Prevajanje iz bosanskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Neposredno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik je vsekakor storitev, ki jo vsaka zainteresirana stranka lahko dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Stranke morajo vedeti, da so del ekipe vsekakor prevajalci in sodni tolmači, toda tukaj so tudi drugi strokovnjaki, ki so specializirani za izvedbo, na primer storitve redakcije različnih vsebin (lektorji in korektorji) pa tudi tisti, ki na zahtevo strank izvajajo sinhronizacijo ali podnaslavljanje različnih video in zvočnih vsebin. Zato tudi poudarjamo, da iz bosanskega v romunski jezik lahko prevajamo vsako vrsto materialov, toda naši strokovnjaki prav tako zagotavljajo tudi storitve tolmačenja v tej jezični kombinaciji. Glede na to, da sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo, ne samo simultano, ampak tudi konsekutivno pa tudi tako imenovano šepetano tolmačenje in da strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, mi predhodno vedno zahtevamo, da nas informirajo o vseh potrebnih detajlih. Pravzaprav nam morajo posredovati informacije o načinu organizacije nekega dogodka oziroma o tem, koliko obiskovalcev na bi bilo prisotnih kot tudi o njegovem trajanju, toda vsekakor tudi zahtevamo, da nas seznanijo tudi z značilnostmi prostora, v katerem naj bi neki dogodek potekal.

Posebej želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo vse vrste besedilnih materialov, tako strokovna kot tudi poljudna besedila pa tudi vsebine, ki se nanašajo na področja marketinga. Seveda izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik za učbenike kot tudi za različne vrste književnih del oziroma za vse vrste spletnih materialov (spletne strani, spletne prodajalne, programska oprema, katalogi in drugo).

Če je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači vsekakor obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi katerokoli vrsto revij ter video in zvočne vsebine, kot so na primer serije in animirani oziroma igrani in risani filmi pa tudi reklamna sporočila in potem tudi katerokoli vrsto oddaj in ostale materiale te vrste. Kot smo že omenili, jim omogočamo tudi podnaslavljanje oziroma storitev sinhronizacije vseh prevedenih materialov te vrste.


Prevajanje iz bosanskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v bosanski jezik

Pomembno je, da stranke vedo, da jim je omogočeno, da te vrste vsebine, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik, na obdelavo pošljejo po elektronski pošti, na enak način pa jim bomo dostavili prevedene materiale.

Kar zadeva obdelavo dokumentov, tukaj se postopek pošiljanja bistveno razlikuje, saj so dolžni priložiti tudi izvirnike na vpogled, ker pri nas poleg njihovega neposrednega prevajanja v tej kombinaciji jezikov dobijo tudi overitev. Za to vrsto overitve so zadolžene uradno pooblaščene osebe, ki so zaposlene v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford oziroma sodni tolmači, ki se tega lotevajo na točno določen način oziroma najprej primerjajo prevedene in izvirne dokumente in šele, ko so absolutno prepričani, da se njihova vsebina ujema, tudi overijo dokončan prevod. Stranke morajo vedeti, da so tako obdelani dokumenti pravno veljavni, tako da v kratkem roku lahko dobijo dokumente, ki jih lahko nemoteno uporabljajo v praksi.

Stranke, ki jih zanima obdelava takšnih vsebin, lahko izvirne dokumente prinesejo osebno poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma njihovo dostavo zaupajo določeni kurirski službi. Toda samo, če jim je potrebno nujno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik za to vrsto vsebin, jih lahko najprej skenirajo in pošljejo na elektronski naslov in potem na enega od opisanih načinov dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo obdelavo dostavljenih dokumentov v skladu z veljavnimi pravili, stranke izberejo, ali jim bodo dostavljeni na naslov, ali pa jih osebno prevzamejo. Vsakdo, ki se odloči, da zahteva njihovo dostavo na naslov, vsekakor mora vedeti, da ta storitev zahteva dodatno plačilo, saj ni vračunana v ceno kompletne obdelave dokumentov.

Od strank se pričakuje tudi, da predhodno pridobijo vse podatke, ki se nanašajo na nadoveritev določenih dokumentov oziroma se samostojno pozanimajo, ali se na njih mora postaviti haški ali tako imenovani Apostille žig. Posebej poudarjamo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v naši instituciji, nimajo pooblastila za izvedbo te overitve, prav tako pa strankam niso dolžni zagotoviti informacij o njej. Ko zbira informacije o omenjenem žigu, stranka mora vprašati, ali je Apostille obvezen tudi za dokumente, ki jih želi dobiti obdelane s strani naših strokovnjakov oziroma mora tudi izvedeti, ali se haški žig na njih postavlja po ali pred začetkom prevajanja in overitve z žigom sodnega tolmača.

Ne glede na to, za katero vrsto dokumentov stranke zahtevajo prevajanje iz bosanskega v romunski jezik, so lahko prepričane, da sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi pristopajo v najkrajšem roku in da jim ponujajo in prevajanje in overitev pod najugodnejšimi pogoji. Poleg dokumentov, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim institucijam oziroma potrdil in izjav tudi soglasij različnih vrst, naši strokovnjaki lahko pristopijo tudi kompletni obdelavi vseh dokumentov, ki se obravnavajo kot pravni akti oziroma tistih, ki sodijo med osebno in poslovno dokumentacijo.

Prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnega tolmača za vsak dokument, ki sodi med gradbeno in tehnično oziroma medicinsko dokumentacijo pa tudi za dokumente, ki so del razpisne dokumentacije ter za vse tiste, ki se povezani s področjem izobraževanja ali znanosti.

Vse omenjeno je pravzaprav del bogate ponude storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo na zahtevo strank, in to maksimalno profesionalno in pod odličnimi pogoji.

Prevajanje spletnih strani iz bosanskega v romunski jezik

Neposredno prevajanje spletnih strani iz bosanskega v romunski jezik, ki ga stranke lahko dobijo v vsaki naši poslovalnici, vključuje tudi njihovo profesionalno optimizacijo za spletne iskalnike, saj prevajalci in sodni tolmači, ki jih obdelujejo, vsekakor uporabljajo SEO smernice (Search Engine Optimisation). Na ta način konkretnim spletnim stranem omogočajo, da v relativno kratkem roku poboljšajo, in to v veliki meri, svoj položaj v okviru iskanja na spletu, pri čemer lastniki takšnih spletnih strani opazno občutijo poboljšanje v svojem poslovanju. Na zahtevo prav tako prevajamo tudi ostale vsebine, ki so povezane s spletom, kot so na primer spletni katalogi oziroma programske aplikacije ali programi kot tudi spletne prodajalne in drugi materiali te vrste.

Omenjeni strokovnjaki zagotavljajo tudi storitve tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov in v skladu s potrebami strank, toda predvsem v skladu z zahtevami konkretnega dogodka, izvajajo, tako simultano tolmačenje iz bosanskega v romunski jezik kot tudi konsekutivno oziroma šepetano. Toda pri tem je zelo pomembno poudariti, da nas je absolutno vsaka stranka, ki ji je ta vrsta storitve potrebna in to za katerikoli vrsta dogodka, dolžna podrobno seznaniti z njegovo organizacijo in številom udeležencev oziroma z značilnostmi prostora, v katerem naj bi potekal pa tudi s trajanjem in številnimi drugimi detajli, ki bi lahko vplivali na izbiro ustrezne storitve. Toda pri izdelavi ponude bomo preučili vse te informacije in potem sprejeli odločitev, katera od omenjenih vrst storitve lahko najbolje odgovori na konkretne zahteve, pri čemer ob tej priložnosti strankam lahko pod zelo ugodnimi pogoji ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V situaciji, ko neka stranka zahteva neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz bosanskega v romunski jezik, moramo posebej poudariti, da jim omogočamo njihovo kompletno obdelavo oziroma lahko dobijo storitev, ki se nanaša, tako na sinhronizacijo teh vsebin kot tudi na njihovo profesionalno podnaslavljanje. Vse navedene storitve se lahko uporabljajo tudi za reklamna sporočila in igrane filme oziroma serije pa tudi na animirane filme, sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi prevajajo tudi dokumentarne in risane filme ter zabavne oziroma informativne in izobraževalne oddaje, to je absolutno katerokoli vrsto video ali zvočnih materialov.

Prevajanje revij iz bosanskega v romunski jezik

Poleg neposrednega prevajanja ilustriranih revij iz bosanskega v romunski jezik, naši sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi strokovne revije kot tudi časopisne članke, če to zahtevajo stranke. Seveda v tej kombinaciji jezikov lahko profesionalno obdelujejo tudi učbenike iz različnih področij pa tudi romane kot tudi poetska ter prozna književna dela, zatem beletrijo in ostale knjige.

