Prevajanje iz slovenskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za zagotavljanje storitev, ki vključujejo prevajanje iz slovenskega v finski jezik.

Predvideno je, da to storitev na zahtevo strank izvajamo v obeh različicah oziroma v pisani obliki pa tudi kot tolmačenje, pri tem pa obdelujejo katerokoli vrsto materialov.

Najprej je treba omeniti obdelavo dokumentov, saj se ta razlikuje glede na ostale vsebine, za katere je strankam potrebno prevajanje iz slovenskega v finski jezik. Gre za to, da stranka, ki ji je potrebna omenjena storitev pri nas dobi tudi njo in overitev, ki jo izvajajo uradno pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači, ki postavljajo svoj žig na preveden dokument. Na ta način izdajo potrdilo, da gre za popolnoma enako vsebino in v izvirnem in v prevedenem dokumentu oziroma strankam zagotavljajo možnost, da dobijo obdelane dokumente, ki so z zakonskega in pravnega vidika popolnoma veljavni, tako se lahko nemoteno uporabljajo v katerikoli situaciji.


Prevajanje iz slovenskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v slovenski jezik

Da bi naši strokovnjaki lahko izpolnili zahtevo stranke, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v finski jezik, morajo posedovati tudi izvirne dokumente, ker postopek overitve vključuje obvezno primerjanje prevedenih in izvirnih materialov. Če se zgodi, da zapriseženi sodni tolmač pri postopku overitve ugotovi, da je treba popraviti določene napake, oziroma da obstaja neskladje med tema dvema dokumentoma, bo stranki predlagana storitev redakcije, ki jo prav tako lahko dobijo v naši poslovalnici, saj so profesionalni korektorji in lektorji prav tako v njej zaposleni.

Vsaka stranka, ki v navedeni kombinaciji zahteva obdelavo dokumentov, mora obvezno na vpogled dostaviti tudi izvirnike, da bi postopek njihove overitve lahko potekal v skladu s pravili. Poleg tega, da imajo možnost, da nam jih osebno prinesejo v prostore poslovalnice, jim prav tako ponujamo tudi možnost pošiljanja izvirnih dokumentov ali preko kurirske službe ali preko Pošte Slovenije.

Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov iz slovenskega v finski jezik, gre pa za precej hitro izvedbo prevajanja, je strankam samo v tem primeru dovoljeno, da skenirane dokumente najprej pošljejo na naš elektronski naslov in da po tem na vpogled dostavijo tudi izvirnike.

Predvideno je, da kompletno obdelane dokumente prevzamejo osebno, toda prav tako se lahko odločijo za možnost njihove dostave preko kurirske službe. Glede na to, da gre za dodatno storitev, je vsaka stranka, ki se za to možnost odloči, dolžna konkretno storitev tudi plačati, pri čemer v tem primeru samo kurirska služba določa višino nadomestila.

Dolžni smo poudariti tudi to, da se vsaka posamezna stranka, ki želi dobiti kompletno obdelane dokumente, mora pred njihovo dostavo našim strokovnjakom na obdelavo, pozanimati o vsem, kar je povezano za nadoveritvijo. Gre za to, da zakonska ureditev določa obveznost postavljanja Apostille žiga, ki je bolj poznan kot haški. Sodni tolmači in prevajalci pri nas za to ne posedujejo ustreznih pooblastil. Omenjena vrsta overitve se izvaja samo v primeru, ko je to z zakonom določeno in v odvisnosti od vrste dokumenta se postavlja ali po koncu njegove obdelave s strani naših strokovnjakov ali pa neposredno pred tem. Pričakuje se, da zainteresirane stranke vse te informacije dobijo pravočasno, ker na ta način maksimalno olajšajo celoten postopek njihove obdelave.

Vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, oziroma različne vrste, tako soglasij in izjav kot tudi potrdil, omenjeni strokovnjaki kompletno obdelajo v tej različici jezikov. Ne samo, da stranka lahko dobi prevedeno potrdilo o višini dohodkov oziroma soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi, ampak sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi prevajanje potrdila o samskem stanu iz slovenskega v finski jezik pa tudi potrdila o nekaznovanosti, zatem potrdila o stanju računa v banki in ostalih dokumentov iz omenjene skupine. Poleg tega ti strokovnjaki lahko prevedejo in potem tudi overijo dokumente, ki se tičejo področja izobraževanja ali znanosti, pri čemer na prvem mestu mislimo na obdelavo diplome in dodatka k diplomi kot tudi znanstvenih patentov, prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih pa tudi predmetnikov in programov fakultet, rezultatov znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju oziroma znanstvenih del ter diplomskih in seminarskih nalog in vseh ostalih dokumentov, ki se nanašajo na katerokoli od navedenih področij.

Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvedejo tudi prevajanje osebnih dokumentov iz slovenskega v finski jezik (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potni list, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi osebni dokumenti), prav tako pa strankam omogočajo, da dobijo kompletno obdelavo, tako za pooblastilo za zastopanje, sodne sklepe, odločitve in tožbe kot tudi za certifikate, sodbe in pogodbe oziroma pritožbe, licence, pravni red Evropske Unije in za vse ostale pravne akte.

Tako strokovnjaki naše institucije na zahtevo strank prevajajo tudi poslovno dokumentacijo (revizijsko poročilo, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, statut podjetja, fakture, letna poročila in drugi), pri čemer po potrebi obdelajo tudi katerikoli dokument, ki sestavlja, tako razpisno in tehnično kot tudi gradbeno oziroma medicinsko dokumentacijo (deklaracije izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodilo za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov) in vsi ostali dokumenti, ki so v sestavi katerekoli od omenjenih vrst dokumentacij.

Katerokoli vrsto materialov, ki se nanaša na spletno področje sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko prevedejo v navedeni jezični različici, če to neka stranka zahteva. Seveda je predvideno, da profesionalno pristopijo obdelavi PR člankov, plakatov in katalogov in izvedejo tudi prevajanje vizitk iz slovenskega v finski jezik oziroma obdelujejo brošure, reklamne letake in zloženke pa tudi vse ostale materiale, ki so v osnovi namenjeni reklamiranju, ne glede na to, ali se predstavljajo izdelki, storitve ali določeno podjetje. Prav tako na zahtevo prevajajo časopisne članke, strokovne in ilustrirane revije pa tudi besedilne materiale različnega namena (poljudne ali strokovne), dolžine in tematike (katerakoli veja naravoslovnih in družbenih ved). Poleg tega omenjeni strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi beletrijo oziroma romane kot tudi vsako drugo književno delo, ki pripada prozi, toda na zahtevo strank izvedejo tudi profesionalno prevajanje v tej jezični različici za različna dela poezije kot tudi za učbenike.

Strokovno prevajanje spletnih vsebin iz slovenskega v finski jezik je prav tako v ponudbi storitev, za katere so specializirani strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford. Kadar na zahtevo strank obdelujejo spletne prodajalne ali spletne kataloge oziroma spletne strani, različne vrste programov in aplikacij, jih sodni tolmači in prevajalci hkrati tudi optimizirajo, točneje uporabljajo pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način jih optimizirajo za spletne brskalnike oziroma strankam zagotavljajo priložnost, da svoj položaj v okviru iskanja maksimalno poboljšajo.

Vsekakor naši strokovnjaki, ko to zahtevajo stranke, izvedejo prevajanje video in zvočnih materialov iz slovenskega v finski jezik, kar vključuje obdelavo, tako izobraževalnih in otroških oddaj, serij in igranih filmov kot tudi reklamnih sporočil, animiranih in dokumentarnih filmov pa tudi risanih filmov in številnih drugih video in zvočnih vsebin. Glede na to, da je naša institucija poznana po storitvah, ki so kompletne oziroma v okviru te vsem zainteresiranim strankam omogočamo tudi sinhronizacijo omenjenih vsebin kot tudi njihovim profesionalnim podnaslavljanjem.

Na koncu moramo poudariti tudi to, da ima vsaka stranka možnost naše strokovnjake angažirati, da izvedejo tolmačenje iz slovenskega v finski jezik. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači poleg konsekutivnega tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji lahko izvedejo tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje, je treba zelo pazljivo pristopiti izdelavi ponude za navedeno storitev. Bistvo je v tem, da ekipa strokovnjakov, ki bodo angažirani za izdelavo konkretne ponude, mora posedovati informacije, ki se nanašajo na sam tok konkretnega dogodka. Točneje rečeno, stranka mora dati na razpolago podatke o številu ljudi, ki se bodo udeležili konkretnega dogodka pa tudi tiste, ki se nanašajo na mesto, kjer bo ta potekal kot tudi na določeno trajanje oziroma na celotno organizacijo. Zatem ti omenjene informacije natančno analizirajo, da bi lahko sprejeli pravu odločitev o vrsti tolmačenja ki bo v tem primeru uporabljena. Prav tako je predvideno, da vsaka stranka, ki ji je to potrebno, v naši poslovalnici lahko najame tudi opremo za simultano tolmačenje.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz slovenskega v finski jezik

