Prevod sa srpskog na ukrajinski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na ukrajinski jezik

Za online prevod sa srpskog na ukrajinski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na ukrajinski jezik

Prevodi sa srpskog jezika na ukrajinski su samo jedna od velikog broja usluga za koje su usko specijalizovani stručnjaci zaposleni u svakoj od preko 20 poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, a tu se na prvom mestu misli na prevodioce i sudske tumače, iako su deo tima svake poslovnice ove institucije i lektori i korektori, koji svakako pružaju svoje usluge ako postoji potreba za tim.

Isto tako ćemo zainteresovanim klijentima omogućiti da uz prevod sa srpskog jezika na ukrajinski za igrane filmove bilo kog žanra, odnosno za crtane i dokumentarne, kao i animirane filmove, te za reklamne poruke i serije, ali i različite tipove radijskih i televizijskih emisija (dečije, informativne, obrazovne, zabavne i druge) dobiju i usluge koje pružaju profesionalni titleri, stim da ćemo im ponuditi i sinhronizaciju svih ovih sadržaja. Uz to im nudimo i profesionalan prevod u pomenutoj kombinaciji jezika i za web sajtove, odnosno za bilo koji tip internet sadržaja, a što se primarno odnosi na online prodavnice i kataloge, te na različite tipove što programa, što aplikacija. A prevodilac i sudski tumač koji će da izvrše tu uslugu će primeniti i pravila SEO (Search Engine Optimisation) i na taj način će konkretnim materijalima omogućiti značajno bolju poziciju u okviru globalne internet pretrage.

Svakako možemo da prevedemo i književna dela, poput beletristike, poezije, proze i romana, ali i mnoge druge, te su u ponudi i prevodi časopisa sa srpskog jezika na ukrajinski, zatim novinskih članaka i udžbenika. Podrazumeva se da sudski tumači i prevodioci takođe profesionalno obrađuju i različite tipove marketinških materijala, a to uključuje kako obradu reklamnih flajera i kataloga, odnosno letaka, tako i PR tekstova i brošura, te vizit kartica, plakata i ostalih sličnih materijala kroz koje se nešto reklamira. A u ovom slučaju se profesionalizam naših stručnjaka ogleda u činjenici da oni pored odličnog poznavanja svoje struke, poznaju i marketinška pravila, te ih i primenjuju kada vrše obradu svih pomenutih materijala.Prevođenje sa srpskog na ukrajinski
Prevođenje sa ukrajinskog na srpski

Naravno, možemo da izvršimo i prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji za tekstualne sadržaje bilo koje tematike, a oni mogu biti i stručni i popularni. Što se tiče oblasti, napominjemo da prevodioci i sudski tumači mogu da izađu u susret zahtevu svakog klijenta kome su prevodi u ovoj kombinaciji jezika potrebni za tekstove vezane za apsolutno bilo koju granu i prirodnih i društvenih nauka. Takođe, zainteresovani klijenti mogu da angažuju pomenute stručnjake kada im je potrebno usmeno prevođenje sa srpskog jezika na ukrajinski, budući da oni izuzev simultanog, mogu da primene i prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, kao i konsekutivno prevođenje. Isto tako nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a prilikom formiranja ponude za navedenu uslugu zahtevamo od klijenata da nam proslede sve neophodne podatke koji se odnose na sam tok događaja, to jest da nam dostave informacije o tome koliko bi on trebalo da traje, zatim koliko bi ljudi trebalo da bude prisutno i gde će se održati, posle čega možemo i da odredimo koja od svih usluga za koje su sudski tumač i prevodilac specijalizovani može da bude primenjena u tom slučaju, a kako bi sigurno ispunila očekivanja organizatora i učesnika.

Naši stručnjaci mogu klijentima da ponude ne samo prevod dokumenata sa srpskog jezika na ukrajinski, nego isto tako i njegovu overu pečatom sudskog tumača, a što podrazumeva da oni vrše kompletnu obradu svih tipova dokumenata, Uslov za kompletnu obradu ovih sadržaja jeste da klijent dostavi na uvid i originalna dokumenta, a to se ne odnosi na onu situaciju kada su mu potrebni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika za ostale tipove sadržaje, jer tada nije neophodno da to učini, tako da može da ih pošalje preko mejla. A dokumenta nam donosi ili lično ili nam ih šalje preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno može i da angažuje neku kurirsku službu da to učini.

Bez obzira za koju vrstu slanja da se odluči, on svakako mora da zna da mu je obaveza da dostavi i na uvid originale, a jedino kada je dozvoljeno slanje dokumenata na obradu mejlom jeste kada se zahteva njihovog hitno prevođenje sa srpskog na ukrajinski jezik. Stim da svakako i tada mora biti u potpunosti ispoštovana predviđena procedura, tako da se očekuje i da klijent u najkraćem mogućem roku posle toga izvrši i dostavljanje originalnih sadržaja na uvid.A samim tim što je način obrade sadržaja različit, svakako se razlikuje i način njihovog preuzimanja, pa tako na mail prevedene materijale dobijaju klijenti koji ne zahtevaju obradu dokumenata. Kompletno obrađena dokumenta mogu da dobiju isporukom preko kurirske službe na određenu adresu ili da ih lično preuzmu. Ukoliko se neko bude odlučio za prvu varijantu koja je pomenuta, to jest za angažovanje kurirske službe radi isporuke, on će morati tu uslugu da plati i to prema ceni koja je oformljena u okviru te službe,

Bitno je i da svi zainteresovani klijenti znaju da u pojedinim slučajevima može da postoji zahtev za stavljanje Apostille ili takozvanog haškog pečata, a što spada u uslugu koja nije u nadležnosti stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Sa tim u vezi mi preporučujemo da svako od njih pojedinačno zatraži i to u nadležnim službama, sve potrebne informacije o tom tipu overe, a kako bi izbegao dodatne probleme. Inače, najčešće se haški pečat stavlja tek kada naši stručnjaci završe sa obradom, stim da postoje i situacije, odnosno dokumenta kada je potrebno prvo izvršiti overu haškim pečatom, a posle toga se pristupa procesu obrade na uobičajen način, ali se tada ne radi prevod sa srpskog jezika na ukrajinski samo za sadržinu dokumenta, već se takođe prevodi i taj pečat.

Napominjemo da će sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika profesionalno da prevedu bilo koji dokument za koji klijent zahteva obradu, a to se na prvom mestu odnosi na različite vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti. Pored toga što će naši stručnjaci kompletno da obrade potvrdu o slobodnom bračnom stanju i potvrdu o visini primanja, te uverenje o nekažnjavanju, takođe će klijentima da ponude i prevod, odnosno overu za potvrdu o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje i uverenje o neosuđivanosti, kao i za ostala dokumenta koja se predaju nadležnim službama.

Naravno, u našoj ponudi se nalaze i prevodi sa srpskog jezika na ukrajinski za sva lična dokumenta (pasoš, uverenja o državljanstvu, vozačka dozvola, potvrda o prebivalištu, radna dozvola, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, dozvola za boravak, umrlica, izvod iz knjige venčanih, radna dozvola i druga), stim da prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sva dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja ili nauke (uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni radovi, naučni patenti, diplomski radovi i ostala dokumenta iz te grupe). Radimo i prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti i za poslovnu dokumentaciju (fakture, sve vrste poslovnih izveštaja, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke i druga), a svim klijentima omogućujemo i kompletnu obradu za različite vrste pravnih akata, počev od licenci, sudskih presuda i sertifikata, preko tekovina Evropske Unije, sudskih žalbi i odluka, odnosno tužbi, pa do punomoćja za zastupanje i ostalih dokumenata koji su vezana za oblast prava ili sutra,

Napominjemo da će sudski tumač i prevodilac u ovoj kombinaciji jezika pristupiti obradi i različitih vrsta dokumentacija, te će klijentima omogućiti da dobiju prevod sa srpskog jezika na ukrajinski za svaki dokument koji ulazi u sastav kako građevinske i tenderske, tako i medicinske, odnosno tehničke dokumentacije. A pored lekarskih nalaza, oni kompletno obrađuju i građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda i uputstvo za rukovanje, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima, deklaracije proizvoda i druga dokumenta koja čine bilo koju od pomenutih vrsta dokumentacija.

Prevodi političkih emisija sa srpskog na ukrajinski jezik

Bez obzira da li klijenti zahtevaju prevođenje video ili audio političkih emisija sa srpskog jezika na ukrajinski, u našim poslovnicama ih očekuje i njihova završna obrada, a u vidu sinhronizovanja ili titlovanja tih sadržaja. A mi ćemo im svakako omogućiti i obradu informativnih, kao i zabavnih, te obrazovnih, ali i svih drugih, a prevodilac i sudski tumač takođe obrađuju i serije, zatim dokumentarne filmove i reklamne poruke, kao i animirane, te igrane filmove bilo kog žanra, odnosno crtane filmove i ostale video i audio materijale. Činjenica da ih kod nas očekuje i usluga sinhronizacije ili njihovog titlovanja je dovoljna da se razume da će klijenti u optimalnom roku da dobiju sadržaje koji mogu da budu prikazivani i na televiziji i na internetu, ali i u bioskopu, odnosno puštani na radiju, to jest gde god je to klijentu potrebno.

U okviru usluga za koje su pomenuti stručnjaci specijalizovani se nalaze i prevodi reklamnih materijala sa srpskog jezika na ukrajinski. Napominjemo da sudski tumač i prevodilac koji obrađuju reklamne letke, PR tekstove i brošure, odnosno reklamne flajere, plakate, vizit karte i ostale slične sadržaje, tada obraćaju pažnju na primenu marketinških pravila, a koja odlično poznaju. Jednostavnije rečeno, oni u trenutku obrade ovih materijala nastoje da konkretnu poruku koja se u sadržajima na srpskom jeziku nalaze, obrade tako da ona bude maksimalno prilagođena i pravilima ukrajinskog jezika i pravilima marketinga. Upravo na taj način i biva ispunjen primarni cilj koji prevod ovih materijala ima, jer će potencijalnim klijentima kojima je ukrajinski jezik maternji, biti omogućeno da se što bolje upoznaju sa predmetom reklamiranja. Zato se i očekuje da oni vrlo brzo počnu da kupuju proizvod koji se na taj način reklamira, odnosno da koriste konkretnu uslugu.

Napomenućemo i to da prevodilac i sudski tumač na zahtev klijenata rade i profesionalan prevod tekstova sa srpskog jezika na ukrajinski. A bitno je da naglasimo da oni kvalitetno obrađuju i tekstove koji treba da budu prezentovani širem krugu ljudi, kao i one koji su namenjeni prvenstveno stručnim licima za pojedine oblasti. A izuzev tekstova koji obrađuju temu iz oblasti marketinga, turizma i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, naši stručnjaci obrađuju i sve one čija tema je vezana za oblasti medicine ili filozofije, te obrazovanja, farmacije, sociologije ili nauke. Podrazumeva se da će, takođe profesionalno da prevedu i tekstualne sadržaje koji se bave temama iz oblasti građevinske industrije, ekonomije ili politike, kao i one koji su vezani za informacione tehnologije, zatim komunikologiju i oblasti prava, bankarstva i ostalih prirodnih ili društvenih nauka.

Prevođenje ličnih dokumenata sa srpskog jezika na ukrajinski

Svaki lični dokument mogu kompletno da obrade prevodioci i sudski tumači, to jest da prvo izrade njegov stručan prevod sa srpskog na ukrajinski jezik, a odmah zatim i da pristupe overi u skladu sa ovlašćenjima koja imaju.

Izuzev uverenja o državljanstvu, lične karte i dozvole za boravak, naši stručnjaci prevode i izvod iz matične knjige rođenih, pasoš i vozačku dozvolu, odnosno venčani list i radnu dozvolu, a zatim i potvrdu o prebivalištu, te izvod iz knjige umrlih i mnoga druga lična dokumenta. Moramo naglasiti da klijentima omogućujemo i kompletnu obradu svih pravnih akata, tako da sudski tumači i prevodioci, osim punomoćja za zastupanje, sudskih tužbi i odluka, odnosno žalbi, takođe kompletno obrađuju i sudske presude, kao i rešenja, a zatim i tekovine Evropske Unije, sertifikate i, ali i ugovore, licence i ostala dokumenta koja se odnose najpre na oblast prava, a zatim i na oblast sudstva. Sem toga, naši stručnjaci mogu kompletno da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a tom prilikom uz prevođenje potvrda i saglasnosti sa srpskog na ukrajinski jezik, oni omogućuju klijentima da dobiju i kompletno obrađene sve vrste uverenja i izjava. A to znači da će osim potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci, klijenti isto tako moći da dobiju i kompletno obrađenu saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju i potvrdu o slobodnom bračnom stanju, kao i uverenje o nekažnjavanju, te mnoga druga dokumenta koja relativno često određene nadležne službe zahtevaju da budu predata.

Bilo koji dokument koji je vezan kako za oblast obrazovanja, tako isto i za oblast nauke će sudski tumač i prevodilac najpre da u navedenoj jezičkoj kombinaciji prevedu, a zatim i da u skladu sa ovlašćenjima koja imaju izvrše overu. Osim za rezultate naučnih istraživanja i uverenja o položenim ispitima, te diplome i dodatak diplomi, u ponudi su i prevodi sa srpskog na ukrajinski jezik za svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, naučne patente i seminarske radove, odnosno za prepis ocena, diplomske radove i nastavne planove i programe fakulteta, te za naučne radove, potvrde o redovnom školovanju i brojna dokumenta koja sada nisu pomenuta, a za konkretne oblasti su vezana.

Različite tipove dokumentacija isto tako klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju kompletno obrađene, a na prvom mestu se misli na poslovnu dokumentaciju, tako da sudski tumač i prevodilac uz osnivački akt preduzeća i poslovne odluke, na zahtev kompletno obrađuju i rešenje o osnivanju pravnog lica, a zatim i godišnje i revizorske izveštaje, statut preduzeća, kao i fakture, finansijske izveštaje i sva ostala dokumenta koja su na neki način vezana za poslovanje različitih pravnih lica. Takođe se podrazumeva da im omogućujemo i prevođenje dokumentacije o medicinskim proizvodima sa srpskog na ukrajinski jezik, te da obrađujemo i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno lekarske nalaze, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga dokumenta koja se smatraju sastavnim delom medicinske dokumentacije.

A pored svih pomenutih dokumenata, prevodioci i sudski tumači takođe mogu da u navedenoj kombinaciji jezika prevedu i overe i uputstvo za rukovanje, kao i građevinske projekte, odnosno laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim deklaracije proizvoda, te mnoga druga dokumenta koja se svrstavaju bilo u tehničku ili građevinsku dokumentaciju, bilo u tendersku.

Svakako je najbitnije da apsolutno svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata sa srpskog na ukrajinski jezik na uvid izvrši i dostavljanje originalnih dokumenata, a kako bi i prevodilac i sudski tumač mogli da ga obrade u skladu sa aktuelnim pravilima. Takođe, mi preporučujemo svakome od njih i da se detaljno raspita u okviru nadležnih institucija Republike Srbije, da li se za dokumenta za koja se od naših stručnjaka zahteva obrada vrši overa koja je vezana za stavljanje takozvanog Apostille pečata. Inače, u pitanju je specifična vrsta overe, a koju stručnjaci zaposleni u našim poslovnicama nemaju pravo da izvrše, pošto ona nije svrstana u njihovu nadležnost. Napominjemo i da je drugačiji naziv ovog pečata haški, te da se on mora isključivo staviti na dokumenta za koja to određuju pravila, pa je zato i potrebno da klijenti saznaju da li se za konkretne sadržaje mora izvršiti ova overa i po kom principu, to jest da li se Apostille pečat stavlja na samom početku ili na kraju njihove obrade.

Prevod knjiga sa srpskog na ukrajinski jezik

Ukoliko su klijentima potrebni prevodi knjiga sa srpskog jezika na ukrajinski, trebalo bi svakako da znaju da prevodioci i sudski tumači uz različita književna dela, apsolutno profesionalno mogu da obrade i udžbenike. A u zavisnosti od zahteva klijenata, moramo pomenuti i da naši stručnjaci, pored romana, obrađuju i mnoga druga prozna dela, ali isto tako i beletristiku, kao i dela poezije.

Isto tako mogu da izvrše profesionalan prevod u toj kombinaciji jezika i za ilustrovane časopise i novinske članke, ali će prevesti i stručne časopise, a ukoliko to zahtevaju klijenti.

Specijalozovani smo i za usmeno prevođenje sa srpskog jezika na ukrajinski, a omogućujemo zainteresovanima i da po vrlo pristupačnim cenama izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ističemo da sudski tumač i prevodilac, osim što mogu da primene simultano prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, takođe mogu da primene i prevod uz pomoć šapata i konsekutivni prevod. A bitno je naglasiti i to da se odluka o vrsti usluge donosi tek na osnovu validnih informacija vezano za organizaciju samog događaja. Zapravo se vrsta usluge isključivo definiše na osnovu broja učesnika i trajanja konkretnog događaja, ali je takođe potrebno i da naši stručnjaci koji će izraditi ponudu za ovu uslugu saznaju gde će taj događaj biti održan, to jest koje su karakteristike tog mesta (prostora). Zapravo, tek kada budemo pribavili sve potrebne podatke moći ćemo da počnemo sa izradom ponude, odnosno donećemo odluku koja će od vrsta usmenog prevoda, a za koje su sudski tumači i prevodioci specijalizovani, na te zahteve najbolje moći da odgovori.

Klijentima možemo da ponudimo i usluge za koje su specijalizovani profesionalni korektori i lektori, a naglašavamo da se redaktura radi samo u situaciji kada su prevodi sa srpskog jezika na ukrajinski izvršeni na nekom drugom mestu i kada u konkretnim sadržajima ima grešaka koje se moraju profesionalno ispraviti.

Prevodilac i sudski tumač mogu na zahtev klijenata da izvrše i prevođenje sa srpskog jezika na ukrajinski za internet sadržaje bilo koje vrste. A da bi oni mogli klijentima da omoguće profesionalnu obradu ovakvih materijalaprimeniće pravila SEO (Search Engine Optimisation), a koja svakako odlično poznaju. Samo zato što se prevođenje internet materijala radi po tom principu, mi sa sigurnošću navodimo da će u relativno kratkom roku nakon što oni budu bili zvanično postavljeni na mrežu, njihovi vlasnici shvatiti koliko je optimizacija sadržaja bitna u tom slučaju, jer će oni imati mnogo bolje mesto u okviru globalne pretrage, nego što su ga imali pre prevoda.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje