Prevajanje iz finskega v poljski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v poljski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v poljski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev tolmačenja iz finskega v poljski jezik je na razpolago zainteresiranim strankam v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri čemer moramo poudariti podatek, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja v konkretni različici jezikov, toda izključno v skladu z zahtevami samega dogodka, lahko izvedejo tudi šepetano kot tudi tako imenovano konsekutivno tolmačenje. Komurkoli to ustreza, bo omogočeno, da po posebno ugodnih cenah najame tudi najsodobnejšo opremo za simultano tolmačenje. Glede na to, da se vsaka od predhodno navedenih storitev lahko izvede za točno določeno vrsto dogodka, je obveznost vsake stranke, da predstavnike naše institucije seznani s tem, kako dolgo naj bil ta dogodek trajal, kakšne so vse lastnosti mesta, na katerem bo potekal in koliko ljudi naj bi ga se udeležilo. Po tem naši strokovnjaki analizirajo prispele informacije in oblikujejo ponudbo oziroma pri tem izberejo tisto vrsto tolmačenja v tej različici jezikov, ki lahko zelo kakovostno in profesionalno odgovori, tako na zahteve dogodka kot tudi na zahteve udeležencev oziroma samega organizatorja.

Omenjamo tudi to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci izvajajo neposredno prevajanje časopisnih člankov iz finskega v poljski jezik kot tudi, da po potrebi pa obdelujejo, ne samo ilustrirane, ampak tudi strokovne revije pa tudi besedilne materiale, in to katerekoli dolžine, kompleksnosti, tematike in namena.

Odgovorijo pa tudi na zahtevo strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz finskega v poljski jezik in to maksimalno profesionalno, tako da jim bo poleg omenjene storitve ponujena tudi sinhronizacija ali podnaslavljanje vseh materialov te vrste. Poudarjamo, da poleg serij in dokumentarnih, risanih in igranih filmov različnih žanrov, omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi zabavne oddaje, zatem reklamna sporočila in animirane filme kot tudi ostale vrste ali video ali zvočnih vsebin.


Prevajanje iz finskega v poljski jezik
Prevajanje iz poljskega v finski jezik

V primeru, da je neka stranka predložila določeni dokument ali neko drugo vsebino katerikoli drugi specializirani instituciji ali posamezniku, da bi bilo izvedeno neposredno prevajanje iz finskega v poljski jezik, pa ni dobila profesionalne obdelave, ji lahko ponudimo izvedbo profesionalne storitve lekture in korekture oziroma redakcije. Glede na to, da profesionalni korektorji in lektorji prav tako sestavljajo našo ekipo oziroma strankam bo ponujena možnost, da izvedejo vse potrebne popravke v neustrezno prevedenih materialih, da bi jih uskladili s pravili prevajalske stroke in poljskega jezika.

Katerikoli književno delo prevajalci in sodni tolmači obdelajo v tej različici jezikov, ne glede na to, ali je poetsko, ali morda prozno delo književnosti in prav tako na zahtevo strank prevajajo tudi učbenike. Lahko izvajamo tudi profesionalno obdelavo vizitk, plakatov in katalogov oziroma PR člankov, reklamnih letakov, brošur in letakov oziroma katerihkoli materialov, ki so povezani s področjem marketinga.

Obdelava spletnih vsebin vključuje, ne samo njihovo neposredno prevajanje iz finskega v poljski jezik, ampak tudi storitev profesionalne optimizacije, glede na to, da omenjeni strokovnjaki uporabljajo vsa tista pravila, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation). Ne glede na to, ali je stranki potrebna obdelava za spletne prodajalne ali spletne strani oziroma programsko opremo (aplikacije in programi) ali pa spletne kataloge ter na splošno rečeno, katerokoli vrsto vsebin, ki se plasira online, so stranke lahko popolnoma prepričane, da sodni tolmači in prevajalci implementirajo omenjena pravila tedaj, ko je to potrebno in konkretnim materialom, vsekakor na ta način omogočajo, da so prepoznani kot najboljši rezultat za določeno ključno besedo in jih nedolgo po postavitvi na omrežje tudi sam iskalnik uvrsti med prve rezultate iskanja.

