Prevođenje sa ukrajinskog na makedonski jezik

Besplatni online prevod sa ukrajinskog na makedonski jezik

Za online prevod sa ukrajinskog na makedonski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Apsolutno svako kome je potrebno direktno prevođenje sa ukrajinskog jezika na makedonski i to kako u pismenom, tako i u usmenom obliku, može da dođe u neko od naših predstavništava, jer se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu na zahtev klijenata za bilo koju vrstu sadržaja.

Izuzev tekstova čija namena može biti različita, kao i sama tematika, oni će se pobrinuti da prevedu i sve sadržaje koji se odnose na oblast marketinga. Zapravo, osim reklamnih letaka, odnosno flajera, kao i plakata, oni profesionalno obrađuju i brošure, odnosno PR tekstove, vizit-karte i kataloge, ali i sve ostale materijale koji se odnose na oblast reklamiranja. Napominjemo da će sudski tumači i prevodioci u tom slučaju primarno da budu usmereni na prilagođavanje određene reklamne poruke koja se u materijalima ove vrste nalazi duhu makedonskog jezika, kako bi se njegovim izvornim govornicima omogućilo da vrlo lako dođu do saznanja šta se reklamira putem pomenutih sadržaja. Pored toga, odgovoriće na zahtev svakog klijenta kome su potrebni direktni prevodi internet sadržaja sa ukrajinskog jezika na makedonski, a osim, naravno, web sajtova, oni će da u toj kombinaciji jezika prevedu i online prodavnice, zatim kataloge, kao i bilo koju vrstu programa ili aplikacije, te ostale web materijale. Posebno je važno da istaknemo vrlo važan podatak koji je vezan za obradu ovakvih materijala, a podrazumeva da prevodioci i sudski tumači, uz prevod u pomenutoj kombinaciji jezika, vrše i njegovo optimizovanje za web pregledače. Upravo to i jeste glavni cilj koji njihovo prevođenje, jer će relativno brzo biti pozicioniran i imati mnogo bolje mesto.

Osim toga smo sposobni i da izvršimo profesionalnu redakturu, a ukoliko je neko imao priliku da već dobije urađen prevod sa ukrajinskog jezika na makedonski, i to za bilo koju vrstu sadržaja, svakako će pomenutu uslugu da izvrše profesionalni korektori i lektori koji imaju dugogodišnje iskustvo u radu.Prevođenje sa ukrajinskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na ukrajinski

Sudski tumači i prevodioci, po zahtevu klijenata, obrađuju i časopise i to, kako stručne, tako i dečije i ilustrovane, ali i članke iz novina. Isto tako se podrazumeva da će, na zahtev klijenata, da prevedu različita književna dela i udzbenike.

Direktni prevodi video i audio sadržaja sa ukrajinskog jezika na makedonski takođe spadaju među usluge koje naši stručnjaci mogu, na zahtev klijenata, da izvrše, a pored toga im omogućujemo i profesionalno titlovanje ovakvih sadržaja. Izuzev reklamnih poruka, crtanih i dokumentarnih filmova, oni obrađuju i serije, zatim animirane i igrane filmove različitih žanrova, kao i sve ostale video i audio materijale.

Istaći ćemo i to da u svakom trenutku možemo da izvršimo i usmeno prevođenje sa ukrajinskog jezika na makedonski. Najvažnije je da naši klijenti znaju da prevodioci i sudski tumači, izuzev simultanog prevoda u pomenutoj jezičkoj varijanti, takođe, po potrebi, mogu da primene i onu uslugu koja je poznata kao prevod uz pomoć šapata. Sve zainteresovane očekuje i mogućnost da izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što spada u usluge koje takođe možemo da ponudimo.

