Prevođenje sa ukrajinskog na romski jezik


Prevod sa ukrajinskog na romski jezik

Uzevši u obzir da su stalni članovi tima predstavništva Prevodilačkog centra Akademije Oxford u svim gradovima širom naše zemlje i prevodioci i sudski tumači, to oni na zahtev klijenata izvršavaju najpre usmeni prevod sa ukrajinskog jezika na romski, a isto tako obrađuju i bilo koju vrstu materijala u pisanoj formi.

Moramo najpre istaći informaciju da ovi stručnjaci izuzev simultanog prevoda ,a koji se za brojne manifestacije obično koristi, nude i uslugu takozvanog prevoda uz pomoć šapata, kao i konsekutivnog. Isto tako ova institucija u ponudi ima i iznajmljivanje profesionalne opreme za simultano prevođenje.

Svakako da će obraditi marketinške materijale u toj varijanti jezika ovi stručnjaci, odnosno izvršiće prevod stručnih i popularnih tekstova po zahtevu klijenata.Prevođenje sa ukrajinskog na romski
Prevođenje sa romskog na ukrajinski

Isto tako su zainteresovanima na raspolaganju i direktni prevodi književnih dela sa ukrajinskog jezika na romski, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci obraditi i udžbenike, ali i članke iz novina i sadržinu svih vrsta časopisa.

Internet materijale koje oni budu prevodili na zahtev klijenata će i optimizovati, uzevši u obzir da će implementirati takozvane alate SEO (Search Engine Optimisation).

S obzirom na to da su lektori i korektori u timu svake poslovnice ove specijalizovane institucije zaposleni takođe, to oni shodno potrebama i iznetim zahtevima pojedinaca mogu da izvrše i stručnu redakturu. Inače se navedena usluga sastoji od lekture i korekture, a primenjuje se za sadržaje koji su prethodno neprofesionalno prevedeni i u kojima postoje određena odstupanja u odnosu na originale, to jest greške.

Trebalo bi napomenuti i to da su prevodilac i sudski tumač specijalizovani i za direktno prevođenje dokumenata sa ukrajinskog jezika na romski, te da izvršavaju uslugu njihove profesionalne overe i to uz maksimalno poštovanje zakona. Naime, kada je određeni dokument preveden u konkretnoj varijanti jezika i overen od strane zvanično ovlašćenog lica, a što je u ovom slučaju sudski tumač, on se kao pravno validan tretira i klijent iz tog razloga i ima pravo da ga koristi u različitim prilikama.

Sam postupak obrade dokumenata je predviđen zakonom i podrazumeva da nakon izvršenog prevoda, ovlašćeni sudski tumač mora da njegovu sadržinu uporedi sa originalom, ne bi li se na taj način lično uverio da ne postoje razlike između ta dva sadržaja. Zato se i zahteva da klijent originalna dokumenta prilikom slanja dostavi njemu na uvid, a pravilo je da sve ostale sadržaje može poslati na mejl i isto tako preuzeti, a pošto konkretne usluge na njegov zahtev budu bile pružene.

Međutim, budući da originalna dokumenta ima obavezu da priloži, klijent ih može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili lično doneti u samu poslovnicu ove institucije, a ima opciju i da ih preko kurirske službe pošalje na adresu odabranog predstavništva.

Preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata može biti izvršeno u prostorijama samog predstavništva navedene institucije i to lično, a omogućena je i dostava kompletno obrađenih dokumenata na adresu koju klijent bude naveo. Uzevši u obzir da ta usluga u cenu obrade bilo kog pojedinačnog dokumenta ili celokupne dokumentacije nije uračunata, od klijenta će direktno biti i naplaćena, a tom prilikom cenu formira služba za dostavu i o tome informiše vlasnika dokumenata.

Sasvim je svejedno za koji dokument klijent zahteva direktan prevod sa ukrajinskog jezika na romski, jer će sudski tumač i prevodilac obraditi bilo koju vrstu sadržaja u najkraćem mogućem roku. Ali ono što oni nemaju pravo da urade jeste nadovera, koja podrazumeva stavljanje posebne vrste pečata na dokumenta, poznatog kako pod nazivom Haški, tako isto i Apostille. Upravo iz tog razloga se preporučuje klijentima da najpre kontaktiraju osnovni sud, koji se nalazi u njihovom gradu i da od zaposlenih u specijalnim odeljenjima te državne institucije dobije informacije o postupku nadovere. Bitno je da se informiše prvo o tome da li taj pečat na dokumenta za koja on prevod u toj jezičkoj kombinaciji zahteva, mora biti stavljen, a ukoliko to jeste neophodno, trebalo bi da dobije podatke i o tome da li se overa navedenim pečatom vrši na kraju samog postupka obrade ili na njegovom početku. Upravo od svega toga će i zavisiti da li klijent treba prvo dokumenta da odnese u najbližu poslovnicu ove specijalizovane institucije na obradu ili je neophodno da ih, ipak prvo odnese u osnovni sud, pa će na taj način značajno uštedeti vreme, ali isto tako i novac, pošto će praktično odmah znati koliko bi otprilike trebalo celokupan postupak obrade tog dokumenta da traje.

Shodno iznetim zahtevima može biti izvršen i hitan prevod dokumenata sa ukrajinskog na romski jezik, a što jeste atipična usluga, budući da prevodilac i sudski tumač u najkraćem mogućem roku izvršavaju njegovu kompletnu obradu. Samo zato što je neophodno što brže delovati, dozvoljava se klijentima da na mejl adresu pošalju skenirana dokumenta, a da vrlo brzo nakon toga originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču donesu ili pošalju, kako bi bila ispoštovana pravila i u tom slučaju.

Prevodi saglasnosti za zastupanje sa ukrajinskog jezika na romski

Ko god od klijenata bude zahtevao direktan prevod dokumenata sa ukrajinskog na romski jezik će u okviru poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford dobiti uslugu njihove kompletne obrade. Zapravo će saglasnost za zastupanje, ali i sva ostala pravna akta, kao i mnoga druga dokumenta biti najpre prevedena, a zatim i overena i to od strane zvanično ovlašćenog lica.

S obzirom na to da prevodilac i sudski tumač vrše obradu dokumenata u skladu sa pravilima, to je neophodno da klijenti originalna dokumenta njima na uvid i dostave prethodno. Naime, sudski tumač upoređuje sadržinu prevedenog dokumenta sa originalnim, te tako i utvrđuje da li ima neke razlike, pa tek ako je siguran u to da su u pitanju potpuno isti sadržaji, on će i izvršiti overu.

Napominjemo da stavljanje Apostille, odnosno pečata poznatog i kao Haški nije u nadležnosti zaposlenih ove institucije, tako da bi klijenti trebalo informacije o tom tipu overe da pribave prethodno samostalno i to od strane nadležnih u osnovnim sudovima.

A izuzev pravnih akata, sudski tumači i prevodioci u toj kombinaciji jezika mogu da obrade i sva ona dokumenta, koja bi njihovi vlasnici trebalo kasnije da predaju nadležnim institucijama, kao što su različiti tipovi potvrda i uverenja, ali i izjava i saglasnosti.

Podrazumeva se da na zahtev klijenata može da bude izvršeno i direktno prevođenje medicinske i lične dokumentacije sa ukrajinskog na romski jezik, a pomenuti stručnjaci će u skladu sa trenutno aktuelnim pravilima obraditi i sva dokumenta koja su vezana za oblasti obrazovanja ili nauke.

Isto tako bi valjalo napomenuti i to da sudski tumač i prevodilac u skladu sa zahtevima klijenata, a uz maksimalno poštovanje trenutno važećih pravila mogu da obrade i sadržinu različitih tipova dokumentacija. Na raspolaganju su klijentima direktni prevodi tehničke dokumentacije sa ukrajinskog na romski jezik, ali i svih onih dokumenata koja ulaze u sastav kako građevinske, tako isto i dokumentacije za tendere, te mnogih drugih pojedinačnih dokumenata.

Najvažnije je da originale na uvid klijent prethodno dostavi, a podrazumeva se da će članovi tima bilo koje poslovnice pomenute specijalizovane institucije prema trenutno važećim pravilima obraditi bilo koji pojedinačni dokument ili sadržinu celokupne dokumentacije.

Usmeni prevod sa ukrajinskog na romski jezik

Prilikom organizacije događaja, kome bi trebalo da prisustvuju govornici oba navedena jezika će prevodilac i sudski tumač da izvrše jedan od tipova usmenog prevoda za koji su specijalizovani. Zapravo se radi o tome da oni mogu izvršiti kako konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata sa ukrajinskog jezika na romski, tako isto mogu pružiti i uslugu simultanog prevoda u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Inače u svakoj poslovnici Prevodilačkog centra Akademije Oxford je moguće i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a ponuda za uslugu usmenog prevoda će biti formirana nakon što klijent sve detalje o organizaciji samog događaja bude na propisan način dostavio.

Književna dela će ovi stručnjaci takođe prevesti u pomenutoj varijanti jezika, ali i udžbenike i članke iz novina, zatim stručne i popularne tekstove, kao i sadržinu bilo kog časopisa.

Budući da ova institucija zapošljava i korektore i lektore, klijenti imaju pravo upravo njih da angažuju ukoliko im je potrebna redaktura i to za bilo koju vrstu materijala, a kada prethodno izvršeni prevod takvih sadržaja nije usaglašen sa originalnim, ali ni sa pravilima romskog jezika.

Shodno zahtevima klijenata može da bude izvršeno i direktno prevođenje marketinških materijala sa ukrajinskog jezika na romski, a u kom slučaju sudski tumač i prevodilac vode računa i o primeni pravila reklamiranja.

Filmove i serije, ali reklamne poruke, kao i emisije će članovi tima svakog predstavništva navedene institucije u pomenutoj varijanti jezika da prevedu. Klijentima su na raspolaganju i dodatne usluge, tako da nakon izvršenog prevoda audio i video materijala u toj jezičkoj kombinaciji, mogu da odaberu da li im više odgovara da ti sadržaji budu titlovani ili sinhronizovani.

Svakako da web materijale sudski tumači i prevodioci mogu obraditi po zahtevu klijenata, ali će izvršiti i njihovu optimizaciju. Dakle, najpre će biti urađen direktan prevod internet kataloga i web prodavnica sa ukrajinskog jezika na romski, odnosno programa bilo koje vrste i aplikacija, te sajtova i ostalih online sadržaja, a podrazumeva se da će tom prilikom ovi stručnjaci primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation). Upravo zahvaljujući tome će klijenti moći svoje poslovanje da poboljšaju, jer će web pregledač pravilno optimizovane materijale pozicionirati visoko na prvoj strani pretrage i to za precizno definisanu reč ili izraz.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje