Prevajanje iz finskega v makedonski jezik


Tolmačenje iz finskega v makedonski jezik predvideva uporabo pravil, ki so povezana, tako s šepetanim kot tudi s konsekutivnim pa tudi s simultanim tolmačenjem, pri čemer je zainteresiranim strankam na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo katerokoli od teh storitev, se šele po dobivanju vseh potrebnih informacij o samem toku dogodka tudi izdela ponudba in pri tem strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford sprejme odločitev, katera od vseh teh storitev lahko profesionalno odgovori, ne samo na zahteve dogodka, ampak tudi na potrebe vsakega posameznega udeleženca.

Ti strokovnjaki lahko obdelajo tudi časopisne članke, zatem učbenike in revije katerekoli vrste kot tudi književna dela. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz finskega v makedonski jezik za filme vseh žanrov in vrst (risani, dokumentarni, igrani in animirani) pa tudi za katerokoli vrsto oddaj (informativne, otroške, izobraževalne, zabavne in druge), sodni tolmači in prevajalci pa v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi serije oziroma reklamna sporočila in vse ostale video in zvočne vsebine. Posebej je pomembno omeniti tudi to, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz finskega v makedonski jezik pri nas pričakujejo dodatne storitve v zvezi z njihovo obdelavo oziroma njihovo profesionalno podnaslavljanje in sinhronizacija.

Različne vsebine iz domene marketinga, in to predvsem brošure, kataloge in zloženke oziroma plakate, reklamne letake in vizit karte kot tudi PR članke pa tudi številne druge naši zaposleni prevajajo v najkrajšem možnem roku in ob maksimalnem spoštovanju pravil marketinga. Njihova profesionalnost je posebej opazna v dejstvu, da pri izvajaanju obdelave različnih spletnih vsebin, od spletnih strani oziroma spletnih prodajaln pa do programske opreme in spletnih katalogov, njih avstomastko tudi optimizirajo, saj se v celoti spoštujejo SEO pravila (Sarch Engine Optimisation).


Prevajanje iz finskega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v finski jezik

Vsekakor so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo dokumentov katerekoli vrste, ta storitev pa poleg njihovega neposrednega prevajanja v navedeni različici jezikov vsekakor vključuje tudi tisto, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmač in je povezana z overitvijo prevedenega dokumenta.

Ko se obdelavi dokumentov namreč pristopi na ta način, določena stranka avtomatsko dobi zakonsko in pravno popolnoma veljavne dokumente, kar pa pomeni, da ji je dovoljeno, ne samo, da jih predloži različnim državnim institucijam, ampak jih tudi nemoteno uporablja v praksi. Toda najpomembnejši pogoj, ki mora izpolnjen, da bi prevajalci in sodni tolmači lahko obdelali dokumente katerekoli vrste v tej različici jezikov, je ta, da stranka dostavi tudi izvirne dokumente, in to na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču.

Njih lahko pošlje priporočeno preko „Pošte Slovenije“, ali pa jih prinese osebno, toda vsekakor ji je na razpolago tudi možnost, da jih na naslov naše poslovalnice pošlje preko kurirske službe. Za vse vsebine, ki so predhodno navedene in ne sodijo med dokumente, je precej enostavnejši tudi način in dostave in tudi prevzemanja po koncu obdelave, saj se vse to izvaja elektronsko oziroma preko elektronske pošte.

Toda takšen način pošiljanja dokumentov je omogočen izključno samo, ko je neki stranki potrebno prevajanje v posebej kratkem roku, pri čemer je seveda tudi v tem primeru predvideno, da se spoštuje predhodno navedeno pravilo, tako da stranka mora naknadno dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo tistih dokumentov, ki jih stranka dostavi, ji je ponujena možnost, da jih dobi ali z dostavo preko kurirske službe na naslov, ali pa jih osebno prevzeme v prostorih naše poslovalnice. Dostava na naslov je dodatna storitev, in kot takšna se tudi dodatno zaračuna.

