Prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik za spletne strani ali katerokoli drugo vrsto vsebin, ki se nanašajo na področje spleta, kot so spletne prodajalne, programi ali spletni katalogi, aplikacije in druge, njihovo profesionalno obdelavo pa dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Toda izjemno pomembno je, da vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna, ve, da prevajalci in sodni tolmači, ki jo izvajajo, poznajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation) kot tudi, da jih maksimalno korektno uporabljajo pri obdelavi različnih spletnih materialov. S tem je pravzaprav dosežen najpomembnejši cilj njihovega prevajanja v tej jezični kombinaciji, ker na primer spletne strani ali spletni katalogi, ki so na ta način obdelane, zelo hitro po koncu prevajanja s strani naših strokovnjakov in postavljanja na splet znatno bolje kotirajo.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko na vašo zahtevo izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik za učbenike s kateregakoli področja pa tudi za časopisne članke ter za različne vrste besedil in revij oziroma za katerokoli književno delo (beletrija, poezija, proza, romani in drugi). V naši ponudbi storitev je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik za risane in igrane filme različnih žanrov pa tudi za animirane kot tudi za dokumentarne filme, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko ponudijo tudi prevajanje v tej jezični kombinaciji za zabavne in informativne emisije in reklamna sporočila kot tudi za serije pa tudi za otroške, izobraževalne in ostale vrste oddaj ter za številne zvočne in video materiale. Toda z osnovno idejo, da stranke dobijo njihovo kompletno obdelavo, izvajamo tudi sinhronizacijo vseh prevedenih vsebin in zainteresiranim strankam zagotavljamo tudi storitev in njihove profesionalne sinhronizacije.

Prav tako lahko ponudimo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz bosanskega v italijanski jezik, saj sodni tolmači in prevajalci strankam lahko nudijo, ne samo konsekutivno, ampak tudi šepetano kot tudi simultano tolmačenje v tej jezični različici. Vsakdo, za katerega dogodek je ocenjeno, da je najboljše uporabiti to vrsto storitve, pri nas lahko po ugodnih cenah najame opremo za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v bosanski jezik

Lahko se pohvalimo tudi z dejstvom, da našo ekipo sestavljajo tudi strokovnjaki, ki lahko pristopijo redakciji vseh vrst materialov, ko je to potrebno. Ker imajo naši korektorji in lektorji za sabo več let izkušenj v stroki, ste lahko popolnoma prepričani, da bo po njihovi obdelavi predhodno prevedena vsebina ustrezno popravljena ter prilagojena pravilom ciljanega jezika.

Poleg vsega omenjenega, lahko prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo kompletno obdelajo tudi katerikoli dokument oziroma poleg prevajanja iz bosanskega v italijanski jezik izvedejo tudi overitev prevoda, ki jo izvaja zapriseženi sodni tolmač. Vse tiste stranke, ki dobijo tako obdelan katerikoli dokument, pravzaprav dobijo dokument, ki je pravno veljaven in ga lahko ob vsaki priložnosti uporabljajo, saj je z zakonskega vidika absolutno veljaven dokument.

Toda vsekakor je treba poudariti tudi dve zelo pomembni stvari in to je, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz bosanskega v italijanski jezik, pri pošiljanju vsebin, za katere zahteva to storitev, v vsakem primeru priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled, prav tako pa se je dolžan samostojno pozanimati o potrebi za nadoveritvijo. S tem mislimo na overitev s haškim (Apostille) žigom, ko je ne izvajajo sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, ker to enostavno ni v njihovi pristojnosti. Toda stranke morajo prav tako izvedeti tudi to, da overitev s tem žigom ni obvezna za vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov, ampak samo za tiste, za katere to določa zakon. Zaradi tega je najbolje, da stranka najprej preveri, ali je z Apostille žigom potrebno overiti tudi dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik in če dobi pritrdilen odgovor, mora prav tako izvedeti, kdaj ta overitev poteka. Tukaj je treba poudariti, da overitev s haškim žigom najpogosteje poteka šele po tem, ko prevajalci in sodni tolmači končaji z njegovo obdelavo oziroma ga prevedejo ter overijo, toda vsekakor je dobro vedeti tudi to, da obstajajo dokumenti, pri katerih overitev s haškim žigom poteka na drugačen način oziroma se najprej overijo s tem žigom in šele potem poteka prevajanje v konkretni različici jezikov, ne samo za dokument, ampak tudi za vsebino samega pečata in potem se v skladu s pravili pristopa overi. Ko stranka pridobi vse te informacije, znatno poenostavi celoten postopek in to najprej zato, ker ve, kam mora najprej odnesti dokument na obdelavo in pote, tudi zato, ker je seznanjena s procesom njegove obdelave.

