Prevajanje iz finskega v kitajski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v kitajski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v kitajski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zelo je verjetno, da je Prevajalski center Akademije Oxford ena od redkih institucij na območju cele Slovenije, ki lahko ponudbi prevajanje iz finskega v kitajski jezik. Posebej smo ponosni na dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci, ki jih zaposlujemo, v tej kombinaciji jezikov lahko izvedejo, tako tolmačenje kot tudi prevajanje v pisani obliki, in to za katerokoli vrsto materialov.

Najpomembneje je to, da naši strokovnjaki strankam omogočajo kompletno obdelavo dokumentov oziroma poleg prevajanja, izvajajo tudi njihovo overitev. Moramo omeniti, da zapriseženi sodni tolmač s postavljanjem žiga na prevedene dokumente s tem uradno potrjuje, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnih oziroma strankam omogočajo, da jih predložijo katerikoli pristojni instituciji pa tudi, da jih uporabljajo v različnih situacijah kot tudi vsak drugi izvirni in pravno veljavni dokument.

Edini pogoj, ki mora biti spoštovan, da bi na zahtevo strank izvedeli prevajanje dokumentov iz finskega v kitajski jezik, je povezan z dostavo vsebin na obdelavo, saj vsaka zainteresirana stranka v tem primeru mora na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente. Poleg osebne dostave vsebin neposredno v našo poslovalnico je zainteresiranim strankam dovoljeno tudi, da konkretni dokumenti pošljejo ali preko „Pošte Slovenije“ ali preko neke kurirske službe na naslov naše institucije.


Prevajanje iz finskega v kitajski jezik
Prevajanje iz kitajskega v finski jezik

Edini primer, ko se dokument lahko najprej pošlje preko elektronske pošte in potem tudi dostavi na predvidene načine, je v primeru, da stranka zahteva njegovo nujno prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji.

Ko dobimo vsebine, za katere stranke zahtevajo obdelavo, najprej izvedemo njihovo prevajanje v skladu s pravili v želeni kombinaciji jezikov in po tem sledi tudi postopek overitve. Ta je seveda natančno določen z zakonom in vključuje najprej primerjanje prevedenega dokumenta z izvirnim in izvedbo ugotavljanja njihove enakosti.

Če stranka poseduje prevod in zanj želi dobiti samo overitev z žigom sodnega tolmača, se lahko zgodi, da obstajajo neka odstopanja med tema dvema dokumentoma, toda ni razloga za zaskrbljenost, saj je v ponudbi naše institucije redakcija tistih dokumentov, za katere je izvedeno neposredno prevajanje iz finskega v kitajski jezik. Potem ko profesionalni lektorji in korektorji v skladu s pravili popravijo vse ugotovljene napake, se v najkrajšem možnem roku pristopi postopku overitve.

Ko se celoten postopek končan, stranke pridejo v našo poslovalnico, da prevzame kompletno obdelane dokumente, pri čemer ji ponujamo tudi možnost, da jih dobi z dostavo na določen naslov. V tem primeru je tudi pomembno poudariti, da gre za storitev, ki je dodatna in kot takšna predvideva ločeno zaračunavanje od storitve prevoda in overitve. Ceno dostave ima izključno pravico določiti prav služba, ki tudi izvaja storitev in stranka jo plača v trenutku prevzemanja.

Čeprav postopek obdelave dokumentov, ki ga izvajajo naši strokovnjaki, velja za kompleten in zakonsko veljaven, je dejstvo, da obstajajo številni dokumenti, za katere se zahteva tudi dodatna overitev oziroma na katere se mora postaviti žig, poznan pod imenom Haški ali Apostille. Toda strokovnjaki, ki jim mi zaposlujemo, te storitve ne morejo zagotoviti strankam, če je to potrebno, saj jim niso dana ustrezna pooblastila za njeno izvedbo. Prav iz tega razloga mi tudi navajamo, da bi bilo dobro, da vsaka zainteresirana stranka pred dostavo konkretnih dokumentov našim strokovnjakom na obdelavo, preveri, ali se za te dokumente mora izvesti overitev s haškim žigom oziroma ali poteka na samem začetku ali na koncu postopka njegove obdelave. Tukaj moramo pojasniti, da se v odvisnosti od informacij v zvezi s trenutkom postavljanja Apostille žiga, izve tudi po katerem principu se konkretni dokument obdeluje. Če stranka dobi informacijo, da se najprej mora postaviti omenjeni žig, se mora zavedeti, da se v tem primeru izvaja prevajanje dokumenta iz finskega v kitajski jezik, toda naši strokovnjaki morajo prevesti tudi konkretni žig in šele potem obdelan dokument tudi overijo. Precej je preprostejši princip, ki predvideva postavljanje Haškega žiga na koncu postopka obdelave, saj v tem primeru prevajalci in sodni tolmači izvajajo najprej prevajanje in po tem tudi overijo konkretni dokument in tedaj ga dostavljajo stranki, ki ga po tem mora odnesti v pristojne institucije, da se izvede nadoveritev. Zdaj mora vsakomur biti jasneje zakaj je zbiranje teh informacij posebej pomembno.