Da bi stranka čim lažje in hitreje opravila celoten postopek obdelave nekega dokumenta, ji tudi svetujemo, da preden začne s celotnim postopkom in nam dostavi vsebine na obdelavo, obvezno kontaktira s pristojnimi državnimi institucijami, da bi dobila vse potrebne informacije, ki so povezane s postavljanjem Haškega žiga nanje. Pravzaprav gre za tako imenovani Apostille žigu in za overitev z njim naši strokovnjaki niso zadolženi, saj nimajo dovolj pooblastil. Na kratko rečeno, vsaka stranka se mora pozanimati, ali mora ta žig biti postavljen tudi na njene dokumente in ali se postavlja pred začetkom obdelave s strani naših strokovnjakov ali pa šele potem.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam iz finskega v makedonski jezik in poleg različnih vrst soglasij in izjav, kar se nanaša tudi na katerokoli potrdilo (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in drugi). Prav tako sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij, od poslovne (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, fakture, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, letna poročila, statut podjetja in drugi) preko medicinske (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostale dokumente, ki jo sestavljajo), pa do razpisne dokumentacije, zatem gradbene in tehnične dokumentacije (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in številni drugi).

Popolnoma je logično, da omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v makedonski jezik in poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu ter potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču kompletno obdelujejo tudi osebno izkaznico, zatem vozniško dovoljenje in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi dovoljenje za prebivanje ter izpiske iz matičnega registra o smrti, potni list in delovno dovoljenje kot tudi vse ostale osebne dokumente.

Zainteresiranim strankam je prav tako omogočeno, da omenjene strokovnjake angažirajo, da izvedejo neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v makedonski jezik, a ne glede na to, ali jim je potrebna obdelava sklepov o razvezi zakonske zveze, pravnega reda Evropske Unije ali certifikatov oziroma sodnih odločitev, saj prevajalci in sodni tolmači na njihovo zahtevo lahko prav tako prevajajo tudi pooblastilo za zastopanje, tožbe pa tudi sodne sklepe, licence in na splošno, katerikoli drugi dokument, ki je povezan s področjema sodstva ali prava.

Na koncu je treba omeniti tudi to, da je na razpolago tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz finskega v makedonski jezik, toda naši strokovnjaki na zahtevo prav tako prevajajo in potem izvedejo overitev, ki je v njihovi pristojnosti, tudi za diplomo in dodatek k diplomi, znanstvene patente in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi za rezultate znanstvenih raziskav, prepis ocen in diplomske naloge oziroma za predmetnike in programe fakultet ter za seminarske naloge kot tudi znanstvene patente in za potrdilo o rednem šolanju in za vsak drugi neomenjeni dokument, ki je povezan ali s področjem izobraževanja ali s področjem znanosti.

Prevajanje serij iz finskega v makedonski jezik

Podnaslavljanje in profesionalna sinhronizacija sta storitvi, ki sta na razpolago vsaki stranki, ki ji potrebno neposredno prevajanje serij iz finskega v makedonski jezik. Ko dobijo njihovo kompletno obdelavo, imajo možnost, da jih takoj prikazujejo na televiziji, prevajalci in sodni tolmači pa na njihovo zahtevo v tej kombinaciji jezikov prav tako lahko kompletno obdelajo tudi vse ostale, tako video kot tudi zvočne materiale. Predvideno je, da poleg igranih filmov različnih žanrov, reklamnih sporočil in oddaj zabavnega, informativnega ali izobraževalnega značaja, ki bodo predvajane na kateremkoli mediju, prav tako obdelajo, tako risane kot tudi dokumentarne pa tudi animirane filme.

Če se zahteva tolmačenje v tej različici jezikov, zainteresirane stranke moramo seznaniti z dejstvom, da omenjeni strokovnjaki poleg simultanega tolmačenja iz finskega v makedonski jezik po potrebi prav tako uporabljajo tudi tista pravila, ki so povezana, tako s šepetanim kot tudi s konsekutivnim tolmačenjem in v ponudbi naše institucije je tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Torej absolutno vsaka stranka, ki želi, da sodni tolmači in prevajalci izvedejo tolmačenje v konkretni kombinaciji jezikov, jih mora pri tem informirati s tem, koliko udeležencev bo na nekem dogodku in potem mora posredovati podatke, ki so povezani z njegovim trajanjem in na splošno s celotno njegovo organizacijo in da vsekakor navede tudi, v katerem prostoru oziroma na točno na katerem mestu bo dogodek potekal. Poudarjamo, da je vse to zahtevano prav zato, ker ti strokovnjaki lahko uporabijo katerokoli od obstoječih vrst tolmačenja in poznano je, da vsaka od njih lahko odgovori izključno na zahteve točno določenega dogodka.

Profesionalna redakcija različnih vrst vsebin, za katere je izvedeno neposredno prevajanje iz finskega v makedonski jezik, pri čemer ti ne zadovoljujejo določene ravni kakovosti in v njih so ugotovljene napake, je storitev, ki jo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank izvajajo profesionalni korektorji kot tudi lektorji z dolgoletnimi delovnimi izkušnjami.

Zainteresiranim strankam prav tako omogočamo tudi, da pod odličnimi pogoji dobijo neposredno prevajanje besedil iz finskega v makedonski jezik in naši strokovnjaki po potrebi obdelujejo tudi poljudne in strokovne besedilne vsebine različne tematike, kompleksnosti in dolžine. Ekonomija, menedžment, finance, politika, komunikologija, pravo in bančništvo so vsekakor področja, na katera se lahko nanaša tema besedil, za katere stranke želijo, da jih prevajalci in sodni tolmači obdelajo v navedeni jezični kombinaciji. Toda poleg njih vsekakor prevajajo tudi besedila, ki se ukvarjajo s področji, kako sociologije, ekologije ter varstva okolja, medicine in filozofije kot tudi vse tiste, ki se tičejo področij informacijskih tehnologij, turizma in farmacije pa tudi znanosti, gradbene industrije, psihologije in številnih drugih znanstvenih disciplin, tako naravoslovnih kot tudi družbenih.

Prevajanje reklamnih letakov iz finskega v makedonski jezik

Neposredno prevajanje reklamnih letakov iz slovenskega v makedonski jezik je prav tako omogočeno zainteresiranim strankam, pri čemer je treba poudariti, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci pri tem posebno pozornost namenjajo pravilom, ki so prisotna, ne samo v ciljnem jeziku, ampak tudi na področju marketinga. Toda vse to ima za cilj, da se prav izvornim govorcem makedonskega jezika omogoči, da na najboljši možni način pridejo do vseh informacij, ki so pomembne za vsebino, tako reklamnih letakov kot tudi brošur oziroma katalogov ali reklamnih letakov ter plakatov kot tudi PR člankov pa tudi vseh ostalih marketinških materialov. Prav tako vsem svojim strankam omogočamo tudi, da v najkrajšem možnem roku dobijo prevedene vizitke v tej kombinaciji jezikov.

Poleg tega so naši strokovnjaki specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v makedonski jezik, ki se lahko ukvarjajo z absolutno katerimkoli področjem in so seveda lahko obsežni, kolikor je to potrebno.

Vsekakor na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi kompletno obdelavo kateregakoli književnega dela in popolnoma je vseeno, ali gre za tiste, ki sodijo v prozo, ali pa gre za katerekoli književno delo poezije. Ustrezno lahko odgovorimo tudi na zahtevo vsake posamezne stranke, ki ji je v navedeni različici jezikov potrebno neposredno prevajanje za časopisne članke oziroma za različne vrste revij, ne glede na to, ali gre za poljudne ali strokovne.

Neposredno prevajanje spletnih strani iz finskega v makedonski jezik prav tako lahko izvedemo na zahtevo stranke, toda dolžni smo omeniti tudi zelo pomembno informacijo, ki je povezana z njihovo obdelavo. Spletni iskalniki namreč številne vsebine razvrščajo v skladu s tem, kako dobro so optimizirane za iskanje po določenih ključnih besedah. Iz tega razloga sodni tolmači in prevajalci posebno pozornost namenjajo pravilni implementaciji tako imenovanih SEO pravil (Search Engine Optimisation), ki imajo za cilj prav boljše kotiranje, tako spletnih strani kot in vseh ostalih vsebin, za katere stranka zahteva prevajanje v tej kombinaciji jezikov. S tem mislimo predvsem na spletne kataloge pa tudi na spletne prodajalne in vse ostale vsebine, ki so dostopne na spletu. Če obstaja potreba za tem, omenjeni strokovnjaki profesionalno obdelajo tudi programsko opremo oziroma v skladu s pravili stroke izvedejo profesionalno prevajanje aplikacij in programov iz finskega v makedonski jezik.

