Prevajanje iz bosanskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da je eden od osnovnih principov poslovanja Prevajalskega centra Akademije Oxford, da v celoti izpolni pričakovanja vsake zainteresirane stranke, je v naši ponudbi storitev tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik, za katerega profesionalno izdelavo poskrbijo prevajalci in sodni tolmači.

Na prvem mestu ti strokovnjaki pristopajo kompletni in profesionalni obdelavi dokumentov, pa tako strankam omogočajo tudi overitev s strani pooblaščene osebe - sodnega tolmača, s čimer konkretnemu dokumentu omogočajo, da pridobi pravno veljavnost. Tako stranke v veliki meri prihranijo predvsem svoj čas, saj v okviru naše poslovalnice dobijo vse, kar je potrebno, da bi lahko dokumente, ki so prevedeni v tej kombinaciji jezikov, uporabljajo v praksi in obe tem se izognejo tudi nepotrebnemu zapravljanju denarja.

Edino kar je njihova obveznost, se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov, in to na vpogled, ker je sam postopek overitve tako opredeljen, da mora sodni tolmač najprej izvesti primerjanje prevedenega dokumenta z izvirnikom in potem mora tudi postaviti svoj žig, toda samo pod pogojem, da je popolnoma prepričan, da je njihova vsebina popolnoma enaka. Če se v okviru tega postopka ugotovi, da obstajajo razlike med vsebinami teh dveh dokumentov, bo stranki predlagana redakcija, to pa je vsekakor storitev, ki jo dobijo od profesionalnih korektorjev in lektorjev, prav tako zaposlenih v ekipi naše poslovalnice.


Prevajanje iz bosanskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v bosanski jezik

Pomembno je poudariti tudi to, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik za katero koli vrsto dokumentacije ali dokumente, poleg vsega navedenega tudi sama preveriti, ali se za te dokumente zahteva overitev z Apostille (haškim) žigom. Konkretna vrsta overitve namreč vsekakor ni obvezna za absolutno vsak dokument, ki se prevaja v navedeni različici, toda sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, nimajo dovolj pooblastil za to vrsto overitve, ampak to izvajajo pristojne službe, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije. Ker se haški žig ne postavlja vedno na enak način oziroma na neke dokumente se lahko postavi po tem, ko omenjeni strokovnjaki končajo z njegovo obdelavo, na nekatere pa pred tem.

Naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi katerikoli dokument, za katerega je stranki potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik, kar se na prvem mestu nanaša na različne vrste izjav in potrdil oziroma soglasij, to je za vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. Prav tako kompletno obdelujejo tudi vse poslovne pa tudi dokumente s področij znanosti in izobraževanja in potem tudi osebne dokumente in pravne akta ter katerokoli vrsto dokumentacije, ko so tehnična, medicinska in razpisna pa tudi gradbena in še veliko drugih.

Način pošiljanja vsebin na obdelavo pri dokumentih je specifičen prav zato, ker se obvezno dostavljajo tudi izvirniki, tako da stranke jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko, ali pa nam jih osebno prinesejo, toda vsekakor je odprta tudi možnost njihovega pošiljanja preko kurirske službe. Toda vse to ne velja, če zahtevajo prevajanje iz bosanskega v finski jezik za nekatere druge vsebine, za katere prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo profesionalno obdelavo, ki pa ne vključuje tudi overitve. V tem primeri imajo pravico, da nam jih pošljejo elektronsko preko oziroma po elektronski pošti.

Kot se razlikuje način dostave vsebin na prevajanje, se prav tako razlikuje tudi način njihovega prevzemanja. Po koncu njihove obdelave stranka prevedene in s strani sodnega tolmača overjene dokumente lahko osebno prevzamejo v naši poslovalnici, toda prav tako jim jih lahko pošljemo na določen naslov tudi to preko kurirske službe. Toda posebej moramo poudariti podatek, da se ta storitev zaračunava ločeno od prevajanja in overitve, njeno ceno izključno ima pravico določiti kurirska služba in stranka se dolžna izvesti plačilo v trenutku, ko prevzame pošiljko. V nasprotju s tem je prevzemanje prevedenih vsebin, za katere je opravljeno prevajanje iz bosanskega v finski jezik, toda ne vključuje overitev, lahko izvedeno na najenostavnejši in najhitrejši način, to je po elektronski pošti, seveda pod pogojem, da konkretni stranki to tudi ustreza.

Dovoljeno je tudi pošiljanje skeniranih dokumentov na elektronski naslov, toda samo v eni situaciji, oziroma ko stranka zahteva njihovo nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, toda tudi tedaj mora dostaviti na izvirnike vpogled, in to je vsekakor dolžan storiti v najkrajšem roku, potem ko jih pošlje skenirane.

