Prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V domeno storitev, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, med drugim sodi tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik. Omenjena storitev se nanaša na obdelavo različnih vrst vsebin v pisani obliki pa tudi na tolmačenje, naši strokovnjaki (lektorji in korektorji) pa prav tako izvajajo tudi lekturo oziroma korekturo za vse tiste vsebine, za katere je prevajanje v tej kombinaciji jezikov izvedeno neposredno prej, toda niso spoštovana ustrezna pravila in stranka je pravzaprav dobila nekakovostno obdelane vsebine.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi serije oziroma filme in oddaje različne vsebine ter reklamna sporočila in vse ostale video in zvočne vsebine in potem pristopamo tudi njihovemu podnaslavljanju oziroma na zahtevo strank lahko izvajamo tudi sinhronizacijo za tako obdelane in video in zvočne materiale.

Poleg tega je v ponudbi tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik, tako za časopisne članke in besedila katerekoli tematike ter vsebine oziroma učbenike kot tudi za marketinške materiale pa tudi za vse vrste književnih del in revije kot tudi za katerokoli vrsto vsebin, ki so povezane s spletnim področjem, kar se primarno nanaša na prevajanje spletnih strani pa tudi spletnih katalogov, programske opreme, spletnih prodajaln in še veliko drugih materialov iz te domene.


Prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v bosanski jezik

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami prav tako pristopajo kompletni obdelavi najrazličnejših vrst dokumentov oziroma vseh vrst dokumentacij in poleg njihovega prevajanja v tej različici jezikov izvajajo tudi overitev. Posebej poudarjamo tudi dejstvo, da overitev izvaja sodni tolmač, ki je s strani pristojnih institucij Republike Slovenije za ta postopek tudi pooblaščen, s čimer konkretnemu dokumentu daje zakonsko in pravno veljavnost. Od vseh strank, ki jim je prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik potrebno prav za takšne vsebine, se zahteva dostava izvirnikov na vpogled, oziroma da nam jih osebno prinesejo v poslovalnico ali pa jih pošljejo preko kurirske službe ter priporočeno preko “Pošte Srbije”. Za ostale materiale, za katere nekdo zahteva obdelavo v tej kombinaciji jezikov, ki pa ne vključuje overitve z žigom sodnega tolmača, je prisotno splošno pravilo o dostavi na elektronski naslov, če to stranki najbolj ustreza.

Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, jih stranke dobijo prevedene po elektronski pošti, toda samo pod pogojem, da gre za materiale, za katere se ne izvaja overitev. Kar zadeva prevzemanja dokumentov, ki so prevedeni in overjeni, to lahko poteka osebno v naši poslovalnici, toda lahko jih pošljemo preko kurirske službe na naslov zainteresiranih strank. Toda omenjeno storitev morajo plačati v skladu s cenikom konkretne kurirske službe.

V primeru, ko gre za nujno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik, da bi v celoti izpolnili to zahtevo strank, jim omogočamo, da najprej pošljejo skenirane vsebine na naš uradni elektronski naslov, toda potem so dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, in to v skladu z enim od predhodno opisanih načinov, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Prav tako moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo vsak osebni dokument kot tudi tistega, ki ga uvrščamo med razpisno, gradbeno in medicinsko dokumentacijo. Poleg tega na vašo zahtevo obdelujejo tudi katerikoli dokument, ki je povezan s poslovanjem podjetnikov ali pravne osebe kot tudi vsak dokument, za katere stranka zahteva neposredno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik, povezan pa je s področji izobraževanja, prava, znanosti ali sodstva ter vsak drugi dokument, za katere stranka zahteva to storitev.

Posebno je pomembno poudariti dejstvo, da se od vsake posamezne stranke pričakuje, da samostojno izve, ali je potrebno izvršiti tako imenovano nadoveritev za konkretne dokumente, oziroma da osebno preveri, ali se zanje zahteva postavljanje haškega ali Apostille žiga, ki pa ni v pristojnosti naših strokovnjakov, pa zato tudi dajemo predlog, da se najprej pozanimajo, ali je ta vrsta overitve obvezna in v katerem trenutku se Apostille žig na konkretne dokumente mora postaviti. Vse to smo omenili izključno zato, ker se ta najpogosteje postavlja, preden ga omenjeni strokovnjaki začnejo obdelovati, toda obstajajo tudi dokumenti, na katere se ta postavlja šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo.

