Prevajanje iz finskega v albanski jezik


Če je treba izvesti neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v albanski jezik, je predvideno, da strokovnjaki, ki jih naša institucija angažira, to storitev zagotavljajo ob uporabi overitve z žigom sodnega tolmača. Pravzaprav je to edini način, ki je veljaven za obdelavo dokumentov, ker jim se na ta način zagotavlja veljavnost pred zakonom.

Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma različne vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višinii prihodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banci in drugi). Prav tako prevajajo tudi različne vrste dokumentacij in s tem mislimo, tako na medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) kot tudi na tehnično, poslovnu, razpisno in gradbeno dokumentacijo. Na zahtevo strank, poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, gradbenih projektov in faktur sodni tolmači in prevajalci izvajajo neposredno prevajanje statuta podjetja iz finskega v albanski jezik, toda obdelujejo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, poslovne odločitve in navodila za uporabo, zatem revizijska, finančna in letna poslovna poročila, deklaracije izdelkov ter ustanovitveni akt podjetja in vse ostale dokumente, ki sestavljajo katerokoli od omenjenih vrst dokumentacij.

V sklopu storitev, za katere so ti strokovnjaki specializirani je tudi neposredno prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja iz finskega v albanski jezik in v tem primeru izvajajo kompletno obdelavo, tako za znanstvene patente, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi zaključna za spričevala osnovne in srednje šole, zatem za znanstvena dela ter predmetnik in programe fakultet ter za seminarske naloge, prepise ocen in diplomske naloge oziroma za rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente, ki sodijo na katerokoli od teh področij.


Prevajanje iz finskega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v finski jezik

Omenjamo tudi to, da če sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank izvajamo tudi prevajanje pooblastil za zastopanje iz finskega v albanski jezik, toda profesionalno obdelujejo tudi tožbe oziroma sodbe kot tudi pravni red Evropske Unije, zatem pritožbe in licence, pogodbe ter certifikate, sodne sklepe in ostale pravne akte. Potrebo je poudariti tudi to, da izvajamo neposredno prevajanje v navedeni jezični kombinaciji za delovno dovoljenje in vozniško oziroma dovoljenje za prebivanje in da po potrebi prevajamo tudi potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in prometno dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma za osebno izkaznico, za izpiske iz matičnega registra o rojstvu in za vse ostale osebne dokumente.

Potrebno je, da vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v albanski jezik, v trenutku njihove dostave na obdelavo na vpogled priloži tudi izvirne dokumente, da bi zapriseženi sodni tolmač lahko izvedel njihovo overitev. Namreč, preden postavi svoj žig na prevedeni dokument katerekoli vrste, ga mora primerjati z izvirnim. Mora biti prepričan, da ne obstaja razlika med tema dvema dokumentoma. Če se kljub temu zgodi, da ugotovi določena odstopanja, bo izvedena storitev profesionalne redakcije oziroma lektorji in korektorji Akademije Oxford uporabljajo vsa pravila, povezana z izvajanjem lekture in korekture takšnih materialov.

Dostava dokumentov je omogočena ali preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko in vsekakor je stranki na razpolago tudi možnost, da jih prinese osebno v prostore poslovalnice te institucije. Če ji je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz finskega v albanski jezik, jij najprej skenirane pošlje na naš elektronski naslov in potem pristopi dostavi izvirnika na na vpogled, saj dolžan priložiti tudi izvirne dokumente. To tudi pomeni, da se način prevzemanja kompletno obdelanih vsebin izvaja ali osebno v naši poslovalnici ali pa Pošta Slovenije ali kurirska služba dostavita tako obdelane dokumente na določen naslov. Poudarjamo, da to storitev izključno izvaja vrši pooblaščena služba, tako da se obravnava kot dodatna in s samim tem se zaračunava neposredno od posamezne stranke. Kar zadeva ceno za storitev dostave, naša institucija vanjo nima vpogleda in stranki se svetuje, da se o tem neposredno informira v konkretni kurirski službi.