Najbitnije je da nam klijenti kojima su potrebni prevodi u ovoj kombinaciji jezika konkretne sadržaje dostave najbolje preko mejla, pošto je to ujedno najbrži, ali i najjednostavniji način dostavljanja. Osim toga, kada naši stručnjaci budu završili sa njihovom obradom, zainteresovanima je takođe omogućeno da na potpuno isti način izvrše i njihovo preuzimanje. Postupak obrade dokumenata je nešto drugačiji zato što se, uz njihov prevod, kod nas radi i overa pečatom sudskog tumača, a klijenti kojima su potrebni direktni prevodi dokumenata sa ukrajinskog jezika na makedonski moraju na uvid svakako da nam prilože i originalna dokumenta. Samo iz tog razloga se princip dostavljanja, ali i preuzimanja, razlikuje u odnosu na pomenute sadržaje, pa klijenti mogu da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, te da nam ih donesu u prostorije jedne od poslovnica. Pošto pomenuti stručnjaci budu završili sa kompletnom obradom dokumenata klijenti mogu da ih dobiju na određenu adresu, preko kurirske službe, ili da dođu u prostorije naše poslovnice lično i izvrše njihovo preuzimanje. Dostavljanje obrađenih materijala na adresu klijenta se mora platiti odvojeno od osnovne usluge, a u tom slučaju cenu će definisati upravo služba koja će da izvrši dostavu.S obzirom na to da su prevodioci i sudski tumači spremni da izvrše i hitan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na makedonski, omogućujemo klijentima kojima je takva vrsta usluge potrebna da prvo izvrše dostavljanje materijala preko mejla, a posle toga su dužni da izvrše dostavljanje originalnih dokumenata na uvid.

Svaki klijent bi trebalo da, pre nego što donese ili pošalje dokumenta nama na obradu, izvrši sve potrebne provere koje se odnose na overu Apostille pečatom. Ova vrsta pečata je poznata i kao haški i za nju su zaduženi stručnjaci koji su zaposleni u nadležnim državnim institucijama. Kako sudski tumači i prevodioci ne poseduju adekvatna ovlašćenja da ovaj tip overe izvrše, a svakako ima dokumenata za koje se i to zahteva, to je potrebno da klijenti saznaju prvo da li je uopšte haški pečat obavezan za ta dokumenta, a posle toga svakako moraju i da pitaju da li se overa Apostille pečatom vrši tek pošto prevodilac i sudski tumač uradi njegov prevod i overu ili pre toga. Napominjemo da, uz prevod dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama sa ukrajinskog jezika na makedonski, to jest, različitih vrsta izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda, saglasnosti za zastupanje, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, potvrde o stalnom zaposlenju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stanju računa u banci, potvrde o visini primanja i drugih, sudski tumači i prevodioci mogu, na zahtev klijenata, kompletno da obrade i sva dokumenta koja ulaze u sastav, kako građevinske i tehničke, tako i tenderske dokumentacije, ali i uputstva za rukovanje, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, deklaracije proizvoda i ostalo.

Isto tako ćemo se pobrinuti da prevedemo, a posle toga i overimo, različita dokumenta koja spadaju u oblast obrazovanja i nauke, što, osim naučnih patenata, prepisa ocena i diplome i dodatka diplomi, uključuje i kompletnu obradu za svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, te za rezultate naučnih istraživanja, kao i za uverenje o položenim ispitima, zatim seminarske, odnosno, diplomske i naučne radove, te za sva ostala dokumenta koja se na ove oblasti odnose.

Uz to se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači da izvrše prevođenje ličnih dokumenata sa ukrajinskog jezika na makedonski, a tu spadaju vozačka dozvola, izvod iz knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, lična karta, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, radna dozvola, pasoš i mnoga druga lična dokumenta. Naglašavamo i to da su u ponudi direktni prevodi pravnih akata sa ukrajinskog jezika na makedonski, a izuzev sudskih presuda, odnosno odluka, rešenja, žalbi i tužbi, naši stručnjaci obrađuju i sertifikate, punomoćja za zastupanje i ugovore, odnosno tekovine Evropske Unije, licence i ostala dokumenta koja imaju veze, kako sa oblašću sudstva, tako i sa oblašću prava. Kompletno obrađujemo i lekarske nalaze, odnosno, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, kao i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije.

Naravno da će se prevodioci i sudski tumači pobrinuti da u navedenoj jezičkoj varijanti obrade i različite tipove poslovnih izveštaja, odnosno, primarno godišnje, revizorske i financijske, ali i statut preduzeća, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno, osnivački akt preduzeća, poslovne odluke, fakture i druga dokumenta koja nisu ovom prilikom pomenuta, a spadaju u poslovnu dokumentaciju.

Prevodi brošura sa ukrajinskog na makedonski jezik

Uz direktno prevođenje brošura sa ukrajinskog jezika na makedonski, stručnjaci prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani su i da, u navedenoj kombinaciji, prevedu reklamne letke, PR tekstove i kataloge, odnosno, vizit-karte, zatim reklamne flajere, plakate i sve ostale materijale koji se mogu svrstati u domen marketinga. Moramo naglasiti da su prevodioci i sudski tumači, izuzev što odličnog poznaju svoju struku, svakako upoznati i sa marketinškim pravilima koja, naravno, i primenjuju kada obrađuju neki od pomenutih sadržaja. Da bi se prevod reklamnih materijala, u navedenoj jezičkoj kombinaciji, mogao tretirati kao stručan, neophodno je da određena poruka koja se u njima nalazi bude tako prevedena da izvornim govornicima ciljanog, to jest, makedonskog jezika, u ovom slučaju, pruži mogućnost da vrlo lako i brzo saznaju o čemu se zapravo radi. Uzevši u obzir da su u pitanju specifični sadržaj, te da je potrebno prilagoditi određenu poruku pravilima koja su prisutna u govornom makedonskom jeziku, to je i posebno važno da napomenemo da naši stručnjaci svakako jako dobro poznaju i pravila takozvanog dobrog marketinga.

Možemo da izvršimo i direktan prevod književnih dela sa ukrajinskog jezika na makedonski. Izuzev različitih poetskih, sudski tumači i prevodioci obrađuju i bilo koje književno delo koje se svrstava u rod proze, sa posebnim akcentom na dela beletristike, kao i romane. Isto tako, oni mogu, kada to budu zahtevali klijenti, da u konkretnoj jezičkoj kombinaciji prevedu i udžbenike. Uz to se podrazumeva i da pomnuti stručnjaci mogu da prevedu članke iz novina, kao i popularne, odnosno, dečije stručne i druge vrste časopisa.

Prevodi sa ukrajinskog jezika na makedonski uključuju i profesionalnu obradu različitih tekstualnih sadržaja. Tematika se može ticati bilo koje naučne discipline, nevezano za to da li se ona smatra prirodnom ili društvenom. Čitav postupak obrade tekstova u navedenoj jezičkoj varijanti i je olakšan činjenicom da je zainteresovanim klijentima dozvoljeno ne samo da pošalju sadržaje na obradu putem mejla, već i da ih na isti takav način i preuzmu.

Naglašavamo da sudski tumači i prevodioci, uz tekstove koji se bave temom iz oblasti turizma, politike, ekonomije, prava i bankarstva, odnosno finansija i sociologije, isto tako obrađuju i one koji se odnose na oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta i ekologije i zaštite životne sredine, zatim nauke, marketinga i obrazovanja, odnosno, farmacije, komunikologije, te građevinske industrije i ostalih naučnih disciplina. Trebalo bi imati na umu da pomenute oblasti nisu, naravno, sve na koje može da se odnosi vrsta teksta za koji klijent zahteva obradu, uzevši u obzir da pomenuti stručnjaci mogu, u navedenoj jezičkoj varijanti, da prevedu tekstualne materijale apsolutno bilo koje sadržine.

Simultano prevođenje sa ukrajinskog jezika na makedonski

Da bismo bili sigurni da je potrebno za neki događaj primeniti upravo simultani prevod sa ukrajinskog na makedonski jezik, mi apsolutno moramo dobiti sve informacije koje se na organizaciju tog događaja odnose, tačnije, podrazumeva se da klijenti koji žele da prevodioci i sudski tumači primene ovu vrstu usmenog prevoda ili pak konsekutivno, odnosno, zapadno, za koje su takođe specijalizovani, moraju da nam daju informacije o tome koliko će neki dogadaj trajati, gde će biti organizovan i koliko će ljudi tom prilikom biti prisutno, odnosno, da nam pruži relevantne informacije koje se odnose na sam princip njegove organizacije. Tim stručnjaka konkretne poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford će, na osnovu dobijenih informacija, da definiše ponudu, to jest, da odluči da li će biti primenjeno simultano i konsekutivno ili zapadno prevođenje u navedenoj varijanti jezika, ali će, svakako, u ponudu uvrstiti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako se opredeli za taj tip usluge.

