Prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, maksimalno profesionalno izpolnjujejo zahtevo vsake stranke v zvezi z neposrednim prevajanjem iz bosanskega v madžarski jezik. Ker so del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi lektorji in korektorji, ti na zahtevo strank izvajajo redakcijo materialov katerekoli vrste, ki so nekakovostno prevedeni v tej različici jezikov. Prav tako jim omogočamo tudi sinhronizacijo oziroma storitev podnaslavljanja različnih zvočnih in video vsebin, za katere sodni tolmači in prevajalci predhodno izvedejo prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik, kar se nanaša, tako na igrane filme kateregakoli žanra kot tudi na animirane oziroma risane filme in reklamna sporočila ter zabavne in informativne oddaje in potem tudi na dokumentarne filme in druge in zvočne in video materiale.

Po potrebi v tej kombinaciji jezikov lahko prav tako obdelamo tudi tiste materiale, ki so namenjeni reklamiranju oziroma lahko prevajamo različne besedilne vsebine. Omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi spletne strani pa tudi vse ostale materiale, ki so povezani s spletom kot tudi učbenike in književna dela pa tudi revije, časopisne članke in druge vsebine. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v tej jezični kombinaciji in po potrebi uporabijo ali konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje iz bosanskega v madžarski jezik, vse naše stranke pa lahko po zelo ugodnih cenah najamejo opremo za simultano tolmačenje zadnje generacije.

Na zahtevo prav tako prevajamo tudi različne vrste dokumentov, izvajamo pa tudi njihovo overitev in to v skladu s svojimi pristojnostmi oziroma overitev bo izvedena s strani zapriseženega sodnega tolmača, kar pa ni prav tako kot overitev z Apostille žigom. Pravzaprav, za overitev s haškim žigom, kot je njegovo drugo ime, naši strokovnjaki nimajo dovolj pooblastil in s samim tem se mora posamezna stranka najprej sama pozanimati, ali je ta vrsta overitve obvezna za tiste dokumente, za katere ji je v tem trenutku potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik. Če dobi pritrdilen odgovor, se mora tudi pozanimati, ali se najprej postavlja ta žig, pa se šele potem izvaja prevajanje dokumente in overitev sodnega tolmača, ali se pa se mora najprej izvesti neposredno prevajanje dokumenta ter overitev in se šele po vsem tem izvaja tudi overitev s haškim žigom. Vse navedeno šteje za zelo pomembno informacijo za stranke, saj tako izve, kako poteka postopek obdelave tega dokumenta in kam ga mora najprej odnesti na obdelavo.


Prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik
Prevajanje iz madžarskega v bosanski jezik

Poleg tega je zelo pomembno, da vsaka stranka, ki je potrebna obdelava ali osebnega ali dokumenta s področij prava in izobraževanja oziroma znanosti ali sodstva ter različnih vrst dokumentacij (gradbena, medicinska, tehnična, razpisna, poslovna in druge) pa tudi ostalih vrst dokumentov in dokumentacij, vsekakor ve, da je našim strokovnjakom dolžna na vpogled priložiti tudi izvirne vsebine, kar se zahteva zaradi postopka overitve. Gre za to, da zapriseženi sodni tolmač najprej primerja izvirne dokumente in tiste, ki so profesionalno prevedeni, ker se mora prepričati, da med njimi ne obstaja razlika, pa šele potem postavlja svoj žig na prevode. Na ta način on potrjuje, da je vsebina tega dokumenta enaka kot tudi v izvirnem.

Ker mora vsaka stranka, ki ji je prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik potrebno za razne osebne dokumente, izpolniti zahtevo za dostavljanjem izvirnika, pri čemer se tudi postopek njihovega pošiljanja v vsakem primeru razlikuje od tistega, ko se prevajanje v tej jezični različici zahteva za ostale vsebine in ko se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača. Tedaj jih lahko na obdelavo pošljejo po elektronski pošti in jih na enak način prejmejo po obdelavi s strani naših strokovnjakov.

