Prevajanje iz finskega v italijanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v italijanski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v italijanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da so v Prevajalskem centru Akademije Oxford zaposleni in prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je obdelava vsebin, tako v finskem kot tudi v italijanskem jeziku, predvsem zahvaljujoč njihovim izjemno visokim kvalifikacijam lahko zainteresiranim strankam omogočimo neposredno prevajanje iz finskega v italijanski jezik. Navedena storitev se nanaša, tako na obdelavo različnih materialov v pisani obliki kot tudi na storitev, ki vključuje tolmačenje v konkretni jezični različici.

Pravzaprav lahko mirno rečemo, da so naši strokovnjaki specializirani, da v konkretni jezični kombinaciji prevedejo najrazličnejše vrste vsebin, od strokovnih in poljudnih besedil, katerih tema se ukvarja s katerokoli vejo družbenih ali naravoslovnih ved, preko časopisnih člankov, revij in učbenikov ter književnih del katerekoli vrste pa do materialov, ki so povezani s področjema marketinga in spleta (spletne strani, spletne prodajalne, aplikacije, spletni katalogi, programi, vizitke, brošure, zloženke, PR članke in ostalo). Treba je omeniti tudi informacijo, da se prevajanje spletnih materialov iz finskega v italijanski jezik izvaja ob spoštovanju vseh pravil, ki se tičejo njihove optimizacije za spletne brskalnike. Natančneje rečeno, sodni tolmači in prevajalci v toku njihove obdelave spoštujejo pravila, ki so poznana kot SEO (Search Engine Optimisation), da bi jih prilagodili zahtevam globalnega iskanja in s tem omogočili iskalnikom, da jih prepoznajo kot relevantne za konkretne ključne besede in s samim tem bodo precej bolje kotirale kot prej.

Kadar gre za storitev, povezano s tolmačenjem, smo dolžni omeniti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo, tako konsekutivno in simultano tolmačenje kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz finskega v italijanski jezik in prav tako je dobro, da stranke vedo, da ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker se končna odločitev o vrsti tolmačenja, ki lahko pravilno odgovori na zahteve nekega dogodka, ne more sprejeti kar tako oziroma morajo zainteresirane stranke strokovnim osebam, ki oblikujejo ponudbo, posredovati podatke, ki se nanašajo, tako na mesto oziroma prostor v katerem naj bi dogodek potekal kot tudi tiste, ki so povezani s predvidenim trajanjem in s številom ljudi, ki se ga bodo udeležili. Šele na podlagi teh podatkov se lahko tudi oceni, ali je bolje uporabiti šepetano ali konsekutivno, ali pa morda simultano tolmačenje v konkretni različici jezikov.


Prevajanje iz finskega v italijanski jezik
Prevajanje iz italijanskega v finski jezik

Glede na to, da zaposlujemo tudi profesionalce, ki so posebej specializirani za zagotavljanje storitev podnaslavljanja in sinhronizacije, tako da vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz finskega v italijanski jezik, lahko tudi te dve storitvi dobijo v okviru naše institucije. Poleg serij, dokumentarnih oziroma igranih filmov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamna sporočila, zatem risane filme in otroške kot tudi zabavne oddaje ter animirane filme, informativne oddaje in generalno katerokoli vrsto video ali zvočnih vsebin.

Redakcija tistih materialov, ki so predhodno prevedeni, toda ne dovolj kakovostno, je prav tako navedena v uradni ponudbi te institucije in njo na zahtevo strank izvajajo profesionalni korektorji oziroma lektorji.

Dolžni smo omeniti, da vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem katerekoli od teh vrst vsebin v tej jezični različici, jih ima pravico poslati po elektronski pošti oziroma jih kompletno obdelane prejme na enak način, toda samo pod pogojem, da ji prav ta princip dostave tudi ustreza.

V nasprotju s tem, ko nekdo zahteva prevajanje dokumentov iz finskega v italijanski jezik, je najpomembneje, da priloži izvirnik na vpogled, tako da se logično razlikuje tudi način dostave vsebin te vrste. Strankam je namreč omogočeno, da materiale za prevajanje pošljejo ali preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko, če pa jim nobeden od teh načinov ne ustreza, obstaja možnost osebne dostave v predstavništvo naše institucije. Da ne bo pomote, moramo tudi poudariti, da ta zahtev obstaja samo zaradi tega, ker zapriseženi sodni tolmač Akademije Oxford izvaja overitev prevedenega dokumenta, toda pred tem ga morajo primerjati z izvirnikom.

Po koncu obdelave stranke pridejo osebno v našo poslovalnico in prevzamejo prevedene dokumente, pri čemer jim je dovoljeno tudi, da pooblaščenemu predstavniku poslovalnice predstavijo zahtevo, da jim kompletno obdelane dokumente dostavimo na želeni naslov. Kdorkoli se opredeli za to možnost, je dolžan navedeno storitev plačati v skladu z veljavnim cenikom službe, ki tudi dostavi kompletno obdelane dokumente.

