Prevajanje iz bosanskega v srbski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če je našim strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik, morajo vedeti, da v okviru Prevajalskega centra Akademije lahko dobijo tudi to, pa tudi številne storitve, ki jim znatno olajšajo obdelavo različnih vsebin v tej kombinaciji jezikov.

S tem najprej mislimo na dejstvo, da so prevajalci in sodni tolmači del ekipe naše poslovalnice, s čimer stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik, vsekakor dobijo tudi overitev prevedenih dokumentov. Posebej poudarjamo, da tem principu obdelan dokument šteje kot pravno absolutno veljaven, in da ga stranke lahko predajo katerikoli pristojni službi, kadarkoli je to potrebno. Toda obstaja en zelo pomemben pogoj, ki je povezan z izvajanjem te storitve in predvideva dostavo izvirnih dokumentov in to na vpogled uradno zapriseženemu sodnemu tolmaču, ker ta mora primerjati preveden in overjen dokument, da bi ugotovil, ali so njihove vsebine enake. Toda, če v okviru tega postopka ugotovi, da obstajajo določene razlike, strankam predlaga storitev redakcije oziroma lekture in korekture, ki ju prav tako zagotavljajo strokovnjaki, zaposleni v naši ekipi (korektorji in lektorji).

Poleg tega, da morajo dostaviti izvirne dokumente na vpogled, stranke prav tako morajo pridobiti tudi informacije, ki jim jih morejo omogočiti sodni tolmači in prevajalci, povezane pa so z overitvijo s haškim žigom za dokumente, ki jih želijo dobiti prevedene v tej različici jezikov. Ta vrsta žiga je poznana tudi kot Apostille in postavlja se izključno na dokumente, za katere zakon določa tudi izvedbo te vrste overitve, naši strokovnjaki pa zanjo niso zadolženi in zato tudi poudarjamo, da vsaka posamezna stranka, ki ji je neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik potrebno prav za dokumente, mora najprej izvedeti, ali je nadoveritev obvezna za te dokumente. Potem mora tudi izvedeti, v katerem trenutku se haški žig mora postaviti na konkretne dokumente oziroma ali pred njegovo obdelavo s strani strokovnjakov, zaposlenih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa potem. Od teh informacij je odvisen celoten postopek obdelave pa tudi to, kam mora stranka najprej odnesti določeni dokument.


Prevajanje iz bosanskega v srbski jezik
Prevajanje iz srbskega v bosanski jezik

Kar zadeva dostavljanje dokumentov, sama dejstvo, da so dolžni priložiti tudi izvirnike na vpogled, menja način dostave, saj je dovoljeno, da stranke to storijo, ali s priporočeno poštno pošiljko ali pa osebno v poslovalnici Prevajalskega centra Akademije Oxford oziroma preko katerokoli kurirske službe. To posebej poudarjamo zaradi tega, ker za vse ostale vsebine velja pravilo, da jih stranke, ki jim to ustreza, lahko pošljejo in prejmejo prevedene po elektronski pošti.

Ko sodni tolmači in prevajalci končajo s prevajanjem dokumentov in njegovo overitvijo, jih stranke lahko osebno prevzamejo v prostorih naše poslovalnice, lahko pa pristopimo pošiljanju kompletno obdelanih dokumentov na njihov naslov. Ta storitev se zaračunava popolnoma ločeno od osnovne, toda na njeno ceno v nobenem primeru nimamo vpliva, ker jo izključno določa pooblaščena kurirska služba.

Samo v primeru, ko stranka zahteva nujno neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik, in to za katerikoli dokument, ima ta pravico, da jih najprej pošlje skenirane na elektronski naslov naše institucije in potem je dolžna, da v najkrajšem roku dostavi tudi izvirnike na vpogled.

Ko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači v tej kombinaciji jezikov lahko obdelujejo katerikoli dokument, to se predvsem nanaša na različna lična pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (vse vrste izjav, soglasij, potrdil). Prav tako prevajajo tudi katerokoli vrsto dokumentacij (gradbena, poslovna, tehnična, medicinska, razpisna in druge), strankam pa omogočajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik za različne vrste dokumentov, ki so povezani, tako s področjema sodstva in znanosti kot tudi s področjem izobraževanja kot tudi medicine ter za različne pravne akte in vse druge dokumente, za katere stranke zahtevajo prevajanje v omenjeni jezični različici.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik za vse vrste književnih del (romani, proza, beletrija, poezija in druge književne vrste) pa tudi za besedilne vsebine različne tematike, kompleksnosti, namena in dolžine. Po potrebi pa obdelujejo tudi časopisne članke oziroma različne vrste, tako spletnih vsebin kot tudi tistih, ki so namenjeni reklamiranju pa tudi učbenike in revije.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik za filme kateregakoli žanra oziroma vrste (risani, igrani, animirani, dokumentarni in ostali) pa tudi za reklamna sporočila in potem tudi za informativne oddaje in serije oziroma za katero koli vrsto video in zvočnih materialov. Poleg tega jim lahko ponudimo tudi storitev, ki se nanaša, tako na njihovo podnaslavljanje kot tudi tisto, ki je povezana s sinhronizacijo prevedenih vsebin te vrste, kar predstavlja veliko prednost, saj po ugodni ceni in na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo.

Če je to potrebno strankam, prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko izvedejo tudi tolmačenje iz bosanskega v srbski jezik in v skladu z zahtevami samega dogodka uporabljajo, tako šepetano tolmačenje v konkretni jezični različici kot tudi konsekutivno ali simultano tolmačenje. Vsem zainteresiranim strankam pod zelo ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če bo prav ta storitev uporabljena za določeni dogodek.

Prevajanje PR člankov iz bosanskega v srbski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank maksimalno profesionalno izvajajo tudi neposredno prevajanje PR člankov iz bosanskega v srbski jezik. Njihova profesionalnost se v tem primeru odraža v dejstvu, da maksimalno spoštujejo marketinška pravila, tako konkretno reklamno sporočilo, ki ga te vsebine prenašajo, oblikujejo v duhu srbskega jezika. Prav zato, ker se obdelavi teh pa tudi številnih drugih marketinških materialov pristopa na opisan način, lahko z gotovostjo trdimo, da bodo biti uspešno prevedeni, saj bodo našli pot do vseh potencialnih strank, ki jim je prav srbski jezik materni. Ko je to potrebno strankam, naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi reklamne zloženke oziroma brošure pa tudi reklamne letake in potem tudi kataloge ter vizitke in ostale materiale, ki reklamirajo neko podjetje ali konkretni izdelek, storitev oziroma karkoli drugo.

Tolmačenje iz bosanskega v srbski jezik prav tako sodi med storitve, ki jih v skladu z zahtevami strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci. Glede na to, da poznajo pravila, povezana za uporabo, tako konsekutivnega in šepetanega kot tudi simultanega tolmačenja, so vse naše stranke, ki jim je ta storitev potrebna za katero koli vrsto dogodka, lahko prepričane, da se tolmačenju v navedeni kombinaciji jezikov pristopa maksimalno profesionalno. Ker naši strokovnjaki izvajajo vse omenjene vrste storitve, vsaka od njih pa se uporablja za jasno določeno vrsto dogodka, nas je stranka, ki ji v tej kombinaciji jezikov potrebna konkretna storitev, dolžna seznaniti z absolutno vsakim detajlom v zvezi z njegovo organizacijo. Pravzaprav se ponudba za to storitev oblikuje na podlagi informacij o konceptu samega dogodka oziroma v skladu s podatki o številu udeležencev in njegovem trajanju, prav tako pa se tudi pričakuje, da nam posredujejo podatke, ki so povezani s prostorom, v katerem naj bi določen dogodek potekal. Od trenutka, ko dobimo vse omenjene podatke, se bomo potrudili, da v čim krajšem roku pripravimo ponudbo. Če se bo ekipa strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford ob tej priložnosti odločila, da je simultano tolmačenje iz bosanskega v srbski jezik najprimernejša storitev za določeni dogodek, naše stranke lahko pričakujejo, da jim ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to pod odličnimi pogoji.

Ko je neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik neprofesionalno opravljeno, ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre, morajo strokovnjaki opraviti vse potrebne popravke, da bi stranke lahko dobile vsebine, ki so prevedene v skladu z veljavnimi pravili stroke. Prav tukaj nastopajo naši strokovnjaki oziroma profesionalni korektorji kot tudi lektorji, ki uporabljajo vsa pravila v zvezi z redakcijo vsebin oziroma izvajajo, tako lekturo kot tudi korekturo materialov in strankam zelo hitro omogočijo, da konkretne vsebine nemoteno uporabljajo, saj bodo prevedene ob maksimalnem spoštovanju pravil prevajalske stroke.

Prevajanje učbenikov iz bosanskega v srbski jezik

Kar zadeva neposredno prevajanje učbenikov iz bosanskega v srbski jezik, našim strankam ni treba skrbeti glede njihove obsežnosti oziroma kompleksnosti, saj sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov lahko obdelajo učbenike katerekoli vsebine in kompleksnosti. Omenjeni strokovnjaki prav tako da profesionalno obdelujejo tudi časopisne članke pa tudi vse vrste književnih del, in to od beletrije preko romanov in ostalih proznih del pa do poetskih književnih del, po potrebi pa prevajajo tudi vsebino različnih vrst revij.

Prav tako se lahko pohvalimo z dejstvom, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje besedilnih materialov iz bosanskega v srbski jezik, in to zares katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti. S tem pa mislimo, tako na besedila, povezana s področji medicine, marketinga, farmacije in izobraževanja oziroma znanosti kot tudi na tista, ki obravnavajo temo s področij sociologije ter menedžmenta in psihologije kot tudi filozofije in turizma. Naši strokovnjaki v omenjeni jezični različici prevajajo tudi besedila, katerih tema se nanaša na področja politike, ekologije in varstva okolja ter bančništva oziroma komunikologije, prava in gradbene industrije ter za vsa tista, ki se tičejo številnih drugih področij, tako tistih, ki so primarno povezana z družbenimi vedami kot tudi vseh tistih, ki se tičejo naravoslovnih ved.