Poleg vse do zdaj omenjenega, sodni tolmači in prevajalci strankam omogočajo tudi obdelavo številnih drugih vsebin v pisani obliki, kot so na primer učbeniki in besedila katerekoli vsebine in kompleksnosti oziroma dolžine in potem tudi književna dela in marketinške materiale. Seveda profesionalno izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik, tako za programsko opremo kot tudi za spletne strani pa tudi za vse ostale spletne materiale ter časopisne članke in revije.

Če je neki stranki potrebna storitev tolmačenja v navedeni kombinaciji jezikov, so mu prevajalci in sodni tolmači na razpolago za njeno izvedbo, saj so specializirani, tako za uporabo konsekutivnega in simultanega kot tudi šepetanega tolmačenja, kar pravzaprav pomeni, da katerakoli vrsta dogodka ima ustrezno vrsto tolmačenja. Če bo sprejeta odločitev, da se za konkretni dogodek uporabi ta vrsta storitve, strankam nudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Izjemno je pomembno poudariti tudi to, da vse tiste stranke, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik potrebno ali za neko serijo ali oddajo zabavnega oziroma informativnega in izobraževalnega značaja ali pa za različne vrste in žanre igranih filmov ter za ostale zvočne in video vsebine v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi dodatne storitve v pogledu njihove profesionalne sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja.

Prevajanje strokovnih in ilustriranih revij iz bosanskega v finski jezik

Stranke, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik potrebno, tako za ilustrirane kot tudi za strokovne revije lahko pričakujejo njihovo profesionalno obdelavo s strani strokovnjakov, ki so angažirani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi časopisne članke ter zainteresiranim strankam omogočajo tudi kakovostno prevajanje za romane in druga prozna dela kot tudi za beletrijo in po potrebi prevajajo tudi književna dela, ki sodijo med poezijo kot tudi učbenike, ki se nanašajo na absolutno katerokoli področje.

Poleg je treba tudi poudariti, da omenjeni strokovnjaki odlično obvladajo SEO pravila (Search Engine Optimisation) in ko izvajajo neposredno prevajanje spletnih materialov iz bosanskega v finski jezik, prav njih uporabljajo. Vse stranke, ki jim je omenjena storitev potrebna, tako dobijo vsebine, ki so ne samo prevedene v zahtevani jezični kombinaciji, ampak tudi optimizirane v skladu s pravili, ki so veljavna. Tako obdelani spletni materiali bodo na še boljšem položaju v okviru polja iskanja in ne dvomimo, da bodo njihovi lastniki imeli jasen vpogled v poboljšanje poslovanja, ker se optimizacija odraža predvsem na to. Poleg spletnih strani sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik za spletne brošure pa tudi za programsko opremo oziroma za različne programe kot tudi za aplikacije in potem tudi za spletne prodajalne in številne druge materiale, ki so postavljeni na omrežje.

Strokovna obdelava marketinških materialov je prav tako v domeni storitev, ki jih zagotavljajo naši zaposleni vsem, ki jih to zanima. Ker so prav tako seznanjeni tudi s pravili, ki jih določa marketing oziroma pri obdelavi reklamnih brošur ali katalogov oziroma letakov in plakatov pa tudi PR člankov, zloženk, vizitk in ostalih vsebin iz te skupine, določeno sporočilo, ki se v vseh njih nahajajo, prilagajajo v skladu s pravili in v duhu finskega jezika. Govorci finskega jezika, ki bodo prišli v stik z omenjenimi vsebinami, bodo imeli jasno sliko o tem, kaj se točno skoznje reklamira in na ta način prevajalcem in sodnim tolmačem uspeva doseči cilj, ki ga ima prevajanje marketinških materialov iz bosanskega v finski jezik.

Profesionalno konsekutivno tolmačenje iz bosanskega v finski jezik

Čeprav se konsekutivno tolmačenje iz bosanskega v finski jezik relativno pogosto uporablja, je dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako uporabijo tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, kar je vse odvisno izključno od vrste dogodka, za katerega se konkretna storitev zahteva. Točenje rečeno, uradna ponudba se lahko oblikuje izključno na podlagi pridobljenih informacij o organizaciji določenega dogodka oziroma o številu ljudi, ki bodo prisotni pa tudi o njegovem trajanju, zainteresirane stranke pa nam vsekakor morajo zagotoviti tudi informacije, ki so povezane s prostorom, v okviru katerega naj bi bil ta dogodek organiziran. V trenutku, ko nam bodo zagotovili vse potrebne podatke, ki so zahtevani, naši strokovnjaki pristopijo izdelavi ponudbe za to storitev. Ob tej priložnosti preučijo vse omenjene informacije in se odločijo, katera vrsta tolmačenja je najprimernejša in če je to simultano tolmačenje iz bosanskega v finski jezik, mi strankam po zelo ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako imamo v ponudbi tudi profesionalno obdelavo besedilnih materialov, tako strokovnih kot tudi poljudnih, predvsem zato, ker je predvideno, da bodo dostopni širšemu krogu bralcev. Ker je število področij, na katera se tema teh besedil lahko nanaša izjemno veliko, je skoraj nemogoče, da jih vse omenimo, pa ob tej priložnosti navedemo prav tista besedila, za katere se najpogosteje zahteva neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik: menedžment, znanost, komunikologija, farmacija, izobraževanje, marketing, gradbena industrija, medicina, informacijske tehnologije, ekonomija, turizem, bančništvo, pravo, sociologija, politika, filozofija, ekologija in varstvo okolja, psihologija in ostale veje, ne samo družbenih, ampak tudi naravoslovnih ved.

