Prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvajajo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik. V naši ekipi so tudi številni drugi strokovnjaki, ki so usposobljeni za izvajanje številnih dodatnih storitev, tako da stranke, ki v navedeni kombinaciji jezikov zahtevajo prevajanje za dokumente, pri nas lahko vsekakor dobijo tudi njihovo overitev, za izvedbo katere poskrbijo uradno pooblaščene osebe, ki so tudi zaposlene v naši ekipi oziroma zapriseženi sodni tolmači.

Ko stranka dobi dokument, ki je na ta način obdelan, se ta obravnava kot pravno veljaven dokument, razen v primeru, ko ga je treba overiti tudi s posebno vrsto žiga, ki nosi naziv haški oziroma poznani Apostille žig. V vsakem primeru moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači te vrste overitve ne morejo izvesti, saj ni v njihovi pristojnosti, ampak mora stranka sama poskrbeti, da se seznani z vsemi podrobnostmi, ki se nanašajo na to vrsto overitve. Natančneje rečeno to pomeni, da se mora v službah, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije in ki so neposredno pristojne za overitev z Apostille žiga, najprej pozanimati, ali ga je obvezno postaviti tudi na tiste dokumente, za katere ji je v tem trenutku potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik in ko se ta vrsto overitve mora izvesti za te dokumente. Da ne bi zmedli naših strank, moramo poudariti, da overitev s haškim žigom včasih poteka preden prevajalci in sodni tolmači izvedejo njegovo obdelavo, pri čemer so vsekakor dolžni izvesti prevajanje v navedeni jezični kombinaciji in za sam dokument in za omenjeni žig, medtem ko za neke druge poteka po tem, ko izvede prevajanje in overitev s strani sodnega tolmača. Prav s pomočjo vseh teh informacij stranke znatno olajšajo celoten postopek obdelave in prihranijo precej časa, ker jim bo bolj jasno, ne samo, kam je treba najprej odnesti konkretne dokumente, ampak tudi kako bo potekala njihova obdelava.

Osnovni pogoj, ki ga mora izpolniti vsakdo, ki mu je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz bosanskega v kitajski jezik, je, da preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko pošlje izvirne dokumente na vpogled, prav tako pa ima tudi pravico, da konkretne dokumente prinese v našo poslovalnico. Vse to pa se ne nanaša na obdelavo ostalih vsebin, za katere se ne izvaja overitev, ker zainteresirane stranke njih lahko skenirajo in pošljejo po elektronski pošti, prav tako pa jih lahko na popolnoma enak način prevzamejo po koncu obdelave. Z druge strani kompletno obdelane dokumente lahko prevzamejo v naši poslovalnici, in to osebno, toda odprta je tudi možnost, da jim se prevedeni in overjeni dokumenti pošljejo na naslov, ki ga navedejo, in to preko kurirske službe, ko so dolžni dostavo plačati pri njihovem prevzemanju.


Prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v bosanski jezik

Samo stranka, ki ji je nujno potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik, in to za katerikoli dokument, ima pravico, da jih skenirane pošlje na naš elektronski naslov, pri čemer se vsekakor razume, da je dolžna spoštovati pravila in da mora na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente.

Prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank obdelajo katerokoli vrsto dokumentov in poleg poslovne in osebne dokumentacije (sklep o ustanovitvi pravne osebe, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, ustanovitveni akt podjetja, potni list, dovoljenje za prebivanje, statut podjetja, fakture, prometno dovoljenje, poslovne odločitve, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje revizijska, finančna in letna poročila, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi) na zahtevo strank lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, pri čemer mislimo predvsem na različne vrste potrdil in potrdil pa tudi soglasij kot tudi izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in številni drugi dokumenti te vrste).

V okvir ponudbe storitev, ki jih sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo, sodi tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik za medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo) pa tudi za razpisno kot tudi za tehnično ter gradbeno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi dokumenti, ki jih lahko uvrstimo v vse navedene vrste dokumentacij).

Zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi predmetnike in programe fakultet ter potrdila o rednem šolanju pa tudi diplome in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in prepis ocen kot tudi diplomske oziroma seminarske naloge in katerikoli drugi dokument, ki se tiče področja izobraževanja naši strokovnjaki prav tako kompletno obdelajo, ko to zahtevajo stranke. V navedeni kombinaciji jezikov vsekakor poskrbijo tudi prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav oziroma znanstvenih del, ne glede na njihovo kompleksnost kot tudi za prevajanje znanstvenih patentov ter vseh druge dokumente, ki sodijo med oblast znanosti.

Poleg vsega, kar smo predhodno navedli, vam prevajalci in sodni tolmači omogočajo, dobiti kakovostno in kompletno obdelane katerekoli vsebine, ki jih je možno obravnavati kot pravne akte, kar vključuje prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik, tako za sklepe o razvezi zakonske zveze kot tudi za pogodbe oziroma pritožbe in pravni red Evropske Unije ter za različne vrste certifikatov in tožbe pa tudi sklepe kot tudi za različne vrste licenc, pooblastilo za zastopanje in za vse druge dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področjem prava ali sodstva.

Posebej želimo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v navedeni različici jezikov, oziroma lahko uporabijo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz bosanskega v kitajski jezik. Zainteresiranim strankam pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega obdelujemo tudi različne vrste, tako spletnih kot tudi marketinških materialov in poleg spletnih strani in spletnih katalogov, programske opreme in spletnih prodajaln prav tako prevajamo tudi reklamne plakate, letake in zloženke pa tudi PR članke in potem tudi kataloge, vizitke in ostale marketinške in spletne materiale. Ti strokovnjaki prevajajo tudi besedilne vsebine različne tematike kot tudi dolžine, vsebine in kompleksnosti, na zahtevo pa lahko obdelajo tudi časopisne članke in potem tudi učbenike in književna dela katerekoli vrste kot tudi vse vrste revij. Moramo poudariti tudi to, da tiste stranke, ki jim je prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik potrebno za igrane filme kateregakoli žanra ali za katerokoli drugo vrsto video pa tudi zvočnih vsebin, prav tako pričakuje tudi njihova kompletna obdelava, ki poleg prevajanja vključuje tudi storitev sinhronizacije, lahko pa jim ponudimo tudi podnaslavljanje prevedenih materialov te vrste. Tako zelo hitro dobijo kompletno obdelane animirane pa tudi risane in dokumentarne filme in potem tudi serije in zabavne kot tudi informativne oddaje ter reklamna sporočila, izobraževalne in otroške oddaj pa tudi vse ostale, ne samo video, ampak tudi zvočnih materialov.

Prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz bosanskega v kitajski jezik

Storitev, ki vključuje prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz bosanskega v kitajski jezik, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford vsekakor izvajajo v skladu z veljavnimi pravili ozirom izvajajo tudi overitev tako prevedenih spričeval ter na ta način vsaki zainteresirani stranki omogočajo, da dobi profesionalno in kakovostno obdelan, tako ta kot tudi vsak drugi dokument v konkretni kombinaciji jezikov.

Zahteva pa se, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz bosanskega v kitajski jezik, obvezno pošljejo tudi izvirnike na vpogled ali pa jih prinesejo v našo poslovalnico, prav tako pa je zaželeno, sa samostojno izvedo, ali je in na kakšen način je treba za te dokumente izvesti izvršiti overitev z Apostille oziroma s tako imenovanim haškim žigom.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse druge dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, kot so na primer potrdila o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi ter predmetniki in programi fakultet oziroma prepisi ocen, potrdila o rednem šolanju kot tudi vsi drugi, ki so primarno povezani s področjem izobraževanja. Prav tako obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse vrste znanstvenih del kot tudi znanstvene patente in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na to področje. Ko to zahtevajo stranke, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje različnih vrst dokumentacij iz bosanskega v kitajski jezik, tako da poleg razpisne in gradbene dokumentacije kompletno obdelujejo tudi vse dokumente, ki predstavljajo del tehnične oziroma medicinske dokumentacije. Poleg gradbenih projektov in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev prevajamo tudi deklaracije izdelkov kot tudi zdravniške izvide in navodila za uporabo oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vse druge dokumente, ki predstavljajo sestavni del navedenih vrst dokumentacij.

Pomembno je omeniti tudi to, da je v ponudbi naših storitev tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik za osebno izkaznico, potrdilo o stalnem prebivališču in potni list ter za potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in izpiski iz matičnega registra o rojstvu oziroma za vozniško dovoljenje, kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti ter za dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, prometno in za vse druge osebne dokumente. Ko to zahtevajo stranke, prevajalci in sodni tolmači, prav tako kompletno obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo (fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, različne vrste poslovnih poročil in druge), prav tako pa lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik za pravne akte (licence, sodbe sodišč, pravni red Evropske Unije, pogodbe, sodne pritožbe in odločitve, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe in številne druge dokumente s področij sodstva in prava).

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, lahko pri nas dobijo kompletno obdelavo vseh vrst, tako izjav in potrdil kot tudi soglasij, pri čemer gre za storitev, ki vključuje kompletno obdelavo, tako potrdila o samskem stanu in o višini dohodkov kot tudi soglasij za zastopanje oziroma potrdilo o nekaznovanosti ter potrdila o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in še veliko drugih dokumentov iz te skupine.

Šepetano tolmačenje iz bosanskega v kitajski jezik

Ker je šepetano tolmačenje iz bosanskega v kitajski jezik storitev, ki jo zagotavlja zelo malo število strokovnjakov v naši državi, je hkrati tudi zelo pomembno, da stranke, ki jim je ta potrebna, vedo, da se ta vrsta tolmačenja uporablja za jasno določeno vrsto dogodka. Seveda naši strokovnjaki lahko po potrebi uporabljajo tudi konsekutivno kot tudi simultano tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Katera od vseh navedenih vrst storitve bo ob tej priložnosti uporabljena, je odvisno samo od konkretnega dogodka oziroma njegovih zahtev. S tem mislimo na to, da je zelo pomembno, da nam stranke pravočasno dostavijo informacije, ne samo o njegovem trajanju, to je o načinu organizacije in številu udeležencev, ampak tudi o vsem drugem, kar je pomembno za izbiro ustrezne storitve. Pri izdelavi ponude za storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, naši strokovnjaki pazijo na vse omenjene detajle in strankam, za katere dogodek to ustreza, po izjemno ugodni ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje ceni.

Prav tako bomo vsem, ki so prevode iz bosanskega v kitajski jezik za najrazličnejše vrste vsebin že dobili od nekega posameznika, ki je trdil, da je strokoven, ali pa od določene institucije, pri čemer pa ta storitev ni bil izvedena v skladu z veljavnimi pravili, ponudili storitve, za katere so specializirani lektorji in korektorji, sicer prav tako zaposleni v naši ekipi, kar pa pomeni, da ti izvajajo redakcijo tako nekakovostno prevedenih materialov in na ta način prevode prilagajajo duhu kitajskega jezika, da bi strankam, ki jim je ta storitev potrebna, omogočajo, da dobijo maksimalno kakovostno obdelane vsebine, ne samo pod ugodnimi pogoji, ampak tudi v optimalnem roku.

Poleg vsega predhodno navedenega prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje besedilnih vsebin iz bosanskega v kitajski jezik in ta storitev vključuje, ne samo obdelavo tako imenovanih poljudnih besedil, to je tistih, ki jih bo bral širši krog ljudi, ampak tudi tistih, ki so dostopna samo strokovnjakom za določena področja. Kar zadeva temo besedil, za katera je strankam potrebno neposredno prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik, se ta lahko nanaša na katerokoli področje oziroma znanstveno disciplino, tako na tisto, ki je primarno povezana s področjem naravoslovnih kot tudi tisto, ki se nanaša na družbene vede. Turizem, politika, finance, pravo, marketing, ekonomija, filozofija, bančništvo, medicina, menedžment, farmacija, znanost, sociologija, gradbena industrija, komunikologija, informacijske tehnologije in psihologija so nekatera od področij, s katerimi je lahko povezana tema besedil, za katere zahtevate, da jih sodni tolmači in prevajalci obdelajo v konkretni različici jezikov.

Prevajanje književnih del iz bosanskega v kitajski jezik

Če v tej kombinaciji jezikov želite dobiti kakovostno preveden roman ali pa katerokoli drugo književno delo, so vam na razpolago storitve, za katere so v naši ekipi zadolženi sodni tolmači in prevajalci. Ti vsekakor poleg romanov lahko kakovostno obdelajo tudi katerokoli drugo prozno delo pa tudi beletrijo ter dela poezije in vsa druga književna dela. Prav tako strankam ponujajo tudi neposredno prevajanje učbenikov iz bosanskega v kitajski jezik pa tudi revij, in to ne samo ilustriranih, ampak tudi otroških, strokovnih in drugih ter časopisnih člankov.

Omenjeni strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov profesionalno obdelujejo tudi spletne strani kot tudi vse ostale spletne vsebine, kot so na primer brošure ali katalogi ter spletne prodajalne pa tudi aplikacije in programi pa tudi številne druge. Tokom obdelave takšnih materialov spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation) in jim tako zagotavljajo priložnost, da maksimalno dvignejo svojo oceno na spletu oziroma poboljšajo svoj položaj.

Vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje filmov iz bosanskega v kitajski jezik, pri nas lahko dobijo tudi njihovo kompletno obdelavo, saj lahko izvedemo, ne samo podnaslavljanje vseh vrst filmov (igrani, risani, dokumentarni, animirani in ostali), ampak lahko ponudimo tudi storitev sinhronizacije. Prevajalci in sodni tolmači na vašo zahtevo obdelujejo tudi serije kot tudi informativne in zabavne oddaje oziroma reklamna sporočila pa tudi izobraževalne ter otroške oddaje in druge vrste video in zvočnih vsebin.

V tistih situacijah, ko je to potrebno, izvajamo tudi neposredno prevajanje vseh marketinških materialov iz bosanskega v kitajski jezik, in to ob spoštovanju pravil, ki jih to področje določa. Sodni tolmači in prevajalci pa poleg PR člankov in reklamnih katalogov oziroma brošur v omenjeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi vizitke in potem tudi reklamne letake kot tudi zloženke in vse ostale vsebine, ki so na splošno usmerjene na reklamiranje katerekoli storitve ali izdelka oziroma poslovanja kateregakoli podjetja.

Cena prevajanja iz bosanskega v kitajski jezik

  • Iz bosanskega v kitajski je 43 EUR po strani

Cena prevajanja iz bosanskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz bosanskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 48 EUR

Popusti za prevajanje iz bosanskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!