Prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če neka stranka želi dobiti profesionalno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik, in to za absolutno katerokoli vrsto dokumentov, se mora obrniti na našo institucijo, ker ji ponujamo možnost njihove kompletne obdelave v skladu s pravili, ki jih določa veljavni zakon.

Pravzaprav je stvar v tem, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo najprej neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik za neki dokument in potem tudi overitev, in to v skladu s pravili, to je zapriseženi sodni tolmač na katerikoli dokument, ki je preveden v tej kombinaciji jezikov, postavlja svoj žig, s čimer potrjuje, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem dokumentu. Celoten postopek obdelave teh vsebin je zelo specifičen in se razlikuje glede na prevajanje ostalih materialov, ki ne sodijo med dokumente, ker se v tem primeru zahteva, da stranke obvezno dostavijo izvirnike na vpogled. Posebej želimo poudariti, da je to pomembno zaradi overitve z žigom sodnega tolmača, dostavijo pa jih lahko osebno v prostorih naše poslovalnice in prav tako je odprta tudi možnost, da stranke, ki jim je prevajanje v tej kombinaciji jezikov potrebno za dokumente, izvirnika pošljejo preko kurirske službe ali pa priporočeno preko “Pošte Srbije”.

Prevzemanje je lahko osebno, toda prav tako je omogočena tudi dostava na naslov stranke, toda ta storitev mora biti zaračunana v skladu s cenikom službe, ki je tudi zadolžena za dostavo, saj ta ni vračunana v ceno obdelave dokumenta. Prav tako moramo tudi poudariti, da zakon določa obveznost postavljanja Apostille oziroma tako imenovanega haškega žiga, toda le za nekatere dokumente in da sodni tolmači in prevajalci v tem primeru nimajo pristojnosti. Zaradi tega strankam priporočamo, da se pozanimajo, ali se in za konkretne dokumente, za katere zahtevajo neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik, omenjena vrsta overitve zahteva in tedaj morajo tudi vprašati, kdaj se haški žig na njih postavlja (pred obdelavo dokumenta s strani naših strokovnjakov ali potem).


Prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik
Prevajanje iz slovaškega v bosanski jezik

Poleg vseh dokumentov s področij izobraževanja, znanosti, sodstva in prava naši strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi vso osebno dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam (izjave, soglasja in potrdila različnih vrst). Seveda strankam prevajalci in sodni tolmači omogočajo, da v najkrajšem roku dobijo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik za vse tiste dokumente, ki sodijo med tehnično in razpisno oziroma gradbeno pa tudi poslovno in medicinsko dokumentacijo ter za katerekoli druge neomenjene dokumente, za katere stranke zahtevajo prevajanje v tej kombinaciji jezikov.

Na zahtevo strank lahko sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo tudi vse vsebine, povezane s spletnim področjem, pa tudi s književnostjo oziroma marketingom, po potrebi pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik za časopisne članke, učbenike in revije. Prav tako obdelujejo tudi besedilne materiale in to ne glede na njihovo vsebino, dolžino in namen oziroma ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne materiale. Prav tako strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo, tako serij in oddaj različne tematike kot tudi reklamnih sporočil oziroma filmov kateregakoli žanra in vrste (dokumentarni, animirani, risani, igrani in drugi). V okviru omenjene storitve vse zainteresirane stranke pričakuje, tako sinhronizacija predhodno omenjenih video in zvočnih vsebin kot tudi storitev, ki predvideva njihovo podnaslavljanje. Prav na ta način dobijo katerokoli vrsto, ne samo video, ampak tudi zvočnih vsebin, ki je obdelana v skladu s pravili in pripravljena za predstavitev širši javnosti.

Vse tiste stranke, ki organizirajo katerokoli vrsto dogodka, za katero se zahteva tolmačenje iz bosanskega v slovaški jezik, lahko za izvedbo te storitve angažirajo strokovnjake, zaposlene v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo storitev konsekutivnega pa tudi simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, poskrbijo tudi za to, da ugodijo tudi zahtevam strank, za katere dogodke se zahteva šepetano tolmačenje, ker so specializirani tudi za to vrsto storitve. Ko naši strokovnjaki pripravijo ponudbo za omenjeno storitev, to storijo na podlagi podatkov, ki jih je vsaka stranka dolžna dostaviti in ki so povezani z načinom organizacije konkretnega dogodka. Ob tej priložnosti nas stranke vsekakor morajo seznaniti s prostorom, v katerem bo potekal oziroma z njegovim trajanjem, ki je predvideno kot tudi s številom udeležencev pa tudi z vsemi ostalimi detajli, ki lahko vplivajo na izbiro konkretne storitve tolmačenja. Najem opreme za simultano tolmačenje prav tako ponujamo zainteresiranim strankam, gre pa za opremo najnovejše generacije, ki jo naše stranke lahko najamejo pod izjemno ugodnimi pogoji.

Glede na to, da so del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi lektorji z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami kot tudi profesionalni korektorji, to pomeni, da jih vsaka stranka, ki ima potrebo za njihovimi storitvami, lahko dobi, in to po odlični ceni. Posebej poudarjamo, da se lektura oziroma korektura vsebin izvaja izključno primeru, ko je pred tem izvedeno neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik, in to za katero koli vrsto materialov, pri čemer oseba, ki je bile zadolžena za izvedbo te storitve, ni spoštovala pravil in stranki ni omogočila, da dobi kakovosten prevod v tej kombinaciji jezikov.

Prevajanje osebne izkaznice iz bosanskega v slovaški jezik

Ena od številnih storitev, ki jih lahko izvedejo sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno strankam, je tudi neposredno prevajanje osebne izkaznice iz bosanskega v slovaški jezik, pri čemer pravzaprav pristopajo kompletni obdelavi tega pa tudi številnih drugih osebnih in ostalih dokumentov. To pa pomeni, da bodo opravili tudi overitev, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači in tako strankam omogočijo profesionalno in kakovostno obdelane dokumente, ki so absolutno uporabni, saj so veljavni s pravnega vidika in se obravnavajo enako, kot tudi katerikoli izvirni dokument. Da bi ta postopek lahko izvajali tako, kot je to opredeljeno s pravili, nam stranke morajo dostaviti izvirne dokumente, toda prav tako bi bilo dobro, da se pozanimajo, ali je za konkretne dokumente potrebno izvesti tudi nadoveritev oziroma ali se na njih mora postaviti tako imenovani haški žig, poznan tudi kot Apostille.

Tistim strankam, ki jim je prevajanje v navedeni jezični različici potrebno za vse druge osebne dokumente, omogočamo tudi to, tako da sodni tolmači in prevajalci med drugim prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti pa tudi vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, vozniško in prometno), prevajajo in overjajo pa tudi potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi katerikoli drugi osebni dokument.

Naši strokovnjaki lahko kompletno obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet oziroma diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o rednem šolanju pa tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter potrdila o opravljenih izpitih in prepis ocen pa tudi številne druge dokumente, ki se nanašajo na izobraževanje. Vsekakor strankam, ki jih to zanima ponujamo tudi prevajanje različnih dokumentacij iz bosanskega v slovaški jezik, kar vključuje obdelavo vseh dokumentov, ki so del, tako tehnične in medicinske kot tudi razpisne pa tudi gradbene in poslovne dokumentacije. Sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov in sklepov o ustanovitvi pravne osebe oziroma gradbenih projektov prav tako prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov zatem fakture in statut podjetja kot tudi poslovne odločitve ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in laboratorijske analize tehničnih vzorcev pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, različne vrste poslovnih poročil in druge do zdaj nenavedene dokumente, ki sestavljajo predhodno omenjene vrste dokumentacij.

V tej različici jezikov prav tako obdelujemo tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela pa tudi znanstvene patente in druge dokumenti, ki so povezani s področjem znanosti in potem izvajamo tudi njihovo overitev v skladu z veljavnimi pravili. Prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik za različne vrste tako soglasij in potrdil kot tudi izjav oziroma za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam. To vključuje predvsem potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi ter prevajanje potrdila o nekaznovanosti in potrdila o samskem stanu pa tudi kompletno obdelavo soglasij za zastopanje in ostalih dokumentov, ki sodijo v to skupino.

V zelo kratkem roku in pod odličnimi pogoji vsekakor lahko pristopamo profesionalni obdelavi, ne samo licenc in certifikatov oziroma pooblastil za zastopanje, ampak tudi pravnega reda Evropske Unije, sodni tolmači in prevajalci pa izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik, tako za sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi za ostale vrste, ne samo sodb, ampak tudi sodnih pritožb in sklepov oziroma odločitev in tožb, kompletno pa obdelujejo tudi vse druge pravne akte.