Stranke vsebine, za katere zahtevajo prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik, ki ne vključuje tudi overitve sodnega tolmača, dostavljajo po elektronski pošti in jih na enak način lahko tudi prevzamejo. Dokumente ali pošljejo preko kurirske službe ali pa priporočeno poštno pošiljko, prav tako pa imajo možnost, da jih osebno prinesejo. Po koncu obdelave jih lahko osebno prevzamejo v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, strankam pa prevedene in overjene dokumente lahko dostavimo tudi na zahtevan naslov, to storitev pa plačajo v skladu s cenikom, ki ga oblikuje kurirska služba.

Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti je dovoljeno samo, če stranke zahtevajo njihovo nujno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik, pri čemer je tudi v tem primeru vsakdo dolžan na vpogled dostaviti izvirnike.

Ne samo, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji obdelujejo vse osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, prometno dovoljenje in drugi), ampak na zahtevo strank prevajajo in potem tudi overjajo katerikoli dokument, ki je povezan s področjem sodstva, izobraževanja, prava ali znanosti (pravni red Evropske Unije, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, sodne odločbe in tožbe, pogodbe, pooblastilo za zastopanje, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, sodbe, certifikati, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in številni drugi).

Po potrebi, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik in za poslovno, tehnično in gradbeno dokumentacijo oziroma za medicinsko in razpisno, tako da poleg faktur, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in gradbenih projektov kompletno obdelujejo tudi zdravniške izvide in potem tudi ustanovitvene akte podjetja, poslovna poročila in specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev in še številne dokumente, ki jih lahko uvrstimo med omenjene vrste dokumentacij.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg različnih vrste izjav in potrdil prav tako lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto soglasij (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in številni drugi dokumente te vrste).

Prevajanje sodnih odločb iz bosanskega v italijanski jezik

Strokovnjaki zaposleni v naši poslovnici strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje sodnih odločb iz bosanskega v italijanski jezik in potem pristopijo storitvi njihove finalne obdelave, kar se pravzaprav nanaša na overitev prevoda in to z žigom sodnega tolmača. In ko neka stranka dobi sodne odločbe, ki so na ta način obdelane, ima absolutno pravico, da jih uporablja v katerikoli situaciji, saj so ti dokumenti z zakonskega vidika povsem veljavni.

Da bi vsakdo, ki mu je v tej kombinaciji jezikov potrebno prevajanje, ne samo sodnih odločb, ampak tudi kateregakoli drugega dokumenta, lahko dobil njihovo profesionalno obdelavo, je izjemno pomembno tudi to, da priloži izvirne dokumente na vpogled, ko pošilja materiale, za katere ji je potrebno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik. Poleg tega bi bilo zaželeno, da se posamezna stranka v okviru institucij, ki so za to pristojne, pozanima, ali je haški, oziroma žig, ki je poznan tudi kot Apostille potrebno postaviti na dokumente, za katere zahteva obdelavo, saj prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi, strankam ne morejo zagotoviti te storitve, ker ne sodi v njihovo pristojnost.

Vsi, ki jih to zanima, pri nas lahko dobijo tudi kompletno obdelane sodne odločbe vseh vrst ter pogodbe in licence oziroma pravni red Evropske Unije in potem tudi tožbe kot tudi pritožbe in sodne sklepe ter certifikate in pooblastila za zastopanje, naši strokovnjaki pa izvajajo tudi kompletno obdelavo za vse ostale pravne akte. Vse stranke, ki jim je prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik potrebno za poslovno dokumentacijo, v naših poslovalnicah dobijo kompletno obdelan, tako ustanovitveni akt podjetja in različne vrste poslovnih poročil (finančna, letna in revizijska) pa tudi statut podjetja in potem tudi poslovne odločitve in sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma fakture.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi katerikoli osebni dokument (potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in drugi), naši strokovnjaki strankam pa po potrebi ponujajo tudi prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik za dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in tehnično dokumentacijo, prav tako pa tudi za vse tiste, ki so v sestavi razpisne dokumentacije (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi).

Strankam, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik potrebno za katerokoli vrsto potrdil ali soglasij oziroma izjav njihovo kompletno obradu dobijo v naši poslovalnici in poleg potrdila o nekaznovanosti in soglasja za zastopanje ter potrdila o samskem stanu sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi kot tudi vse ostale neomenjene dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam. Poleg tega naši strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje v tej kombinaciji jezikov za različne dokumente, ki so povezani področjem znanosti pa tudi s področjem izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju in drugi), na zahtevo strank pa lahko izvedejo tudi prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik za vse tiste dokumente, ki so sestavi medicinske dokumentacije oziroma prevajajo in overjajo, tako zdravniške izvide in dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelkov in vse ostale dokumente, ki štejejo kot njen sestavni del.

Prevajanje učbenikov iz bosanskega v italijanski jezik

Poleg učbenikov sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik za različne vrste književnih del, tako za romane oziroma poetska dela kot tudi za beletrijo, ali za katerokoli drugo prozno delo.

Navedeni strokovnjaki v tej kombinaciji jezika lahko obdelujejo tudi ilustrirane pa tudi strokovne in druge vrste revij kot tudi časopisne članke. Na zahtevo strank obdelujemo tudi različne vsebine, ki so povezane s področjem marketinga in poleg PR člankov in reklamnih zloženk oziroma brošur naši strokovnjaki obdelujejo tudi vizitke in potem tudi reklamne letake, kataloge in ostale materiale, ki so na prvem mestu usmerjeni na reklamiranje. Zahvaljujoč temu, da poznajo marketinška pravila, obdelavi teh vsebin pristopajo v celoti profesionalno in tako govorcem italijanskega jezika dajo možnost, da dobijo dovolj informacij o konkretnem izdelku, ali pa se na ustrezen način seznanijo s storitvijo, ki se skozi te vsebine reklamira.

Redakcija vseh tistih materialov, ki so v navedeni kombinaciji jezika predhodno obdelani je prav tako storitev, ki jo na zahtevo strank izvajajo profesionalni lektorji in korektorji.

V naši uradni ponudbi je tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz bosanskega v italijanski jezik. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci obdelujejo spletne strani in različne vrste aplikacij, strankam prav tako omogočajo, da pod ugodnimi pogoji dobijo tudi kakovostno prevedene vse vrste programov in potem tudi spletne prodajalne ali kataloge ter številne druge vsebine, ki so postavljeni na splet, ali pa so na kakršenkoli način povezane z njim. Ko obdelujejo te materiale omenjeni strokovnjaki spoštujejo pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo, kar pomeni sledijo smernicam, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in s tem jim omogočajo, da zelo hitro po njihovem postavljanju na globalno omrežje precej bolje kotirajo v polju iskanja.

Konsekutivno tolmačenje iz bosanskega v italijanski jezik

Stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko angažirajo strokovnjake, ki so usmerjeni na zagotavljanje storitev, ne samo konsekutivnega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, ampak prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi simultano pa tudi šapetano tolmačenje iz bosanskega v italijanski jezik. Ker je dobro poznano, da so vse te storitve namenjene različnim vrstam dogodkov in da se na osnovi njihovih značilnosti tudi sprejema odločitev o vrsti storitve, ki bo uporabljena. Iz tega razloga je tudi potrebno, da stranke informirajo zaposlene v naši poslovnici o detajlih, ki so povezani za njegovo organizacijo, da bi se lahko oblikovala ponudba oziroma izbrala prava vrsta storitve za konkretni dogodek. Poudariti moramo tudi to, da po zelo ugodnih cenah lahko tudi najamejo opremo za simultano prevajanje, če je določeno, da ta storitev lahko pravilno odgovori na potrebe določenega dogodka.

Pri nas vse zainteresirane stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje besedil iz bosanskega v italijanski jezik. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko zelo uspešno prevajajo in strokovne in poljudne vsebine, tako da stranke, ki jim je njihova potrebna profesionalna obdelava, nimajo nikakršnega razloga za zaskrbljenost. Poleg besedil, ki obdelujejo temu s področij turizma, gradbene industrije in menedžmenta oziroma informacijskih tehnologij, marketinga in filozofije ter komunikologije naši strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ki se nanašajo na področja farmacije, psihologije, znanosti in sociologije kot tudi medicine. Po potrebi prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik za besedila, povezane s področji, tako politike kot tudi ekonomije pa tudi bančništva in financ ter številnih vej naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Prav tako izvajamo tudi kompletno obdelavo katerihkoli vrst in video in zvočnih vsebin in ta storitev poleg njihovega profesionalnega prevajanja iz bosanskega v italijanski jezik predvideva tudi njihovo podnaslavljanje. Strankam, ki želijo prevedene vsebine te vrste dobiti sinhronizirane, zagotavljamo tudi to storitev. Tako vse zainteresirane stranke pri nas lahko pričakujejo kompletno obdelavo, ne samo filmov vseh vrst (animirani, risani, dokumentarni, igrani in drugi), ampak tudi reklamnih sporočil pa tudi serij in različnih vrst oddaj (izobraževalne, informativne, ostroške, zabavne in številne druge).

Cena prevajanja iz bosanskega v italijanski jezik

  • Iz bosanskega v italijanski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!