Prevajanje iz bosanskega v japonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v japonski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v japonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Z osnovnim ciljem, da bi zadovoljili številne zahteve strank, se v ponudbi storitev, ki jih strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford omogočajo zainteresiranim strankam, nahaja tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v japonski jezik. Posebej poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci to storitev izvajajo tako v pisani obliki kot tudi kot tolmačenje, prav tako pa nudimo tudi različne storitve, ki jih lahko štejemo kot dodatne, kar predvsem pomeni, da strankam omogočamo redakcijo materialov, za katere je izvedeno prevajanje iz bosanskega v japonski jezik izvršeni, ki pa ne zadovoljuje določene ravni kakovosti. Omenjene storitve ne izvajajo sodni tolmači in prevajalci, ker to ne sodi v domeno njihovih obveznosti, ampak izključno strokovnjaki, ki so za to specializirani, to je lektorji ter korektorji.

Zainteresiranim strankam omogočamo, da v optimalnem roku dobijo tudi kompletno obdelane vse vrste filmov (risani, animirani, igrani, dokumentarni in drugi) pa tudi reklamnih sporočil in potem tudi različnih vrst oddaj (informativne, izobraževalne, otroške, zabavne in ostale) kot tudi serij in vseh neomenjenih, tako video kot tudi zvočnih vsebin. Ta storitev poleg njihovega prevajanja iz bosanskega v japonski jezik, vključuje tudi podnaslavljanje vseh prevedenih vsebin oziroma njihovo sinhronizacijo, kar sta storitvi, za kateri poskrbijo osebe, ki so za to specializirane.

Prav tako je dobro omeniti tudi to, da so v naši ekipi sodni tolmači in prevajalci, ki so posebej specializirani za simultano tolmačenje v tej varianti pa tudi tisti, ki izvajajo šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje i da je vrsta storitve, ki se uporablja za neki dogodek odvisna samo od njegovih značilnosti. Prva zato so nas stranke tudi dolžne detajlno obvestiti in to pred začetkom pripravljanje ponudbe, saj po potrebi lahko vanju vnesemo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz bosanskega v japonski jezik
Prevajanje iz japonskega v bosanski jezik

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi vse spletne vsebine (aplikacije, spletni katalogi, spletne strani, programi, spletne prodajalne in druge) pa tudi reklamne letake, PR članke in plakate kot tudi brošure ter reklamne zloženke, vizitke in kataloge oziroma vse tiste vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Vse do zdaj omenjene materiale stranke na obdelavo dostavljajo po elektronski pošti, ker je to hkrati tudi najhitrejši in najlažji način, po koncu obdelave pa jih prav tako lahko dobijo na elektronski naslov, toda samo, če navedejo, da jim to najbolj ustreza.

Prav tako moramo poudariti, da se postopek obdelave kateregakoli dokumenta, za katerega stranke zahtevajo neposredno prevajanje iz bosanskega v japonski jezik bistveno razlikuje in to predvsem zato, ker poleg prevajanja, v tem primeru naši strokovnjaki izvajajo tudi overitev, kar je storitev za katero izvajanje so pristojni sodni tolmači, tako da stranke morajo na vpogled poslati ali prinesti tudi izvirne dokumente. Odprta je možnost za njihovo pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko in potem tudi preko kurirskih služb ali pa z osebno dostavo. Izjema je samo nujno prevajanje iz bosanskega v japonski jezik, ko jih stranka edino sme najprej poslati po elektronski pošti in nam jih potem tudi dostavi na enega od teh načinov.

Ko bo končano prevajanje dokumenta v navedeni kombinaciji jezikov in potem tudi overitve, ki jo izvaja sodni tolmač, saj samo on tudi poseduje pooblastila za to, stranke lahko pridejo osebno in prevzamejo kompletno obdelane dokumente, poleg tega pa jim je ponujena tudi možnost, da jim jih pošljemo preko kurirske službe na določen naslov. Pomembno je, da vsaka posamezna stranka, ki se odloči za to opcijo, ve, da to storitev izvaja kurirska služba, ki jo angažiramo in mora kurirju plačati določeno nadomestilo, njegovo višino pa določa prav ta služba, ker omenjena storitev nije vračunana v ceno obdelave dokumentov.