Stranke, ki jim je prevajanje v konkretni različici jezikov potrebno za katerokoli od omenjenih vsebin, jih na obdelavo našim strokovnjakom dostavijo na najhitrejši način, glede na to, da je dovoljeno njihovo pošiljanje preko elektronske pošte. Po koncu obdelave jim je prav tako omogočeno, da se opredelijo za možnost prevzemanja po elektronski poti.

Vsekakor je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi prevajanje dokumentov iz finskega v poljski jezik, toda stranke morajo vedeti, da se postopek njihove obdelave pomembno razlikuje glede na vse vsebine, ki so do zdaj navedene. Prevajalci in sodni tolmači namreč najprej izvajajo neposredno prevajanje za konkretne dokumente in potem pristopajo tudi postopku uradne overitve (z žigom zapriseženega sodnega tolmača), da bi jim na ta način omogočili zakonsko veljavnost.

Zaradi tega je obveznost vsake stranke, da na vpogled dostavi tudi izvirne dokumente, tako da nam jih lahko osebno prinese ali pošlje, tako preko kurirske službe kot tudi s priporočeno poštno pošiljko.

Na elektronski naslov so lahko poslani izključno dokumento, za katere nekdo zahtev prevod v kratkem roku, toda obveznost vsake stranke je, da spoštuje pravila, ki so predhodno omenjena in da potem na najhitrejši možni način dostavi izvirnike na vpogled.

Poleg možnost, da pride osebno v prostore poslovalnice naše institucije, ki ji je tudi dostavila določene dokumente na obdelavo in jih prevzame, je vsaki stranki prav tako ponujena možnost, da ji kompletno obdelane dokumente kurirska služba dostavi na naslov. V skladu s cenikom, ki je v tem trenutku veljaven v omenjeni službi, jo je stranka dolžna plačati kurirju, saj cena te storitve ni vračunana v osnovno.

Vse informacije, ki se nanašajo na overitev haškim žigom, ki je bolj poznan kot Apostille, stranke morajo same priskrbeti, saj naši strokovnjaki te vrsto overitve ne izvajajo in niso dolžni posedovati relevantnih informacij o njej, da bi jih zagotovili strankam. Najpomembneje je izvedeti, ali ta vrsta overitve sploh obvezujoča za dokumente, za katere želijo, da jih naši strokovnjaki obdelajo, saj je poznano, da haškega žig nI treba postaviti na vse dokumente, ki se prevajajo v omenjeni različici jezikov. Če se zgodi, da jim pristojne osebe rečejo, da je obvezna overitev z Apostille žigom, morajo tudi izvedeti, ali se ta postavlja po obdelavi tega dokumente s strani naših strokovnjakov ali pa na samem začetku. Da poenostavimo vse omenjeno, da bi strankam bilo jasneje, saj v praksi obstajata dve vrsti overitve z omenjenim žigom, ki se najpogosteje uporabljata. Če se haški žig postavlja po njegovem prevajanju in overitvi z žigom sodnega tolmača, stranka preprosto dokumente mora odnesti v pristojne državne institucije in zahtevai overitev z njim. Toda če dobi informacijo, da se Apostille mora postaviti na začetku, mora vedeti, da se v tem primeru izvaja, tako neposredno prevajanje dokumente iz finskega v poljski jezik kot tudi konkretnega žiga in da se po vsem toga pristopa overitvi sodnega tolmača, kar avtomatsko pomeni, da ta postopek obdelave lahko traja dlje od predhodnega.

Vse dokumente s področij znanosti in izobraževanja sodni tolmači in prevajalci po želji stranke lahko kompletno obdelajo v navedeni kombinaciji jezikov (rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, seminarske naloge, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela potrdilo o rednem šolanju, diplomske naloge, prepis ocen, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi in drugi), toda vsekakor izpolnijo zahtevo posamezni stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v poljski jezik (pravni red Evropske Unije, sodne odločitve, licence, pritožbe, pogodbe, sodni sklepi, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe, sklepi o razvezi zakonske zveze in ostali dokumenti, povezani s področjem prava).

Izvajamo tudi kompletno obdelavo, tako gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti, ki jih sestavljajo) kot tudi medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi) pa tudi poslovne dokumentacije (letna poslovna poročila, fakture, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, finančna poročila, statut podjetja in vsi ostali neomenjeni dokumenti, ki so v sestavi poslovne dokumentacije).

Potrdilo o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje in katerikoli dokument, ki ga je treba predložiti različnim državnim institucijam, sodni tolmači in prevajalci najprej prevedejo v tej različici jezikov in potem v skladu s pravili izvedejo tudi njegovo profesionalno overitev.

In poleg vseh dokumentov, ki so do tega trenutka omenjeni, je treba poudariti, da je v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford tudi storitev, ki vključuje neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v poljski jezik. Poleg osebne izkaznice, potrdila o državljanstvu in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu oziroma potrdila o stalnem prebivališču omenjeni strokovnjaki kompletno obdelajo tudi različne vrste dovoljenje, kot so na primer dovoljenja za prebivanje, vozniško dovoljenje in delovno pa tudi prometno in vsekakor prevajajo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi vsak drugi osebni dokument.

Neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz finskega v poljski jezik

Poleg prevajanja zdravniških izvidov v omenjeni različici jezikov, stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v poljski jezik kot tudi kompletno obdelavo dokumentacije o medicinskih izdelkih in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi številnih drugih dokumentov, ki so v sestavi medicinske dokumentacije.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci ta in ostale dokumente obdelujejo ob maksimalnem spoštovanju vseh zakonskih določb ter izvajajo in prevajanje in overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača. Poudarjamo, da je vsaka stranka, ki ji je navedena storitev potrebna za katerikoli dokument, dolžna spoštovati pravila v zvezi z dostavo vsebin na obdelavo oziroma pri tem priloži tudi izvirne dokumente na vpogled. Vsem njim priporočamo, da predhodno preverijo vse, kar se nanaša na overitev z Apostille oziroma s tako imenovanim Haškim žigom.

Seveda naši strokovnjaki zagotavljajo možnost vsakomur, ki mu je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v poljski jezik, da dobi njihovo kompletno obdelavo. Poleg potrdila o državljanstvu, potrdila o stalnem prebivališču in dovoljenja za prebivanje oziroma vozniškega in prometnega dovoljenja sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o rojstvu kot tudi potni list, zatem delovno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in ostale osebne dokumente.

Prevajanje potrdila o višini dohodkov je prav tako na razpolago pri nas in na zahtevo strank omenjeni strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo o stalni zaposlitvi ter soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki oziroma različne vrste, tako izjav in soglasij vseh vrst kot tudi potrdil oziroma različne dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Dokumente, ki sodijo na področja prava in sodstva (pooblastilo za zastopanje, sklepi o razvezi zakonske zveze, pritožbe in odločitve, certifikati, tožbe in sklepi, licence, pravni red Evropske Unije in drugi) sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko v omenjeni različici jezikov prevedejo in potem tudi overijo v skladu s svojimi pooblastili. Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz finskega v poljski jezik za dokumente s področij znanosti in izobraževanja (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstveni patenti, diplomske naloge, potrdilo o opravljenih izpitih, rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, znanstvena dela prepis ocen, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet in številni drugi).

Vsak tisti dokument, ki predstavlja delo poslovne dokumentacije, je prav tako lahko kompletno obdelan oziroma preveden v konkretni jezični kombinaciji in overjen žigom z zapriseženega sodnega tolmača. Poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, letnih in revizijskih oziroma finančnih poslovnih poročil, prevajalci in sodni tolmači kompletno obdelujejo tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem fakture in statut podjetja kot tudi poslovne odločitve in generalno katerikoli dokument, ki se tiče poslovanja pravne osebe ali nekega podjetnika.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz finskega v poljski jezik, pri čemer na zahtevo lahko kompletno obdelamo tudi katerikoli dokument, ki sestavlja gradbeno dokumentacijo kot tudi vse tiste, ki sestavljajo razpisno ali tehnično dokumentacijo, kot so recimo laboratorijske analize tehničnih vzorcev in deklaracije izdelkov oziroma navodila za uporabo.

Prevajanje turističnih besedil iz finskega v poljski jezik

Ena od številnih storitev, ki jo na podlagi zahtev strank lahko izvedejo profesionalni prevajalci in sodni tolmači, je tudi neposredno prevajanje besedil s področij turizma iz finskega v poljski jezik. Vsekakor naši strokovnjaki v omenjeni različici jezikov strokovno obdelajo tudi tista poljudna ali znanstvena besedila, ki so povezana s področji ekologije ter varstva okolja, farmacije, bančništva in prava oziroma ekonomije, financ in politike pa tudi vse tiste, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, menedžmenta in izobraževanja ter psihologije in sociologije, marketinga in gradbene industrije pa tudi katerekoli druge znanstvene discipline, ki je povezana s področjem naravoslovnih ali družbenih ved.

Tolmačenje v navedeni kombinaciji vključuje možnost uporabe, tako šepetanega kot tudi simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja in odločitev o tem, ali bodo prevajalci in sodni tolmači morda uporabili simultano ali pa šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje iz finskega v poljski jezik, sprejema izključno ekipa strokovnjakov poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki so dožno izdelati ponudbo za to storitev. Toda vsaka zainteresirana stranka mora vedeti, da je v tem primeru dolžna priložiti vse potrebne informacije, ki se nanašajo na organizacijo tega dogodka, točneje od njega pričakujemo, da nas informira najprej o prostoru, v katerem naj bi ta dogodek potekal in z njegovimi glavnimi značilnostmi in potem tudi, da nas obvestijo o tem, koliko ljudi bo prisotnih in kako dolgo naj bi dogodek trajal. V okviru naše institucije se izvaja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki je strankam na razpolago pod posebej ugodnimi pogoji.

Zainteresiranim strankam je prav tako omogočeno tudi profesionalno prevajanje reklamnih vsebin iz finskega v poljski jezik in dolžnost naše institucije je, da omeni dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci vsekakor odlično poznajo marketinška pravila, ki jih tudi implementirajo, ko v tej različici jezikov prevajajo, ali reklamne kataloge ali zloženke oziroma reklamne letake ali PR članke ali brošure pa tudi najrazličnejše vrste marketinških materialov.

Prevajanje spletnih prodajaln iz finskega v poljski jezik

Spletne prodajalne različne vsebine na zahtevo vsake stranke strokovnjaki Prevajalskega centra Akademije Oxford, ne samo prevajajo v konkretni kombinaciji jezikov, ampak tudi profesionalno optimizirajo za iskanje na spletu. Pri njihovi obdelavi uporabljajo tako imenovana pravila SEO ( Search Engine Optimisation) oziroma vsebino spletnih prodajaln prilagodijo praviomi, ki so prisotna v okviru različnih spletnih brskalnikov, da bi jih ti v čim krajšem roku po postavitvi na omrežje tudi prepoznali kot kakovostne in izvirne in jih s samim tem tudi uvrstili med prve rezultate iskanja za točno določene ključne besede. Predvideno je, da ima takšen princip obdelave posebej pozitiven vpliv na poslovanje lastnika teh prodajaln. Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi profesionalno prevajanje spletnih strani iz finskega v poljski jezik pa tudi spletnih katalogov kot tudi različnih vrst in aplikacij in programov oziroma vseh spletnih vsebin.

Neposredno prevajanje filmov v tej različici jezikov je prav tako na razpolago v naši instituciji in poleg dokumentarnih in igranih oziroma risanih filmov naši strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi animirane filme pa tudi vse ostale, tako video kot tudi zvočne vsebine, kot so na primer reklamna sporočila, zabavne in otroške pa tudi informativne oddaje kot tudi serije in številni drugi. Vsaka zainteresirana stranka ima v okviru te storitve možnost, da se opredeli tudi med njihovo sinhronizacijo in profesionalnim podnaslavljanjem.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje knjig iz finskega v poljski jezik, kar se nanaša predvsem na obdelavo romanov in ostalih proznih del kot tudi na poetska književna dela in učbenike. Na zahtevo strank lahko maksimalno korektno prevedejo tudi ilustrirane kot tudi strokovne revije pa tudi časopisne članke.

Če je neposredno prevajanje iz finskega v poljski jezik v zvezi s katerokoli vrsto vsebin izdelano neprofesionalno, strankam zagotavljamo možnost, da dobijo storitev njihove korekture in lekture, za katere izvedbo so izključno zadolženi lektorji in korektorji v naši ekipi.

Cena prevajanja iz finskega v poljski jezik

  • Iz finskega v poljski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v poljski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v poljski z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v poljski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!