Prevajanje zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol iz finskega v makedonski jezik

Stranke, ki jih zanima neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz finskega v makedonski jezik lahko vsekakor v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zahtevajo to storitev in poleg nje dobijo tudi tisto, ki jo zagotavlja zapriseženi sodni tolmač. Gre za overitev z njegovim žigom, katerega osnovni cilj je, da se potrdi avtentičnost prevoda oziroma se navede, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi tista, ki obstaja v izvirnem dokumentu. Hkrati je to edini razlog, zaradi katerega se od stranke, ki želi dobiti omenjeno storitev za ta ali absolutno katerikoli drugi dokument, zahteva, da pri pošiljanju vsebin na obdelavo obvezno priloži tudi izvirnike na vpogled.

Da bi se posamezna stranka izognila, ne samo izgubljanju časa, ampak tudi nepotrebnemu razburjanju, ji priporočamo, da pred vsem tem, izvede vsa potrebna preverjanja, ki se nanašajo na postavljanje tako imenovanega Apostille oziroma Haškega žiga na dokumente, za katere zahteva obdelavo v tej kombinaciji jezikov, saj omenjeni strokovnjaki navedene vrste overitve ne izvajajo, in to samo zato, ker za njeno izvedbo niso uradno pooblaščeni.

Seveda je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni kombinaciji jezikov obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet in po potrebi lahko prevedejo tudi diplomske oziroma seminarske naloge, in to katerekoli tematike. Vsaki zainteresirani stranki je prav tako na razpolago tudi neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v makedonski jezik, ta storitev pa je povezana, tako s kompletno obdelavo pravnega reda Evropske Unije, pooblastil za zastopanje in pogodb oziroma certifikatov katerekoli vrste kot tudi s prevajanjem in potem tudi overitvijo za različne vrste, tako sodnih odločitev kot tudi pritožb pa tudi sodnih sklepov in sodb pa tudi tožb ter za številne druge pravne akte.

Rezultate znanstvenih raziskav kot tudi znanstvena dela različne kompleksnosti in dolžine, po potrebi pa tudi znanstvene patente, prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno obdelajo v tej kombinaciji jezikov. Najpogostejša zahteva, ki nam jih postavljajo stranke, kar zadeva prevajanje dokumentov iz finskega v makedonski jezik, se popolnoma zagotovo nanaša na obdelavo tistih, ki jih je treba predložiti različnim državnim službam, pri čemer se misli predvsem na različne vrste soglasij kot tudi na izjave oziroma potrdila. S tem v zvezi poudarjamo, da omenjeni strokovnjaki lahko na zahtevo stranke med drugim prevajajo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o samskem stanu ter soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o višini dohodkov in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Seveda lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov v navedeni različici jezikov in poleg potrdila o državljanstvu, potnega lista in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu kompletno obdelujejo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi potni list in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti ter absolutno katerokoli dovoljenje, za katero zahteva obdelavo, kot so recimo vozniško ali prometno ter delovno dovoljenje in dovoljenja za prebivanje pa tudi številne druge osebne dokumente.

Absolutno vsak dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo sodni tolmači in prevajalci, ko to zahtevajo stranke profesionalno obdelajo oziroma izvajajo, tako prevajanje zdravniških izvidov iz finskega v makedonski jezik kot tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in vsekakor po potrebi obdelujejo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vsak drug dokument, ki sodi v omenjeno vrsto dokumentacij.

V trenutni ponudbi te institucije je tudi kompletna obdelava, tako poslovne (statut podjetja, poslovne odločitve, letna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila in drugi dokumenti iz te skupine) kot tudi razpisne, gradbene in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, deklaracije izdelkov in številni drugi neomenjeni dokumenti iz njihove sestave).

Cena prevajanja iz finskega v makedonski jezik

  • Iz finskega v makedonski je 26 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!