Komurkoli je potrebno prevajanje dokumentarnih filmov iz slovenskega v finski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobi tudi dodatne storitve, ki so povezane, tako z njihovo sinhronizacijo kot tudi z njihovim profesionalnim podnaslavljanjem. Poleg dokumentarnih filmov, naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi risane kot tudi animirane filme, informativne oddaje, zatem serije kot tudi zabavne oddaje in vse ostale vrste in zvočnih in video materialov. S takšnim pristopom se vsaki posamezni stranki omogoča, da v precej kratkem roku dobi kompletno obdelane vsebine te vrste, tako da ima možnost, da jih plasira in v kinematografih pa tudi na radijskih postajah, televiziji in spletu oziroma kjerkoli je to njej potrebno.

Predvideno je, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje spletnih materialov iz slovenskega v finski jezik, pri čemer moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi primarno pristopajo z vidika optimizacije za spletne brskalnike, kar pomeni, da primarno spoštujejo pravila, ki se tičejo SEO (search engine optimisation). Zahvaljujoč temu so prevedene spletne strani oziroma spletne prodajalne ali različne vrste programov in aplikacij ter spletni katalogi relativno hitro prepoznani kot popolnoma izvirni s strani brskalnika, kar se izjemno pozitivno odraža na njihovo boljše kotiranje v polju globalnega iskanja.

Sodni tolmači in prevajalci so specializirani za prevajanje knjig iz slovenskega v finski jezik. Na zahtevo strank, poleg učbenikov, lahko obdelajo tudi katerekoli književno delo, kot so na primer romani, dela beletrije oziroma katerokoli prozno ali poetsko književno delo. Prav tako lahko na zahtevo zainteresirane stranke v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi vsebino ilustriranih ali strokovnih ter številnih drugih vrsta revij kot tudi časopisnih člankov.

Moramo poudariti tudi to, da vse stranke, ki posedujejo izdelan prevod iz slovenskega v finski jezik in to za katerokoli vrsto vsebin, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo storitev profesionalnih korektorjev in lektorjev. Poudarjamo, da se redakcija vsebin mora izvesti v primeru, da so izdelani prevodi neprofesionalni, oziroma da se lektura in korektura izvaja v primeru, ko v njih obstajajo napake, ki morajo biti popravljene v skladu s pravili, ki jih navaja, tako prevajalska stroka kot tudi ciljani oziroma finski jezik.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v finski jezik

Najprej moramo poudariti, da so PR članke uvrščeni v specifično vrsto reklamnih materialov, pa se s samim tem tudi njihovi obdelavi v navedeni jezični kombinaciji mora pristopiti z veliko pozornostjo. Pravzaprav gre za to, da in ti kot tudi vse ostale vrste marketinških vsebin nosijo določeno sporočilo za vse potencialne stranke in da je to v glavnem neopazno za posameznega opazovalca. Prav iz tega razloga prevajalci in sodni tolmači, ki izvajajo prevajanje PR člankov iz slovenskega v finski jezik, najprej poskrbijo za ustrezno oblikovanje tega sporočila v duhu ciljnega jezika. Poleg tega na zahtevo stranke obdelajo tudi reklamne zloženke, plakate in brošure pa tudi vizitke, reklamne letake, kataloge in vse ostale materiale, ki so v osnovi namenjeni reklamiranju, ne glede na to, ali se predstavlja neki izdelek ali poslovanje določenega podjetja oziroma konkretna storitev.

Vsaka stranka, ki organizira katerokoli vrsto dogodka, na katerem je potrebno tolmačenje iz slovenskega v finski jezik, bi morala vedeti, da sodni tolmači in prevajalci poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja v tej različici jezikov vsekakor po potrebi lahko izvedejo tudi prevajanje šepetano tolmačenje. V ponudbi naše institucije je tudi storitev, ki zainteresiranim strankam omogoča najem opreme za simultano tolmačenje. Treba je poudariti tudi to, da se od vsake zainteresirane stranke, ki ima potrebo za omenjeno storitvijo zahteva tudi, da pred začetkom tolmačenja dostavi vse potrebne informacije predstavniku naše institucije. Gre za to, da se simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji uporablja za dogodek z natančno določenimi značilnostmi, izbira storitve pa poteka predvsem na podlagi podatkov o trajanju dogodka in številu udeležence. Prav tako stranka mora posredovati podatke o prostoru oziroma o mestu, na katerem bo ta potekal, ker tudi to lahko vpliva na izbiro primerne vrste tolmačenja.

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmači na zahtevo zainteresirane stranke izvedejo tudi profesionalno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz slovenskega v finski jezik. Treba je poudariti tudi to, da tem strokovnjakom absolutno niti ena tema ni neznana, tako da lahko na zahtevo strank obdelajo besedila, katerih tema je povezana s katerokoli vejo in naravoslovnih in družbenih ved. Ekologija in varstvo okolja, farmacija, turizem in medicina kot tudi gradbena industrija, znanost in izobraževanje oziroma politika, sociologija in marketing ter filozofija, menedžment in informacijske tehnologije pa tudi psihologija, ekonomija in komunikologija, so pravzaprav samo nekatera od področij na katera se lahko nanaša tema besedil, za katere je strankam potrebno prevajanje v konkretni jezični različici.

Prevajanje potnega lista iz slovenskega v finski jezik in overitev sodnega tolmača

Poleg storitve, ki vključuje prevajanje potnega lista iz slovenskega v finski jezik, vse stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor dobijo tudi overitev prevoda, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač. Namreč, ko on postavi svoj žig na preveden potni list oziroma dokument, pravzaprav potrdi, da gre za popolnoma enako vsebino kot tudi in v originalu, in to nadalje pomeni, da imajo stranke absolutno pravico, da tako obdelan dokument uporabljajo, kjerkoli je to potrebno in da ga po potrebi predložijo katerikoli pristojni službi.

Vsakdo, ki želi dobiti preveden katerikoli dokument v navedeni različici jezikov, mora na vpogled priložiti tudi izvirne dokumente, toda prav tako se vsaki posamezni stranki, ki ji je navedena storitev potrebna, priporoča, da izvedba vseh potrebnih preverjanj, ki se nanašajo na nadoveritev oziroma so povezana s postavljanjem Apostille (Haškega) žiga.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu kot tudi dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in osebno izkaznico, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in ostale osebne dokumente. Poleg tega na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje poslovne dokumentacije iz slovenskega v finski jezik (sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, statut podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, fakture) in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem. Prav tako na zahtevo strank prevajajo in overjajo, ne samo zdravniške izvide, ampak tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi vsak drug dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo.

Vsekakor je v ponudbi naše institucije tudi prevajanje iz slovenskega v finski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci, poleg potrdil in izjav, kompletno obdelujejo tudi vse vrste soglasij, kar se na prvem mestu nanaša na potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje in potem tudi na potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi ter na potrdilo o stanju računa v banki pa tudi na katerikoli drugi dokument, ki neka pristojna institucija lahko zahteva od stranke.

Gradbene projekte pa tudi vsak drug dokument iz sestave gradbene dokumentacije prevajalci in sodni tolmači po potrebi prav tako kompletno obdelajo v tej jezični različici. Prav tako so specializirani tudi za prevajanje tehnične in razpisne dokumentacije iz slovenskega v finski jezik, tako da poleg laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev lahko kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov in vsak drug dokument, ki sodi v konkretne vrste dokumentacij.

Omenjeni strokovnjaki prav tako lahko profesionalno obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi prepis ocen, diplomo in dodatek k diplomi ter predmetnike in programe fakultet oziroma potrdilo o rednem šolanju, znanstvene patente in dela pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in vse ostale dokumenti, ki se nanašajo, ne samo na področje izobraževanja, ampak tudi na področje znanosti.

Na koncu je treba omeniti tudi to, da je v ponudbi tudi prevajanje pravnih aktov iz slovenskega v finski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo, tako za sodne odločitve, licence in pravni red Evropske Unije oziroma sodbe in pritožbe, sodne sklepi in tožbe, za pooblastilo za zastopanje, različne vrste certifikatov in za ostala neomenjene dokumente, ki sodijo na področje sodstva ali prava.

Cena prevajanja iz slovenskega v finski jezik

  • Iz slovenskega v finski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!