Prevajanje iz bosanskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


S ciljem, da odgovori na vsako zahtevo stranke, Prevajalski center Akademije Oxford nudi tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v angleški jezik. Čeprav se v tej kombinaciji jezikov najpogosteje zahteva obdelava dokumentov, so prevajalci in sodni tolmači pripravljeni izpolniti tudi potrebe strank, ki jim je prevajanje v tej različici jezikov potrebno za številne druge vsebine pa tudi tistim, ki jim je treba zagotoviti storitev tolmačenja v omenjeni jezični kombinaciji. Ko je to potrebno, lahko naši strokovnjaki poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja uporabijo tudi storitev, ki vključuje šepetano tolmačenje. Če obstaja potreba za tem, zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V naši ekipi so prav tako tudi lektorji in korektorji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, tako da vsi, ki jim to potrebno, lahko dobijo tudi njihove storitve. Tukaj pa so tudi profesionalci, ki lahko zagotovijo sinhronizacijo prevedenih zvočnih in video materialov oziroma podnaslavljalci, ki izvajajo njihovo podnaslavljanje. Tako vsaka stranka, ki je prevajanje iz bolgarskega v angleški jezik potrebno, bodisi za igrane filme ali informativne in zabavne oddaje oziroma za serije in reklamna sporočila ter za risane in dokumentarne pa tudi animirane filme in druge vrste ne samo video, ampak tudi zvočnih materialov, lahko v optimalnem roku dobi njihovo kompletno obdelavo, pa bo v priložnosti, da jih zelo hitro prikazuje v kinematografih ali na televiziji oziroma jih predvaja na radijskih postajah, spletu in kjerkoli ima potrebo.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi spletne kataloge in spletne strani oziroma spletne prodajalne pa tudi aplikacije ter programe in vse ostale spletne vsebine. Neposredno prevajanje iz bosanskega v angleški jezik izvajajo tudi za učbenike, kot tudi za različne vrste književnih del, po potrebi pa prevajajo tudi vse vrste marketinških materialov (PR članki, plakati, vizitke, brošure, zloženke, katalogi in drugi).


Prevajanje iz bosanskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v bosanski jezik

Kadar je to potrebno, naši strokovnjaki prevajajo tudi revije različnih vrst pa tudi besedilne materiale, ne glede na to, čemu so namenjeni kot tudi časopisne članke.

Zagotovo posebno pozornost posvečamo obdelavi dokumentov, ker sodni tolmači in prevajalci lahko poskrbijo za njihovo kompletno obdelavo in tako strankam omogočijo, da po ugodni ceni ter na enem mestu dobijo njihovo prevajanje iz bosanskega v angleški jezik in storitev overitve. Zanjo poskrbijo sodni tolmači, ki so s strani pristojnih institucij Republike Srbije za to dobili pooblastila in tako strankam omogočajo, da konkretne dokumente predajo vsaki službi, ko je to potrebno oziroma jih uporabljajo enako kot vse druge pravno veljavne dokumente.

Pogoj za izvedbo overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača je, da stranke na prvem mestu spoštujejo pravilo, ki predvideva dostavo izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču in potem tudi, da samostojno pridobijo podatke, ki se nanašajo na nadoveritev. Izraz nadoveritev pomeni overitev s haškim žigom, za katero so zadolžene pooblaščene osebe naše države, toda to niso prevajalci in sodni tolmači, ki so v naši ekipi zaposleni. Ker se z Apostille žigom, kar je pravzaprav njegov drugi naziv, ne opremljajo prav vsi dokumenti, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz bosanskega v angleški jezik, tako je vsaka posamezna stranka najprej dolžna izvedeti, ali se za tiste, za katere zahteva obdelavo, mora izvesti ta vrsta overitve in potem je pomembno vprašati, kdaj poteka overitev konkretnih dokumentov s tem žigom. Da pojasnimo, overitev s haškim žigom lahko poteka, ali neposredno preden se pristopi obdelavi konkretnega dokumenta na klasičen način, to je preden se izvede njihovo prevajanje v tej kombinaciji jezikov in overitev s strani sodnega tolmača ali pa mora biti najprej izvedena obdelava dokumentov, pa se šele potem pristopa overitvi z omenjenim žigom. In ko stranka izve, kdaj je treba izvesti to vrsto overitve, bo tudi seznanjena s tem, kam jih je dolžna najprej odnesti, kar pomeni znaten prihranek časa in denarja.

Glede na to, da je vsaka stranka, ki je ta storitev potrebna za obdelavo dokumentov, dolžna dostaviti tudi izvirnike, to samo po sebi tudi pomeni, da se način dostave razlikuje glede na vse ostale vsebine, ker njih lahko in pošlje na obdelavo in prejme prevedene po elektronski pošti. Kar zadeva dostavo izvirnih dokumentov, je treba poudariti, da se ti lahko prinesejo osebne ter pošljejo s priporočeno poštno pošiljko ali pa preko kurirske službe. Njihovo prevzemanje po koncu obdelave je možno izvesti na dva načina, pravzaprav se vsaka posamezna stranka odloči, ali jih želi osebno prevzeti, ali pa želi, da ji kurirska služba dostavi prevedene in z žigom pooblaščene osebe overjene dokumente na naslov. To vrsto storitve izvaja kurirska služba, s katero naša institucija sodeluje, in jo tudi zaračunava v skladu s svojim cenikom.