Prevajanje knjig iz bosanskega v slovaški jezik

Kadar govorimo o obdelavi knjiga, se tem mislimo na to, da je strankam na razpolago neposredno prevajanje književnih del pa tudi učbenikov iz bosanskega v slovaški jezik oziroma prevajalci in sodni tolmači enako kakovostno obdelujejo tudi beletrijo in romane pa tudi vsa druga, tako prozna kot tudi poetska dela. Stranke pri nas prav tako lahko pričakujejo tudi izvedbo storitve, ki je povezana z obdelavo časopisnih člankov oziroma ilustriranih revij, čeprav naši strokovnjaki prav tako lahko obdelajo tudi različne vrste strokovnih revij.

Prevajanje video in zvočnih materialov iz bosanskega v slovaški jezik je prav tako v domeni naših strokovnjakov in potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo njihovo obdelavo, strankam ponujamo finalizacijo tega procesa oziroma podnaslavljanje ali sinhronizacijo vseh teh vsebin. Posebej želimo poudariti, da se ta storitev ne nanaša samo na igrane filme in serije, ampak tudi na reklamna sporočila oziroma dokumentarne in risane pa tudi animirane filme in potem tudi na oddaje, tako tiste, ki so zabavnega kot tudi tiste, ki so izobraževalnega značaja ter na vse ostale vrste ali video ali zvočnih vsebin.

Prav tako moramo omeniti dejstvo, da so v naši ekipi vsekakor angažirani tudi profesionalni lektorji in korektorji in da oni lahko pristopijo obdelavi vseh slabo prevedenih materialov v tej kombinaciji jezikov.

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz bosanskega v slovaški jezik

Ko rečemo, da stranke pri nas pričakuje profesionalno prevajanje spletnih materialov iz bosanskega v slovaški jezik, mi pravzaprav mislimo na dejstvo, da naši strokovnjaki v tem primeru uporabljajo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo prevedenih materialov (SEO - Search Engine Optimisation). Ko se pristopa takšnemu načinu obdelave, to avtomatično pomeni, da prevedene spletne vsebine postanejo precej bolj vidne v okviru mreže, pri čemer je tudi poslovanje njihovih lastnikov precej boljše. Poleg spletnih strani sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov lahko obdelajo tudi katerokoli aplikacijo ali program oziroma vsebino spletne prodajalne ali kataloga ter vse tiste materiale, ki so povezani s spletom.

Izvajamo tudi tolmačenje iz bosanskega v slovaški jezik oziroma strankam naši strokovnjaki lahko ponudijo, tako storitev simultanega kot tudi šepetanega oziroma konsekutivnega tolmačenja. Ko nas stranke seznanijo s podrobnostmi v zvezi z organizacijo nekega dogodka (trajanje, kjer bo potekal, koliko bo prisotnih udeležencev in drugo), bomo pripravili ponudbo, in po potrebi vanju vnašamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Ti strokovnjaki v konkretni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi vse tiste vsebine, ki se povezane s področjem marketinga, kar vsekakor izvajajo ob spoštovanju marketinških pravil. Prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo, ne samo reklamne letake in kataloge oziroma vizitke kot tudi PR članke, ampak tudi brošure, reklamne zloženke in ostale marketinške materiale. Seveda se ob tej priložnosti potrudijo, da sporočilo, ki ga ti prenašajo, na čim boljši način maksimalno profesionalno prilagodijo pravili, ki so prisotna v ciljnem oziroma v slovaškem jeziku. S tem omogočajo, da se potencialne stranke, ki ta jezik uporabljajo, na najboljši možni način seznanijo z izdelkom ali storitvijo ter s poslovanjem konkretnega podjetja oziroma s tistim, kar se predstavlja skozi reklamne materiale, za katere se izvaja neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov obdelujejo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila, pri čemer je njihova tema lahko povezana z različnimi področji in ne glede na to, ali se nanašajo na naravoslovne ali družbene vede. Poleg besedil, ki so povezana s področji financ, bančništva in ekonomije oziroma politike in prava, naši strokovnjaki izvajajo neposredno prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik tudi za tiste vsebine, ki se povezane s področji turizma in komunikologije kot tudi izobraževanja ter ekologije in varstva okolja ter menedžmenta in gradbene industrije pa tudi vsa tista besedila, katerih tema se striktno nanaša, tako na področje sociologije kot tudi na področji medicine in znanosti oziroma izobraževanja in drugih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz bosanskega v slovaški jezik

  • Iz bosanskega v slovaški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v slovaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v slovaški z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v slovaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!