Glede na to, da se v praksi pojavljajo tudi nekateri dokumenti, za katere vse navedeno nije dovolj, da bi šteli kot pravno veljavni oziroma za katere je treba izvesti tudi dodatno overitev, ki vključuje postavljanje tako imenovanega haškega žiga (poznanega tudi pod nazivom Apostille), moramo tudi poudariti, da naši strokovnjaki vsekakor niso pristojni za to vrsto overitve. Pravzaprav prevajalci in sodni tolmači niso dolžni zainteresiranim strankam zagotoviti informacij, ki se nanašajo na overitev z Apostilležigom, pa je iz tega razloga zelo pomembno, da stranka izve vse, kar je pomembno, da bi se izognila nepotrebnemu izgubljanju časa. Toda stvar je v tem, da se haški žig postavlja na nekatere dokumente, in to samo na tiste, ki so določeni z zakonom, pa je zato izjemno pomembno, da vsaka stranka v državnih institucijah, ki so pristojne za to overitev, najprej izve, ali je ta obvezna za dokument, za katerega zahteva prevajanje iz bosanskega v japonski jezik. Če se kljub vsemu zgodi, da izve, da jeste konkretne dokumente obvezno overiti z Apostille žigom, ji vsekakor priporočamo, da tudi vpraša, ali ta vrsta overitve poteka pred postopkom obdelave s strani naših strokovnjakov ali pa šele po tem, ko ti končajo z njegovim prevajanjem in overitvijo, da bi vedela, kam mora najprej odnesti dokumente in kako dolgo naj bi trajal celoten postopek. Da ne bo pomote, ta dva postopka se bistveno razlikujeta, pa zato razlikuje tudi njuno trajanje, ker so prevajalci in sodni tolmači dolžni prevesti in dokument in sam haški žig, ta overitev pa lahko poteka tudi na samem začetku in šele potem imamo pravico izvesti tudi overitev z žigom sodnega tolmača.

Poleg dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in ostale vrste potrdil, soglasij in izjav), prevajalci in sodni tolmači pa kompletno obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo gradbeno in razpisno oziroma tehnično, poslovno in medicinsko dokumentacijo. Tako poleg gradbenih projektov in navodil za uporabo ter deklaracij izdelkov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev prevajajo tudi zdravniške izvide oziroma fakture in poslovne odločitve in potem tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi statut in ustanovitveni akt podjetja ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in še veliko drugih dokumentov, ki sestavljajo katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Treba je omeniti tudi to, da stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v japonski jezik za katerikoli osebni dokument (vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje in drugi) pa tudi za diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdilo o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prevajalci in sodni tolmači pa kompletno obdelujejo tudi potrdilo o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet, prepis ocen in vse druge dokumente, ki so striktno povezani s področjem izobraževanja.

V tej različici jezikov prav tako lahko obdelajo rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvene patente pa tudi znanstvena dela ter razne osebne dokumente, povezane z znanostjo kot tudi tiste, ki sodijo med pravne akte (certifikati, pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodbe sodišč, pogodbe, tožbe, licence, pooblastilo za zastopanje, sodne odločbe in drugi).

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz bosanskega v japonski jezik

Če naše stranke zahtevajo neposredno prevajanje spletnih vsebin iz bosanskega v japonski jezik, njej sodni tolmači in prevajalci, ki to to storitev izvajajo, seveda pristopajo profesionalno, in sicer tako, da pri obdelavi takšnih materialov uporabljajo tudi tako imenovana SEO pravila (Search Engine Optimisation). Osnovni cilj takšnega načina obdelave je, da se določene spletne vsebine po koncu prevajanja in po njihovi uradni postavitvi na spletu pojavijo na precej boljšem položaju v okviru iskanja.

Seveda naši strokovnjaki vsekakor obdelujejo vse tisto, kar v zvezi s spletnimi vsebinami zahtevajo stranke in kar poleg spletnih strani oziroma spletnih prodajaln in katalogov po potrebi vključuje tudi obdelavo različnih programov kot tudi katerekoli aplikacije ter številnih drugih materialov, ki so povezani s spletom. Če je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v japonski jezik in v tem primeru zainteresiranim strankam seveda ponudijo njihovo profesionalno obdelavo. Poleg prevajanja različnih katalogov oziroma brošur naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi plakate kot tudi reklamne letake in vizitke pa tudi zloženke, PR članke in vse ostale materiale, ki niso omenjeni in so primarno povezani z reklamiranjem in to ne glede na to, ali se skoznje predstavlja neka storitev ali izdelek oziroma samo podjetje ter neke druge vsebine. Profesionalni pristop obdelavi takšnih materialov seveda njihovo prevajanje iz bosanskega v japonski jezik pa tudi prilagajanje sporočila, ki je namenjeno potencialnim strankam, ki jim je japonski jezik materni kot tudi tistim, ki ta jezik uporabljajo. Ker prevajalci in sodni tolmači takšne vsebine obdelujejo na omenjeni način, naše stranke dobijo materiale, ki se lahko zelo hitro predstavijo govorcem japonskega jezika, in ti zelo verjetno tudi pomislijo, da so izvorno napisani v njihovem maternem jeziku. Pravzaprav se omenjeni trudijo, da sporočilo, ki se nahaja v katerikoli vrst marketinških materialov, prevedejo v skladu z govornim japonskim jezikom oziroma s pravili, ki jih ta določa in tako izvornim govorcem tega jezika omogočijo, da se na ustrezen način seznanijo s tistim, kar se reklamira, pa se tudi opravičeno pričakuje, da zelo ti hitro začnejo uporabljati neko storitev ali kupovati na primer izdelek, ki se reklamira in podobno.

Vse tiste stranke, ki organizirajo dogodek, za katerega jim je potrebno tolmačenje iz bosanskega v japonski jezik, imajo dolžnost, da nam preden začnemo z izdelavo ponudbe, dostavijo vse informacije, ki se nanašajo na organizacijo tega dogodka. Sicer se to zahteva zato, ker prevajalci in sodni tolmači, ki v naši ekipi zagotavljajo te storitve, lahko enako profesionalno in kakovostno izvajajo, tako simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, prav tako pa strankam lahko zagotovijo tudi storitve, ki so povezane s šepetanim tolmačenjem iz bosanskega v japonski jezik. V principu je poznano, da se vse te storitve lahko uporabijo izključno za določeno vrsto dogodka, tako da morajo naši strokovnjaki, ki izdelujejo to ponudbo, biti seznanjeno z načinom, na katerega naj bi potekal konkretni dogodek oziroma s številom udeležencev, ki naj bi bili prisotni ter z njegovim trajanjem pa tudi z drugimi detajli, ki so ozko povezani z njegovo organizacijo. Če bo sprejeta določitev, da simultano tolmačenje lahko izpolni pričakovanja organizatorja oziroma udeležencev nekega dogodka, bomo strankam omogočili tudi najem opreme za simultano tolmačenje, pri čemer lahko za to storitev v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakujejo zelo ugodne cene.

Prevajanje igranih filmov iz bosanskega v japonski jezik

Samo ena od številnih storitev, ki jih lahko na zahtevo strank izvajajo tudi prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v okviru Prevajalskega centra je tudi neposredno prevajanje igranih filmov iz bosanskega v japonski jezik. Naše stranke lahko dobijo tudi profesionalno podnaslavljanje takšnih materialov kot tudi storitev, ki se nanaša na njihovo sinhronizacijo in ki jo prav tako zagotavljajo osebe, ki so primarno specializirane za zagotavljanje te storitve.

Prav tako lahko seveda kompletno obdelamo tudi risane kot tudi dokumentarne pa tudi animirane filme ter različne vrste televizijskih oziroma radijskih oddaj in potem tudi reklamna sporočila kot tudi serije in številne druge trenutno nenavedene video in zvočne materiale. Vsekakor za vse njih strankam ponujamo tudi dodatne storitve, ki se nanašajo na sinhronizacijo in podnaslavljanje, tako da dobijo kompletno obdelane vsebine te vrste, ki jih lahko zelo hitro prikazujejo, ne samo na spletu in televiziji, ampak tudi v kinematografih in jih predvajajo na radijskih postajah oziroma kjerkoli želijo.

Sodni tolmači in prevajalci vam lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje književnih del iz bosanskega v japonski jezik, in to ne samo beletrije, ampak tudi romanov kot tudi kateregakoli proznega ali poetskega dela. Poleg tega profesionalno prevajamo tudi učbenike različnih vrst kot tudi časopisne članke pa tudi katerokoli vrsto revij (strokovne, otroške, ilustrirane in druge).

