Prevajanje iz bosanskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker je strankam zelo pogosto potrebno tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v turški jezik, so tukaj prevajalci in sodni tolmači, ki so člani naše ekipe, da jim zagotovijo maksimalno profesionalno storitev, ki se vsekakor uporablja za različne vrste vsebin v pisani obliki, toda prav tako se nanaša tudi na tolmačenje v tej jezični različici.

Moramo poudariti podatek, da naši strokovnjaki lahko izvedejo, tako simultano in šepetano tolmačenje kot tudi, da lahko zagotovijo tudi storitev konsekutivnega tolmačenja v omenjeni kombinaciji jezikov. Na podlagi analize zahtev določenega dogodka posameznim strankam po zelo ugodnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. V naši ponudbi je tudi storitev, ki se nanaša na lekturo in korekturo različnih vrst vsebin oziroma tistih, ki so pred tem neposredno prevedene iz bosanskega v turški jezik, toda za to zadolžene osebe teh vsebin niso obdelale profesionalno in v skladu z veljavnimi pravili stroke. Tedaj korektorji in lektorji profesionalno redakcijo izvajajo tako, kot je to določeni z veljavnimi pravili in tako strankam omogočijo, da pod odličnimi pogoji in v zelo kratkem roku dobijo katerokoli vrsto materialov, ki je na profesionalen način prevedena v tej kombinaciji jezikov.

Poleg tega naše stranke lahko dobijo tudi profesionalno prevajanje za vse besedilne vsebine, ne glede na njihov namen, dolžino in vsebino pa tudi za spletne strani ter za vse ostale vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kot so na primer spletne prodajalne ali spletni katalogi pa tudi softverske aplikacije in programi ter številne druge materiali, ki so izključno povezani s spletom. Po potrebi prevajamo tudi materiale, ki se nanašajo na reklamiranje (plakati, katalogi, PR članki, vizitke, plakati, brošure in ostali).


Prevajanje iz bosanskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v bosanski jezik

Seveda zainteresiranim strankam pod odličnimi pogoji omogočamo tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje iz bosanskega v turški jezik za katerekoli vrste revij, medtem ko sodni tolmači in prevajalci lahko po potrebi profesionalno obdelajo tudi časopisne članke pa tudi književna dela kot tudi učbenike in številne druge materiale, ki jih do zdaj nismo omenili.

V primeru, da je to nekomu potrebno, izvajamo tudi kompletno obdelavo serij in igranih filmov pa tudi animiranih oziroma dokumentarnih in risanih filmov ter reklamnih sporočil in oddaj različne vsebine, toda ta storitev poleg njihovega neposrednega prevajanja iz bosanskega v turški jezik prav tako vključuje tudi sinhronizacijo, ponujamo pa jim tudi storitev, ki se nanaša na podnaslavljanje prevedenih video ali zvočnih vsebin katerekoli vrste.

Vse omenjene materiale, za katere stranke zahtevajo obdelavo v konkretni različici jezikov, lahko pošljejo neposredno na naš elektronski naslov in potem ko prevajalci in sodni tolmači opravijo njihovo prevajanje v tej jezični kombinaciji, bomo poskrbeli, da jih na enak način dobijo, seveda pod pogojem, da jim tako tudi najbolj ustreza.

Če je to potrebno, lahko pristopimo tudi kompletni obdelavi kateregakoli dokumenta, tako da naše stranke poleg njihovega prevajanja v zahtevani različici jezikov dobijo tudi storitev, ki vključuje overitev prevedenega dokumenta in za njeno profesionalno izvedbo poskrbijo uradno zapriseženi sodni tolmači. Ob tej priložnosti najprej primerjajo preveden in izviren dokument in šele, ko se prepričajo o njihovi istovetnosti, na prevod postavijo svoj žig in na ta način tudi uradno potrdijo, da je vsebina zvesta izvirniku. Vsaka stranka, ki dobi na ta način obdelan dokument, ga lahko uporablja v absolutno vsaki situaciji, saj je pravno popolnoma veljaven. Prav zato tudi zahtevamo, da nam stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v turški jezik za razne osebne dokumente, dostavi tudi izvirnike na vpogled, kar lahko storijo ali z njihovim pošiljanjem s priporočeno poštno pošiljko ali pa z osebno dostavo izvirnih dokumentov in prav tako obstaja tudi možnost, da nam jih na obdelavo dostavijo preko kurirske službe, ki jo sami izberejo.