Treba je omeniti tudi to, da vsaka stranka pri nas lahko dobi kompletno obdelavo za absolutno vse dokumente, od osebnih (potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu in drugi) preko vseh dokumentov s področij prava in sodstva (pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve, licence, sodni sklepi in tožbe, sodbe, certifikati, pravni red Evropske Unije, pritožbe, pogodbe in drugi), pa do različnih vrst dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci namreč izvajajo kompletno obdelavo, ne samo za poslovno dokumentacijo (fakture, ustanovitveni akt podjetja, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, finančna poročila, statut podjetja, revizijska poročila in številni drugi), ampak tudi medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem gradbene projekte in deklaracije izdelkov ter navodilo za uporabo in vse ostale dokumente, ki sestavljajo, tako tehnično kot tudi razpisno oziroma gradbeno dokumentacijo.

Katerikoli dokument, ki se tiče področja izobraževanja ali znanosti, stranke lahko dobijo kompletno obdelan v navedeni različici jezikov, kar pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo neposredno prevajanje potrdila o rednem šolanju iz finskega v kitajski jezik oziroma rezultatov znanstvenih raziskav in predmetnikov ter programov fakultet in vsekakor po potrebi obdelujejo tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in znanstvene patente ter potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi še precej drugih dokumentov, ki se lahko uvrstijo v eno od teh področij.

Različne vrste potrdil oziroma soglasij kot tudi izjav prav tako lahko, na zahtevo strank prevedemo v konkretni različici jezikov in potem tudi overimo z žigom sodnega tolmača. Poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o višini dohodkov profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje potrdila o nekaznovanosti iz finskega v kitajski jezik pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Ko je gre za tolmačenje v konkretni jezični različici, moramo poudariti, da naši strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivno tolmačenje, kar sta storitvi, ki se zelo pogosto tudi uporabljata v praksi, prav tako lahko v odvisnosti od vrste dogodka izvedejo tudi tisto storitev tolmačenja, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Poleg tega jim omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, celotno ponudbo za to storitev pa lahko oblikujemo šele, ko imamo vse potrebne podatke, ki se na konkretni dogodek nanašajo. Primarno je potrebno, da vemo, koliko ljudi bo sodelovalo oziroma katere so značilnosti prostora ali mesta, na katerem bo določeni dogodek potekal, nas stranke pa nas morajo obvestiti tudi o tem, kako dolgo ta traja in potem moramo analizirati vse te informacije in na podlagi njih se odločimo, ali bo uporabljeno šepetano, simultano ali konsekutivno tolmačenje iz finskega v kitajski jezik.

Na razpolago je tudi prevajanje besedil različnega namena oziroma dolžine pa tudi tematike in kompleksnosti, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg poljudnih besedil, katerih tema se nanaša na katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved, na zahtevo strank prav tako obdelujejo tudi strokovne vsebine.

Če je nekomu potrebno neposredno prevajanje serij iz finskega v kitajski jezik, pri nas lahko angažira strokovnjake, ki izvajajo tudi njihovo sinhronizacijo ali podnaslavljanje. Poleg tega lahko kompletno obdelamo tudi risane filme, informativne oddaje in reklamna sporočila oziroma animirane in igrane filme in potem tudi oddaje zabavnega značaja kot tudi izobraževalne ter dokumentarne filme, otroške oddaje in vse ostale vrste in video in zvočnih materialov.

Poskrbimo tudi, da izpolnimo zahteve strank, ki jim je v navedeni različici jezikov potrebno prevajanje iz finskega v kitajski jezik za vizitke oziroma za kataloge, brošure ali reklamne letake ter za PR članke, plakate in ostale marketinške materiale. Prav tako so naši strokovnjaki lahko tudi angažirani, če se izvaja neposredno prevajanje spletnih strani v tej kombinaciji jezikov pa tudi katerekoli druge vrste spletnih materialov (spletne prodajalne, programi, spletni katalogi, aplikacije in drugo). Ker prevajalci in sodni tolmači odlično obvladajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da vse stranke, ki želijo prevajanje za konkretne vsebine, pravzaprav dobijo dvojnpo storitev, saj so ti tudi optimizirani za spletne brskalnike, pa bodo tudi relativno hitro na precej boljšem mestu v okviru spletnega iskanja za točno opredeljeno ključno besedo.

