Prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Neposredno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik je prav tako storitev, za katero profesionalno izvedbo v najkrajšem roku in pod odličnimi pogoji poskrbijo strokovni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Med drugim na zahtevo strank lahko v tej kombinaciji jezikov kompletno obdelajo najrazličnejše vrste dokumentov in jim poleg prevajanja omogočijo tudi overitev, kar sodi med dolžnosti in pooblastila sodnih tolmačev in stranke tako na enem mestu dobijo dokumente, ki so obdelani v skladu z zakonskimi pravili in s samim tem prihranijo svoj denar in čas, toda pri morajo spoštovati dva zelo pomembna pravila. Prvo se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, drugo pa je povezano s preverjanjem informacij, ki so povezane z overitvijo s haškim (Apostille) žigom.

Kar zadeva dostavo vsebin na obdelavo, vse zainteresirane stranke to lahko storijo, ali osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford ali pa materiale pošljejo preko “Pošte Srbije” pa tudi preko izbrane kurirske službe. Za vse ostale vsebine, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik, nam jih stranke morajo dostaviti po elektronski pošti in jih prav tako tudi prevzamejo, potem ko omenjeni strokovnjaki opravijo njihovo prevajanje. Kar zadeva prevzemanje prevedenih in z žigom sodnega tolmača overjenih dokumentov, ga prav tako lahko izvedejo osebno, toda vsaka posamezna stranka lahko tudi zahteva, da ji mu kompletno obdelane dokumente katerekoli vrste pošljemo na naslov, ki ga navede. V tem primeru mora to storitev plačati po ceniku konkretne kurirske službe, saj ni vračunana v ceno obdelave dokumentov.


Prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik
Prevajanje iz hebrejskega v bosanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov izvajajo kompletno obdelavo, ne samo potnega lista in osebne izkaznice ter ostalih osebnih dokumentov, ampak tudi vseh dokumentov, ki se nanašajo na področja izobraževanja, prava in sodstva pa tudi znanosti. Prav tako lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik in potem tudi overitev izdelanega prevoda za katerikoli dokument, ki je del medicinske in razpisne pa tudi gradbene dokumentacije ter za vse tiste dokumente, ki sodijo med tehnično in poslovno dokumentacijo.

Strankam, ki želijo dobiti kompletno obdelano katerokoli potrdilo, izjavo, soglasje, omogočamo tudi izvedbo te storitve, toda obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in katerekoli druge, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje v navedeni kombinaciji jezikov. Pri tem je zelo pomembno poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahteve strank, ki jim je potrebno nujno prevajanje dokumentov v tej jezični različici, toda tedaj od njih zahtevamo, da najprej po elektronski pošti pošljejo skenirane dokumente in da potem dostavijo tudi izvirnike, in to izključno na tisti način, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Glede na to, da v praksi obstajajo dokumenti, za katere se navedeni način obdelave ne zadostuje, saj se zanje zahteva izvedba tako imenovane nadoveritve, ki vključuje postavljanje Apostille žiga, toda naši strokovnjaki za to vrsto overitve niso pristojni, kar pomeni, da vsaka posamezna stranka, ki ji je navedena storitev potrebna za dokumente, mora pridobiti potrebne informacije, ki se nanašajo na overitev s tako imenovanim haškim žigom, kot se tudi imenuje. S tem pa se misli na dejstvo, da morajo najprej izvedeti, ali je za konkretne dokumente ta vrsta overitve obvezna in potem se morajo tudi pozanimati, v katerem trenutku mora ta žig biti postavljen na ta dokumente, saj obstajajo situacije, ko se postavlja, predenj naši strokovnjaki pristopijo obdelavi kot tudi tiste, ko se izvedba overitve s haškim žigom zahteva šele po prevajanju določenega dokumenta in overitvi prevoda z žigom sodnega tolmača. Ko naše stranke posedujejo te informacije, ki jih sodni tolmači in prevajalci v Akademiji Oxford niso dolžni dati, jim bo vsekakor jasneje, kam morajo najprej odnesti dokumente pa tudi, kako dolgo naj bi postopek njihove obdelave trajal.

Posebej omenjamo tudi to, da naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi številne druge vrste vsebin, kar se nanaša predvsem na neposredno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik za učbenike in besedila različne vsebine, kompleksnosti in namene pa tudi na vse vrste spletnih materialov. Prav tako prevajajo tudi književna dela kot tudi časopisne članke oziroma marketinške materiale ter katerokoli vrsto revij.