Da bi naši strokovnjaki lahko spoštovali zahtevo stranke, ki ji je potrebno nujno prevajanje dokumentov iz finskega v italijanski jezik, dovoljujemo, toda le v te primeru, pošiljanje po elektronski pošti, kar pomeni, da jih v kratkem roku dostavi na naš uradni elektronski naslov, ali se od njega zahteva, da spoštuje že omenjeno pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču.

Vsi, ki se zanimajo za omenjeno storitev, se morajo pred dostavo vsebin omenjenim strokovnjakom na obdelavo, pozanimati tudi o tem, ali je v tem primeru treba izvesti tudi overitev s tako imenovanim Apostille žigom. Treba je poudariti tudi to, da je ta žig poznan tudi pod imenom Haški in da stranke morajo vedeti, da strokovnjaki, ki so zaposleni v naši instituciji, nimajo možnosti izvesti konkretne overitve, saj ni v njihovi pristojnosti. Prav iz tega razloga strankam, ki jim je potrebno prevajanje kateregakoli dokumenta v omenjeni različici jezikov, priporočamo, da pravočasno opravijo absolutno vsa preverjanja, ki se nanašajo na ta postopek in s tem mislimo na to, da morajo pridobiti relevantne informacije v pristojnih institucijah oziroma morajo izvedeti, ali je konkretni žig treba postaviti tudi na njihove dokumente. Poudarjamo, da Apostille žig ni obvezujoč za absolutno vsak dokument, za katerega se izvaja prevajanje v konkretni jezični različici in pri tistih, za katere je obvezen, se lahko postavlja na dva načina. To je še ena informacij, ki jo stranka mora dobiti, saj se ta žig na določene dokumente postavlja šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njegovo prevajanje in overitev, pri nekaterih pa je potrebno, da se konkretna besedila najprej overijo z Apostille-om, toda tedaj se razlikuje tudi postopek obdelave. V tem primeru se namreč zahteva, da se prevedeta in sam dokument in ta žig, pa se tedaj predasta stranki, ki ju mora odnesti v pristojno institucijo in zahtevati to vrsto overitve. Glede na vse navedeno je popolnoma jasno, da tista stranka, ki zagotovi omenjene podatke, pravzaprav dobi prednost, saj tako poseduje točne informacije o tem, kam mora konkretni dokument najprej odnesti na obdelavo.

Poleg vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer različne vrste potrdil oziroma izjav in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje in ostali dokumenti iz te skupine), sodni tolmači in prevajalci lahko pristopijo profesionalni obdelavi, tako osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potni list, osebna izkaznica in drugi) kot tudi tistih dokumentov, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, letna poslovna poročila, fakture, revizijska poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številni drugi).

Vse dokumente s področja izobraževanja ali znanosti najprej prevedejo in tako potem tudi overijo z žigom pooblaščene osebe, tako da stranke lahko dobijo, ne samo neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v italijanski jezik, ampak tudi kompletno obdelana zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem znanstvene patente in prepise ocen oziroma predmetnike in programe fakultet, seminarske naloge pa tudi znanstvena dela ter rezultate znanstvenih raziskav, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju in druge za zdaj neomenjene dokumente, ki sodijo v neko od omenjenih področij.

Specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi zdravniške izvide ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, po potrebi stranke prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo v omenjeni jezični kombinaciji, prav tako pa odgovorijo na zahtevo absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje pravnih aktov (pogodbe, pritožbe in odločitve, licence, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, tožbe, certifikati, pooblastilo za zastopanje, sklep o razvezi zakonske zveze in drugi), toda v kratkem roku zainteresiranim strankam omogočajo tudi kompletno obdelan katerikoli dokument, ki je sestavni del, tako gradbene in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije, kar se nanaša predvsem na prevajanje gradbenih projektov iz finskega v italijanski jezik oziroma na profesionalno obdelavo navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter deklaracij izdelkov in številnih drugih dokumentov iz te skupine.

Prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz finskega v italijanski jezik

V primeru, da se na zahtevo strank izvaja neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz finskega v italijanski jezik pa tudi kateregakoli drugega dokumente, se obvezno izvede in njegova overitev, za katero je v tem primeru zadolžen uradno zapriseženi sodni tolmač. Ta s postavljanjem konkretnega žiga na prevedene dokumente, pravzaprav potrjuje, da je njihova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirnem dokumentu, pa se zaradi tega od posamezne stranke tudi zahteva, da priloži izvirne dokumente na vpogled. Poleg tega ji je tudi priporočeno, da se pozanima o tem, ali se tako imenovani Haški žig, poznan tudi kot Apostille, mora postaviti nanje. Vsekakor to informacijo dobijo v službah, ki delujejo v sklopu Okrožnega sodišča v njenem mestu in hkrati je to edina institucija, ki ima pristojnost za izvedbo te overitve.

Stranke pri nas pričakuje tudi kompletna obdelava, tako znanstvenih patentov kot tudi znanstvenih del pa tudi kateregakoli drugega dokumente, ki je primarno fokusiran na znanost. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci izvajajo kompletno obdelavo tudi za različne vrste pravnih aktov, tako da prevajajo sodbe in odločitve oziroma licence in pogodbe pa tudi sodne sklepe, certifikate in tožbe, zatem pooblastilo za zastopanje, pritožbe, pravni red Evropske Unije in še precej drugih dokumentov, ki jih nismo navedli in se tičejo se področja prava.

Sklep o ustanovitvi pravne osebe na zahtevo ti strokovnjaki prav tako prevajajo in takoj potem tudi pristopijo njegovi overitvi, pri čemer se izvaja tudi prevajanje iz finskega v italijanski jezik za številne druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo, kot so na primer letna in revizijska poročila, zatem poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja kot tudi finančna poročila ter statut podjetja, fakture in ostali dokumenti, ki so povezani s poslovanjem podjetnika ali pravne osebe.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi predmetnike in programe fakultet oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdilo o opravljenih izpitih kot tudi diplomo in dodatek k diplomi, toda v skladu z zahtevami strank v konkretni kombinaciji jezikov seveda prevajajo tudi, tako maturitetne oziroma seminarske naloge kot tudi diplomske naloge, prepise ocen in vse druga dokumente, ki se nanašajo na izobraževanje.

meniti je treba tudi to, da izpolnjujemo zahteve strankam, ki želijo prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz finskega v italijanski jezik, kar se nanaša predvsem na kompletno obdelavo potrdila o samskem stanu, potrdila o nekaznovanosti in potrdila o višini dohodkov ter na soglasje za zastopanje, zatem potrdilo o stalni zaposlitvi oziroma potrdilo o stanju računa v banki pa tudi na vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Če to zahtevajo stranke, omenjeni strokovnjaki v tej jezični različici prav tako prevajajo tudi različne vrste dokumentacij, zatem pa se postavi žig uradno pooblaščene osebe. Poleg medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugo), izvajamo tudi prevajanje osebne dokumentacije iz finskega v italijanski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, potni list, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi) pa tudi vseh tistih dokumentov, ki sestavljajo najprej tehnično in potem tudi gradbeno oziroma razpisno dokumentacijo, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo in deklaracije izdelkov oziroma gradbeni projekti pa tudi katerikoli drugi dokument, ki šteje kot del teh vrst dokumentacij.

Neposredno prevajanje romanov iz finskega v italijanski jezik

Popolnoma vseeno je, kako obsežni so romani, za katere je vam potrebno neposredno prevajanje v tej različici jezikov, saj morate vedeti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v okviru omenjene institucije, posedujejo dolgoletne izkušnje pri obdelavi različnih vrst književnih del v tej kombinaciji jezikov. Zato poleg romanov na vašo zahtevo izvajajo tudi prevajanje beletrije iz finskega v italijanski jezik, seveda pa v skladu s potrebami prevajajo tudi pesmi oziroma katerokoli poetsko književno delo, v trenutni ponudbi storitev pa je tudi profesionalna obdelava časopisnih člankov oziroma strokovnih kot tudi ilustriranih revij pa tudi učbenikov.

Vsi tiste stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje igranih ali pa dokumentarnih oziroma risanih in animiranih filmov iz finskega v italijanski jezik, lahko dobijo njihovo kompletno obdelavo, ki predvideva tudi že omenjeno storitev pa tudi tisto, ki se tiče njihove profesionalne sinhronizacije oziroma podnaslavljanja. Moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v konkretni različici jezikov prav tako profesionalno obdelajo tudi reklamna sporočila, zatem tudi zabavne, ali pa informativne oddaje oziroma serije, izobraževalne in otroške oddaje ter absolutno katerokoli vrsto video ali zvočnih vsebin.

Tolmačenje je prav tako sodi med storitve, za katere so naši strokovnjaki specializirani, tako da poleg šepetanega tolmačenja iz finskega v italijanski jezik po potrebi lahko zagotovijo tudi storitev, tako konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja. Tistim strankam, ki jim je to potrebno, pod zelo ugodnimi pogoji prav tako omogočamo najem opreme za simultano tolmačenje. Vsaka naša stranka, ki želi, da se za neko vrsto dogodka angažirajo omenjeni strokovnjaki, da bi v navedeni kombinaciji jezikov izvedli storitev tolmačenja, vsekakor mora vedeti, da se končna odločitev sprejme šele potem, ko osebe, ki so dolžne oblikovati ponudbo, dobijo vse relevantne informacije. Iz tega razloga poudarjamo, da jim stranka mora zagotoviti podatke o samem prostoru v okviru katerega naj bi ta dogodek potekal pa tudi tiste, ki so povezani s številom oseb, ki se ga bodo udeležili in vsekakor je zelo pomembno tudi izvedeti, kako dolgo bo ta dogodek trajal.

Prevajanje aplikacij in programov iz finskega v italijanski jezik

Kadar se na zahtevo stranke izvaja neposredno prevajanje programske opreme iz finskega v italijanski jezik, je treba poudariti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci njihovi obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno, glede na to, da posedujejo dolgoletne izkušnje pri obdelavi posebno takšnih vsebin. Vsekakor lahko, če želi neka stranka, prevajajo tudi spletne strani oziroma spletne kataloge kot tudi prodajalne ter številne druge spletne materiale, prav tako pa je predvideno, da jih optimizirajo za brskalnike. Gre za to, da so v celoti seznanjeni z vsemi pravili, ki se nanašajo na SEO (Search Engine Optimisation), kar pomeni, da jih uporabljajo, kjerkoli za tem obstaja realna potreba. Ko se prevedeni spletni materiali optimizirajo za iskanje in potem ko bodo tudi uradno postavljeni na splet, bo njihov položaj popolnoma zagotovo precej boljši kot prej. Osnovni razlog za to treba iskati v dejstvu, da ima optimizacija za cilj prav prepoznavanje konkretnih vsebin s strani spletnega brskalnika in s samim tem tudi njihovo boljše kotiranje v globalnem iskanju.

Moramo omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi besedila, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne materiale. Ko govorimo o njihovi temi, moramo poudariti, da omenjeni strokovnjaki zelo uspešno prevajajo besedila, ki se ukvarjajo s tematiko, povezano in z družbenimi in z naravoslovnimi vedami in da sta njihova kompleksnost in dolžina lahko popolnoma različni. Poleg besedil, ki se nanašajo na področja komunikologije, filozofije, marketinga in sociologije, prav tako maksimalno profesionalno prevajajo tudi besedila, katerih tema se ukvarja s področji menedžmenta oziroma psihologije, znanosti in sociologije. Seveda je predvideno, da lahko kakovostno prevedemo tudi katerokoli besedilo, ki je povezano s področji izobraževanja, politike in medicine pa tudi tista, ki se ukvarjajo s temo, povezano s področji farmacije, ekologije ter varstva okolja, bančništva in prava. Poleg tega naši strokovnjaki po potrebi obdelajo tudi besedila, katerih tema se nanaša na področja informacijskih tehnologij, financ in turizma oziroma gradbene industrije in vseh ostalih vej, tako družbenih kot tudi naravoslovnih ved.

Poudarjamo tudi informacijo, da naši strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v italijanski jezik, tako da poleg reklamnih letakov, brošur in letakov profesionalno obdelajo tudi plakate, kataloge, vizit karte in PR članke pa tudi vse ostale vsebine, skozi katere se reklamira neko podjetje oziroma različne storitve ali izdelki. Absolutno vsaka stranka, ki želi dobiti profesionalno obdelane materiale te vrste, mora vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci posedujejo dolgoletne izkušnje pri delu, s posebnim fokusom na obdelavo reklamnih materialov v navedeni različici jezikov, to pa pomeni, da njihovo prevajanje v celoti prilagajajo duhu in pravilom ciljnega oziroma italijanskega jezika in tako vsem njegovim govorcem omogočajo, da pridejo do potrebnih informacij v zvezi s tem, kar se reklamira skozi omenjene vsebine. Prav na ta način se tudi izpolnjuje glavni cilj, ki ga ima prevajanje teh vsebin, saj se osebam, ki jim je italijanski materni jezik, omogoča, da se z njihovo vsebino seznanijo na najboljši možni način.

V primeru, da je izvedeno neposredno prevajanje iz finskega v italijanski jezik, in to za katerokoli vrsto vsebin, pri čemer ni mogoče reči, da je njihova obdelava izvedena profesionalno, sta strankam na razpolago storitvi, za kateri so zadolženi lektorji in korektorji. Potem ko izvedejo kompletno redakcijo, in to absolutno katerekoli vrste vsebin, stranka poseduje materiale, ki lahko veljajo za profesionalno obdelane.

Cena prevajanja iz finskega v italijanski jezik

  • Iz finskega v italijanski je 30 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v italijanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v italijanski z overitvijo sodnega tolmača je 35 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v italijanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!