V naši ponudbi je tudi prevajanje spletnih materialov iz bosanskega v srbski jezik, pri čemer je razumljivo, da sodni tolmači in prevajalci, ki se angažirajo za izvedbo te storitve, ravnajo po pravilih SEO (Search Engine Optimisation), kadarkoli je to potrebno. Pravzaprav pri obdelavi spletnih strani, ali pa spletnih katalogov oziroma spletnih prodajaln in ostalih podobnih materialov uporabljajo pravila v zvezi z njihovo optimizacijo za spletno iskanje, in na ta način lastnikom omenjenih vsebin omogočijo, ne samo njihovo profesionalno obdelavo, ampak tudi bolje kotiranje v okviru spleta. Če je to potrebno omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko obdelajo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program, za katere stranka zahteva prevajanje v omenjeni različici jezikov.

Če pa vam je potrebno neposredno prevajanje katerihkoli video ali zvočnih materialov iz bosanskega v srbski jezik, morate imeti na umu dejstvo, da vam Prevajalski center Akademije Oxford omogoča njihovo profesionalno obdelavo oziroma poleg njihovega prevajanja vsekakor lahko dobite tudi sinhronizacijo ali podnaslavljanje vseh teh vsebin. Na ta način v optimalnem roku dobite kompletno obdelane in animirane in igrane filme različnih žanrov pa tudi zabavne oddaje, serije in risane filme ter informativne oddaje in reklamna sporočila kot tudi dokumentarne filme in vse ostale vrste ali zvočnih ali video vsebin.

Prevajanje pooblastila za zastopanje iz bosanskega v srbski jezik

Ko to zahtevajo stranke, naši strokovnjaki izvajajo tudi profesionalno prevajanje pooblastila za zastopanje iz bosanskega v srbski jezik in potem na podlagi svojih pooblastil pristopajo tudi overitvi prevodov. Pri tem smo dolžni posebej poudariti, da to vrsto overitve izvaja zapriseženi sodni tolmač, in da na ta način vsaka naša stranka dobi profesionalno obdelano pooblastilo za zastopanje pa tudi katerikoli drugi pravni akt ter številne druge dokumente, s čimer pridobi pravico, da jih uporablja, kjerkoli obstaja potreba za tem.

Od vsake stranke, ki ji je neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik potrebno ali za pooblastilo za zastopanje ali za neki drugi dokument, se zahteva, da na vpogled dostavi izvirne vsebine in da prav tako preveri, ali se zanje zahteva overitev s tako imenovanim Apostille (haškim) žigom.

Prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi vse druge pravne akte, tako sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma različne vrste sodnih odločitev in pogodb kot tudi ostale vrste sodb ter licence in pravni red Evropske Unije pa tudi sodne odločbe kot tudi tožbe ter certifikate, pritožbe in druge dokumente, ki se nanašajo na področja, tako prava kot tudi sodstva. Poleg tega lahko zainteresiranim strankam ponudimo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik za medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in druga) oziroma za vse tiste dokumente, ki predstavljajo sestavni del, tako razpisne in gradbene kot tudi tehnične in poslovne dokumentacije (gradbeni projekti, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, deklaracije izdelkov, fakture, letna poročila, navodila za uporabo, finančna poročila in številni drugi dokumenti te vrste).

Sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelujejo dokumente, ki se nanašajo na področja znanosti in izobraževanja, tako da izvajajo neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik, tako za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in za diplomo in dodatek k diplomi kot tudi za potrdilo o opravljenih izpitih oziroma za predmetnike in programe fakultet ter potrdilo o rednem šolanju pa tudi za rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente, pri čemer lahko v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge.

Seveda ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi vse podobne dokumente, v naši ponudbi pa je tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v srbski jezik, tako za potni list in osebno izkaznico oziroma za izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi za potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o stalnem prebivališču ter za različne vrste dovoljenj (vozniško, dovoljenje za prebivanje, prometno, delovno in druga) pa tudi za vse druge osebne dokumente. Seveda lahko prevajamo tudi katerokoli vrsto, ne samo potrdil, ampak tudi soglasij kot tudi različne vrste izjav, kar pomeni, da izvajamo neposredno prevajanje v omenjeni jezični različici, med drugim za potrdilo o samskem stanu in potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma za potrdilo o nekaznovanosti in potem tudi za potrdilo o višini dohodkov ter soglasje za zastopanje in za potrdilo o stanju računa v banki pa tudi za vse druge dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Cena prevajanja iz bosanskega v srbski jezik

  • Iz bosanskega v srbski je 10 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v srbski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v srbski z overitvijo sodnega tolmača je 14 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v srbski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!