Vse stranke, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik potrebno za katerokoli vrsto video, ali pa zvočnih vsebin, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo njihovo kompletno obdelavo, ta storitev pa vključuje, ne samo prevajanje animiranih, risanih in dokumentarnih filmov oziroma informativnih in izobraževalnih oddaj pa tudi prevajanje reklamnih sporočil in serij ter igranih filmov kateregakoli žanra oziroma zabavnih oddaj in ostalih video in zvočnih vsebin, ampak tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje.

Omenjeni strokovnjaki zagotavljajo tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov in poleg simultanega so specializirani tudi za izvedbo šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov. Poleg tega zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, komurkoli pa je to potrebno, pri nas lahko dobi tudi redakcijo predhodno obdelanih materialov katerekoli vrste, kar je storitev, za katero poskrbijo korektorji in lektorji.

Za vse predhodno omenjene materiale je dovoljeno, da nam jih stranke na prevajanje pošljejo po elektronski pošti, toda izključno pod pogojem, da jim takšen način dostave hkrati tudi najbolj ustreza. Prav jim tudi ponujamo možnost, da jih na ta način tudi prevzamejo, s čimer v veliki meri poenostavijo celoten postopek in znatno prihranijo, tako svoj kot tudi naš čas.

Prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz bosanskega v hebrejski jezik

Med običajne storitve, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, sodi tudi neposredno prevajanje potrdila o stanju računa v banki iz bosanskega v hebrejski jezik, pri čemer vse naše stranke pravzaprav pričakuje njihova kompletna obdelava, to je tudi overitev z žigom uradno zapriseženega sodnega tolmača. Z uporabo takšnega načina obdelave tega pa tudi številnih drugih dokumentov, naše stranke v relativno kratkem roku dobijo maksimalno profesionalno in kakovostno obdelane vsebine in imajo možnost, da jih predajo katerikoli pristojni instituciji oziroma jih lahko uporabljajo v različnih situacijah. Od njih se pričakuje, da priložijo izvirne dokumente na vpogled, da bi postopek overitve potekal v skladu s predvidenimi pravili pa tudi, da preverijo, ali se za dokumente, za katere zahtevajo obdelavo, zahteva tudi overitev s haškim (Apostille) žigom.

Naši strokovnjaki obdelujejo prav tako tudi ostale vrste potrdil, kot so tista o stalni zaposlitvi ali o samskem stanu oziroma o višini dohodkov pa tudi različne vrste soglasij in izjav oziroma vsak dokument, ki ga je v katerikoli situaciji treba predložiti pristojni službi. Izvajamo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz bosanskega v hebrejski jezik in poleg zdravniških izvidov sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse druge neomenjene dokumente, ki sodijo med medicinsko dokumentacijo.

Prav tako lahko prevedemo in overimo tudi potni list oziroma osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem vozniško dovoljenje in dovoljenje za prebivanje ter izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi delovno dovoljenje in druge osebne dokumente. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo, tako da med drugim izvajajo neposredno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik za fakture in statut oziroma ustanovitveni akt podjetja ter za sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in različne vrste poslovnih poročil pa tudi za druge dokumente, ki se tičejo poslovanja katerekoli pravne osebe.

Stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje različnih vrst dokumentacij v konkretni kombinaciji jezikov, vsekakor to storitev lahko dobijo pri nas, ker omenjeni strokovnjaki naše ekipe kompletno obdelujejo vse dokumente, ki so povezani z gradbeno in razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo in druga) in strankam lahko ponudijo tudi obdelavo kateregakoli dokumenta, ki je povezan, tako s področjema prava in sodstva kot tudi s področjema znanosti pa tudi izobraževanja (licence, pooblastilo za zastopanje, sodbe, pravni red Evropske Unije, pritožbe in odločitve, certifikati, sodne odločbe, diploma in dodatek k diplomi, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, rezultati znanstvenih raziskav, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, diplomske in seminarske naloge, znanstvena dela in drugi dokumenti te vrste).

Prevajanje animiranih filmov iz bosanskega v hebrejski jezik

Poleg tiste storitve, ki predvideva neposredno prevajanje animiranih filmov iz bosanskega v hebrejski jezik, vsaka zainteresirana stranka, pri nas prav tako lahko dobi tudi dodatni storitvi oziroma njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave, vse zainteresirane stranke v zelo kratkem roku tako obdelane animirane filme vsekakor lahko prikažejo na različnih medijih. Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi igrane filme, ne glede na žanr, ki mu pripadajo pa tudi risane in dokumentarne filme kot tudi informativne oddaje in reklamna sporočila ter zabavne in izobraževalne oddaje, serije in ostale zvočne in video vsebine.