Kako su profesionalni lektori, odnosno, korektori isto u timu bilo koje poslovnice naše institucije, mogu nas angažovati i svi klijenti koji su direktno prevođenje sa ukrajinskog na makedonski jezik za bilo koju vrstu materijala dobili od strane nekih drugih stručnjaka, ali njihovim radom, odnosno, kvalitetom prevoda uopšte nisu zadovoljni. Oni tada mogu da angažuju stručnjake koji će izvršiti redaktura (lekturu i korekturu). Pomenuta usluga ima za cilj da klijentu omogući pravilno prevedene materijale, u kojima ovi stručnjaci ispravljaju sve propuste koje je neko pre njih načinio.

Pored pomenutih usluga, prevodioci i sudski tumači mogu profesionalno da obrade bilo koji sadržaj koji je vezan za internet. Tu su, svakako, direktni prevodi web sajtova sa ukrajinskog na ,

makedonski jezik, ali i online kataloga, zatim internet prodavnica, kao i softvera, što podrazumeva stručnu obradu aplikacija i programa koje klijent bude tražio. Naglašavamo da naši stručnjaci koji budu obrađivali bilo koji internet sadržaj u tom slučaju primenjuju i pravila koja se tiču njihovog optimizovanja za pregledače - Search Engine Optimization, to jest, SEO. Kada se u toku prevođenja primenjuju ova pravila, automatski se konkretni sadržaji pravilno prilagođavaju pretrazi, što dovodi do toga da oni bivaju kotirani mnogo bolje, to jest, da se, neretko, vrlo brzo nađu među prvim rezultatima pretrage na internetu.

Posebno ističemo činjenicu da svaki klijent kome je potrebno prevođenje audio ili video materijala sa ukrajinskog na makedonski jezik, uz ostvarivanje te usluge, u svakoj našoj poslovnici može angažovati i stručnjake, kako bi pomenuti materijali bili titlovani ili sinhronizovani, odnosno, kako bi se dobila njihova kompletna obrada. Izuzev animiranih i dokumentarnih filmova, odnosno, reklamnih poruka, te zabavnih i dečijih emisija, prevodioci i sudski tumači obrađuju i igrane filmove, odnosno serije, kao i informativne emisije, zatim crtane filmove i ostale sadržaje iz ove grupe.

Prevod potvrde o prebivalištu sa ukrajinskog na makedonski jezik

Među brojnim uslugama koje profesionalni sudski tumači i prevodioci, na osnovu zahteva klijenta, mogu da izvrše, se nalaze i direktni prevodi potvrde o prebivalištu sa ukrajinskog jezika na makedonski. Takođe se podrazumeva da zainteresovani klijenti mogu da dobiju kompletnu obradu i lične karte, odnosno, uverenja o državljanstvu i izvoda iz knjige venčanih, zatim saobraćajne dozvole, kao i izvoda iz knjige umrlih, odnosno, pasoša, krštenice, radne i dozvole za boravak, kao i vozačke i ostalih ličnih dokumenata.

Prvo što moramo naglasiti jeste da klijenti, uz prevod različitih dokumenata u navedenoj jezičkoj varijanti, u sklopu svake od preko 20 poslovnica naše institucije imaju mogućnost da dobiju njihovu kompletnu obradu, koja podrazumeva overavanje od strane zvaničnog lica, to jest, ovlašćenog sudskog tumača koji je u našem timu. Takvim postupkom obrade se prevedenom dokumentu obezbeđuje pravna validnost, te tako klijent dobija priliku da ga koristi na potpuno isti način kao i svaki dokument koji je zakonski potpuno važeći.

