijo njihovo kompletno obdelavo oziroma informativne oddaje, ki jih lahko predvajajo na vsakem mediju, kjer je to potrebno. Seveda prevajamo tudi vsebino izobraževalnih pa tudi zabavnih oddaj in serije oziroma dokumentarne in igrane filme kateregakoli žanra pa tudi reklamna sporočila in potem tudi risane in animirane filme ter vse ostale video ali zvočne vsebine.

Izvajamo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v švedski jezik, in to seveda prav tako profesionalno. To posebej poudarjamo zato, ker sodni tolmači in prevajalci odlično obvladajo tudi aktualna marketinška pravila in vsem zainteresiranim strankam nudijo možnost kakovostnega prevajanja, tako plakatov in PR člankov oziroma reklamnih letakov kot tudi brošur, zloženk in še veliko drugih vsebin, ki so namenjene reklamiranju nekega podjetja ter predstavljanja dogodka ali konkretnega izdelka ali storitve. Ti strokovnjaki v tem primeru v skladu s pravili švedskega jezika oblikujejo določeno sporočilo, ki se nahaja v materialih v bosanskem jeziku in na ta način vsem, ki jim je švedski materni jezik, omogočajo, da se na pravi način seznanijo s tistim, kar je predmet reklamiranja.

Besedila različnega namena pa tudi dolžine in tematike oziroma kompleksnosti, omenjeni strokovnjaki prav tako prevajajo v tej jezični različici. Glede na to, da se pri tem ne izvaja overitev teh vsebin, ampak samo njihovo prevajanje iz bosanskega v švedski jezik, je strankam omogočeno, da jih na obdelavo pošljejo po elektronski pošti in na ta način vsekakor prihranijo precej časa. Poleg poljudnih in strokovnih besedil, ki obravnavajo temo s področij ekologije in varstva okolja, komunikologije, turizma in menedžmenta oziroma izobraževanja, sociologije in farmacije, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedilne, povezane s tematiko s področij financ in psihologije oziroma medicine, bančništva in prava ter politike in gradbene industrije pa tudi ekonomije, informacijskih tehnologij in ostalih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki so prvenstveno povezane z naravoslovnimi vedami kot tudi tistih, ki predstavljajo del družbenih ved.

Strankam, ki so prevajanje iz bosanskega v švedski jezik dobili v okviru neke druge institucije oziroma od kateregakoli posameznika in v katerih obstajajo različne napake, ki takšen prevod uvrščajo med nekakovostne, lahko ponudimo storitve njihovega lektoriranja oziroma korekture in jim tako ponudimo priložnost, da zelo hitro dobijo profesionalno obdelane najrazličnejše vsebine.

Prevajanje gradbenih projektov iz bosanskega v švedski jezik

Pri prevajanja gradbenih projektov v tej jezični kombinaciji, profesionalni sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford izvajajo tudi njihovo končno obdelavo oziroma prevedene projekte overjajo, in to izključno v skladu s svojimi pooblastili. Točneje rečeno, potem ko opravijo prevajanje gradbenih projektov iz bosanskega v švedski jezik, takoj zatem izvajajo tudi overitev, ki jo v tem primeru izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač. S postavljanjem žiga na prevedene dokumente, le-ta potrjuje, da je njihova vsebina enaka kot tudi v izvirnem oziroma posamezni stranki daje priložnost, da ta dokumente preda katerikoli državni instituciji oziroma jih nemoteno uporablja, saj so v zakonskem in pravnem pogledu to popolnoma veljavni dokumenti.

Od vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje iz bosanskega v švedski jezik potrebno ali za gradbene projekte ali za neki drugi dokument se zahteva, da na vpogled vsekakor priloži tudi izvirne dokumente, ker je to potrebno prav sodnemu tolmaču pri izvajanju postopka overitve. Vsakemu od njih tudi predlagamo, da opravi vse potrebne preverbe, ki se nanašajo na overitev s haškim, to je Apostille žigom, kar vsekakor ne sodi v pristojnost strokovnjakov, ki sestavljajo našo ekipo.

V naši ponudbi je tudi prevajanje ostalih dokumentov, ki sestavljajo gradbeno dokumentacijo, medtem ko prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov ter navodilo za uporabo in druge dokumente, ki predstavljajo del, tako razpisne kot tudi tehnične dokumentacije.

Različne vrste soglasij in izjav kot tudi potrdil zainteresirane stranke prav tako lahko dobijo prevedene v navedeni jezični kombinaciji in potem tudi overjene z žigom sodnega tolmača. Tako omenjeni strokovnjaki poleg potrdila o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki iz bosanskega v švedski jezik prevajajo tudi potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti oziroma soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi ter vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Kompletno obdelujemo tudi medicinsko dokumentacijo, kar poleg zdravniških izvidov vključuje tudi obdelavo navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacija farmacevtskih izdelkov in dokumentacije o medicinskih izdelkih pa tudi vseh drugih dokumentov, ki so v njeni sestavi.

Prevajanje pravnih aktov iz bosanskega v švedski jezik bo prav tako izvedeno v najkrajšem roku, če je to potrebno strankam, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg pravnega reda Evropske Unije in pritožb oziroma pooblastila za zastopanje prevajajo tudi sodbe in tožbe in potem tudi licence, sodne odločitve in sklepe ter pogodbe, certifikate in druge dokumenti, ki so povezani s s področjem prava. Prav tako lahko prevajajo tudi potrdilo o državljanstvu, potni list in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze ter izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in dovoljenje za prebivanje kot tudi vozniško in prometno oziroma delovno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

Vsekakor izvajamo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz bosanskega v švedski jezik in poleg vseh vrst poslovnih poročil, kot so na primer finančna, letna in revizijska, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi statut podjetja, poslovne odločitve in fakture kot tudi ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številne druge dokumente, ki do zdaj niso bili omenjeni, povezani pa so s poslovanjem, tako podjetnikov kot tudi katerekoli druge pravne osebe.

Med storitve, ki jih naši strokovnjaki prav tako lahko izvedejo, sodi tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz bosanskega v švedski jezik in poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, predmetnikov in programov fakultet in znanstveni patenti, to vsekakor vključuje tudi kompletno obdelavo diplome in dodatka diplomi ter rezultatov znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih. Vsekakor lahko ugodimo tudi zahtevam strank, ki jim je prevajanje v navedeni jezični kombinaciji potrebno za različne vrste del in nalog, kot so na primer seminarske, diplomske ali znanstvena.

Cena prevajanja iz bosanskega v švedski jezik

  • Iz bosanskega v švedski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!