Prevajanje iz bosanskega v romski jezik


Konkretna storitev je interesentom na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ker so v njem zaposleni in sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo predvsem kompletno obdelavo vseh dokumentov.

Pravzaprav najprej izvedejo neposredno prevajanje dokumentov iz bosanskega v romski jezik in potem njihovo vsebino primerjajo z izvirno, da bi lahko izvedli overitev, ki je opredeljena s trenutno veljavnimi pravnimi akti. Poudarjamo, da ima samo dokument, na katerem je žig zapriseženega sodnega tolmača, njegov lastnik pravico uporabljati v praksi, glede na to, da gre za pravno veljavno vsebino. Dokument, ki poseduje ta žig se obravnava kot istoveten oziroma zvest izvirniku.

Glede na to, da zapriseženi sodni tolmač mora najprej primerjati vsebino izvirnega in prevedenega dokumenta, se od strank te institucije zahteva, da temu strokovnjaku zagotovijo izvirni dokument, ki ga uporablja, ko izvaja overitev.


Prevajanje iz bosanskega v romski jezik
Prevajanje iz romskega v bosanski jezik

Seveda se v nekaterih primerih lahko zgodi, da sodni tolmač ugotovi obstoj določenih razlik med prevedenimi in izvirnimi dokumenti, toda tedaj se konkretna težava rešuje zelo preprosto. V tej instituciji so zaposleni tudi lektorji in korektorji, ki v najkrajšem možnem roku uporabijo pravil, ki jih predvideva redakcija in popravijo vse napake v prevedenih dokumentih, da bi jih uskladili z izvirnimi vsebinami. Treba je poudariti, da se storitvi korekture in lekture lahko uporabita tudi za vse ostale vrste materialov, če se za tem pojavi potreba.

Strankam je dovoljeno, da pridejo poslovalnice navedene institucije in da na ta način dostavijo izvirne dokumente, vsekakor pa lahko izberejo tudi možnost njihovega pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko in preko katerekoli kurirske službe v državi.

Predvideno je, da se lastnik dokumentov odloči, ali njih po koncu obdelave osebno prevzame v sami poslovalnici te institucije ali pa se odloči za drugo možnost, ki je v ponudbi in ki predvideva dostavo prevedenih in overjenih dokumentov na naslov lastnika. Pristojna kurirska služba bo to storitev izvedla in jo bo vsekakor tudi zaračunala neposredno od same stranke, in sicer izključno po ceniku, ki je v okviru nje določen.

Seveda lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz bosanskega v romski jezik, pri čemer na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma o sklenitvi zakonske zveze ter o smrti prav tako pa tudi prometno dovoljenje pa tudi vozniško in delovno oziroma dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in številne druge osebne dokumente.

Katerokoli vrsto izjav, potem soglasij ali potrdil omenjeni strokovnjaki kompletno obdelajo, če to neka stranka zahteva. Poleg že omenjenih v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki jih je potem treba predložiti pristojni službi.

Poleg vsebine poslovne in gradbene dokumentacije, je strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje razpisne iz bosanskega v romski jezik pa tudi tehnične dokumentacije, kar pomeni, da prevajalci in sodni tolmači kompletno in ob maksimalnem spoštovanju pravil obdelajo absolutno vsak dokument iz sestave konkretne vrste dokumentacije.

Pravni akti oziroma katerikoli dokumenti, ki se tičejo področja prava pa tudi tisti, ki so neposredno povezani s sodstvom, bodo v skladu z zahtevami in trenutno veljavnimi pravili prav tako obdelani.

Prav tako se bodo ti strokovnjaki potrudili, da v čim krajšem roku poleg zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol oziroma potrdil o rednem šolanju ter predmetnikov in programov fakultet prevedejo in potem tudi overijo vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja pa tudi tiste, ki so povezani predvsem z znanostjo.

Pomembno je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki navedene storitve izvajajo v najkrajšem možnem roku, ugodili pa bomo tudi zahtevam posameznikov, ki jim je potrebno nujno prevajanje kateregakoli dokumenta v konkretni jezični kombinaciji. Gre za specifično storitev, saj prevajalci in sodni tolmači tedaj v čim krajšem roku morajo dobiti pristop konkretnim dokumentom, tako da je strankam dovoljeno, da njihovo pošiljanje izvedejo elektronsko. Seveda so po pošiljanju na e-poštni naslov dolžni priložiti tudi izvirnike na vpogled, kar morajo storiti v najkrajšem času.

Ti strokovnjaki so prav tako specializirani za tolmačenje iz bosanskega v romski jezik, najem opreme za simultano tolmačenje zadnje generacije je storitev, ki je strankam dostopna v okviru navedene institucije. Pomembno je poudariti, da so poleg za simultano tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji, so ti strokovnjaki specializirani tudi za uporabo pravil tako imenovanega šepetanega tolmačenja pa tudi konsekutivnega. V principu, katera od vseh teh storitev bo za določeno manifestacijo uporabljena je izključno odvisno od detajlov, ki so povezani z njeno organizacijo, ki jih je stranka dolžna posredovati zaposlenim v predstavništvu te institucije. Najbolj pomembno je, da so informirani o tem, koliko bo dogodek trajal oziroma koliko ljudi bo prisotnih in seveda, na kateri točno lokaciji bo potekal, glede na to, da se v skladu z vsemi temi detajli edino lahko opredeli končna ponudba.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelajo predvsem serije, zatem oddaje različnega namena in vsebine, toda prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji izvajajo tudi za risane oziroma animirane in dokumentarne kot tudi igrane filme, potem serije in vse ostale zvočne in video materiale. Stranke se morajo potem odločiti, ali jim bolj ustreza, da se konkretne zvočne ali video vsebine sinhronizirajo oziroma podnaslovijo, saj sta jim v okviru te institucije na razpolago tudi ti storitvi.

Vse vsebine, ki so povezani s področjem marketinga bodo prav tako obdelane na zahtevo strank, seveda pa bo izvedeno, tako neposredno prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz bosanskega v romski jezik prav tako pa tudi PR člankov, potem brošur in vizitk pa tudi plakatov in reklamnih katalogov in številnih drugih marketinških materialov. Čeprav se to razume samo po sebi, moramo poudariti, da ti strokovnjaki v tem primeru pazijo tudi na implementacijo pravil reklamiranja in da na čim boljši in preprostejši način usklajujejo konkretno sporočilo, ki ga ti vsebujejo s pravili romskega jezika. Prav na ta način vsebino določenih materialov usklajujejo s temi pravili in jo približajo izvornim govorcem tega jezika.

Poljudna in znanstvena besedila ti strokovnjaki prav tako prevedejo v konkretni različici jezikov, njihova tema pa je lahko povezana, tako s katerokoli družboslovno znanstveno disciplino prav tako pa tudi z različnimi naravoslovnimi vedami.

Izvedeno bo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz bosanskega v romski jezik oziroma vsebine katerekoli revije, sodni tolmači in prevajalci pa v skladu s postavljenimi zahtevami obdelajo tudi učbenike kot tudi vsa poetska in prozna književna dela, ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost.

Ko bodo izpolnjevane zahteve strank v zvezi s prevajanjem spletnih vsebin v tej različici jezikov, jim bo omogočena tudi storitev njihove profesionalne optimizacije. Pravzaprav bodo uporabljena orodja, ki so poznana pod nazivom SEO, kar je skrajšano od Search Engine Optimisation. Poudarjamo, da osnovni namen uporabe teh orodij pomeni usklajevanje vsebine spletnih strani in spletnih programov oziroma aplikacij ter spletnih katalogov pa tudi spletnih prodajaln in ostalih vsebin dostopnih na spletu, z osnovnim pravili spletnega iskanja. Prav zahvaljujoč takšnemu postopku bodo konkretni materiali tudi označeni kot najboljši rezultati iskanja za besede in izraze, ki veljajo za ključne za to tematiko in ki so predhodno zelo pozorno in ob maksimalnem spoštovanju veljavnih pravil opredeljeni.

Dostavo vseh vsebin te vrste na prevajanje je precej preprostejše, kot v primeru, ko se izvaja kompletna obdelava dokumentov. Ni namreč treba priložiti izvirnikov na vpogled, tako da je strankam dovoljeno, da jih na obdelavo pošljejo elektronsko, če pa to želijo, jim bo omogočeno, da jih na enak način tudi prevzamejo, ko bodo želene storitve izvedene.

Prevajanje PR člankov iz bosanskega v romski jezik

Glede na to, da gre za posebno vrsto reklamnih materialov, prevajalci in sodni tolmači, ki obdelujejo PR članke v tej kombinaciji jezikov, pazijo na to, da sporočilo, ki ga ti vsebujejo uskladijo predvsem s pravili ciljnega jezika. Vse to bodo tudi uporabili, ko izvajajo neposredno prevajanje reklamnih brošur in zloženk iz bosanskega v romski jezik, vsekakor pa lahko profesionalno prevedejo tudi vizitke, zatem reklamne letake in plakate kot tudi vse ostale vrste marketinških materialov.

Člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford bodo poskrbeli tudi za obdelavo spletnih vsebin, če to stranke zahtevajo. Ne samo, da prevajajo spletne strani oziroma vsebino spletnih katalogov in spletnih prodajaln, ampak obdelajo tudi programsko opremo oziroma programe in aplikacije kot tudi vse ostale spletne vsebine oziroma tiste, ki so povezani z računalništvom. Da bi strankam omogočili profesionalno storitev, prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) in tako izvedejo optimizacijo oziroma njihovo vsebino uskladijo s pravili, ki v danem trenutku veljajo v okviru iskalnika. V relativno kratkem roku potem, ko bodo postavljeni na splet, ti materiali kotirajo zelo visoko, saj bodo od strani iskalnika prav ti prepoznani kot ustrezni rezultati za določeni izraz ali neku besedo, ki velja za ključno za konkretne vsebine.

Poleg možnosti, da zahtevajo najem opreme za simultano tolmačenje, ki je najnovejše generacije, strankam ponujamo tudi simultano oziroma konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje iz bosanskega v romski jezik. Poudarjamo, da ti strokovnjaki lahko uporabijo vsako od teh storitev, toda ponudba bo sestavljena predvsem v skladu z zahtevami organizatorja. Točneje rečeno, izbrana vrsta tolmačenja bo izključno usklajena s podatki, ki jih stranka pravočasno dostavi in ki se nanašajo, tako na trajanje manifestacije kot tudi na značilnosti mesta njenega prirejanja oziroma natančno število udeležencev.

Katerekoli književno delo iz domene poezije in proze sodni tolmači in prevajalci, tedaj ko to stranke zahtevajo, prevedejo v tej jezični kombinaciji.

Vsekakor bodo popolnoma profesionalno izpolnjene tudi zahteve, ki vključujejo obdelavo časopisnih člankov, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz bosanskega v romski jezik, katerih tematika je lahko povezana, tako s katerokoli družboslovno kot tudi za naravoslovno znanstveno disciplino.

Seveda prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo pričakovanja tudi tistih strank, ki v navedeni jezični kombinaciji želijo dobiti prevajanje za vsebino strokovne ali ilustrirane oziroma otroške revije, toda na zahtevo prevedejo tudi katerikoli učbenik.

Prav tako lahko prevedejo tudi filmske stvaritve različnih in vrst in žanrov, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje serij in reklamnih sporočil iz bosanskega v romski jezik kot tudi zabavnih in izobraževalnih in otroških oziroma informativnih oddaj oziroma vseh vrsta zvočnih in video vsebin. Za vse stranke, ki zahtevajo obdelavo takšnih materialov je pomembna informacija, da omenjena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki na njihovo zahtevo izvedejo sinhronizacijo zvočnih in video materialov oziroma njihovo podnaslavljanje.

Prav tako je pomembno poudariti tudi to, da ta specializirana institucija zaposluje tudi lektorje, oziroma da so v njeni ekipi angažirani tudi profesionalni korektorji, kar pomeni, da stranke lahko zahtevajo celo storitev redakcije. Gre za specifično storitev, saj se uporablja samo za vsebine različne vrste, ki so pred tem prevedene v dani različici jezikov. Toda včasih je treba uporabiti pravila korekture in lekture, da bi ti strokovnjaki uskladili vsebino slabo prevedenih materialov z njihovimi izvirniki in razume se, da pri popravljanju obstoječih napak slednji spoštujejo tudi vsa veljavna pravila ciljnega oziroma v tem primeru romskega jezika.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz bosanskega v romski jezik

Najprej mora biti izvedeno njegovo neposredno prevajanje iz bosanskega jezika v romski jezik, potem pa je zapriseženi sodni tolmač dolžan izvesti overitev, oziroma da na ustrezno preveden dokument postavi svoj žig.

Da bi ta strokovnjak lahko v skladu s pravili tudi izvedel overitev kateregakoli predhodno prevedenega dokumenta, mora najprej njegovo celotno vsebino primerjati z izvirnikom, pa je zato zelo pomembno, da mu stranka pravočasno tudi dostavi prav izvirnike teh dokumentov na vpogled.

Lastnikom dokumentov, ki zahtevajo njihovo neposredno prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji, se prav tako svetuje, da morajo podatke o overitvi s Haškim žigom samostojno pridobiti od pristojnih služb Republike Slovenije. Da ne bi bilo pomote, gre za overitev s tako imenovanim Apostille žigom, ki ni v pristojnosti članov ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prav iz tega razloga prevajalci in sodni tolmači niso dolžni posedovati teh informacij oziroma jim jih ni treba posredovati strankam, ampak morajo lastniki konkretnih dokumentov najprej kontaktirati s pristojnimi državnimi institucijami. Na splošno so za postavljanje Haškega žiga na dokumente zadolžena okrožna sodišča Republike Slovenije oziroma službe, ki v okviru njih delujejo in katerih zaposleni so natančno informirani o tem, ali konkretni žig mora biti postavljen na določene dokumente in ali se ta vrsta overitve izvaja pred začetkom prevajanja in overitve s strani zapriseženega sodnega tolmača ali pa šele potem, ko bodo v skladu s pravili konkretne storitve izvedene.

Seveda omenjeni strokovnjaki poleg pooblastila za zastopanje kompletno obdelajo tudi vse ostale pravne akte oziroma vse dokumente, ki so povezani in s sodstvom in s pravom, toda prav tako lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije iz bosanskega v romski jezik. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in gradbenih projektov, kompletno obdelajo tudi deklaracije izdelkov pa tudi navodila za uporabo in katerikoli drugi dokument, ki velja za del določene vrste dokumentacije.

Interesentom je prevajanje v tej kombinaciji jezikov dostopno tudi za vse vrste materialov, ki so povezani, tako s področjem znanosti kot tudi z izobraževanjem, vsekakor pa lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz bosanskega v romski jezik.

Če to nekdo zahteva, prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo tudi za vse dokumente, ki se uradno obravnavajo kot del medicinske dokumentacije. Vsekakor omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi katerikoli osebni dokument, od potnega lista, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice preko različnih vrst dovoljenj (vozniško, delovno, prometno in dovoljenje za prebivanje) pa do izpiskov iz matičnega registra (o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu in o smrti).

Katerokoli vrsto soglasij oziroma potrdil sodni tolmači in prevajalci obdelajo v skladu z zahtevami lastnika dokumentov, poskrbijo pa tudi za izvedbo neposrednega prevajanja izjav iz bosanskega v romski jezik oziroma absolutno vseh dokumentov, ki jih je treba kasneje predložiti določeni pristojni službi v skladu s potrebami stranke.

Cena prevajanja iz bosanskega v romski jezik

  • Iz bosanskega v romski je po dogovoru

Cena prevajanja iz bosanskega v romski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v romski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz bosanskega v romski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!