Samo v primeru, kadar gre za nujno prevajanje iz bosanskega v angleški jezik, ki ga stranke zahtevajo za dokumenta, je dovoljeno, da se skenirani dokumenti najprej pošljejo na elektronski naslov in da potem stranka spoštuje tudi navedeno pravilo, to je, da na najhitrejši način dostavi na izvirnike vpogled.

Prevajalci in sodni tolmači po potrebi obdelajo vsak dokument, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar se nanaša, ne samo na obdelavo različnih vrst potrdil, ampak tudi na vse vrste izjav kot tudi soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in druga), strankam pa bodo prav tako omogočili tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v angleški jezik za katerikoli osebni pa tudi poslovni dokument (osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, fakture, potni list, potrdilo o državljanstvu, poslovna poročila vseh vrst, statut podjetja, delovno dovoljenje, poslovne odločitve, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, ustanovitveni akt podjetja, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, sklep o ustanovitvi pravne osebe in druga).

V navedeni jezični kombinaciji prav tako lahko obdelujejo tudi vsebino različnih vrst dokumentacij, kar vključuje, ne samo prevajanje iz bosanskega v angleški jezik za dokumente, ki sestavljajo gradbeno in tehnično, ampak tudi za tiste, ki sestavljajo medicinsko pa tudi za tiste, ki se obravnavajo kot del razpisne dokumentacije in še veliko drugih. Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi kompletno obdelavo različnih pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, tožbe, pogodbe, pritožbe, certifikati, pooblastila za zastopanje, sodne odločitve, licence, sodbe sodišč in druga), toda prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje v omenjeni različici jezikov in potem tudi overitev, ne samo za dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, prepisi ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju in druga), ampak tudi za vse tiste dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, znanstveni patenti in druga).

Prevod potrdila o stalni zaposlitvi iz bosanskega v angleški jezik

V storitev, ki je povezana z obdelavo tega dokumenta je vključeno prevajanje potrdila o stalni zaposlitvi iz bosanskega v angleški jezik ter potem tudi overitev tako obdelanega dokumenta, kar mu daje zakonsko in pravno veljavnost. Od vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava, ne samo tega potrdila, ampak še veliko drugih dokumentov v tej kombinaciji jezikov, se zahteva, da priloži izvirnike na vpogled. Prav tako bi bilo dobro, da vsekakor preverijo tudi, ali se za te dokumente zahteva overitev z žigom, ki je poznan kot haški (Apostille). Vse to se zahteva, ker prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, ne morejo odgovoriti na te njihove zahteve, ker za to vrsto overitve niso pristojni.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz bosanskega v angleški jezik za potrdilo o višini dohodkov oziroma potrdilo o samskem stanu in prav tako tudi za potrdilo o stanju računa v banki, pri čemer sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko kompletno obdelujejo tudi številne druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, ne samo potrdila, ampak tudi izjave in soglasja, kot so na primer potrdilo o nekaznovanosti ter soglasje za zastopanje in drugi dokumenti te vrste.

Po potrebi lahko kompletno obdelamo tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi prepise ocen ter potrdila o opravljenih izpitih oziroma potrdila o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter diplomo in dodatek k diplomi in vse druge dokumente, ki so s področjem izobraževanja. V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v angleški jezik za osebno izkaznico oziroma prometno in dovoljenje za prebivanje, prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma vozniško dovoljenje in potni list kot tudi delovno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti in potem tudi potrdilo o državljanstvu ter vse druge osebne dokumente.

V navedeni kombinaciji jezikov prav tako prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela, lahko pa obdelujemo tudi znanstvene patente pa tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti ter vse tiste, ki so povezani s področjem sodstva ali prava (tožbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodbe sodišč, pogodbe, licence, sodne odločbe, certifikati, sodne odločitve in drugi dokumenti te vrste).

Sodni tolmači in prevajalci pa strankam omogočajo, da v optimalnem roku dobijo tudi profesionalno obdelane vse vrste dokumentacij, tako da izvajajo prevajanje iz bosanskega v angleški jezik tudi za dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga) ter za vse tiste dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (fakture, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, vse vrste poslovnih poročil, statut in ustanovitveni akt podjetja in druga), toda prav tako kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte, navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse druge dokumente, ki sestavljajo razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo.