Ko sodni tolmači in prevajalci dokumente obdelajo v skladu s pravili, jih naše stranke lahko osebno prevzamejo, toda lahko jim jih tudi dostavimo na njihov naslov. Glede na to, da za to storitev angažiramo kurirsko službo, so stranke to storitev dolžne plačati izključno v skladu z njenim cenikom in to v trenutku, ko prevzemajo pošiljko. Samo v primeru, ko nekdo zahteva nujno prevajanje iz bosanskega v turški jezik in da bi prevajalci in sodni tolmači lahko spoštovali to zahtevo in profesionalno obdelali konkretne dokumente, nam jih morajo stranke najprej poslati skenirane na elektronski naslov, toda potem so dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na enega od predhodno navedenih načinov, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Posebej moramo poudariti, da vsaka posamezna stranka, ki ima potrebo za obdelavo raznih osebnih dokumentov v tej jezični različici, vsekakor mora v pristojnih državnih institucijah zahtevati podatke o Apostille žigu oziroma o overitvi s tako imenovanim haškim žigom za te dokumente. To posebej poudarjamo, ker prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v ekipi naše institucije, te vrste overitve ne morejo izvesti, če je to potrebno, ker nimajo dovolj pooblastil. Vsekakor poleg informacije, ali je haški žig obvezen za konkretne dokumente, stranke morajo pridobiti tudi tisto, ki se nanaša na njegovo postavljanje na te dokumente, saj sta najpogosteje prisotna dva postopka overitve z Apostille žigom, ki vključujeta njegovo postavljanje ali po prevajanju in overitvi sodnega tolmača ali pa pred tem.

Sodni tolmači in prevajalci prav tako poskrbijo za to, da strankam omogočijo kompletno obdelavo vsakega dokumenta in poleg kompletne obdelave za vse podobne dokumente strankam omogočajo tudi prevod in overitev sodnega tolmača za vsak dokument, ki se šteje kot sestavni del različnih vrst dokumentacij, tako medicinske in gradbene kot tudi tehnične oziroma poslovne. Naši strokovnjaki prav tako izvajajo tudi obdelavo kateregakoli dokumenta, ki se šteje kot sestavni del razpisne dokumentacije pa tudi vseh tistih, ki se obravnavajo kot pravni akti in zainteresiranim strankam po potrebo omogočamo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v turški jezik za razne osebne dokumente, ki so na prvem mestu povezani s področjem izobraževanja pa tudi za vse tiste, ki se nanašajo na znanost in še veliko drugih dokumentov, ki ob tej priložnosti niso omenjeni.

Prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz bosanskega v turški jezik

S ciljem, da vsaki zainteresirani stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz bosanskega v turški jezik, omogočimo profesionalno in kakovostno obdelavo teh materialov, izvajamo tudi overitev prevoda z žigom sodnega tolmača, ker so strokovnjaki, ki so zaposleni v naši ekipi, pridobili zadostna pooblastila, da to storitev lahko ponudijo zainteresiranim strankam. Od strank vsekakor pričakujemo, da nam na vpogled posredujejo tudi izvirne dokumente, zaželeno pa je, da samostojno pozanimajo, ali se zanje, zahteva overitev s haškim (Apostille) žigom, saj ta vrsta overitve ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov.

Poleg omenjenega dokumenta prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo, kot so na primer fakture in poslovne odločitve oziroma ustanovitveni akti podjetja ter letna in finančna poslovna poročila pa tudi statut podjetja, revizijska poročila in vsi drugi dokumenti, ki se obravnavajo kot del poslovne dokumentacije.

Vsekakor je v redni ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v turški jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so na primer različne vrste soglasij oziroma potrdil in izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in ostale vrste teh dokumentov), profesionalni sodni tolmači in prevajalci pa v tej kombinaciji jezikov lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo za različne vrste dokumentacij, kar se predvsem nanaša na tehnično in razpisno pa tudi na medicinsko oziroma gradbeno dokumentacijo. To pravzaprav pomeni, da strankam omogočamo, da dobijo prevod v želeni kombinaciji jezikov, tako za gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma za navodilo za uporabo kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter za zdravniške izvide, toda obdelujemo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih in druge dokumente, ki jih lahko uvrstimo v katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij.

V skladu s potrebami oziroma zahtevami vseh svojih strank, lahko kompletno obdelamo tudi katerikoli osebni dokument (vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in drugi) pa tudi, da strankam ponudimo prevajanje iz bosanskega v turški jezik za katerikoli dokument, ki se nanaša, tako na področja znanosti in izobraževanja kot tudi na področji prava ali sodstva (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodbe, licence, tožbe in odločitve, pravni red Evropske Unije, certifikati, pogodbe in drugi dokumenti, povezani z vsemi navedenimi področji).

Prevajanje knjig iz bosanskega v turški jezik

Vsem tistim, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v turški jezik potrebno, ali za učbenike ali za književna dela različnih vrst prevajalci in sodni tolmači v naši poslovalnici lahko ugodijo njihovim zahtevam, tako da poleg kateregakoli poetskega ali proznega književnega dela profesionalno obdelajo tudi dela beletrije pa tudi romane ter učbenike, ki so povezani s katerimkoli področjem.

Prav tako zainteresiranim strankam ponujajo tudi obdelavo strokovnih in ilustriranih revij pa tudi časopisnih člankov, po potrebi pa profesionalno obdelujejo tudi katerokoli vrsto spletnih materialov. Zelo je pomembno poudariti, da sodni tolmači in prevajalci odlično poznajo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo spletnih materialov. Tako da pri njihovem prevajanju iz bosanskega v turški jezik, hkrati tudi optimizirajo te vsebine za spletne iskalnike in na ta način je dosežen osnovni cilj prevajanja takšnih vsebin, saj se maksimalno poboljša njihov položaj v okviru iskanja na spletu in tako pozitivno vpliva tudi na poslovanje njihovih lastnikov. Poleg spletnih strani v navedeni kombinaciji jezikov lahko obdelamo tudi različne aplikacije oziroma spletne kataloge pa tudi katerokoli vrsto program pa tudi spletne prodajalne in vse ostale vsebine, ki se nanašajo na področja spleta.

Poleg serij in animiranih ter dokumentarnih filmov sodni tolmači in prevajalci v tej jezični različici obdelujejo tudi igrane filme različnih žanrov pa tudi reklamna sporočila oziroma zabavne in izobraževalne kot tudi informativne oddaje ter vse ostale, tako video vsebine kot tudi zvočne materiale. Ko končajo njihovo prevajanje iz bosanskega v turški jezik, se pristopa tudi storitvam njihovega podnaslavljanja ali sinhronizacije, ki sta prav tako del naše uradne ponudbe. S takšnim načinom obdelave so vse stranke v veliki prednosti, saj v relativno kratkem roku in po odličnih cenah dobijo video in zvočne materiale, ki so v celoti profesionalno obdelani in pripravljeni za plasiranje.

Redakcijo vseh materialov, za katere je opravljeno, pri čemer osebe, ki so bile za to zadolžene, niso spoštovale veljavnih pravil, izvajajo profesionalni korektorji in lektorji in na ta način strankam zagotovijo možnost, da dobijo maksimalno profesionalno obdelane materiale katerekoli vrste, saj šele po opravljeni lekturi in korekturi lahko govorimo o kakovostno obdelanih vsebinah.

Simultano tolmačenje iz bosanskega v turški jezik

Če strokovnjaki, ki so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zadolženi za izdelavo ponudbe, določijo, da se za neki dogodek mora uporabiti simultano tolmačenja iz bosanskega v turški jezik, bomo strankam vsekakor ponudili tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ker je to storitev, ki jo ponujamo vsem zainteresiranim strankam. Prav tako je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko izvajajo tudi šepetano tolmačenje pa tudi, da strankam omogočijo tudi konsekutivno tolmačenje, kar pomeni, da je katerakoli vrsta dogodka v celoti dobro pokrita z ustrezno storitvijo. Vsaka stranka, ki je potrebna omenjena storitev, mora imeti ima na umu, da se v odvisnosti od vrste dogodka tudi določa vrsta tolmačenja, ki se uporablja in to poteka izključno na podlagi informacija, ki jih stranka dostavi v našo poslovalnico. Najprej mora namreč navesti, kako dolgo naj bi določeni dogodek trajal in v katerem prostoru naj bi potekal in koliko ljudi bo prisotno pa tudi, da navede način, na katerega zamišljena njegova organizacija, saj so prav to vse informacije, ki prispevajo k izbiri ustrezne vrste storitve.

Sodni tolmači in prevajalci so prav tako specializirani tudi za prevajanje reklamnih materialov v konkretni kombinaciji jezikov, strankam pa poleg obdelave zloženk in katalogov oziroma brošur in plakatov prav tako omogočajo tudi profesionalno obdelane PR članke oziroma letake pa tudi vizitke. Glede na dejstvo, da posedujejo zadostno znanje v zvezi z veljavnimi marketinškimi pravili, sa naše stranke lahko absolutno prepričani, da bodo prevodi marketinških materialov katerekoli vrste iz bosanskega v turški jezik našli pravo pot do strank, ki uporabljajo turški jezik. Pravzaprav se ob tej priložnosti vsekakor potrudijo, da reklamno sporočilo čim bolje prilagodijo duhu ciljanega jezika in tako omogočijo potencialnim strankam, ki jim je to materni jezik, ali pa ga uporabljajo, da pridobijo dovolj podatkov o določenem podjetju ali izdelku oziroma storitvi ali dogodku, ki se skozi te vsebine reklamirajo.

Strokovna pa tudi poljudna besedila katerekoli tematike omenjeni strokovnjaki prav tako obdelajo, če to zahtevajo stranke. Poleg besedil, katerih tema je povezana s področji komunikologije, menedžmenta in farmacije oziroma marketinga, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v turški jezik za besedila, ki obdelujejo katerokoli temo s področij gradbene industrije oziroma informacijskih tehnologij, ekologije in varstva okolja ter medicine, psihologije in sociologije pa tudi prava, znanosti, farmacije in bančništva kot tudi vseh drugih do zdaj neomenjenih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali so ozko povezane z naravoslovnimi oziroma družbenimi vedami.

Cena prevajanja iz bosanskega v turški jezik

  • Iz bosanskega v turški je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!