Poleg tega, da izvirne dokumente lahko prinese osebno v prostore naše poslovalnice, stranka prav tako lahko izbere možnost njihovega pošiljanja ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko neke kurirske službe, na elektronski naslov pa pošlje skenirane dokumente samo, če zahteva njihovo nujno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik. Na ta način naši sodni tolmači in prevajalci lahko zelo hitro reagirajo in ji nudijo možnost, da kompletno obdelane dokumente zares tudi dobi v kratkem roku, kot to tudi zahteva. Toda po pošiljanju na naš elektronski naslov je vsekakor dolžna, da na vpogled priloži tudi izvirne dokumente.

Potem ko naši strokovnjaki pristopijo obdelavi konkretnih dokumentov v skladu s pravili, oziroma izvedejo njihovo prevajanje v tej različici jezikov in potem tudi primerjajo prevedene in izvirne dokumente ter izvedejo overitev prevoda, imajo stranke dve možnosti za prevzemanje. Najprej lahko osebno pridejo v prostore naše poslovalnice in jih prevzamejo, toda prav tako imajo možnost, da zahtevajo dostavo kompletno obdelanih dokumentov na določen naslov, kar je storitev, ki jo določena kurirska služba izvaja na našo zahtevo in jo v skladu s svojim cenikom zaračunava neposredno od vsake posamezne stranke.

Prevajanje licenc iz bosanskega v madžarski jezik

Kdor je v iskanju storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje licenc različnih vrst iz bosanskega v madžarski jezik, vsekakor mora vedeti, da mu to storitev lahko zagotovijo prav tisti strokovnjaki, ki sestavljajo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford. Glede na to, da so v njem zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, to pomeni, da absolutno vsaka stranka, ki to storitev zahteva, in to ne samo za licence, ampak tudi za katerikoli drugo vrsto dokumentov po odličnih cenah dobi tudi njihovo kompletno obdelavo, to je tudi overitev usklajeno z zakonskimi določbami. Iz tega razloga je tudi pomembno, da stranke, ki jim je ta storitev potrebna za neki dokument, vedo, da so pri pošiljanju dokumentov zaposlenim v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor dolžne dostaviti tudi izvirnike, da bi overitev potekala v skladu s pravili. Prav tako se vsem njim tudi priporoča, da pridobijo informacije, ki se nanašajo na tako imenovano nadoveritev oziroma so povezana z overitviji z Apostille žigom za konkretne dokumente. Vse stranke morajo vedeti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so pri nas zaposleni, ne morejo na dokumente postaviti haškega žiga, kar je pravzaprav njegovo drugačno ime, in to samo zato, ker ne posedujejo potrebnih dovoljenj. Samo zato mi vsem strankam, ki jim je ta storitev potrebna tudi priporočamo, da izvedo, ali se Apostille žig zahteva za dokumente, za katere jim je v tem trenutku potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik in da se vsekakor tudi pozanimajo, kdaj se ta vrsta overitve mora izvesti, če je to potrebno (neposredno pred ali po obdelavi določenega dokumenta s strani naših strokovnjakov).

Poleg vseh vrst licenc prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi kompletno obdelavo, tako certifikatov kot tudi pooblastila za zastopanje oziroma sodnih odločitev, pritožb in sodb, toda prav tako prevajajo tudi pogodbe, sodne odločbe in pritožbe kot tudi pravni red Evropske Unije in vse druge pravne akte. Tistim strankam, ki jim je prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik potrebno za katerikoli osebni dokument, vsekakor omogočamo tudi njegovo kompletno obdelavo, kar se nanaša, ne samo na prevajanje potrdila o državljanstvu, osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču in potnega lista, ampak tudi na kompletno obdelavo vseh vrst dovoljenj (vozniško, delovno, dovoljenje za prebivanje, prometno in druge), vključuje pa tudi prevajanje vseh vrst izpiskov iz matičnega registra, tako o rojstvu in o smrti kot tudi o sklenitvi zakonske zveze.

