Prevajanje iz finskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da vsem zainteresiranim strankam omogočajo neposredno prevajanje iz finskega v španski jezik za katerokoli vrsto vsebin v pisani obliki, profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so sestavni del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, poskrbijo tudi za to, da na njihovo zahtevo to storitev izvedejo v obliki tolmačenja. Toda, da bi maksimalno profesionalno in kvalitetno odgovorili na zahteve strank, ki jim je navedena storitev potrebna v obliki tolmačenja, morajo najprej biti seznanjeni z detajli, ki se tičejo samega dogodka. Če smo natančnejši, omenjeni strokovnjaki poleg simultanega in konsekutivnega tolmačenja v navedeni jezični različici lahko zagotavljajo tudi storitev, ki se nanaša na šepetano tolmačenje iz finskega v španski jezik in točno je določeno, v katerem primeru se katera vrsta storitve mora uporabiti, pa je iz tega razloga tudi pomembno, da stranke dostavijo detajle v zvezi s številom udeležencev oziroma s trajanjem konkretnega dogodka kot tudi tiste, ki se tičejo mesta njegovega prirejanja oziroma prostora v katerem bo potekal. Zelo hitro potem, ko dobijo vse potrebne informacije, strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford oblikujejo ponudbo za to storitev in v skladu s potrebami vanjo vključijo tudi tisto, ki je povezana z najemom opreme za simultano tolmačenje.

Omenjeni strokovnjaki v navedeni različici jezikov lahko profesionalno obdelajo tudi katerokoli vrsto vsebin, ki je povezana, tako s spletnim področjem kot tudi s področjem marketinga, to pa pravzaprav pomeni, da so specializirani za prevajanje reklamnih letakov in brošur iz finskega v španski jezik in da na zahtevo obdelujejo tudi plakate, vizitke in kataloge oziroma reklamne zloženke, PR članke in ostale marketinške materiale in da so sposobni v vsakem trenutku strankam omogočiti tudi profesionalno prevajanje, ne samo spletnih strani, ampak tudi spletnih katalogov kot tudi spletnih prodajaln ter programske opreme (aplikacij in programov katerekoli vrste). Ker je osnovni cilj usmerjen na zagotavljanje kakovostnega prevajanja teh materialov, moramo tudi omeniti, da prevajalci in sodni tolmači v tem primeru uporabljajo vsa veljavna pravila, ki so povezana z njihovo optimizacija v okviru globalnega spletnega iskanja. Preprostejše rečeno, uporabljajo se SEO pravila (Search Engine Optimisation), ki se zelo pazljivo implementirajo, da bi se konkretnim splet materialom omogočilo doseganje čim boljšega položaja. Pravzaprav spletni brskalniki tako obdelane materiale v relativno kratkem roku po postavitvi prepoznajo kot izvirne, pa te s samim tem tudi kotirajo v samem vrhu iskanja za zahtevano ključno besedo.

Vsekakor je v ponudbi tudi neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz finskega v španski jezik in to katerekoli dolžine, tematike in kompleksnosti, sodni tolmači in prevajalci pa v omenjeni različici jezikov na zahtevo strank lahko prav tako obdelajo tudi katerekoli književno delo (poezija, beletrija, romani ali neko drugo prozno delo) kot tudi učbenike. Seveda je predvideno, da prevajajo tudi časopisne članke, če pa to zahtevajo stranke tudi vsebino strokovnih oziroma ilustriranih revij. Poleg tega so v naši instituciji zaposleni tudi strokovnjaki, ki so posebej usposobljeni za zagotavljanje storitev redakcije oziroma profesionalni korektorji in lektorji. Navedena storitev se uporabljajo v situaciji ko so prevodi v konkretni jezični različici že izdelani, toda v njih morajo biti popravljene določene napake, da bi se lahko uporabljali v praksi. Prav tako strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo, tako za serije in različne vrste filmov (risani, dokumentarni, animirani in igrani) kot tudi za reklamna sporočila oziroma za oddaje ali izobraževalnega ali informativnega oziroma zabavnega značaja ter za vse ostale video ali zvočne vsebine. Poudarjamo, da je v ponudbi njihova kompletna obdelava, tako da poleg prevajanja v navedeni različici jezikov, naše stranke lahko dobijo tudi dodatno obdelavo oziroma storitev sinhronizacije vseh omenjenih materialov pa tudi njihovega profesionalnega podnaslavljanja.


Prevajanje iz finskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v finski jezik

Treba je omeniti tudi to, da se dostava vseh do zdaj omenjenih vsebin lahko izvede na elektronski naslov naše institucije pod pogojem, da to posamezni stranki tudi najbolj ustreza.

V nasprotju s tem obdelava dokumentov vključuje tudi prevajanje in njihovo overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, pa se razlikuje tudi način, tako dostave kot tudi prevzemanja. Torej osebe, katerim je potrebno prevajanje dokumentov iz finskega v španski jezik jih morajo poslati preko kurirske službe ali dostaviti osebno v našo poslovalnico, prav tako pa jih lahko pošljejo s priporočeno poštno pošiljko na našo naslov. Vse to je navedeno zato, ker je stranka v tem primeru dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, da bi bil postopek overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača v celoti spoštovan.

Seveda je tudi predvideno, da je postopek prevzemanja drugačen glede na predhodno omenjene materiale, ker njih stranke lahko po koncu obdelave prav tako prevzamejo preko elektronske pošte, toda pri dokumentih je navedeno, da jih prevzamejo osebno ali da jim jih dostavimo na naslov, ki ga navedejo. Glede na to, da če dostavo na naslov stranke izvaja profesionalna kurirska služba s katero navedena institucija sodeluje, kar pomeni, da bo zaračunana neposredno od stranke, ceno ima izključno pravico določiti konkretna služba.

Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ko to zahteva neka stranka, lahko izvedejo tudi tako imenovano nujno prevajanje iz finskega v španski jezik, kar pravzaprav predvideva obdelavo dostavljenih dokumentov v posebej kratkem roku, pa je samo v tem primeru zainteresiranim strankam dovoljeno, da konkretne dokumente najprej skenirajo in jih pošljejo na elektronski naslov omenjene institucije, pri čemer je treba poudariti, da vsekakor morajo spoštovato že omenjena pravila, tako da so dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču.

Prav tako je treba reči tudi to, da naši strokovnjaki nimajo dovoljenja, da izvedejo overitev s tako imenovanim Haškim ali Apostille žigom, toda stranke morajo biti seznanjene z dejstvom, da se to zahteva za točno določene dokumente. Glede na to, da ne posedujejo ustreznih pooblastil, prevajalci in sodni tolmači strankam tudi niso dolžni posredovati informacij o tej vrsti overitve, pa je zato pomembno, da samostojno izvedo, ali je omenjeni žig treba postaviti na dokumente, za katere jim je potrebno neposredno prevajanje iz finskega v španski jezik, ali ne. Pravzaprav stranke morajo vedeti, da je najboljše potrebne informacije o tej vrsti overitve pridobiti, preden k nam sploh dostavijo dokumente, ker bodo tako sebe razbremenili nepotrebnega izgubljanja časa in denarja. Gre za to, da se omenjeni žig postavlja, ali preden naši strokovnjaki začnejo obdelovati konkretni dokument, ali pa potem, ko končajo z njegovo kompletno obdelavo, razlikuje pa se način prevajanja v teh dveh primerih. Pravzaprav, če se najprej postavlja Haški žig, potem stranka konkretni dokument prinese k nam na obdelavo, omenjeni strokovnjaki pa izvajajo najprej prevajanje dokumenta in potem tudi prevajanje Haškega žiga, pa šele potem se lahko izvede s strani sodnega tolmača. Drugi način overitve je precej enostavnejši in predvideva, da določena stranka treba najprej dokument dostavi našim strokovnjakom, da izvedejo njegovo prevajanje v navedeni jezični različici in ga potem overijo, pa ga šele potem tudi odnese v pristojno državno institucijo, da se nanj postavi omenjeni žig. Jasno je, da vsaka stranka ima veliko koristi od pridobivanje teh informacij, pa je prav to tudi osnovni razlog, zaradi katerega ji se tudi svetuje, da jih zahteva pred dostavo materialov našim strokovnjakom.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci poleg vseh osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama iz finskega v španski jezik. Točneje rečeno, pri tem obdelajo katerokoli vrsto izjav, potrdil ali soglasij, kot so na primer potrdilo o nekaznovanosti, zatem potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o samskem stanu ter soglasje za zastopanje in nasploh vsak dokument, ki ga neka pristojna državna institucija lahko zahteva.

Prav tako je predvideno, da ti strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo profesionalno obdelavo tudi za medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacij farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi) in da vsekakor kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno in razpisno kot tudi tehnično in poslovno dokumentacijo (gradbeni projekti, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, deklaracije izdelkov, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, statut podjetja, navodilo za uporabo, finančna in letna poslovna poročila, fakture, laboratorijske analize tehničnih vzorcev) in vse ostale nenavedene dokumente, ki sestavljajo katerokoli od vseh predhodno omenjenih vrst dokumentacij.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko prav tako izvedejo tudi prevajanje v navedeni različici jezikov za vse pravne akte in poleg za prevajanje pravnega reda Evropske Unije, pritožb, odločitev in sodb, so specializirani tudi za prevajanje pooblastil za zastopanje iz finskega v španski jezik oziroma za kompletno obdelavo certifikatov, tožb in ostalih dokumentov, povezanih s področjem, tako prava kot tudi sodstva. Prav tako je predvideno, da stranke lahko v navedeni jezični različici dobiti kompletno obdelajo tudi diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih, predmetnike in programe fakultet ter diplomske in seminarske naloge pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem potrdilo o rednem šolanju ter znanstvene patente pa tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvena dela in nasploh katerekoli dokumente, ki se tičejo in znanosti in izobraževanja.

Prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz finskega v španski jezik

Osnovna zahteva, ki mora biti spoštovana, da bi se izpiski iz matičnega registra o rojstvu, ki so prevedeni v navedeni jezični različici, lahko nemoteno uporabljali, je njihova overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Takšna vrsta storitve pričakuje vsakogar, ki mu je potrebno, ne samo neposredno prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu iz finskega v španski jezik, ampak tudi kateregakoli drugega dokumenta v Prevajalskem centru Akademije Oxford. Poudarjamo, da jo prevajalci in sodni tolmači izvajajo v skladu s pooblastili, ki so izdana in da se od absolutno vsake stranke v tej situaciji zahteva, da obvezno na vpogled dostavijo tudi izvirne dokumente. Poleg tega je treba tudi poudariti, da se za nekatere dokumente, za katere se izvaja prevajanje v tej različici jezikov, zahteva tudi izvedba nadoveritve, pri čemer je predvideno, postavljanje posebne vrste žiga, ki je poznan pod imenom Haški oziroma Apostille žig. Zato se vsaki posamezni stranki predlaga, da informacije v zvezi s to vrsto overitve za določene dokumente pridobi, preden jih dostavi na obdelavo našim strokovnjakom.

Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi številne druge osebne dokumente in v ponudbi je, tako prevajanje izpiskov iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze iz finskega v španski jezik kot tudi kompletna obdelava vozniškega dovoljenja, potrdila o državljanstvu in dovoljenja za prebivanje ter potnega lista, prometnega dovoljenja in potrdila o stalnem prebivališču oziroma delovnega dovoljenja, osebne izkaznice in številnih drugih osebnih dokumentov. Poleg tega ti strokovnjaki prevajajo tudi vse dokumente, ki so povezani predvsem s področjema znanosti in izobraževanja (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, znanstveni patenti, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstvena dela, prepisi ocen, diplomske ter seminarske naloge in drugi) in potem tudi vse tiste dokumente, ki sodijo na področje prava ali sodstva, kot je pooblastilo za zastopanje, raznovrstne sodne odločitve, sodbe in tožbe, pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, licence, certifikati in številni drugi dokumenti.

Po potrebi sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko izvedejo kompletno obdelavo, tako za gradbene projekte kot tudi za katerikoli drugi dokument, ki sestavlja gradbeno dokumentacijo, lahko pa obdelajo tudi deklaracije izdelkov kot tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodilo za uporabo pa tudi ostale dokumente, ki sestavljajo razpisno in tehnično dokumentacijo. Vsekakor stranke lahko dobijo tudi profesionalno izvedeno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam iz finskega v španski jezik, tako da omenjeni strokovnjaki na njihovo zahtevo obdelajo, ne samo vse vrste potrdil in soglasij, ampak tudi katerokoli vrsto izjav. Poleg potrdila o višini dohodkov in potrdila o stalni zaposlitvi obdelujejo tudi soglasje za zastopanje ter potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o samskem stanu kot tudi potrdilo o stanju računa v banki in ostale neomenjene dokumente, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti službam v okviru državnih institucij.

Vsekakor moramo poudariti tudi to, da izvajamo neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v španski jezik, oziroma da sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov v tej jezični različici lahko obdelajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostale dokumente, ki štejejo kot del omenjene vrste dokumentacije. Poleg tega omenjeni so strokovnjaki, jih zaposlujemo, specializirani tudi za to, da strankam zagotovijo storitev povezano s kompletno obdelavo poslovne dokumentacije, kar pomeni, da izvajajo predvsem prevajanje za sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma fakture in različne vrste poslovnih poročil, za letna, finančna in revizijska poročila kot tudi za ustanovitveni akt in statut podjetja ter za poslovne odločitve in potem jih obdelujejo zapriseženi sodni tolmači, ki jih overjajo s svojim žigom, da bi zagotovili veljavnost z vidika zakona.

