Prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da vsakomur, ki mu je potrebno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik, omogočamo profesionalno storitev, naše stranke dobijo tudi kompletno obdelavo dokumentov. Poleg tega, tako prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v Akademiji Oxford kot tudi številni drugi strokovnjaki poskrbijo za izpolnitev pričakovanj vsake stranke, ne glede na to, za katere vsebine ji je potrebno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov.

Tako na primer dobijo kompletno obdelano katerokoli vrsto video kot tudi zvočnih materialov, za kar poskrbijo najprej sodni tolmači in prevajalci in potem tudi profesionalni podnaslavljalec, čeprav po prevajanju serij ali reklamnih sporočil oziroma različnih vrst filmov, oddaj in drugih vsebin te vrste, stranke lahko dobijo tudi njihovo sinhronizacijo. Izvajamo tudi redakcijo, kar je storitev, za katero poskrbijo profesionalni lektorji oziroma korektorji, tako da popravijo vse napake, ki jih vsebujejo prevodi za različne vsebine in na ta način strankam omogočijo, da v optimalnem roku dobijo profesionalno in kakovostno obdelane katerekoli vrste vsebin.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu z zahtevami strank izvajajo tudi prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za vse marketinške materiale (katalogi, plakati, reklamne zloženke, PR članki, vizitke, brošure in drugi) kot tudi za književna dela od beletrije preko romanov in drugih proznih del pa vse do poezije. Toda omenjeni strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi spletne strani kot tudi različne vrste, tako aplikacij kot tudi programov oziroma spletne prodajalne in potem tudi kataloge ter vse ostale vsebine, ki se nanašajo na splet.


Prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v bosanski jezik

V uradni ponudbi storitev, ki jih nudimo, je tudi prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za vse vrste učbenikov in potem tudi za ilustrirane pa tudi strokovne in ostale vrste revij ter za časopisne članke in strokovna besedila, čeprav sodni tolmači in prevajalci po potrebi prav tako obdelujejo tudi poljudne besedilne vsebine, in to katerekoli tematike. Omenjamo tudi, da lahko vsakdo, ki mu je potrebna obdelava teh materialov, pošiljanje materialov na prevajanje izvede po elektronski pošti. Če pa stranki tako ustreza, ji bo po koncu obdelave omogočen enak način prevzemanja prevedenih vsebin, kar predstavlja velik prihranek časa.

Važno je, da vsaka stranka, ki je potrebna obdelava dokumentov, ve, da poleg njihovega prevajanja iz bosanskega v portugalski jezik, naši strokovnjaki pravzaprav izvajajo njegovo kompletno obdelavo oziroma pristopajo overitvi, in to v skladu z veljavno zakonodajo. Glede na to, da sodni tolmači, ki so zadolženi za overitev, morajo primerjati izvirni in prevedeni dokument, to pomeni, da je stranka, ki zahteva to storitev, dolžna poslati preko kurirske službe ali pa priporočeno preko „Pošte Srbije“ oziroma osebno na vpogled prinesti tudi izvirne dokumente, za katere ji je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik.

Ko prevajalci in sodni tolmači končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, jih stranke lahko prevzamejo o osebno, prav tako pa se lahko opredelijo tudi za opcijo dostave obdelanih dokumentov na njihov naslov. Ker bo ta storitev zaupana kurirski službi, bo tudi zaračunana ločeno od prevajanja in overitve dokumenta, ceno pa v tem primeru lahko določi samo služba, ki tudi izvaja dostavo.

Da bi sodni tolmači in prevajalci lahko ugodili zahtevam strank, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik potrebno zelo hitro, jih morajo stranke najprej poslati po elektronski pošti in potem tudi na vpogled priložit izvirne dokumente, toda izbrati morajo najhitrejšega od vseh načinov, ki so na razpolago.

Poleg tega, da so naši strokovnjaki specializirani za obdelavo medicinske in poslovne dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, poslovne odločitve, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, poslovna poročila, statut in ustanovitveni akt podjetja, zdravniški izvidi, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi), strankam prav tako omogočajo tudi kompletno obdelavo za vse podobne dokumente (potni list, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi). Toda v ponudbo storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, ko je to potrebno strankam, sodi tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Poleg obdelave različnih vrst potrdil to pomeni tudi prevajanje oziroma overitev za katero koli vrsto izjave ali soglasja, tako da omenjeni strokovnjaki poleg potrdila o samskem stanu in potrdila o rednih dohodkih kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti in potem tudi potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o stanju računa v banki pa tudi številne neomenjene dokumente, ki jih je ob številnih situacijah treba predložiti različnim pristojnim službam.

Poleg tega strokovnjaki, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo tudi prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za dokumente, ki sestavljajo tehnično in razpisno dokumentacijo oziroma za tiste, ki predstavljajo sestavni del gradbene dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo in druga) kot tudi za različne pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pritožbe, pogodbe, sodbe, licence, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, certifikati in drugi). Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo tudi razne osebne dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali znanstvena dela, ne glede na njihovo kompleksnost ter rezultate znanstvenih raziskav in številne druge.

Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik, tako za diplomo in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju kot tudi za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet ter za vse druge dokumente, ki se so povezani s področjem izobraževanja.

Prevajanje delovnega dovoljenja iz bosanskega v portugalski jezik

Ker so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford številni strokovnjaki in med njimi tudi prevajalci in sodni tolmači, lahko stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje delovnega dovoljenja iz bosanskega v portugalski jezik, dobijo njegovo kompletno obdelavo, ki vsekakor vključuje tudi overitev prevedenega dokumenta, in to s strani uradno pooblaščene osebe - sodnega tolmača.

Pričakuje se, da vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava, tako delovnega dovoljenja kot tudi kateregakoli drugega dokumenta ali dokumentacije, pri pošiljanju dokumentov na vpogled prinese tudi izvirnike, toda lahko jih tudi pošlje, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe. Toda tukaj je tudi splošno priporočilo naših strokovnjakov, da vsaka posamezna stranka, ki ji je omenjena storitev potrebna za katerikoli dokument, pridobi informacijo, ki se nanaša na overitev s posebno vrsto žiga, ki pa je naši strokovnjaki ne morejo izvesti, tiče pa se overitve tega dokumenta s haškim ali Apostille žigom.

Vse zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za dovoljenje za prebivanje kot tudi za vozniško in prometno dovoljenje pa tudi za številne druge osebne dokumente, kar poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potnega lista in potrdila o državljanstvu vključuje tudi kompletno obdelavo osebne izkaznice, potrdila o stalnem prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in umrlih oziroma številnih drugih osebnih dokumentov.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga), strankam pa nudijo tudi prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za diplomo in dodatek k diplomi, znanstvena dela in zaključna spričevala osnovne in srednje šole in po potrebi obdelujejo tudi prepis ocen, seminarske naloge, rezultate znanstvenih raziskav ter predmetnike in programe fakultet pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi diplomske naloge, to je vse druge dokumente, ki se tičejo področja izobraževanja ali znanosti. Med storitve, ki jih na vašo zahtevo prav tako izvajajo prevajalci in sodni tolmači Prevajalskega centra Akademije Oxford, lahko uvrščamo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik in potem tudi overitev izdelanih prevodov za razne osebne dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Ta storitev se pravzaprav nanaša na kompletno obdelavo različnih vrst soglasij kot tudi potrdil in tudi vseh vrst izjav, kar pomeni, da naši strokovnjaki med drugim kompletno obdelujejo, ne samo potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi, ampak tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov in vse druge nenavedene dokumente, ki jih je ob številnih priložnostih treba predložiti določeni državni instituciji.

Naši strokovnjaki prav tako kompletno obdelujejo vse vrste dokumentacij, tako da poleg dokumentov, ki se sodijo v tehnično in razpisno dokumentacijo, prav tako prevajajo in overjajo tudi katerikoli dokument, ki predstavlja del, tako gradbene kot tudi poslovne. Poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in navodila za uporabo ter sklepa o ustanovitvi pravne osebe sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelujejo tudi gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov, ustanovitveni akt podjetja in fakture pa tudi statut podjetja, poslovne odločitve in katerikoli drugi dokument, ki sodi med omenjene vrste dokumentacij.

V navedeni kombinaciji jezikov naši strokovnjaki prav tako obdelujejo pravni red Evropske Unije, v ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za sklep o razvezi zakonske zveze oziroma za katerokoli drugo vrsto sodb kot tudi za pritožbe pa tudi tožbe, po potrebi pa obdelujejo tudi sodne odločbe in odločitve in potem tudi različne vrste certifikatov in licenc, pogodbe, pooblastilo za zastopanje in vse druge dokumente, ki veljajo za pravne akte oziroma tiste, ki so ozko povezani s področjem sodstva ali prava.

Prevajanje serij iz bosanskega v portugalski jezik

Potem ko prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvedejo neposredno prevajanje serij iz bosanskega v portugalski jezik, strokovnjaki zadolženi za podnaslavljanje ali sinhronizacijo lahko nudijo svoje storitve in na ta način strankam zagotovijo kompletno obdelane, ne samo serije, ampak tudi številne druge video in zvočne vsebine, ki jih bodo praktično zelo hitro po koncu obdelave s strani naših strokovnjakov, lahko predstavili na kateremkoli mediju. Ta storitev se nanaša tudi na kompletno obdelavo igranih filmov pa tudi informativnih in oddaj zabavnega in izobraževalnega značaja oziroma reklamnih sporočil kot tudi animiranih in risanih oziroma dokumentarnih filmov in vseh drugih zvočnih in video materialov.

V ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford so tudi strokovnjaki, ki so na zahtevo strank sposobni pristopiti redakciji katerekoli vrste materialov, ki so bili pred tem prevedeni iz bosanskega v portugalski jezik, ko je v njih treba popraviti obstoječe napake, da bi bili ti materiali profesionalno obdelani. Poudarjamo, da to storitev lektorji in korektorji, ki imajo za sabo dolgoletne izkušnje, izvajajo v skladu s pravili naše stroke in strankam zagotovijo, da kakovostno obdelane vsebine katerekoli vrste dobijo zelo hitro in pod odličnimi pogoji.

Ko to zahtevajo stranke prevajalci in sodni tolmači med drugim izvajajo tudi tolmačenje iz bosanskega v portugalski jezik. Strankam, za katere dogodek je primerna ta vrsta storitve, nudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Pomembno je, da vsaka stranka, ki je potrebna ta storitev v konkretni kombinaciji jezikov, ve, da omenjeni strokovnjaki izvajajo, ne samo simultano, ampak lahko uporabijo tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje iz bosanskega v portugalski jezik. Poleg tega je tudi zelo pomembno vedeti, da se vsaka od teh storitev uporablja v točno v določenih primerih, to je za določeno vrsto dogodka, pa je zato tudi potrebno, da se naši strokovnjaki seznanijo z vsemi detajli. To pomeni, da nas je vsaka stranka dolžna seznaniti, ne samo s trajanjem in konceptom po katerem naj bi bil konkretni dogodek organiziran, ampak nas mora seznaniti tudi z detajli, ki se nanašajo na karakteristike prostora, v katerem naj bi potekal ter s predvidenim številom udeležencev, ker na podlagi teh informacij naši strokovnjaki lahko opredelijo, katera storitev je najboljša za uporabo.

Vsekakor, sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za besedilne materiale, in to ne samo katerekoli vsebine, ampak različnega namena kot tudi dolžine in kompleksnosti. Enostavneje rečeno, oni enako uspešno prevajajo tudi poljudna besedila oziroma tista, ki bodo predstavljena širšemu krogu občinstva kot tudi vsa tista, ki se obravnavajo kot strokovna. Toda poleg besedil, ki obravnavajo temo s področij menedžmenta, znanosti, medicine, farmacije in marketinga naši strokovnjaki v tej različici jezikov prevajajo tudi filozofske, politična, sociološka in psihološka besedila. Tudi če je njihova tema povezana s področjem ekologije in varstva okolja, komunikologijo in gradbeno industrijo oziroma informacijskimi tehnologijami, jih sodni tolmači in prevajalci prevajajo absolutno kakovostno in strankam omogočajo, da to storitev dobijo po odlični ceni. Polega tega naši strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik za besedila, povezana s področji bančništva in financ pa tudi vseh nenavedenih vej družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje beletrije iz bosanskega v portugalski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači, ko je to potrebno strankam, izvajajo neposredno prevajanje beletrije iz bosanskega v portugalski jezik, po potrebi prav tako prevajajo romane pa tudi številna druga književna dela, ne glede na to, ali so ta primarno poetska ali prozna. Prav tako strankam omogočajo tudi profesionalno obdelavo učbenikov, ne glede na to, s katerim predmetom so povezani in v tej kombinaciji jezikov lahko prevajajo tudi revije, kako ilustrirane kot tudi strokovne pa tudi časopisne članke.

Omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno prevajanje za spletne vsebine katerekoli vrste iz bosanskega v portugalski jezik in poleg spletnih strani strankam omogočajo tudi kakovostno obdelane spletne prodajalne in kataloge kot tudi programsko opremo oziroma profesionalno obdelujejo tudi različne programe ali aplikacije, ki so strankam potrebni prevedeni. Razlog, zaradi katerega navajamo, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo profesionalno prevajanje takšnih vsebin, je dejstvo, da pri obdelavi spletnih strani in ostalih spletnih materialov uporabljajo tudi pravila, ki so povezana z njihovo optimizacijo za spletno iskanje. Glede na to, da uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), bo vsaka vsebina, ki je tako prevedena in potem tudi postavljen na spletu zelo hitro dosegla precej boljši položaj v okviru spletnega iskanja, kar ima zagotovo tudi zelo pozitiven učinek na celotno poslovanje lastnika teh materialov.

Prav tako moramo tudi poudariti, da prevajalci in sodni tolmači lahko strankam omogočijo tudi obdelavo marketinških materialov katerekoli vrste, v naši ponudbi pa je, ne samo prevajanje za kataloge in zloženke iz bosanskega v portugalski jezik, ampak tudi za plakate pa tudi za vizitke oziroma reklamne brošure, PR članke in letake pa tudi za vse ostale vsebine, ki so na prvem mestu usmerjene na reklamiranje, in to ne samo storitev in izdelkov, ampak tudi poslovanja določenega podjetja. Da bi naše stranke razumele, na kakšen način poteka obdelava takšnih vsebin, moramo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo njihovo prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik, v celoti spoštujejo tudi marketinška pravila oziroma se trudijo, da reklamno sporočilo, ki ga ti vsebujejo in ki mora biti predstavljeno potencialnim strankam, na čim boljši način in v celoti prilagodijo veljavnim pravilom, ki so prisotna v okviru portugalskog jezika. Glede na to, da na ta način pristopajo obdelavi marketinških materialov, so stranke, ki jim je ta storitev potrebna, popolnoma prepričane, da bodo ti odlično sprejeti s strani oseb, ki jim je portugalski jezik materni oziroma ga uporabljajo.

Cena prevajanja iz bosanskega v portugalski jezik

  • Iz bosanskega v portugalski 25 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!