Omenjeni strokovnjaki prevajajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, tako da stranke lahko takoj dobijo profesionalno obdelavo katerekoli vrste soglasij ali potrdil oziroma izjav (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in druge), toda lahko jim ponudimo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik in potem tudi profesionalno overitev sodnega tolmača za katerikoli dokument, ki je povezan, tako s področjem znanosti kot tudi s področjem izobraževanja (znanstvena dela, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju in drugi dokumenti iz te skupine).

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi profesionalno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki je del različnih vrst dokumentacij, in to predvsem tistih, ki sodijo med tehnično in gradbeno oziroma poslovno, medicinsko in razpisno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov in navodil za uporabo oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in deklaracij izdelkov izvajamo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik za specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in zdravniške izvide ter za dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi za ustanovitveni akt podjetja kot tudi za sklep o ustanovitvi pravne osebe, vse vrste poslovnih poročil in statut podjetja ter za fakture in številne druge dokumente, ki je zdaj nismo omenili in sestavljajo katerokoli od vseh navedenih vrst dokumentacij.

Prevajanje PR člankov iz bosanskega v madžarski jezik

Fokus obdelave PR člankov v tej kombinaciji jezikov je usmerjen na njihov namen oziroma na približevanje predmeta reklamiranja govorcem madžarskega jezika. Iz tega razloga moramo poudariti, da se prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej specializirani za obdelavo takšnih vsebin, vsekakor ravnajo po pravilih, ki so prisotna v madžarskem jeziku, da bi prevodi PR člankov iz bosanskega v madžarski jezik čim prej našli pot do potencialnih strank, ki jim je ta materni, to je do tistih, ki ta jezik primarno uporabljajo. Da poenostavimo, sodni tolmači in prevajalci konkretno reklamno sporočilo, ne samo iz PR člankov, ampak tudi iz brošur, plakatov in reklamnih letakov oziroma katalogov pa tudi zloženk in drugih marketinških materialov, v celoti oblikujejo v skladu z veljavnimi pravili in govornega in pisanega madžarskega jezika. V tej kombinaciji jezikov na zahtevo zainteresiranih strank vsekakor prevajajo tudi vizitke, kar izvajajo, ne samo po odličnih cenah, ampak tudi v precej kratkem roku.

Pri nas stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz bosanskega v madžarski jezik, kar primarno pomeni obdelavo tistih besedil, ki jih bodo lahko prebrali ljudje iz različnih družbenih slojev oziroma poljudnih, toda prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelujejo tudi vsebine, ki veljajo za strokovna, in to v smislu, da bodo na prvem mestu biti dostopne osebam, ki so specializirane za določena področja. Iz tega razloga, ne moremo navesti vseh tem besedil, za katere naši izkušeni strokovnjaki izvajajo neposredno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik, toda vsekakor imamo možnost omeniti tiste, ki se najpogosteje zahtevajo. Psihologija, znanost in farmacija ter medicina, filozofija in sociologija kot tudi izobraževanje, finance in politika pa tudi ekonomija, bančništvo in pravo sodijo med najpogosteje zahtevana področja, s katerimi je povezana tema besedil, za katere stranke pričakujejo prevajanje v tej kombinaciji jezikov. Toda poleg tega omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi tista besedila, ki so primarno povezana s področji ekologije in varstva okolja oziroma z menedžmentom kot tudi gradbeno industrijo in potem tudi tista, ki se tičejo komunikologije in turizma kot tudi marketinga, informacijskih tehnologij in še veliko drugih področij, tako tistih, ki se obravnavajo kot sestavni del naravoslovnih kot tudi tistih, ki so striktno povezane z različnimi družbenimi vedami.