Čitav postupak obrade dokumenata je donekle specifičan zato što ovlašćeni sudski tumač ima obavezu da prevedeni dokument, pre overe, uporedi sa originalnim, te je upravo iz tog razloga i naglašeno da klijenti koji zahtevaju direktan prevod dokumenata sa ukrajinskog jezika na makedonski imaju dužnost da prilože originalna dokumenta kada budu donosili ili slali materijale na neki od dostupnih načina. Takođe naglašavamo da bi svaki klijent pojedinačno trebalo da se raspita, pre nego što nam dostavi sadržaje na obradu, da li je za njih potrebno izvršiti i overu Apostille-om. U pitanju je overa posebnom vrstom pečata, koji je poznat kao haški, i za koji stručnjaci Prevodilačkog centra Akademije Oxford nisu zaduženi, to jest nemaju ovlašćenja da izvrše tu vrstu overe. Klijenti bi trebalo da znaju da nije obavezno ovaj pečat staviti na svaki dokument za koji se vrši direktan prevod u konkretnoj jezičkoj varijanti, a za dokumenta za koja je predviđena ova vrsta overe postoji mogućnost da overa haškim pečatom bude izvršena pre nego što prevodioci i sudski tumači obrade dokument u skladu sa pravilima ili posle toga. Budući da to zavisi od konkretnog dokumenta, ovo su informacije koje svaki pojedinac treba da poseduje, kako bi se u velikoj meri uprostio postupak obrade određenog materijala.

Svakako će naši stručnjaci, izuzev ličnih dokumenata, da obrade i sva ona koja različite nadležne sluzbe zahtevaju, što podrazumeva direktno prevođenje potvrda, uverenja, izjava o saglasnosti sa ukrajinskog jezika na makedonski, potvrda o visini primanja, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju i drugih. Naši stručnjaci izlaze u susret svakom klijentu koji zahteva da, u ovoj varijanti jezika, dobije prevedenu medicinsku dokumentaciju. Zapravo, sudski tumači i prevodioci, izuzev lekarskih nalaza, kompletno obrađuju i sva ostala dokumenta koja pomenuti tip dokumentacije čine, kao što su, na primer, specifikacije farmaceutskih proizvoda i dokumentacija o medicinskim proizvodima, odnosno, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda te mnoga druga.

Naravno da, na zahtev klijenata, možemo izvršimo i direktan prevod potvrde o redovnom školovanju sa ukrajinskog jezika na makedonski, ali i da ponudimo kompletnu obradu za mnoga druga dokumenta koja se odnose na obrazovanje, kao što su, na primer, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, odnosno, uverenje o položenim ispitima, te nastavni planovi i programi fakulteta, s tim da prevodioci i sudski tumači svakako mogu, u toj jezičkoj varijanti, da obrade i diplomske i seminarske radove, ali i ostale sadržaje koji se na pomenutu oblast odnose.

Klijenti u svakoj našoj poslovnici mogu da dobiju i prevod pravnih akata, budući da naši stručnjaci, izuzev sudskih odluka i presuda, mogu takođe da obrade i licence, zatim sudske žalbe i tekovine Evropske Unije, odnosno, sudske tužbe, kao i rešenja, zatim sertifikate, punomoćja za zastupanje i druga dokumenta koja se tiču, kako oblasti sudstva, tako isto i oblasti prava. Izuzev toga, sudski tumači i prevodioci kompletno obrađuju i sadržaje koji se odnose na nauku, tako da klijente očekuju ne samo direktni prevodi rezultata naučnih istraživanja sa ukrajinskog jezika na makedonski, već i naučnih radova različite kompleksnosti, odnosno, naučnih patenata i ostalih dokumenata iz sfere nauke.

Podrazumeva se isto tako da možemo da izvršimo i direktno prevođenje faktura sa ukrajinskog jezika na makedonski, odnosno, svih ostalih dokumenata koja imaju bilo kakve veze sa poslovanjem određene kompanije, kao što su, recimo, godišnji i poslovni izveštaji, rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno, finansijski izveštaji i poslovne odluke, zatim statut preduzeća, kao i osnivački akt preduzeća, te revizorski izveštaji i ostala dokumenta iz ove grupe. Napominjemo i to da sudski tumači i prevodioci mogu, kada je to potrebno, da prevedu, a zatim i overe, građevinske projekte, odnosno, svaki dokument koji čini građevinsku dokumentaciju, ali i deklaracije proizvoda, zatim laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i uputstva za rukovanje i svaki drugi dokument koji čini, kako dokumentaciju za tendere, tako isto i tehničku dokumentaciju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na ukrajinski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje