Prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje tudi strokovnjake, ki so izključno specializirani za obdelavo različnih vrst materialov, tako v bosanskem kot tudi v hrvaškem jeziku, pojavila pa se je potreba s strani strank, da dobijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik, ti poskrbijo tudi za profesionalno izvedbo te storitve.

Posebej poudarjamo, da so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za zagotavljanje storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov pa tudi za obdelavo različnih materialov v pisani obliki in stranka lahko dobi tudi številne storitve, ki sodijo med dodatne. Kar zadeva storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, moramo posebej poudariti, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi simultano in konsekutivno tolmačenje iz bosanskega v hrvaški jezik, prav tako pa so usmerjeni tudi na zagotavljanje storitev, ki se nanašajo na šepetano tolmačenje, kar je vsekakor storitev, ki se uporablja v specifičnih situacijah. Prav tako vsem, ki jih to zanima, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če ocenimo, da ta storitev lahko ustrezno odgovori na zahteve prav tistega dogodka, za katerega stranka zahteva izvedbo omenjene storitve.

Med dodatne storitve, za katere smo prav tako specializirani, sodi tudi redakcija (lektura in korektura), za izvedbo katere pa poskrbijo profesionalci oziroma korektorji in lektorji. Tukaj pa je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik za vse vrste in video pa tudi zvočnih vsebin (reklamna sporočila, oddaje, serije, filmi in druge) ter njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacija. Treba je omeniti tudi to, da vsaka zainteresirana stranka lahko angažira naše strokovnjake, če ji je potrebno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za različne materiale, ki so povezani ali s področjem marketinga ali s spletnim področjem pa tudi tiste, ki so specializirani za neposredno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik za besedila oziroma učbenike, revije in književna dela ter časopisne članke.


Prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v bosanski jezik

Kar zadeva dostavo teh vsebin na obdelavo, odprta je možnost, da stranke to storijo po elektronski pošti, saj je to hkrati tudi najhitrejši pa tudi najlažji način za dostavo. Ko bo končana njihova obdelava, jih stranke prav tako prevzemajo na enak takšen način, če navedejo, da jim ta tudi najbolj ustreza.

Specializirani smo tudi za obdelavo dokumentov v tej kombinaciji jezikov in naše stranke vsekakor dobijo tudi overitev prevedenih dokumentov z žigom uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača. Na ta način jim omogočamo, da v zelo kratkem roku in po cenah, ki so izjemno ugodne, dobijo kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste, ki jih lahko nemoteno uporabljajo v različnih situacijah, saj se s pravnega in zakonskega vidika obravnavajo kot popolnoma veljavni.

Vsaka stranka bi morala vedeti, da v praksi obstajajo tudi tisti dokumenti, za katere se zahteva overitev z Apostille oziroma s tako imenovanim haškim žigom in da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso pristojni za to vrsto overitve. Samo zato mi svojim strankam dajemo splošno priporočilo, da najprej preverijo v okviru institucij Republike Slovenije, ki so za to pristojne, ali se tudi za tiste dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik, zahteva ta overitev. V primeru dobijo informacije, da je treba pristopiti tudi overitvi s haškim žigom, so dolžni tudi vprašati, ali se omenjeni žig na te dokumente postavlja šele potem, ko jih naši strokovnjaki obdelajo v skladu s pravili ali pa pred tem.

Vsaka strank mora dostaviti tudi izvirne dokumente, da bi overitev lahko potekala v skladu s pravili, pa jih zato lahko pošlje preko kurirske službe, prinese osebno, ali pa pošlje priporočeno preko “Pošte Srbije”. Po koncu obdelave stranke izbirajo, ali osebno prevzamejo kompletno obdelane dokumente, ali pa jim bodo dostavljeni na naslov, toda to storitev bodo vsekakor morale plačati v skladu z veljavnim cenikom kurirske službe, ki je tudi zadolžena za izvedbo dostave. Na višino nadomestila v tem primeru naša institucija nima nikakršnega vpliva.

Poleg dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar se pravzaprav nanaša na različne vrste potrdil, soglasij in izjav, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik za katerikoli osebni dokument oziroma za vse tiste, tako s področjem znanosti in prava kot tudi s področjem sodstva pa tudi izobraževanja. Seveda ti strokovnjaki vsekakor lahko ugodijo tudi zahtevam tistih strank, ki jim je neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji potrebno za dokumente, ki se nanašajo na poslovanje pravnih oseb in da kompletno obdelajo tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo pa tudi vse tiste, ki predstavljajo del tehnične, gradbene in medicinske dokumentacije.

Nujno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik za razne osebne dokumente prav tako lahko izvedejo sodni tolmači in prevajalci, če je to potrebno neki stranki, toda samo v tem primeru je tudi dovoljeno, da ta skenirane dokumente najprej pošlje na elektronski naslov in da v najkrajšem možnem roku po tem dostavi tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi bila storitev overitve lahko izvedena tako, kot to določajo veljavna pravila stroke.

Prevajanje animiranih filmov iz bosanskega v hrvaški jezik

S ciljem, da vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje animiranih filmov iz bosanskega v hrvaški jezik, dobi njihovo kompletno obdelavo, Prevajalski center Akademije Oxford pristopa tudi storitvam, ki se nanašajo na njihovo podnaslavljanje oziroma sinhronizacijo, vse v odvisnosti od potreb in zahtev vsake posamezne stranke. Vsekakor se omenjene storitve uporabljajo tudi za risane pa tudi za dokumentarne filme kot tudi za reklamna sporočila in izobraževalne oziroma informativne in zabavne oddaje ter za serije oziroma za igrane filme različnih žanrov.

Po potrebi sodni tolmači in prevajalci lahko profesionalno obdelajo tudi ilustrirane revije pa tudi vsebino strokovnih revij iz različnih področij, v ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz bosanskega v hrvaški jezik. Ko je to potrebno, pristopijo tudi obdelavi romanov pa tudi ostalih književnih del, ki sodijo med prozna kot tudi vseh tistih, ki sodijo v domeno poezije ter beletrije. Izvajamo tudi profesionalno obdelavo učbenikov, ne glede na to, s katerim predmetom so povezani. Strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, v tej jezični kombinaciji obdelujejo tudi plakate, reklamne letake in kataloge oziroma PR članke, brošure in vizitke kot tudi zloženke in številne druge marketinške materiale. Ker gre za profesionalno prevajanje marketinških materialov v konkretni jezični kombinaciji, lahko z veliko zanesljivostjo trdimo, da bodo govorci hrvaškega jezika, zaradi katerih ti tudi prevajajo, na najboljši možni način seznanjeni z vsebinami, ki se skozi omenjene materiale tudi predstavljajo. Točenje rečeno, naši strokovnjaki pri prevajanju posebno pozornost namenjajo marketinškim pravilom in v skladu z njimi oblikujejo konkretno sporočilo, ki ga različne vrste reklamnih materialov vsebujejo.

Prevajanje turističnih besedil iz bosanskega v hrvaški jezik

Če so nekomu potrebno neposredno prevajanje turističnih besedil iz bosanskega v hrvaški jezik, njihovo maksimalno strokovno in profesionalno obdelavo vsekakor lahko dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo to storitev, posedujejo več kot dovolj delovnih izkušenj pri obdelavi takšnih materialov. Vsekakor prevajajo tudi besedila, katerih tema se nanaša na neko drugo področje, ne glede na to, ali sodijo v domeno družbenih ali naravoslovnih ved ter ne glede na to, ali gre za strokovna ali poljudna besedila oziroma ne glede na njihovo obsežnost in kompleksnost. Tako prevajalci in sodni tolmači poleg besedil s področij politike, financ in ekonomije ter prava in bančništva oziroma sociologije, psihologije in filozofije kot tudi komunikologije v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi tista besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli temo s področij gradbene industrije, izobraževanja in medicine pa tudi znanosti, informacijskih tehnologij in ekologije ter varstva okolja kot tudi menedžmenta, farmacije, marketinga, komunikologije in še veliko drugih znanstvenih disciplin.

V navedeni kombinaciji jezikov prav tako lahko prevajamo spletne materiale katerekoli vrste, to pa bomo vsekakor storili v skladu s pravili, ki so povezana z njihovo optimizacijo oziroma s smernicami, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation). Spletne strani pa tudi spletne prodajalne oziroma spletni katalogi in ostali materiali te vrste, za katere se prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik izvede na ta način, zelo hitro dosežejo precej boljše mesto v globalnem spletnem iskanju. Sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo tudi zahteve vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje v tej različici jezikov potrebno za programsko opremo, ne glede na to, ali je treba prevesti neko aplikacijo ali program.

Če je to potrebno, prav tako poskrbimo tudi za tolmačenje iz bosanskega v hrvaški jezik in poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja so naši strokovnjaki usposobljeni tudi za uporabo storitve, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Najem opreme za simultano tolmačenje vsekakor ponujamo strankam, za katere dogodek je ta storitev najbolj primerna, od zainteresiranih strank pa zahtevamo, da nam posredujejo vse potrebne informacije, da bi lahko izdelali ponudbo za omenjeno storitev. Prevajalci in sodni tolmači namreč lahko ponudijo katerokoli od omenjenih storitev, to pa je odvisno samo od števila udeležencev in značilnosti konkretnega prostora, v katerem naj bi neki dogodek potekal oziroma od njegovega trajanja in na splošno od načina, na katerega je predvideno, da bo organiziran. Prav iz tega razloga pričakujemo, da nam stranke dajo vse te podatke, mi pa bomo v najkrajšem možnem roku izdelali ponudbo, ki lahko odgovori na konkretne zahteve tako, kot je to potrebno, tako da bodo vse stranke več kot zadovoljne.

Poleg storitve prevajanja v navedeni jezični kombinaciji Prevajalski center Akademije Oxford vsem, ki imajo potrebo za tem, omogoča tudi angažiranje profesionalnih lektorjev oziroma korektorjev, zadolženih za izvedbo storitve redakcije.

Prevajanje potrdilo o državljanstvu iz bosanskega v hrvaški jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje potrdilo o državljanstvu iz bosanskega v hrvaški jezik, morda niso seznanjeni z dejstvom, da je profesionalno obdelan samo dokument, ki poseduje tudi žig sodnega tolmača, kar je storitev, ki jo vsem, ki jih to zanima, omogoča Prevajalski center Akademije Oxford, saj so tudi sodni tolmači in prevajalci zaposleni v okviru vsake naše institucije. Na ta način stranke v optimalnem roku dobijo zakonsko veljavne dokumente, tako da jih lahko uporabljajo, kjerkoli jim je to potrebno, saj sa pravnega vidika ti štejejo kot veljavni.

Da bi se izognili morebitnemu nepotrebnemu izgubljanju časa, bi bilo dobro, da se vsaka posamezna stranka pozanima tudi o potrebi za overitvijo z Apostille oziroma s tistim žigom, ki je poznan tudi kot haški in za katerega naši strokovnjaki niso zadolženi. Vsekakor je tudi zelo pomembno, da posamezna stranka v celoti spoštuje pravilo, ki se nanaša na obveznost dostavljanja izvirnih dokumentov na vpogled, da bi sodni tolmač lahko storitev, za katero je uradno pooblaščen, izvedela v skladu z zakonskimi določbami.

Omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik za potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in osebno izkaznico ter za številne druge osebne dokumente, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o rojstvu ali izpiski iz matičnega registra o smrti oziroma vozniško dovoljenje ter izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze pa tudi dovoljenje za prebivanje kot tudi prometno in delovno dovoljenje in številni drugi. Prav tako kompletno obdelujejo tudi različne pravne akte oziroma sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi vse ostale vrste, ne samo sodb, ampak tudi sklepe in tožbe pa tudi sodne odločitve in pritožbe kot tudi pogodbe, pravni red Evropske Unije in pooblastilo za zastopanje ter katerokoli licenco ali certifikat oziroma vse dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava in za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik.

Prevajamo tudi potrdilo o nekaznovanosti oziroma potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu kot tudi soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki ter številna druga potrdila kot tudi soglasja in izjave oziroma absolutno vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Ugodimo lahko tudi tistim strankam, ki jim je potrebno prevajanje medicinske dokumentacije iz bosanskega v hrvaški jezik in poleg zdravniških izvidov sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in vse druge dokumente, ki ob tej priložnosti nismo omenili, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Omenjeni strokovnjaki v želeni jezični različici prav tako najprej prevajajo potrdilo o rednem šolanju kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih in predmetnike in programe fakultet pa tudi prepis ocen in diplomo in dodatek k diplomi in jih potem tudi overijo v skladu s svojimi pristojnostmi. Poskrbeli bodo tudi za prevajanje diplomske in seminarske naloge, izvajajo pa tudi neposredno prevajanje znanstvenih del iz bosanskega v hrvaški jezik kot tudi znanstvenih patentov in rezultatov znanstvenih raziskav pa tudi številnih drugih dokumentov, ki so na prvem mestu povezani s področjem znanosti.

Prav tako lahko pristopamo kompletni obdelavi deklaracije izdelkov in gradbenih projektov kot tudi laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodil za uporabo pa tudi vsakega drugega dokumente, ki se obravnava kot del ali tehnične ali razpisne oziroma gradbene dokumentacije. Poleg vsega tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik tudi za poslovno dokumentacijo in zatem pristopajo overitvi, tako sklepa o ustanovitvi pravne osebe ali poslovnih odločitev oziroma faktur kot tudi ustanovitvenega akta podjetja, ali pa statuta podjetja ter različnih vrst poslovnih poročil (revizijska, finančna in letna) oziroma vseh dokumentov, ki so povezani s poslovanjem katerekoli pravne osebe.

Cena prevajanja iz bosanskega v hrvaški jezik

  • Iz bosanskega v hrvaški je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!