Tolmačenje iz bosanskega v madžarski jezik je prav tako storitev, ki jo prevajalci in sodni tolmači iz naše ekipe lahko zagotovijo zainteresiranim strankam, ko je to potrebno. Toda vsi ti morajo vedeti, da naši strokovnjaki lahko uporabijo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov in da vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to po cenah, ki jih bodo zagotovo navdušile. Toda, da bi lahko zagotovili kakovostno storitev oziroma, da bi ta lahko zares zadovoljila zahteve dogodka, ki ga stranka organizira, moramo od njega zahtevati, da nam posreduje podatke, ki se tičejo načina njegove organizacije. Posebej želimo poudariti, da se to zahteva izključno zato, ker sodni tolmači in prevajalci uporabljajo vse vrste te storitve in vsaka mora biti uporabljena v točno določenem primeru oziroma jasno je določena vrsta dogodka, za katerega se uporablja simultano, ali pa šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje iz bosanskega v madžarski jezik. Prav zato tudi pričakujemo, da nam stranke posredujejo informacije o organizaciji konkretnega dogodka in o mestu, kjer bo potekal, to je o pričakovanem številu udeležencev pa tudi o vsem drugem, kar lahko vpliva na odločitev o izbiri vrste tolmačenja.

Prevajanje učbenikov iz bosanskega v madžarski jezik

Ne glede na to, kako obsežen ali kompleksen je neki učbenik, za katerega vam je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik, lahko pričakujete njegovo profesionalno obdelavo s strani strokovnjakov Akademije Oxford. Poleg tega pa prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi različna književna dela, od beletrije, preko poetskih dela in romanov pa do kateregakoli proznega književnega dela. V primeru, da obstaja potreba za tem, strankam v tej jezični kombinaciji omogočamo tudi neposredno prevajanje za ilustrirane kot tudi za strokovne pa tudi za številne druge vrste revij. Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko profesionalno obdelajo tudi časopisne članke.

Poleg tega je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz bosanskega v madžarski jezik pa tudi vseh drugih vsebin, ki so usmerjene na splet, kar se nanaša predvsem na obdelavo spletnih katalogov in spletnih prodajaln pa tudi brošur oziroma programske opreme (programi in aplikacije katerekoli vrste). Vse tiste stranke, ki jim je ta storitev potrebna za omenjene vsebine, bodo zagotovo biti navdušeni načinom dela naših strokovnjakov, glede na to, da ti uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo vseh teh vsebin. To pravzaprav pomeni, da nedolgo po postavljanju na splet omenjeni materiali precej bolje kotirajo, in to vse zahvaljujoč smernicam SEO (Search Engine Optimisation).

Prav tako lahko strankam, ki so prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik, in to za katerokoli vrsto materialov, že dobile na nekem drugem mestu ali od nekih drugih oseb, toda te vsebine ne morejo šteti kot profesionalno obdelane, ponujamo storitev redakcije. Da ne bo pomote, zanjo so specializirani drugi profesionalci, ki so v naši ekipi in ne prevajalci in sodni tolmači, ampak izključno lektorji in korektorji. Glede na to, da imajo za sabo dolgoletne izkušnje pri zagotavljanju teh storitev, in to za absolutno katerokoli vrsto vsebin, se bodo potrudili, da strankam v čim krajšem roku omogočijo, da po ugodnih cenah dobijo profesionalno obdelane materiale oziroma, da na predviden način popravijo vse napake, ki v njih obstajajo.

Poleg vsega omenjenega, zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi kompletno obdelavo vseh vrst, ne samo video, ampak tudi zvočnih vsebin. S tem mislimo, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo predvsem neposredno prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik za različne vrste filmov (animirani, igrani, dokumentarni, risani in drugi) oziroma za serije in reklamna sporočila ter oddaje (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) in potem pristopajo, ali njihovi sinhronizaciji ali podnaslavljanju. Tako vse stranke, ki jim je prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik potrebno za to vrsto vsebin, dobijo priložnost, da jih zelo hitro dobijo kompletno obdelane, kar nadalje pomeni, da jih lahko prikažejo na vsakem mediju oziroma kjerkoli je to potrebno.

Cena prevajanja iz bosanskega v madžarski jezik

  • Iz bosanskega v madžarski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v madžarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v madžarski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v madžarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!