Kar zadeva storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, vse naše stranke obveščamo, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v želeni kombinaciji jezikov. Vsakomur, ki mu ta storitev ustreza oziroma za katere dogodek je priporočena, vsekakor ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz bosanskega v bolgarski jezik

Glede na to, da profesionalni sodni tolmač, ki je angažiran v poslovalnici naše institucije, poseduje pooblastila, da izvede overitev prevedenih soglasij za zastopanje in vseh drugih dokumentov, za katere stranka zahteva neposredno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik, vse stranke, ki so za omenjeno storitev zainteresirane, s tem dobijo dokumente, ki so z zakonskega in pravnega vidika v celoti veljavni in se takšni lahko uporabljajo ob različnih priložnostih.

Ker je postopek obdelave dokumentov opredeljen z zakonskim okvirom, mora vsaka stranka, ki ima potrebo za to storitvijo, priložiti tudi izvirne dokumente, toda vsekakor bi bilo tudi dobro, da pridobi tudi informacije, ki so povezane z overitvijo s tako imenovanim haškim oziroma dobro poznanim Apostille žigom za ta dokumente. Natančneje rečeno, prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi nimajo dovoljenja, da to vrsto overitve izvedejo, prav tako pa tudi ne zagotavljajo informacij o njej in v veliki meri je prav od dobljenih podatkov odvisen postopek obdelave nekega dokumenta.

Ne samo, da naši strokovnjaki lahko prevedejo omenjeni dokument, ampak tudi vse ostale vrste soglasij pa tudi izjav in potrdil oziroma izvajajo neposredno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Poleg že omenjenega, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in še veliko drugih dokumentov, ki jih ob različnih priložnostih stranke morajo predati neki pristojni instituciji.

Vse osebne dokumente stranke lahko prav tako dobijo prevedene v tej različici jezikov in potem tudi overjene v skladu s pravili (potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje in drugi), medtem ko prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij oziroma dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in druge) ter vse tiste, ki sodijo med poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, poslovne odločitve, revizijska poročila, statut podjetja, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja in številni drugi).

Vsekakor je tukaj tudi prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik za tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo in poleg gradbenih projektov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kompletno obdelujemo tudi deklaracije izdelkov pa tudi navodila za uporabo in številne druge dokumente, ki so v sestavi neke od vseh predhodno navedenih dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični različici prav tako lahko prevedejo tudi katerikoli dokument, ki se obravnava kot pravni akt in ga potem tudi overijo. Tako stranke dobijo neposredno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik za sklepe o razvezi zakonske zveze in ostale sodbe pa tudi za certifikate in pooblastilo za zastopanje ter za pritožbe in odločitve oziroma pogodbe, pravni red Evropske Unije in sodne odločbe in potem tudi za tožbe, licence in vse druge dokumente, ki jih nazivamo pravni akti.

Za vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja prav tako izvajamo neposredno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik in poleg rezultatov znanstvenih raziskav in diplome ter dodatka k diplomi prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in znanstvena dela pa tudi prepis ocen, znanstvene patente in predmetnike in programe fakultet, potrdilo o rednem šolanju in na zahtevo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi še veliko dokumentov, ki so povezani s temi področji.

Tolmačenje iz bosanskega v bolgarski jezik

Kadar so prevajalci in sodni tolmači angažirani za izvajanje tolmačenja iz bosanskega v bolgarski jezik, so stranke lahko prepričane, da ob tej priložnosti uporabijo prav tisto storitev, ki lahko v celoti izpolni zahteve nekega dogodka. Glede na to, da uporabljajo tudi konsekutivno in šepetano pa tudi simultano tolmačenje v tej različici jezikov, moramo posebej poudariti, da nam je vsaka stranka, ki ji je omenjena storitev potrebna, dolžna zagotoviti informacije v zvezi s samim dogodkom in njegovo organizacijo (število udeležencev, prostor v katerem bo potekal, trajanje in drugo). Samo v skladu s temi informacijami strokovna ekipa v poslovalnici Akademije Oxford izdela ponudbo in vanjo vsekakor vnese tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pod pogojem, da je sprejeta uradna odločitev, da je prav ta storitev najprimernejša.