Strankam ponujamo tudi prevajanje marketinških materialov v omenjeni različici jezikov, prevajalci in sodni tolmači pa profesionalno obdelujejo, tako vizitke in PR članke oziroma reklamne letake kot tudi brošure, zloženke in reklamne kataloge ter vse ostale vsebine, ki reklamirajo neki izdelek ali storitev pa tudi predstavljajo poslovanje določenega podjetja. V toku njihovega neposrednega prevajanja iz bosanskega v romunski jezik, naši strokovnjaki spoštujejo marketinška pravila, saj jih izjemno dobro poznajo, tako da sporočilo, ki ga materiali te vrste v bosanskem jeziku vsebujejo, oblikujejo v skladu z duhom romunskega jezika in s tem konkretne materiale približujejo potencialnim strankam, ki ta jezik uporabljajo.

Redakcijo materialov katerekoli vrste, za katere je izvedeno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik, toda s strani nestrokovnih oziroma tistih oseb, ki niso spoštovale običajnih pravil, bodo naši strokovnjaki opravili, ko je to potrebno. Poudarjamo, da to storitev izvajajo, tako profesionalni lektorji kot tudi korektorji, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje v praksi.

Prevajanje strokovnih in poljudnih besedilnih vsebin iz bosanskega v romunski jezik prav tako sodi med redne storitve, ki jih zainteresiranim strankam lahko ponudijo prevajalci in sodni tolmači v okviru naše institucije. Ne glede na to, ali gre za besedila, katerih tema je povezana s področjem družbenih ali naravoslovnih ved oziroma ali so strokovna, ali pa namenjena predstavljanju širši javnosti, so naše stranke prepričani, da omenjeni strokovnjaki maksimalno kakovostno pristopajo njihovi obdelavi in da to izvajajo po zelo ugodni ceni. Glede na to, da obstaja zares izjemno veliko število področij, na katera se lahko nanaša določeno besedilo, za katero naši strokovnjaki izvajajo prevajanje v tej različici jezikov, ob tej priložnosti navajamo izključno tista, ki sodijo med najpogostejša: turizem, politika, finance, psihologija, bančništvo, ekologija in varstvo okolja, farmacija, sociologija, medicina, bančništvo, znanost, gradbena industrija, menedžment, izobraževanje, komunikologija, informacijske tehnologije in številne druge.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz bosanskega v romunski jezik

Ko se sprejme nesporno dejstvo, da so prav prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford eni od zelo redkih strokovnjakov v naši državi, ki so specializirani za obdelavo pravnega reda Evropske Unije, potem je popolnoma jasno, zakaj je prav njim treba zaupati izvedbo storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz bosanskega v romunski jezik., Obdelavi omenjenih vsebin namreč pristopajo profesionalno oziroma poleg prevajanja izvajajo tudi njegovo overitev, kar izvajajo izključno v skladu s pooblastili, ki so jim dana.

Toda zapriseženi sodni tolmač nima pravice izvesti overitve s haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom, pa se zato tudi daje splošno priporočilo za vse zainteresirane stranke, da te informacije poiščejo v okviru pristojnih služb. Toda prav tako so tudi dolžni, da pri pošiljanju vsebin, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik, obvezno dostavijo tudi izvirnike.

Poleg omenjenih dokumentov ti strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste sodnih odločitev in pogodbe oziroma certifikate in tožbe in potem tudi pritožbe in sodbe ter licence, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in druge pravne akte.

Ko je to potrebno katerikoli stranki, izvajamo tudi neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za dokumente, ki se predajo pristojnim službam, ta storitev pa vključuje obdelavo, tako različnih vrst potrdil kot tudi vseh vrst izjav oziroma soglasij (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi dokumenti te vrste).

Prav tako moramo tudi poudariti, da naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v romunski jezik za vse podobne dokumente (potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, prometno in drugi osebni dokumenti). V odvisnosti od zahtev strank v omenjeni različici prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi prevajanje medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga), po potrebi pa prevajajo tudi ostale vrste dokumentacij, kot so na primer razpisna in gradbena oziroma tehnična in poslovna (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, poslovna poročila vseh vrst, deklaracije izdelkov, sklep o ustanovitvi pravne osebe, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in drugi dokumenti, ki sodijo med katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij).

Omenjeni strokovnjaki prav tako pristopajo kompletni obdelavi kateregakoli dokumenta, ki je povezan, tako s področjem izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in drugi) kot tudi z vsemi tistimi, ki se tičejo znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav ali znanstveni patenti. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v skladu s pravili stroke obdelujejo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela različne kompleksnosti.

Cena prevajanja iz bosanskega v romunski jezik

  • Iz bosanskega v romunski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!