Dolžni smo poudariti, da zakon navaja potrebo za izvedbo nadoveritve za določene dokumente, za katere se izvaja prevajanje v navedeni različici jezikov. Gre za postavljanje Apostillea oziroma žiga, ki je poznan pod imenom Haški, ki se postavlja izključno v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije. Glede na to, da naši strokovnjaki niso zadolženi za to vrsto overitve, je jasno, da strankam niso dolžno posredovati informacij o Haškem žigu. Zaradi tega je priporočljivo, da stranka vzame nase zbiranje informacija, ki se na to vrsto overitve nanašajo, oziroma da na prvem mestu dobi informacijo. ali je Apostille žig sploh obvezno postaviti na njene dokumente. Če ob tej priložnosti dobi pritrdilni odgovor, je njena dolžnost, da vpraša, kdaj se ta postavlja na te dokumente, zato ker najpogosteje obstajata dve vrsti overitve s tem žigom. V primeru, da se Haški žig postavlja na samem začetku obdelave, je predvideno, da naši strokovnjaki prevajajo tudi njega in vsebino konkretnega dokumenta, ki ga potem tudi overijo, tako da je ta postopek malo daljši. Druga vrsta overitve z Apostille žigom predvideva, da prevajalci in sodni tolmači opravijo svoj posel na običajen način in potem se dokument da stranki, ki ga mora odnesti v službo, ki je pristojna za postavljanje tega žiga, da bi se izvedla overitev.

Dostava vseh ostalih vsebin, za katere se izvaja prevajanje v tej različici, predvideva pošiljanje preko elektronske pošte pa tudi prevzemanje na enak način, saj stranka ni dolžna priložiti izvirnih vsebin na vpogled. Poleg poljudnih in znanstvenih besedil iz različnih področij, ki so povezana s številnimi naravoslovnimi ali družbenimi vedami, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi revije vseh vrst (ilustrirane, otroške, strokovne in druge) pa tudi časopisne članke. Če to zahtevajo stranke, seveda lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje književnih del iz finskega v albanski jezik, ne glede na to, ali gre za prozna ali poetska dela književnosti.

Poleg tega profesionalno prevajajo tudi vse tiste vsebine, ki se tičejo spletnega področja, kot so na primer spletne strani, aplikacije in programi kot tudi spletne prodajalne, zatem spletni katalogi in številni drugi. Glede na to, da v popolnosti obvladajo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo teh materialov za spletne iskalnike, so naše stranke lahko prepričane, da bodo zahvaljujoč pravilni implementaciji SEO (Search Engine Optimisation) materiali, za katere zahtevajo prevajanje, precej bolje kotirali v okviru spletnega iskanja.

Naši strokovnjaki so specializirani za izvedbo obdelave, tako video kot tudi zvočnih vsebin, ki poleg prevajanja reklamnih sporočil, serija in različnih vrst filmov oziroma oddaj vključuje tudi njihovo podnaslavljanje kot tudi profesionalno sinhronizacijo. Prav tako so sodni tolmač in prevajalci specializirani za izvedbo tolmačenja iz finskega v albanski jezik oziroma zagotavljajo storitev, tako šepetanega kot tudi simultanega pa tudi konsekutivnega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje po cenah, s katerimi boste zagotovo več kot zadovoljni. Priprava ponudbe za to storitev vključuje informiranje naših stručnjaka o vrsti dogodka, ki se organizira oziroma o njegovem trajanju pa tudi o številu udeležencev ter o mestu njegovega prirejanja.

Treba poudariti tudi informacijo, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v albanski jezik in da kot v vsem ostalem, prevajalci in sodni tolmači njihovi obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno in korektno, točneje rečeno s pravilnim oblikovanjem sporočila, ki se nahaja ali v PR člankih, reklamnih letakih ali brošurah oziroma v plakatih ter v katalogih in ostalih podobnih materialih. Ti strokovnjaki uresničujejo osnovni cilj, ki ga ima njihovo prevajanje v konkretni jezični kombinaciji, na ta način se pravzaprav govorcem albanskega jezika predstavljajo različne storitve ali izdelki in to na najboljši možni način, tako da naj bi jih v kratkem začeli kupovati oziroma uporabljati. Prav tako omenjeni strokovnjaki v tej različici jezika prevajajo tudi vizitke, če to stranke zahtevajo.

Simultano tolmačenje iz finskega v albanski jezik

Ker je prav storitev tudi najpogosteje uporabljena v praksi, je treba poudariti, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi simultano prevajanje iz finskega v albanski jezik. Seveda so specializirani tudi za zagotavljanje storitev, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v konkretni jezični različici. Zainteresiranim strankam Prevajalski centar Akademije Oxford pod odličnimi pogoji omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Komurkoli je potrebna ta vrsta tolmačenja, mora imeti na umu, da se in ta pa tudi drugi dve omenjeni uporabljajo v točno določenih primerih, oziroma kako se organizira dogodek, pri čemer je princip izvajanja točno določen. Zato preden predstavimo ponudbo za konkretno storitev, moramo vedeti, koliko ljudi naj bi se udeležilo dogodka oziroma koliko ur oziroma dni naj bi trajal, kje bo potekal, pri čemer moramo poznati lastnosti tega prostora ali mesta. Naši strokovnjaki vse zbrane informacije pregledajo in analizirajo in potem sprejmejo odločitev, ali uporabljeno prav simultano tolmačenje, ali pa se je bolje odločiti za šepetano oziroma konsekutivno.

Prav tako prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje knjig iz finskega v albanski jezik oziroma jim omogočajo, da dobijo profesionalno prevedene ali romane ali dela beletrije oziroma neko drugo prozno književno delo ter različne pesmi oziroma dela, ki sodijo na področje poezije. Poleg tega obdelujejo tudi časopisne članke kot tudi različne vrste revij, tako ilustrirane kot tudi strokovne.

Profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v albanski jezik je prav tako na razpolago zainteresiranim strankam v okviru naših poslovalnic in njihova obrada poteka z uporabo pravil, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation). Kadar se spletne strani ali spletne prodajalne pa tudi spletni katalogi ter številni drugi spletni materiali obdelujejo po tem principu, pravzaprav poteka njihova profesionalna optimizacija v skladu z zahtevami spletnih iskalnikov, da bi jih ti postavili na čim boljši položaj v polju iskanja za neko ključno besedo. Treba omeniti tudi to, da kdorkoli želi v navedeni jezični različici dobiti profesionalno prevajanje programske opreme, to lahko v okviru te institucije dobi po ugodnih cenah.

Če posedujete prevod iz finskega v albanski jezik, ne glede na to, za katero vrsto vsebin gre in obstaja možnost, da ta material ni preveden v skladu s pravili, vam nudimo storitev redakcije. Omeniti je treba, da profesionalni lektorji kot tudi korektorji, izvajajo to storitev in obdelujejo konkretne vsebine, ne samo v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka, ampak tudi v skladu s tistimi pravili, ki jih navaja albanski jezik.

Prevajanje informativnih oddaj iz finskega v albanski jezik

Poleg tega, da strokovnjaki naše institucije prevajajo informativne oddaje v omenjeni jezični kombinaciji, prav tako izvajajo tudi njihovo sinhronizacijo oziroma strankam omogočajo tudi storitev njihovega profesionalnega podnaslavljanja. Seveda sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje zabavnih kot tudi izobraževalnih ter otroških oddaj oziroma igranih in dokumentarnih filmov, zatem serij, animiranih ter risanih filmov oziroma vseh vrst video in zvočnih vsebin. Prevajanje marketinških materialov iz finskega v albanski jezik je prav tako na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Naši strokovnjaki na zahtevo zahtevo strank v tej kombinaciji obdelujejo, ne samo reklamne letake in kataloge oziroma plakate, ampak tudi PR članke, zatem brošure in če to stranke zahtevajo, tudi vizitke ter nasploh vse ostale vsebine, s pomočjo katerih se reklamirajo različne storitve ali izdelki oziroma konkretno podjetje. Poudarjamo tudi zelo pomembno informacijo, ki je povezana z obdelavo teh materialov in ta pomeni, da se sodni tolmači in prevajalci pri prevajanju trudijo, da jih obdelajo tako, da je konkretna vsebina enostavno razumljiva izvornim govorcem albanskega jezika.