Prevajanje turističnih besedil iz finskega v španski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo prevajanje poljudnih turističnih besedil iz finskega v španski jezik, prav tako po potrebi prevajajo tudi strokovna besedila, ki obdelujejo teme iz navedenega področja. Seveda je turizem samo ena od znanstvenih disciplin, na katero se lahko nanaša tema besedil, za katera stranka zahteva prevajanje v konkretni jezični različici. Poleg tega profesionalno prevajajo tudi besedila, katerih vsebina se nanaša na področja komunikologije, znanosti, marketinga in farmacije pa tudi tista, ki so povezana s psihologijo, menedžmentom in informacijskimi tehnologijami ter medicino, ekologijo in varstvom okolja pa tudi filozofijo, politiko, psihologijo, pravom in ostalimi vejami, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved. Vse stranke, ki jim je ta storitev potrebna prav za besedilne vsebine, imajo možnost, da jih na obdelavo našim strokovnjakom pošljejo po elektronski pošti in da jih na popolnoma enak način prevzamejo, ko se izvede prevajanje, tako da bodo prihranili tudi veliko časa.

Seveda naši zaposleni lahko v skladu z zahtevami strank izvedejo tudi neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz finskega v španski jezik in da bi naše stranke bile v celoti zadovoljne, lahko dobijo tudi storitev, povezano s podnaslavljanjem kot tudi s sinhronizacijo takšnih materialov, kar pravzaprav pomeni, da v optimalnem roku dobijo kompletno obdelane vse vrste filmov (animiranih, igranih, dokumentarnih in risanih) pa tudi oddaje različne tematike (informativnih, otroških, zabavnih, izobraževalnih in drugih) kot tudi serije oziroma reklamna sporočila, ki lahko prikazujejo tam, kjer želijo.

Prevajalci in sodni tolmači so prav tako specializirani, da v navedeni jezični različici izvedejo tudi tolmačenje, če stranka organizira neki dogodek, na katerem bodo sodelovali izvorni govorci finskega ali španskega jezika, poleg konsekutivnega ali simultano pa omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo tudi šepetano tolmačenje iz finskega v španski jezik. Zainteresiranim strankam pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker je natančno določeno, da se vsaka vrsta tolmačenja, za katero so naši strokovnjaki specializirani, uporablja v točno določeni situaciji, tako da je zelo pomembno, da imajo stranke na umu, da so dolžne pravočasno dostaviti vse informacije, ki se tičejo samega dogodka, kar pa pravzaprav pomeni, da nam morajo posredovati podatke o mestu njegovega prirejanja oziroma o trajanju in o številu udeležencev. Brez dvoma je zaželeno, da imamo čim več informacij, ki so povezane z določenim dogodkom, da bi lahko pripravili najboljšo možno ponudbo.

Prevajanje reklamnih letakov iz finskega v španski jezik

Profesionalno prevajanje reklamnih letakov iz finskega v španski jezik predvideva, da prevajalci in sodni tolmači na prvem mestu sporočilo, ki ga le-ti vsebujejo, izraženo v finskem jeziku, oblikujejo v skladu s pravili, ki jih določa španski jezik, da bi njegovim govorcem omogočili ustrezno seznanjanje s konkretno vsebino. Prav tako ti strokovnjaki na zahtevo zainteresirane stranke obdelajo tudi besedila kot tudi brošure in reklamne letake oziroma vizitke, plakate, kataloge in ostale marketinške materiale.

V ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford je tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v španski jezik, ki se izvaja z uporabo pravila SEO (Search Engine Optimisation), točneje rečeno, izvaja se implementacija teh pravil v sam prevod, da bi le-ta bil prilagojen spletnemu iskanju in da bi ga spletni iskalniki v čim krajšem roku prepoznali kot izvirnega in s samim tem ga uvrščajo med prve rezultate spletnega iskanja za neko ključno besedo. Poleg spletnih strani sodni tolmači in prevajalci prav tako po potrebi prevajajo tudi aplikacije različnih vrst, zatem spletne prodajalne kot tudi programe ter kataloge in vse ostale vsebine, ki so dostopne online. Vsekakor lahko, če je to potrebno, izvedejo tudi neposredno prevajanje knjig iz finskega v španski jezik, oziroma odgovorijo na zahtevo stranke, ki želi v tej jezični kombinaciji dobiti prevedene učbenike v zvezi z katerimkoli področjem pa tudi književna dela. Poleg proznih del književnosti, kot so na primer romani ali dela beletrije, ti strokovnjaki lahko vsekakor profesionalno obdelajo tudi katerekoli delo, povezano z obliko poezije in strankam ponujajo tudi kakovostno obdelavo ilustriranih revij oziroma časopisnih člankov pa tudi strokovnih revij.

Prav tako lahko strankam ponujamo tudi storitev lekture oziroma profesionalne korekture, pri čemer je treba posebej poudariti, da kompletno redakcijo različnih vrst vsebin, ki so nekakovostno prevedene iz finskega v španski jezik, izvajajo visoko strokovni korektorji in lektorji, ki so stalni člani ekipe te institucije.

Cena prevajanja iz finskega v španski jezik

  • Iz finskega v španski je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!