Predvidena je tudi dostava omenjenih vsebin na obdelavo preko elektronske pošte in tudi njihovo prevzemanje se lahko izvede na na enak način.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz finskega v kitajski jezik

Da bi neposredni prevod potrdila o državljanstvu iz finskega v kitajski jezik bil veljaven, mora biti tudi uradno overjen z žigom zapriseženega sodnega tolmača. V skladu s tem naši strokovnjaki tudi izvajajo obdelavo, tako tega potrdila kot tudi kateregakoli drugega dokumente, za katerega stranka zahteva prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov.

Vsakdo, ki mu je ta storitev potrebna, mora dostaviti tudi izvirnike na vpogled in zelo je tudi pomembno, da se v okviru pristojnih institucij Republike Slovenije samostojno pozanima, ali je obvezujoča overitev s haškim oziroma tako imenovanim Apostille žigom za te dokumente.

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači v konkretni kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse ostale osebne dokumente, tako izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti kot tudi prometno pa tudi dovoljenje za prebivanje in vozniško dovoljenje kot tudi potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in osebno izkaznico oziroma katerikoli drugi osebni dokument.

Zainteresirane stranke pri nas pričakuje tudi neposredno prevajanje iz finskega v kitajski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, to pa so pravzaprav različne vrste izjav, zatem soglasij kot tudi potrdil. Poleg potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov, sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o nekaznovanosti in ostale dokumente iz te skupine.

Potrudili se bomo, da izpolnimo zahteve strank, ki v tej jezični kombinaciji želijo dobiti prevedene zdravniške izvide in prav tako naši strokovnjaki najprej prevedejo in potem tudi overijo specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi katerikoli drugi dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti (prepis ocen, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole in drugo), toda zainteresiranim strankam omogočamo tudi prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije iz finskega v kitajski jezik. Pravzaprav profesionalno obdelajo, tako gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev oziroma navodilo za uporabo in vse ostale dokumente, ki sestavljajo te vrste dokumentacij.

Različne vrste pravnih aktov, tako tožbe, sodbe in sklepe oziroma pravni red Evropske Unije in pogodbe kot tudi licence in sodne odločitve oziroma certifikati in pooblastilo za zastopanje oziroma vse dokumente, ki so povezani s področji sodstva in prava, sodni tolmači in prevajalci prav tako kompletno obdelajo v tej različici jezikov.

Strankam je omogočeno tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v kitajski jezik in ta storitev se nanaša, tako na obdelavo letnih poslovnih poročil, ustanovitvenega akta podjetja in faktur kot tudi na prevajanje oziroma overitev revizijskih in finančnih poročil, zatem poslovnih odločitev in statuta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in ostalih nenavedenih dokumentov, ki sestavljajo to vrsto dokumentacije.

Prevajanje programov in aplikacij iz finskega v kitajski jezik

Poleg programske opreme, naši strokovnjaki lahko izvedejo tudi prevajanje spletnih strani iz finskega v kitajski jezik pa tudi številnih drugih materialov, ki so dostopni preko spleta. S tem mislimo predvsem na spletne kataloge oziroma na spletne prodajalne pa tudi na številne druge spletne vsebine ter njihova profesionalna obdelava, ki jo na zahtevo strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci in poleg prevajanja vključuje tudi optimizacijo oziroma uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation), s čimer se tem materialom omogoča, da so zelo hitro s strani spletnega brskalnika prepoznani kot kakovostni in izvirni, kar se pozitivno odraža tudi na mesto, ki ga zavzemajo v globalnem iskanju.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja, je posebej pomembno, da stranke, ki se zanjo zanimajo, imajo na umu informacijo, da naši strokovnjaki izvajajo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje iz finskega v kitajski jezik in da naša institucija vsem, ki jih to zanima in imajo potrebo za tem, omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to vrhunske kakovosti, ki mora biti na razpolago pod zelo ugodnimi pogoji. Za vsako od omenjenih vrst te storitve je točno določeno, v kateri situaciji mora biti uporabljena oziroma za katero vrsto dogodka, pa da ne bi ponudili neustrezno storitev tolmačenja, vsekakor od zainteresiranih strank zahtevamo dostavo relevantnih informacij. Od njih se poleg podatkov o prostoru, v katerem bo dogodek organiziran, zahtevajo tudi tisti, ki so povezani s točnim številom udeležencev oziroma tisti, ki se tičejo predvidenega trajanja dogodka. Pravzaprav ponudbe ne moremo oblikovati brez njih, saj moramo biti seznanjeni z vsemi temi detajli, da lahko izberemo najboljšo možno storitev oziroma prav tisto, ki zagotavlja ustrezen odgovor na zahteve konkretnega dogodka.

Naši strokovnjaki strankam omogočajo tudi profesionalno obdelavo marketinških materialov in v ponudbi je, tako neposredno prevajanje PR člankov iz finskega v kitajski jezik oziroma reklamnih letakov in katalogov kot tudi plakatov pa tudi brošur ter vizitk. Poudarjamo, da omenjeni strokovnjaki precej dobro obvladajo področje marketinga, tako da vse te pa tudi številne druge reklamne materiale obdelujejo izključno z vidika dobrega marketinga. Pri tem je predvideno, da se vsi ti maksimalno profesionalno prilagajajo, ne samo pravilom ciljnega jezika, ampak tudi pravilom prevajalske stroke pa tudi marketinga ter izvornim govorcem kitajskega jezika na ta način omogočajo, da zelo hitro razumejo, kaj se pravzaprav reklamira. S takšnim načinom obdelave se hkrati tudi doseže glavni cilj, ki ga ima neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v kitajski jezik. Pravzaprav sodni tolmači in prevajalci s prilagajanjem konkretnega sporočila jasno dajejo do znanja izvornim govorcem kitajskega jezika, da bi morali kmalu začeti kupovati ta izdelek oziroma postati stalni uporabniki predstavljene storitve ali stranke konkretnega podjetja.

Prevajanje serij iz finskega v kitajski jezik

V želji, da vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje serij iz finskega v kitajski jezik, ponudi maksimalno korektno in profesionalno storitev in da hkrati vplivamo na prihranek njenega časa, ji poleg te storitve ponujamo tudi sinhronizacijo serij oziroma njihovo profesionalno podnaslavljanje. Naši strokovnjaki prav tako lahko kompletno obdelajo tudi risane filme in potem tudi informativne oddaje in reklamna sporočila oziroma igrane filme kateregakoli žanra kot tudi dokumentarne in animirane pa tudi oddaje izobraževalnega in zabavnega značaja kot tudi vse ostale video ali zvočne materiale, ki jih stranka zahteva.

Prevajalci in sodni tolmači v kateremkoli trenutku izvajajo tudi profesionalno prevajanje učbenikov iz finskega v kitajski jezik, specializirani pa so tudi za profesionalno obdelavo kateregakoli književnega dela, tako da stranke lahko dobijo profesionalno prevedena tudi dela beletrije in romane pa tudi vsa ostala književna dela, ki sodijo na področje proze in zagotovo ti strokovnjaki profesionalno obdelajo tudi poetska književna dela.

V ponudbi te institucije je med drugim tudi neposredno prevajanje strokovnih revij iz finskega v kitajski jezik, naši strokovnjaki pa vsekakor obdelujejo tudi ilustrirane revije v tej kombinaciji jezikov pa tudi časopisne članke.

Profesionalna korektura in lektura sta prav tako storitvi, ki sta na razpolago vsaki zainteresirani stranki, pri čemer moramo poudariti, da ju na zahtevo stranke izvedejo strokovnjaki z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami oziroma lektorji in korektorji.

Poleg vsega do tega trenutka omenjenega, sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov izvajajo profesionalno obdelavo, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedil. Prevajanje filozofskih besedil iz finskega v kitajski jezik je pravzaprav samo ena od številnih storitev, ki so omogočene zainteresiranim strankam, pri čemer naši strokovnjaki maksimalno kakovostno lahko obdelajo strokovna in poljudna besedila, katerih tema sodi na področje katerekoli veje družbenih ali naravoslovnih ved. Poleg filozofskih obdelujejo tudi ekonomska oziroma politična in besedila v zvezi s področji ekologije ter varstva okolja, izobraževanja in menedžmenta pa tudi komunikologije, farmacije in marketinga ter vse tiste, ki se nanašajo na področja sociologije, informacijskih tehnologij in financ kot tudi vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Cena prevajanja iz finskega v kitajski jezik

  • Iz finskega v kitajski je 54 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v kitajski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v kitajski z overitvijo sodnega tolmača je 58 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v kitajski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!