Tolmačenje iz bosanskega v angleški jezik

Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v naši ekipi, specializirani za vse vrste storitev, ki vključujejo tolmačenje iz bosanskega v angleški jezik, tako da je predvsem od potreb oziroma zahtev nekega dogodka odvisno, ali bo ob tej priložnosti uporabljeno šepetano ali simultano ter konsekutivno tolmačenje. Natančneje rečeno, od strank, ki jim je ta storitev potrebna za katero koli vrsto dogodka, se zahteva, da zaposlene v poslovalnici Akademije Oxford seznanijo z vsemi podrobnostmi, ki se nanašajo na organizacijo. To pa pomeni, da morajo posredovati podatke, tako o številu udeležencev in predvidenem trajanju samega dogodka kot tudi o podrobnostih v zvezi z njegovo organizacijo pa tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal. Potem ko dobijo vse te podatke, strokovnjaki iz naše ekipe izvedejo njihovo analizo in se odločijo, katera vrsta tolmačenja bo na ustrezen način odgovorila na te zahteve. Stranke, za katere dogodek je predvideno simultano tolmačenje iz bosanskega v angleški jezik, lahko po posebej ugodnih cenah v okviru naše institucije najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje.

Strankam, ki jih to zanima, lahko ponudimo storitev redakcije, toda pri tem je treba tudi poudariti, da se ta uporablja, če je prevajanje iz bosanskega v angleški jezik izvedeno nekorektno, to je, če v njih obstajajo napake, ki jih morajo profesionalni lektorji in korektorji popraviti v skladu z veljavnimi pravili.

V skladu z vašimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci prav tako profesionalno obdelujejo različne vrste vsebin, povezanih s področjem reklamiranja oziroma marketinga. To vključuje prevajanje iz bosanskega v angleški jezik, tako za reklamne plakate in PR članke oziroma zloženke pa tudi za brošure in potem tudi za vizitke in reklamne letake kot tudi za kataloge in številne druge materiale te vrste. Pomembno je poudariti, da omenjeni strokovnjaki v toku obdelave takšnih materialov posebno pozornost posvečajo pravilni obdelavi reklamnega sporočila, ki se v njih nahaja, da bi s tem omogočili vsakomur, ki govori angleški jezik oziroma mi je ta materni, da se z določeno storitvijo, izdelkom ali podjetjem seznani tako, kot je predvideno.

Prevajanje romanov iz bosanskega v angleški jezik

Ne glede na to, ali gre za obsežnejše in kompleksnejše romane, za katere zahtevate prevajanje iz bosanskega v angleški jezik, z gotovostjo trdimo, da naši strokovni prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno pristopajo njihovi obdelavi in glede na to, da so zelo ekspeditivni, lahko pričakujete, da prevod dobite v relativno kratkem roku. Omenjeni strokovnjaki v tej različici jezikov prav tako obdelujejo tudi katerokoli drugo prozno književno delo pa tudi beletrijo kot tudi različna poetska dela ter književno delo katerokoli druge vrste, za katere zahtevate prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov.

Poleg tega po potrebi obdelujejo tudi besedilne materiale, ne glede na kompleksnost njihove teme in vsebine oziroma ne glede na to, ali so namenjeni strokovnjakom v okviru konkretnega področja ali širšemu krogu bralcev ter ne glede na njihovo obsežnost. Stranke lahko pričakujejo, da dobijo, ne samo prevajanje iz bosanskega v angleški jezik za besedilne vsebine, povezane s področji izobraževanja, znanosti in medicine ali farmacije ter politike, ekonomije in bančništva, ampak tudi za tista besedila, ki obravnavajo temo s področij gradbene industrije, psihologije, prava ali menedžmenta. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači vsekakor lahko v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi besedila, ki se nanašajo na področja filozofije in turizma oziroma marketinga in sociologije ter informacijskih tehnologij in komunikologije pa tudi vseh drugih znanstvenih disciplin, ki jih do zdaj nismo omenili in ne glede na to, ali so primarno povezane z družbenimi ali naravoslovnimi vedami.

V ponudbi storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvedejo, ko vam je to potrebno, je tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz bosanskega v angleški jezik, čeprav lahko obdelajo tudi ostale spletne materiale, kot so na primer spletni katalogi, zatem programa vseh vrst ter spletne prodajalne, aplikacije in podobne materiale. V primeru, ko je to potrebno, uporabljajo tudi tako imenovana SEO pravila (Search Engine Optimisation), s čimer konkretnim spletnim vsebinam maksimalno izboljšajo položaj na spletu, saj jih optimizirajo v skladu z omenjenimi pravili za spletne iskalnike.

Serije in filmske stvaritve različnih žanrov in vrst, kot na primer animirane, dokumentarne, risane in igrane filme sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v tej jezični kombinaciji. Izvajajo pa tudi prevajanje iz bosanskega v angleški jezik, tako za reklamna sporočila kot tudi za oddaje zabavnega oziroma izobraževalnega ali informativnega značaja ter za vse ostale video kot tudi zvočne vsebine. V sklopu te storitve lahko vse stranke, ki jih to zanima in jim to ustreza, dobijo kompletno obdelane vsebine, saj jim ponujamo tudi storitvi njihove sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja.

Cena prevajanja iz bosanskega v angleški jezik

  • Iz bosanskega v angleški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!