Naši strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz bosanskega v hebrejski jezik, toda ob tej priložnosti maksimalno pozornost posvečajo tudi uporabi pravil SEO (Search Engine Optimisation), da bi dosegli njihov čim boljši položaj na globalnem omrežju. Tako sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost posvečajo prevajanju spletnih katalogov pa tudi spletnih prodajaln in kadarkoli je to potrebno, prevajajo tudi katerikoli program ali aplikacijo, kar vsekakor izvajajo maksimalno profesionalno.

Če je to potrebno, izvajamo tudi neposredno prevajanje besedil iz bosanskega v hebrejski jezik, ta storitev pa se nanaša tudi na strokovne ali na poljudne besedilne vsebine. Posebej poudarjamo, da naši strokovnjaki lahko enako kakovostno obdelujejo tudi besedila, ki so povezana s področji turizma, sociologije, znanosti in filozofije ter medicine, ekologije in varstva okolja kot tudi vsa tista, ki se nanašajo na področja psihologije, gradbene industrije in informacijskih tehnologij pa tudi menedžmenta, politike in prava, prav tako pa profesionalno pristopajo tudi obdelavi besedil, povezanih s področjem komunikologije, zatem financ in ekonomije kot tudi menedžmenta in vsa tista, ki obravnavajo temo iz domene različnih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Tolmačenje iz bosanskega v hebrejski jezik

Tolmačenje iz bosanskega v hebrejski jezik, ki ga na zahtevo strank izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, predvideva uporabo, tako simultanega in konsekutivnega kot tudi tako imenovanega šepetanega tolmačenja. Prav zato, ker naši strokovnjaki lahko po potrebi uporabijo katerokoli od omenjenih vrst storitve, mi moramo tudi vedeti, na kakšen je zamišljena organizacija določenega dogodka, pa zato od njih tudi zahtevamo, da nam posredujejo konkretne informacije in da nas obvestijo o tem, koliko ljudje se pričakuje, da bo sodelovalo na določenem dogodku oziroma kako dolgo naj bi trajal pa tudi v katerem prostoru naj bi potekal. Ko dobimo vse omenjene podatke, pripravimo ponudbo, saj se vsaka od teh storitev uporablja za dogodek z jasno opredeljenimi značilnostmi. Prav tako strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v skladu z izbrano vrsto storitve.

Sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov prav tako lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov, omenjena storitev pa se nanaša, tako na kataloge in zloženke oziroma PR članke kot tudi na obdelavo brošur in reklamnih letakov ter vizitk in še veliko drugih vsebin, ki so v osnovi namenjene reklamiranju ali storitev ali izdelka oziroma samega podjetja. Najpomembneje je, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik za takšne materiale, vedo, da naši strokovnjaki odlično poznajo pravila, ki so povezana z marketingom oziroma reklamiranjem in da jih uporabljajo pri prevajanju ter na ta način reklamno sporočilo oblikujejo v skladu z duhom hebrejskega jezika, kar se pozitivno odraža tudi na njihovo kasnejšo uporabo.

Prav tako strankam omogočamo tudi profesionalno obdelavo kateregakoli književnega dela, prevajalci in sodni tolmači pa poleg romanov in kateregakoli poetskega dela prav tako prevajajo tudi dela proze, beletrijo ter druga književna dela. Poleg tega izvajamo tudi neposredno prevajanje vseh vrst revij iz bosanskega v hebrejski jezik, po potrebi pa obdelujemo tudi časopisne članke.

Katerakoli stranka, ki je določene vsebine dala na obdelavo neki drugi instituciji ali posamezniku, toda s kakovostjo izdelanega prevoda ni zadovoljna, pri nas lahko dobi njihovo redakcijo, za to storitev pa so zadolženi izkušeni strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji, ki se pri korekturi in lekturi vsekakor uporabljajo veljavna pravila prevajalske stroke.

Cena prevajanja iz bosanskega v hebrejski jezik

  • Iz bosanskega v hebrejski je 53 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v hebrejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v hebrejski z overitvijo sodnega tolmača je 59 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v hebrejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!