Prevajanje iz bosanskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bosanskega v slovenski jezik, v okviru poslovalnice Akademije Oxford v Sloveniji poleg kompletne obdelave dokumentov, lahko dobijo tudi storitev prevajanja spletnih strani, filmov ter vseh vrst materialov s področja marketinga.

Poleg spletnih strani iz bosanskega v slovenski jezik prevajamo tudi ostale spletne vsebine, kot so spletni katalogi in prodajalne pa tudi programska oprema oziroma vse vrste aplikacij in programov. Naši prevajalci in sodni tolmači pri obdelavi spletnih vsebin posebno pozornost namenjajo pravilom dobre optimizacije. S tem mislimo predvsem na dejstvo, da implementirajo vsa potrebna pravila za dober SEO (Search Engine Optimisation), s čimer določeni spletni vsebini dajo vse potrebno, da bi se v optimalnem roku pojavila v samem vrhu iskanja, kar številnim potencialnim uporabnikom storitev ali kupcem določenega izdelka omogoča, da lažje pridejo do njih.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin. Poleg filmov vseh žanrov (igrani, dokumentarni, risani, animirani in drugi) prevajamo tudi serije, reklamna sporočila kot tudi informativne, zabavne, otroške in ostale vrste oddaj. Poleg storitve prevajanje na vašo zahtevo izvajamo tudi podnaslavljanje vseh navedenih materialov kot tudi njihovo sinhronizacijo. Praktično gledano to pomeni, da vsakdo, ki mu je potrebno prevajanje zvočnih in video materialov iz bosanskega v slovenski jezik, na enem mestu dobi vse potrebno, da jih lahko plasira v skladu s svojimi željami (televizija, radio, splet, kinematografi).


Prevajanje iz bosanskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v bosanski jezik

Iz bosanskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse tiste materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so reklamne zloženke, plakati, katalogi, brošure, PR članki kot tudi vizitke. Prevajalci in sodni tolmači, ki so posebej specializirani za prevajanje te vrste vsebin, zahvaljujoč svojim dolgoletnim izkušnjam točno vedo na kakšen način morajo prenesti marketinško sporočilo in ga v celoti prilagoditi slovenskemu jeziku. Na ta način bo izpolnjen osnovni cilj prevajanja materialov s tega področja oziroma bodo potencialnim strankam, ki uporabljajo slovenski jezik kot materni, na ustrezen način približali to, kar se reklamira.

Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge ter rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente pa tudi vsebine ilustriranih, znanstvenih in otroških revij kot tudi časopisne članke. Iz bosanskega v slovenski jezik v relativno kratkih rokih prevajamo tudi vse vrste knjiga, od učbenikov, pa do književnih del vseh žanrov (proza, poezija, beletrija, romani).

Prednost prevajanja takšnih vsebin leži v dejstvu, da je celoten postopek maksimalno poenostavljen, saj njih ni treba overiti z žigom sodnega tolmača, pa jih enostavno lahko skenirate in pošljete na naš elektronski naslov in mi vam bomo na enak način poslali prevedene materiale, s čimer se boste izognili nepotrebnemu tratenju časa, zagotovo pa boste prihranili tudi precej denarja.

Naši prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za prevajanje besedilnih vsebin različne tematike in kompleksnosti, tako da iz bosanskega v slovenski jezik prevajajo besedila, katerih tema se nanaša na: znanost, izobraževanje, farmacijo, medicino, politiku, ekonomijo, gradbeno industrijo, bančništvo, finance, komunikologijo, marketing, sociologijo, menedžment, informacijske tehnologije, ekologijo in varstvo okolja ter vse ostale veje naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Izvajamo tudi storitev redakcije že prevedenih vsebin kot tudi tolmačenje iz bosanskega v slovenski jezik. V naši ekipi so strokovnjaki zadolženi za šepetano, konsekutivno in simultano tolmačenje, v primeru potreba pa lahko organiziramo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

Prevajanje prepisov ocen iz bosanskega v slovenski jezik

Iz bosanskega v slovenski jezik prevajamo tudi prepise ocen kot tudi vse dokumente, ki se ob številnih priložnostih predajajo pristojnim službam, povezani pa so izključno s področjem izobraževanja. Poleg diplome in dodatke k diplomi oziroma zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, potrdila o rednem šolanju ter potrdila o opravljenih izpitih in številne ostale osebne dokumente.

Imejte na umu, da je za ta dokumente nujno potrebna tudi overitev sodnega tolmača, da bi jih lahko uporabljali, saj ravno ta žig potrjuje, da je prevod v celoti enak izvirniku, tako da v pravnem pogledu predstavlja popolnoma veljaven dokument.

Zelo pomembno je omeniti, da mora vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje katerekoli vrste dokumentov iz bosanskega v slovenski jezik, in to ne samo tistih s področja izobraževanja, dolžan najprej spoštovati način pošiljanja, saj mora pri dostavi materialov na prevajanje poslati tudi izvirne dokumente, ker je sodni tolmač dolžan primerjati prevode z izvirniki, da bi se tudi osebno prepričal, da gre za enake dokumente. Šele potem, ko to ugotovi, on prevod opremi s svojim žigom, s čimer praktično označuje, da gre za dokument, ki je absolutno enak izvirniku, kar pa pomeni, da se lahko v primeru potrebe predaja katerikoli pristojni instituciji. Dolžnost strank je prav tako, da pravočasno dobijo tudi informacijo o overitvi s haškim Apostile žigom, ki ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov, ampak so zanjo zadolžena določena sodišča v naši državi. Čeprav prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso dolžni strankam dati teh informacij, jih bodo zagotovo napotili na pravi naslov. Stranke morajo najprej izvedeti, ali se tudi za njihov dokument zahteva ta vrsta overitve ali ne, ker obstajajo tudi dokumenti, ki so veljavni tudi brez overitve z Apostile žigom. Če pa se kljub temu zahteva, potem je posebej pomembno tudi to, da se pozanimajo o tem, na kakšen način le-ta poteka, saj se v določenih primerih dokument najprej overja s haškim žigom, potem pa ga stranke dostavijo na obdelavo v našo poslovalnico, kjer se prevajata tako dokument kot tudi Apostile žig in šele potem izvaja tudi overitev sodnega tolmača, medtem ko se drugi dokumenti najprej prevajajo in overjajo s strani sodnega tolmača in na koncu se tako obdelan dokument odnese na pristojno sodišče, da bi se opremil s haškim žigom.

Dokumente na prevajanje lahko prinesete osebno v našo poslovalnico ali pa jih pošljete preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Po končanem prevajanju in overitvi vam jih lahko dostavimo na vaš naslov ali pa jih prevzamete osebno v naši poslovalnici. Za storitev dostave na vaš naslov se angažira kurirska služba, tako da se ta storitev zaračunava v skladu z njihovim veljavnim cenikom, saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumente.

Nujno prevajanje iz bosanskega v slovenski jezik vključuje obdelavo dokumentov v posebej kratkem roku, tako da imate samo v tem primeru možnost, da nam jih najprej pošljete skenirane na elektronski naslov, izvirnike pa dostavite naknadno, in to na enega od predhodno opisanih načinov.

Potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potni list, dovoljenje za prebivanje in vozniško dovoljenje predstavljajo nekatere od osebnih dokumentov, ki jih na vašo zahtevo prevajamo iz bosanskega v slovenski jezik in jih overjamo z žigom sodnega tolmača.

Poleg tega prevajamo tudi vse vrste potrdil, soglasij in izjav, kot so na primer: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o rednih prihodkih, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi kot tudi vse ostale dokumente, ki jih je v številnih primerih treba predložiti pristojnim službam.

Iz bosanskega v slovenski jezik prevajamo tudi: bilance stanja in uspeha, letna poslovna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, poslovne odločitve, certifikate, licence in ostale dokumente, ki so povezani s poslovanjem. Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije kot tudi vse vrste sodnih odločitev, sodbe, tožbe, pritožbe in sklepe ter vse ostale pravne akte.

Prevajanje medicinske dokumentacije iz bosanskega v slovenski jezik

V skladu z vašimi zahtevami iz bosanskega v slovenski jezik prevajamo tudi medicinsko dokumentacijo, poleg zdravniških izvidov pa prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vse ostale dokumente in druge vsebine, ki so povezani s področji medicine oziroma farmacije.

Poleg tega prevajamo tudi razpisno dokumentacijo in gradbeno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov, iz bosanskega v slovenski jezik prevajamo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in ostale vsebine, ki so povezane s področjem gradbene industrije.

Imejte na umu, da so to prav tako uradni dokumenti, za katere se zahteva overitev s strani zapriseženega sodnega tolmača, da bi šteli kot veljavni. Zato je pomembno, da nam na vpogled dostavite tudi izvirnike, kar pomeni, da nam dokumente lahko pošljete s priporočeno pošiljko preko “Pošte Slovenije”, lahko pa jih tudi osebno prinesete v našo poslovalnico oziroma jih pošljete preko kurirske službe.

Skenirane dokumente nam lahko pošljete samo v primeru, da vam je njihovo prevajanje potrebno v posebej kratkem roku, toda tudi tedaj ste nam dolžni naknadno na vpogled dostaviti izvirne dokumente, in to na enega od omenjenih načinov.

Mi vam obdelane dokumente lahko pošljemo na naslov, kar predstavlja storitev, ki ni vračunana v osnovno ceno prevajanja in overitve, toda lahko jih tudi osebno prevzamete v naši poslovalnici. Prav tako ne smete pozabiti na to, da je vaša dolžnost tudi pridobiti informacijo o tem, ali se za dokument, za katerega želite, da ga naši prevajalci in sodni tolmači prevedejo iz bosanskega v slovenski jezik in potem tudi overijo, zahteva tudi posebna vrsta overitve, imenovana haški Apostile žig, za katero so pristojni določeni sodni organi Republike Slovenije. Zelo je pomembno izvedeti katera oblika overitve s haškim žigom se zahteva, saj sta v praksi najpogosteje prisotna dva načina overitve. V okviru prvega načina prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford najprej na običajen prevedejo in overijo dokument, potem pa se tako obdelan dokument odnese na overitev z Apostile žigom na pristojno sodišče, medtem ko se drugi način začne z overitvijo dokumenta s haškim žigom, potem pa naši strokovnjaki najprej prevedejo tako dokument kot tudi ta žig, na koncu pa zapriseženi sodni tolmač takšen dokument overi s svojim žigom.

Prevajanje programske opreme iz bosanskega v slovenski jezik

Ko rečemo, da iz bosanskega v slovenski jezik prevajamo programsko oprema, s tem mislimo na vse vrste aplikacij in programov, ki jih zahtevajo naše stranke. Glede na to, da so v naši ekipi prevajalci in sodni tolmači, ki imajo dolgoletne izkušnje v teh poslih, smo popolnoma prepričani, da bo vsakdo od vas zadovoljen s ponujeno storitvijo.

Poleg tega prevajamo tudi vse vrste spletnih vsebin, tako spletne strani kot tudi spletni katalogi in prodajalne. Da bi bilo prevajanje takšnih materialov opravljeno profesionalno, je zelo pomembna implementacija SEO pravil (Search Engine Optimisation) tokom samega procesa, kar vsekakor predstavlja eno od pomembnih postavk, na katero v toku prevajanja naši strokovnjaki še posebej pazijo.

Če niste seznanjeni s tem, kako pomemben je dober SEO za kotiranje določenih spletnih vsebin v iskalnikih, boste zelo hitro videti rezultate takšnega načina prevajanja, saj se bo vaša spletna stran kmalu pojavila v precej boljšem položaju v okviru polja iskanja, kar bo posredno pripeljalo do precej večjega števila obiskovalcev oziroma potencialnih kupcev vaših izdelkov ali uporabnikov storitev.

Iz bosanskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi vse vrste učbenikov, ne glede na kompleksnost njihove tematike in ne glede na njihovo obsežnost, saj ima vsak prevajalec in sodni tolmač, ki izvaja to storitev, za seboj dovolj izkušenj pri delu s takšnim materialom. Prevajamo tudi poetska dela pa tudi romane, beletrijo ter dela proze kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela. Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav ter vse dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Če vam je potrebno prevajanje vsebine informativnih revij pa tudi ilustriranih, otroških in ostalih vrst, vam zagotavljamo, da naši strokovnjaki takšne materiale prevajajo v optimalnem roku in pod najboljšimi pogoji na tržišču. Poleg tega prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vse vrste besedil, tako strokovna kot tudi tista, ki so namenjena širši javnosti, ne glede na to, s katerim področjem je povezana njihova tema. Ekologija in varstvo okolja, psihologija, informacijske tehnologije, finance, filozofija, bančništvo, gradbena industrija, sociologija, menedžment, ekonomija, marketing, pravo, komunikologija, znanost, medicina, politika, izobraževanje in farmacija so samo nekatera področja, s katerimi je lahko povezana tema besedil, ki jih naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo na vašo zahtevo.

Prevajanje reklamnih vsebin iz bosanskega v slovenski jezik

Ne glede na to, ali ste seznanjeni s skrivnostmi marketinga ali ne, ste do sedaj zagotovo slišali, da večina materialov, ki ima za cilj reklamiranje določenega izdelka ali storitve, v sebi vsebuje določeno sporočilo, ki mora najti pot do potencialnih kupcev oziroma uporabnikov. Prav iz tega razloga se tudi prevajanje reklamnih materialov zaupa strokovnjakom, če želite, da bodo ta sporočila prenesena na pravi način.

Naši prevajalci in sodni tolmači poleg PR člankov iz bosanskega v slovenski jezik prevajajo tudi letake in zloženke pa tudi plakate ter kataloge in brošure oziroma vizitke. Glede na to, da imajo za seboj bogate izkušnje in izjemno strokovno usposobljenost, vam lahko zagotovimo, da bodo marketinško sporočilo iz takšne vrste materialov maksimalno profesionalno prevedli in na ta način omogočili, da potencialni uporabniki storitev oziroma kupci izdelkov, ki se na ta način reklamirajo, slišijo za to, kar se z njimi njima reklamira.

Ne smemo pozabiti omeniti tudi tega, da so v ekipi Akademije Oxford tudi korektorji in lektorji, ki na vašo zahtevo izvajajo profesionalno redakcijo katerekoli vrste materialov, ki so že prevedeni iz bosanskega v slovenski jezik, s katerimi pa stranke iz katerihkoli razlogov niso zadovoljne.

Simultano tolmačenje iz bosanskega v slovenski jezik

Čeprav je simultano tolmačenje iz bosanskega v slovenski jezik samo ena od storitev, ki vam jo lahko ponudijo sodni tolmači in prevajalci, zaposleni v Akademiji Oxford, je dejstvo, da je ta vrsta tolmačenja tudi najbolj zastopana v praksi. Prav iz tega razloga vam poleg same storitve po zelo ugodni ceni ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega izvajamo tudi konsekutivno in šepetano tolmačenje. Za katero od navedenih vrst tolmačenja iz bosanskega v slovenski jezik se boste odločili, je odvisno samo od organizacije samega dogodka, pa je zato zelo pomembno tudi to, da našim strokovnjakom dostavite vse podatke o tem, in da natančno navedete, kako dolgo naj bi trajal sam dogodek, koliko udeležencev se pričakuje, prav tako pa je priporočljivo, da nam daste tudi podatke o prostoru, v katerem naj bi potekal, da bi vam lahko pripravili ponudbo, ki je ne boste mogli odbiti.

Poleg tega je Prevajalski center Akademije Oxford poznan še po nečem. Namreč, morda smo celo edina institucija v Sloveniji, ki v skladu z zahtevami naših strank poleg storitve prevajanja različnih zvočnih in video materialov, izvaja tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. To vključuje prevajanje informativnih, zabavnih, izobraževalnih, otroških in vseh ostalih vrst oddaj, serij, reklamnih sporočil pa tudi igranih filmov ter risanih, animiranih in dokumentarnih filmov, in to po zelo ugodnih cenah.

Cena prevajanja iz bosanskega v slovenski jezik

  • Iz bosanskega v slovenski je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 27 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz bosanskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!