Neposredno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik vključuje tudi obdelavo književnih del različnih žanrov, od beletrije in romanov preko vseh drugih proznih pa do poetskih del. Prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami prav tako profesionalno obdelajo učbenike pa tudi vsebino, tako strokovnih kot tudi ilustriranih in otroških revij ter časopisne članke.

Stranke, ki posedujejo katerokoli vrsto vsebin, za katere je izvedeno prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik, pri čemer pa gre za material, ki ni obdelan v skladu s smernicami, ki jih določa prevajalska stroka, v naši poslovalnici lahko zadolžijo profesionalnega lektorja oziroma strokovnega korektorja, da izvede redakcijo takšnih materialov. Točenje rečeno, ti strokovnjaki pristopajo odpravljanju vseh obstoječih napak in na ta način zainteresiranim strankam omogočajo, da dobijo kakovostno obdelane in dokumente in vse ostale vsebine.

Poleg vsega, kar smo do zdaj omenili, posebej poudarjamo tudi, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje za spletne vsebine iz bosanskega v bolgarski jezik in to ob ustrezni uporabi tistih pravil, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za spletne iskalnike (SEO - Search Engine Optimisation). Z uporabo teh pravil, konkretnim spletnim stranem ali spletnim prodajalnam oziroma spletnim katalogom in ostalim materialom, ki so povezani s spletom, omogočajo, da zelo hitro dosežejo precej boljši položaj na globalnem omrežju. Če je to potrebno, vsekakor ugodijo zahtevam za prevajanjem programske opreme, tako da strankam ponudijo profesionalno obdelavo kateregakoli programa ali aplikacije.

Prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v bolgarski jezik

Marketinški materiali so sami po sebi zelo specifični, saj se v mnogih od njih nahaja sporočilo, ki naj bi privabilo potencialne stranke in ki ravno enostavno opazno, tako da se tudi njihovo prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik obravnava kot precej kompleksno in za njegovo profesionalno obdelavo lahko poskrbijo izključno prevajalci in sodni tolmači, ki posedujejo dolgoletne delovne izkušnje in to predvsem pri obdelavi prav takšnih vsebin. Ekipo strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi takšne osebe, ki se bodo vsekakor potrudile, da pri obdelavi različnih katalogov oziroma reklamnih letakov ali brošur ter plakatov, PR člankov in ostalih vsebin, povezanih z reklamiranjem, da njihovo sporočilo prilagodijo pravilom, ki so prisotna v ciljnem jeziku. S takšnim načinom obdelave sporočilo približajo govorcem bolgarskega jezika in jim zagotovijo možnost, da se na najboljši možni način seznanijo z neko storitvijo ali podjetjem ter izdelkom, ki se skoznje predstavlja.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje vizitk pa tudi poljudnih oziroma strokovnih besedilnih vsebin iz bosanskega v bolgarski jezik. Pravzaprav lahko brez težav rečemo, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo zainteresirane stranke izvajajo prevajanje v tej jezični različici za besedila katerekoli tematike pa tudi namena oziroma kompleksnosti in dolžine. Poleg tistih, ki se ukvarjajo s temami iz nekih pogosto obdelovanih področij, kot so na primer turizem, medicina, psihologija ali izobraževanje ter politika in ekonomija, vsekakor obdelujejo tudi strokovna besedila s področij gradbene industrije, farmacije in komunikologije ter vsa tista, ki se ukvarjajo s filozofijo, informacijskimi tehnologijami in ekologijo ter varstvom okolja pa tudi marketingom in ostalimi neomenjenimi vejami, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Če je strankam potrebno neposredno prevajanje različnih video ali zvočnih materialov iz bosanskega v bolgarski jezik, vsekakor morajo imeti na umu dejstvo, da jim lahko zagotovimo tudi dodatne storitve oziroma lahko sinhroniziramo, tako serije kot tudi igrane filme pa tudi risane in animirane oziroma katerokoli vrsto oddaj, reklamna sporočila in ostale in video pa tudi zvočne vsebine. Poleg njihove sinhronizacije prav tako lahko ponudimo tudi storitev, ki se nanaša na podnaslavljanje kateregakoli od omenjenih materialov.

Cena prevajanja iz bosanskega v bolgarski jezik

  • Iz bosanskega v bolgarski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!