Prevajalci in sodni tolmači izpolnjujejo tudi zahteve tistih strank, ki jim je neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik potrebno za igrane filme, nudijo pa jim tudi storitev njihovega podnaslavljanja. Če neka stranka to zahteva, mi vsekakor omogočamo tudi sinhronizacijo, toda vse omenjeno, se ne nanaša samo na igrane filme, ampak tudi na številne druge in video pa tudi na zvočne vsebine (informativne oddaje, reklamna sporočila, animirani filmi, zabavne oddaje, dokumentarni filmi, izobraževalne oddaje, serije, risani filmi in ostali video in zvočni materiali).

V primeru, da vsaka stranka lahko neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik dobi v katerikoli drugi instituciji oziroma od nekega posameznika, pri čemer gre za neprofesionalno in nekakovostno obdelane materiale katerekoli vrste, so lektorji in korektorji Akademije Oxford takšnim strankam na razpolago in jim nudijo storitev kompletne redakcije tako obdelanih vsebin.

Prevajanje diplome in dodatka diplomi iz bosanskega v finski jezik

Poleg diplome in dodatka k diplomi strokovnjaki Akademije Oxford vsekakor izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik za vse druge dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja, kar med drugim vključuje tudi kompletno obdelavo potrdila o opravljenih izpitih oziroma potrdila o rednem šolanju ter zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol kot tudi prepisa ocen pa tudi predmetnikov in programov fakultet in ostalih dokumentov. Vsekakor poleg njihovega prevajanja pristopajo tudi overitvi izključno v skladu s pooblastili, ki so jih dobili s strani pristojnih državnih institucij. Da bi to storitev izvedli v skladu s pravili, ki so predvidena, morajo stranke pri pošiljanju vsebin na obdelavo obvezno priložiti tudi izvirne dokumente in to na vpogled našemu strokovnjaku, ki bo tudi izvedel overitev, oziroma sodnemu tolmaču.

Mi vsekakor vsaki stranki, ki ji je neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik potrebno za dokumente, dajemo predlog, da se pozanima, ali je treba na njih postaviti tudi tako imenovani Apostille žig, ki ga imenujemo tudi haški in ki se izključno postavlja na dokumente, določene z zakonom in v okviru državnih institucij, ki so pristojne. Posebej poudarjamo, da naši strokovnjaki te overitve ne morejo izvesti, če je to potrebno in zato tudi dajemo to priporočilo.

Prav tako strankam v navedeni kombinaciji jezikov ponujamo tudi kompletno obdelavo za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma za različne vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga) in vsem, ki jih to zanima, omogočamo tudi profesionalno prevajanje pravnih aktov iz bosanskega v finski jezik (pritožbe in odločitve, licence, tožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, sodbe, certifikati in drugi dokumenti, povezani s področjem prava ali sodstva).

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači strokovno obdelujejo tudi diplomske pa tudi seminarske naloge oziroma znanstvena dela in po potrebi ugodijo tudi zahtevam strank in jim omogočajo profesionalno prevajanje za rezultate znanstvenih raziskav kot tudi za znanstvene patente ter za vse druge dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti.

Različne vrste dokumentacij prav tako lahko kompletno obdelamo, kar pravzaprav pomeni prevajanje iz bosanskega v finski jezik za katerikoli dokument, ki je v njihovi sestavi. Poleg medicinske dokumentacije (dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi), sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi tehnično oziroma gradbeno ter razpisno (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in drugi) pa tudi poslovno dokumentacijo (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, letna poročila, statut podjetja, poslovne odločitve in številni drugi dokumenti, ki se striktno povezani s poslovanjem različnih pravnih oseb).

Potrdilo o državljanstvu kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi potni list in potrdilo o stalnem prebivališču, naši strokovnjaki prav tako najprej prevajajo v tej jezični različici in potem pristopajo tudi overitvi izdelanega prevoda, in to izključno v skladu s pravili, toda strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v finski jezik za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma prometno in delovno dovoljenje in po potrebi prevajalci in sodni tolmači vsekakor obdelujejo tudi vozniško dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje in še veliko drugih osebnih dokumentov.

Cena prevajanja iz bosanskega v finski jezik

  • Iz bosanskega v finski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!