Če obstaja zahteva za tem, ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi različne vrste besedilnih vsebin, tako da je v ponudbi, ne samo neposredno prevajanje strokovnih besedil iz bosanskega v japonski jezik, ampak tudi tistih, ki veljajo za poljudne, ker bodo takšne vsebine predstavljene širokemu krogu bralcev. Poleg besedil, ki so povezana s področji marketinga, turizma in menedžmenta oziroma ekologije in varstva okolja, naši strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ki so povezana s področji znanosti oziroma medicine, filozofije in izobraževanja in prav tako tudi tista, ki obdelujejo neko temo s področij farmacije, sociologije in gradbene industrije pa tudi informacijskih tehnologij, psihologije in politike ter prava in ekonomije pa tudi vseh drugih znanstvenih disciplin, tako tistih, ki so na prvem mestu povezane s področjem družbenih ved kot tudi tistih, ki temeljijo na naravoslovnih vedah. Zelo je enostaven tudi postopek obdelave takšnih vsebin, saj imajo stranke absolutno pravico, da nam jih na prevajanje pošljejo po elektronski pošti, s čimer maksimalno varčujejo, ne samo s časom, ampak tudi s svojimi denarnimi sredstvi. Na enak način jih lahko tudi prevzamejo,ko sodni tolmači in prevajalci končajo z njihovo kompletno obdelavo.

Če ste imeli priložnost, da prevajanje iz bosanskega v japonski jezik za katerokoli vrsto vsebin dobite v okviru katerokoli druge institucije ali pa s strani nekoga, ko se vam je predstavil kot strokovna oseba, pri čemer pa niste dobili kakovostne storitve, tako da ste dobili vsebine, ki niso obdelane tako, kot to določa prevajalska stroka, vam ponujamo storitve, ki jih zagotavljajo naši strokovnjaki oziroma lektorji in korektorji. Ti pri izvedbi storitve redakcije seveda uporabljajo pravila, ki so prisotna v naši stroki in vam ponudijo kakovostno obdelane najrazličnejše vrste materialov.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz bosanskega v japonski jezik

Prav tako je zelo pomembno, da vsaka stranka, ki je potrebna obdelava, ne samo specifikacij farmacevtskih izdelkov, ampak tudi vseh drugih dokumentov, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo pa tudi katerihkoli drugih, vsekakor dostavi tudi izvirne dokumente na vpogled.

Naši strokovnjaki lahko v tej kombinaciji jezikov in v optimalnem roku obdelajo tudi zdravniške izvide oziroma izvajajo prevajanje iz bosanskega v japonski jezik in za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi za dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za vse druge dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Seveda, oni prevajajo tudi ostale vrste dokumentacij, kar se nanaša na prvem mestu na poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, fakture, letna poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve in druga) pa tudi na tiste dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično in razpisno kot tudi gradbeno dokumentacijo (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi).

Med storitve, ki jih na zahtevo zainteresiranih strank, prav tako lahko zagotovijo sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, sodi tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v japonski jezik za vse vrste pravnih aktov (pogodbe, sodne odločitve, pooblastilo za zastopanje, sodbe, licence, pritožbe, certifikati, tožbe, pravni red Evropske Unije in številni drugi dokumente, povezani s področjem sodstva ali prava). V skladu z zahtevami strank kompletno obdelujejo tudi vse podobne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, osebna izkaznica, prometno in delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o smrti in druge).

Neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz bosanskega v japonski jezik je seveda prav tako storitev, ki jo v primeru potrebe zainteresiranim strankam zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači. Poleg tega kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o rednem šolanju in prepis ocen pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske kot tudi seminarske naloge in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na področje izobraževanja.

Prav tako ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, in to zelo pogosto, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz bosanskega v japonski jezik, tako za potrdila in soglasja kot tudi za izjave (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in druga). Poleg tega lahko obdelamo tudi znanstvene patente kot tudi znanstvena dela, na zahtevo strank pa prevajamo tudi rezultate znanstvenih raziskav in potem tudi overimo preveden dokument z žigom sodnega tolmača ter vse druge dokumente, ki so primarno povezani za segmentom znanosti.

Cena prevajanja iz bosanskega v japonski jezik

  • Iz bosanskega v japonski je 41 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v japonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v japonski z overitvijo sodnega tolmača je 48 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v japonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!