Vse naše stranke morajo vedeti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje besedil iz finskega v albanski jezik. V principu njih ne zanima, ali je gre za malo kompleksnejše besedilo oziroma ali je morda njegova tema redkeje obravnavana, saj v tej kombinaciji jezikov lahko profesionalno prevedejo poljudna in strokovna besedila ter vsebine katerekoli tematike, to pa pomeni, da izvajajo prevajanje besedil, ki so povezana, tako s področji politike, financ, prava, ekonomije in bančništva oziroma menedžmenta, ekologije in varstva okolja ter komunikologije kot tudi tista, ki so povezana s filozofijo, izobraževanjem in znanostjo oziroma farmacijo, gradbeno industrijo ter informacijskimi tehnologijami, medicino in generalno s katero koli znanstveno disciplino, ki je povezana in s področjem družbenih in s področjem naravoslovnih ved.

Prevod potrdila o rednem šolanju iz finskega v albanski jezik

Da bi ugodili zahtevi stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz finskega v albanski jezik, bomo izvedeli tudi dodatno storitev, da bi konkretnemu dokumentu omogočili zakonsko veljavnost. Gre za overitev, ki jo v skladu s pravili svoje stroke in danimi pooblastili izvaja uradno pooblaščena oseba, zaposlena v ekipi naše institucije oziroma sodni tolmač.

Treba je omeniti tudi to, da je vsaka posamezna stranka, ki ima v navedeni kombinaciji jezikov potrebo, da dobi prevedene dokumente, dolžna spoštovati, ki se nanašajo na dostavo določenih vsebin na obdelavo, oziroma da ob tej priložnosti vsekakor mora priložiti izvirne dokumente. Vsakomur od njih se svetuje, da popolnoma samostojno pridobi vse informacije, ki so povezane s postavljanjem Haškega žiga oziroma tistega, ki ga imenujemo tudi Apostille, na te dokumente, saj naši strokovnjaki za to vrstu overitve niso pristojni.

Poudarjamo tudi, da v omenjeni jezični različici prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo kompletno obdelavo, tako za diplomo in dodatek k diplomi oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi za potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen pa tudi za predmetnik in programe fakultet oziroma za katerikoli dokument, ki se tiče področja znanosti. Poleg tega naši strokovnjaki nudijo kompletno obdelavo tudi za sodbe, pravni red Evropske Unije in licence pa tudi za tožbe, certifikate in sodne sklepe in pritožbe ter za sodne odločitve, pooblastila za zastopanje in za številne druge nenavedene pravne akte. Seveda sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo vsakogar, ki mu je potrebno prevajanje znanstvenih del iz finskega v albanski jezik in vsekakor prevajajo in potem tudi overijo vse ostale dokumente in druge materiale, ki se tičejo znanosti in na prvem mesti se misli na znanstvene patente kot tudi na rezultate znanstvenih raziskav.

Treba je omeniti tudi to, da vse zainteresirane stranke lahko pri nas dobijo kompletno obdelavo za tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma za različne vrste potrdil in ali soglasij (soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in druge). Zainteresiranim strankam omogočamo, da v konkretni jezični kombinaciji dobijo kompletno obdelane vse osebne dokumente in poleg potrdila o državljanstvu, potrdila o prebivališču in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi kompletno obdelavo za potni list, prometno in delovno dovoljenje, zatem za izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje ter za izpiske iz matičnega registra o smrti in za ostale osebne dokumente.

Poleg zdravniških izvidov in specifikacij farmacevtskih izdelkov ti strokovnjaki prevajajo in potem izvajajo tudi overitev, ki je v njihovi pristojnosti za dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma različne dokumente, ki na prvem mestu sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

V primeru, da je nekomu potrebno neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v albanski jezik ali pa razpisne oziroma gradbene in tehnične, to storitev vsekakor izvajajo profesionalni prevajalci in sodni tolmači. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe in navodil za uporabo oziroma faktur in gradbenih projektov ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi statut podjetja, zatem revizijska in letna poslovna poročila kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter finančna poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja in deklaracije izdelkov pa tudi vse ostale dokumente, ki sestavljajo katerokoli od teh vrst dokumentacij in ki jih nismo navedli.

Cena prevajanja iz finskega v albanski jezik

  • Iz finskega v albanski je 33 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!