Prevajanje iz finskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Storitev, ki je prav tako na razpolago na zahtevo stranke, predvideva tudi neposredno prevajanje iz finskega v bolgarski jezik in treba je poudariti, da njo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajajo strokovni prevajalci in sodni tolmači.

Gre za obdelavo vsebin v pisani obliki, toda prav tako je na razpolago tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje v tej jezični kombinaciji. Kar zadeva njeno izvajanje, poudarjamo, da ti strokovnjaki poleg simultanega oziroma konsekutivnega tolmačenja, lahko po potrebi prav tako izvedejo tudi šepetano tolmačenje iz finskega v bolgarski jezik. Med standardne storitve, ki so dostopne vsaki stranki, ki ima potrebo za tem, sodi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, na zahtevo strank prav tako lahko izvedejo tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov in učbenikov oziroma katerekoli vrste revij kot tudi književnih del, ne glede na to, ali gre za prozna ali poetska.


Prevajanje iz finskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskega v finski jezik

Specializirani smo tudi za profesionalno obdelavo spletnih vsebin, naši strokovnjaki pa uporabljajo tudi pravila, povezana s Search Engine Optimisation (SEO), ko obdelujejo spletne prodajalne ali kataloge, zatem spletne strani, pri čemer na zahtevo strank lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje programske opreme iz finskega v bolgarski jezik oziroma obdelajo ali katerikoli program ali aplikacijo. Prevajalci in sodni tolmači prav tako poskrbijo za to, da maksimalno profesionalno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki v navedeni jezični različici želi dobiti profesionalno prevedene reklamne materiale. Pri tem naši strokovnjaki poleg vizitk in PR člankov vsekakor profesionalno obdelajo tudi kataloge in brošure kot tudi plakate in številne druge materiale, preko katerih se reklamirajo storitve ali izdelki kot tudi dogodki ter poslovanje nekega podjetja.

Vsekakor stranke v okviru naše institucije lahko angažirajo tudi omenjene pa tudi druge strokovnjake, ki jih prav tako zaposlujemo, da bi dobili kompletno obdelane video ali zvočne vsebine. S tem mislimo na dejstvo, da se najprej izvaja neposredno prevajanje filmov iz finskega v bolgarski jezik (animirani, otroški, igrani, risani) oziroma reklamnih sporočil, oddaj (zabavne, otroške, informativne, izobraževalne) in serij pa tudi ostalih materialov te vrste, potem pa se pristopa dodatnim storitvam, ki vključujejo, tako njihovo podnaslavljanje kot tudi profesionalno sinhronizacijo.

Glede na to, da so v ekipi omenjene institucije stalno zaposleni profesionalni korektorji in lektorji, jih lahko absolutno vsaka stranka, ki poseduje izdelan prevod in to za katerokoli vrsto materialov, v tej jezični različici, angažira, da v konkretnih vsebinah izvedejo vse potrebne spremembe in jih v celoti obdelajo tako, da se lahko uporabljajo.

Treba je poudariti tudi to, da je strankam omogočeno, da vse omenjene vsebine dostavijo elektronsko, kar pomeni, da jih morajo skenirane poslati po elektronski pošti, omogočamo pa jim tudi popolnoma enak način prevzemanja, pod pogojem, da jim ta tudi najbolj ustreza v danem trenutku.

Kar se tiče obdelave dokumentov, je ta malce drugačna, pa se iz tega razloga tudi zahteva, da stranke maksimalno spoštujejo pravila, ki se nanašajo na njihovo dostavo, saj je zelo pomembno, da se v tem primeru priložijo tudi izvirni dokumenti na vpogled. Vsekakor jim je dovoljeno, da jih pošljejo ali priporočeno preko „Pošte Slovenije“ ali pa preko kurirske službe, pri čemer jim je tudi dovoljeno, da izvirne dokumente dostavijo osebno v prostore poslovalnice te institucije.

Pošiljanje dokumentov na elektronski naslov je dovoljeno izključno, ko se zahteva nujno prevajanje v navedeni jezični različici, toda vsaka stranka se pri tem obvezuje, da dostavi izvirnike na vpogled, pri čemer je predvideno, da to stori na absolutno najhitrejšega od vseh teh načinov.

Sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank izvajajo neposredno prevajanje poslovnih (ustanovitveni akt podjetja, fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, statut podjetja, finančna, letna in revizijska poročila in drugi) pa tudi osebnih dokumentov, kot so na primer izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi dovoljenje za prebivanje, zatem vozniško in delovno dovoljenje kot tudi potni list, potrdilo o državljanstvu in izpiski iz matičnega registra o smrti ter o sklenitvi zakonske zveze in drugi osebni dokumenti.

Seveda je predvideno, da lahko absolutno profesionalno odgovorijo na zahtevo vsake stranke, ki v navedeni različici jezikov želi dobiti kompletno obdelane pravne akte, od pritožb, tožb in sklepov oziroma sodnih odločitev in sodb preko različnih vrst ali certifikatov, ali licenc pa do pooblastil za zastopanje, pravnega reda Evropske Unije in ostalih dokumentov s področja sodstva ali prava.

Prav tako, stranke pri nas lahko angažirajo te strokovnjake, da izvedejo neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v bolgarski jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), seveda pa sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelajo tudi vse tiste dokumente, ki so v sestavi ali tehnične ali razpisne oziroma gradbene dokumentacije (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in številni drugi dokumenti iz njihove sestave).

Vsekakor je treba poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko po potrebi kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, oziroma, da na zahtevo strank izvedejo neposredno prevajanje izjav, potrdill in soglasij iz finskega v bolgarski jezik. V tem primeru mislimo predvsem na kompletno obdelavo, tako soglasij za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in potrdila o samskem stanu oziroma potrdila o nekaznovanosti kot tudi na prevajanje in potem tudi overitev potrdila o stanju računa v banki in potrdila o stalni zaposlitvi ter na splošno rečeno vseh ostalih dokumentov, ki se lahko zahtevajo od katerekoli državne službe.

Ko naši strokovnjaki končajo s kompletno obdelavo kateregakoli dokumenta, ki ga stranka dostavi, jih ta lahko osebno prevzame in to v prostorih poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, toda vsekakor je omogočena tudi dostava s kurirsko službo. Stranka, ki se opredeli za to možnost prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov je dolžna omenjeno storitev plačati kurirju in to v trenutku prevzemanja obdelanih dokumentov, pri čemer ima v tem primeru samo kurirska služba dovoljenje, da oblikuje ceno.

Absolutno vsaka stranka, ki zahteva obdelavo dokumentov v tej različici jezikov, mora imeti na umu zelo pomembno dejstvo, ki je povezana s tako imenovano nadoveritvijo, oziroma, ki vključuje postavljanje Haškega ali žiga, ki je poznan tudi kot Apostille. Dolžni smo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v naši instituciji, te vrsto overitve nimajo pravice izvesti, in to samo zato, ker zanjo niso uradno pooblaščeni. Prav tako stranka mora tudi vedeti, da se Haškega žiga ni treba postaviti na vsak dokument, za katerega se izvaja neposredno prevajanje iz finskega v bolgarski jezik, saj je z veljavnim zakonom urejeno, kdaj in po katerem principu se ta izvaja. Ker omenjeni strokovnjaki ne izvajajo te vrste overitve, tudi niso ni dolžni posedovati vseh teh informacij, ampak mora vsaka posamezna stranka kontaktirati z določenimi državnimi institucijami, ki izvajajo to vrsto overitve, da bi izvedela, ali je ta obvezna za njene dokumente. Če se izve, da se omenjeni žig mora postaviti na konkretne dokumente, je pomembno zelo, da pri tem vprašati, ali se ta mora postaviti neposredno, preden naši strokovnjaki izvedejo prevajanje in overitev konkretnega dokumenta ali pa najprej naši strokovnjaki izvedejo njihovo prevajanje v tej različici jezikov, zatem overijo dokumente, pa jih je šele potem stranka dolžan odnesti v pristojne državne institucije, da bi se pri tem nanje postavil ta žig.

Prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v bolgarski jezik

Poudarjamo, da so v ekipi te institucije zaposleni prevajalci in sodni tolmači, ki na zahtevo strank lahko izvedejo, ne samo neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov, ampak tudi overitev prevedenega dokumenta. Toda dolžni smo omeniti, da z overitvijo, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač, daje potrdilo, da so prevedeni in izvirni dokumenti popolnoma enaka, tako da ima njihov lastnik pravico, da jih predloži katerikoli državni instituciji, oziroma, da jih uporablja kot tudi vse druge izvirne dokumente.

Vsaki naši stranki, ki ji potrebno neposredno prevajanje različnih dokumentov v tej jezični različici, vsekakor priporočamo, da popolnoma samostojno in v pristojnih državnih institucijah zahteva informacije, ki so povezane s postavljanjem posebne vrste žiga, ki je poznan kot Haški ali Apostille, saj strokovnjaki, ki jim mi zaposlujemo, te storitve ne morejo izvesti, ker ni v njihovi pristojnosti. Z dobivanjem teh informacij, vsaka stranka v veliki meri varčuje z denarjem in časom, ker izve, ne samo kam je treba najprej odnesti konkretni dokument, ampak tudi koliko časa je predvideno, da njegova obdelava traja.

Treba je poudariti tudi to, da v tem primeru naše stranke morajo sodnemu tolmaču na vpogled dostaviti tudi izvirne dokumente, saj je to predvideno z zakonom.

Vsekakor jim lahko ponudimo tudi neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz finskega v bolgarski jezik pa tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih oziroma navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter vseh ostalih neomenjenih dokumentov, ki so v sestavi medicinske dokumentacije.

Prav tako izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, omenjeni strokovnjaki pa v tej jezični različici lahko obdelujejo različne vrste tako soglasij in potrdil kot tudi izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in številni drugi), toda vsekakor profesionalno odgovorijo tudi na zahtevo vseh tistih strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v bolgarski jezik (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potni list in vsi ostali osebni dokumenti).

Seveda se prevajalci in sodni tolmači trudijo izpolniti pričakovanja vsake stranke, ki v navedeni različici jezikov zahteva obdelavo kateregakoli dokumente iz sestave poslovne dokumentacije in poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe oziroma poslovnih odločitev in ustanovitvenega akta podjetja, izvajajo tudi neposredno prevajanje faktur iz finskega v bolgarski jezik pa tudi statuta podjetja kot tudi letnih, revizijskih in finančnih poslovnih poročil ter na splošno rečeno, vseh dokumentov, ki štejejo kot del poslovne dokumentacije.

Treba je omeniti tudi to, da vsakdo, ki ima potrebo, pri nas lahko angažira te strokovnjake, da dobi neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov in overitev diplome in dodatka k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih ter potrdila o rednem šolanju, pri čemer sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz finskega v bolgarski jezik, toda kompletno obdelujejo tudi diplomske oziroma seminarske naloge kot tudi rezultate znanstvenih raziskav ter znanstvene patente in dela oziroma različne dokumente, ki so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Toda poleg vsega, kar je predhodno omenjeno, moramo tudi poudariti, da smo specializirani tudi za obdelavo pravnega reda Evropske Unije, oziroma, da naši strokovnjaki prevajajo tudi različne vrste pogodb, zatem certifikatov in licenc kot tudi številne druge pravne akte, kot so na primer tožbe, sklepi in sodb pa tudi pritožbe in pooblastila za zastopanje ter sodne odločitve in vse druge dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali prava. Prav tako lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz finskega v bolgarski jezik, profesionalni prevajalci in sodni tolmači pa izvajajo kompletno obdelavo tudi za deklaracije izdelkov in gradbene projekte oziroma za navodilo za uporabo ter za vse ostale dokumente, ki sestavljajo tehnično, gradbeno ali razpisno dokumentacijo.

Prevajanje informativnih oddaj iz finskega v bolgarski jezik

Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje informativnih oddaj iz finskega v bolgarski jezik, ki morajo biti predvajane na televiziji, radijskih postajah ali spletu, se pri nas poleg konkretne storitve lahko opredelijo tudi za njihovo profesionalno sinhronizacijo in angažirajo strokovnjake, ki lahko po potrebi izvedejo tudi podnaslavljanje teh vsebin. Vsekakor številni strokovnjaki, ki jih zaposlujemo, obdelujejo tudi zabavne pa tudi izobraževalne kot tudi otroške oddaje, zatem igrane filme, serije in animirane ter dokumentarne filme pa tudi reklamna sporočila ter risane filme in generalno rečeno, vse ostale video in zvočne materiale.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi profesionalno obdelavo marketinških materialov, tako da jim poleg neposrednega prevajanja vizitk iz finskega v bolgarski jezik, lahko ponudimo tudi profesionalno obdelavo reklamnih letakov oziroma plakatov in letakov, zatem katalogov in PR člankov pa tudi brošur in vseh ostalih materialov, ki predstavljajo različne storitve, izdelke, podjetja ali dogodke. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki poleg ustreznih profesionalnih izkušenj posedujejo tudi vsa potrebna znanja, povezana s področjem reklamiranja, se bodo potrudili, da pri obdelavi vseh teh pa tudi številnih drugih marketinških materialov, svoje znanje ustrezno uporabijo v praksi.

Strokovni korektorji in lektorji prav tako sestavljajo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, tako da jih stranke lahko angažirajo, da bi bila izvedena redakcija (lektura in korektura) različnih vrst materialov. Da malo pojasnimo, ti strokovnjaki se angažirajo, da popravijo vse napake, ki ga je oseba, zadolžena za prevajanje katerekoli vrste vsebin, predhodno naredila. Točneje rečeno, lektorji in korektorji so zadolženi, da slabo prevedene materiale prilagodijo pravilom prevajalske stroke pa tudi pravilom ciljnega jezika.

Naši zaposleni so specializirani tudi za neposredno prevajanje besedil iz finskega v bolgarski jezik, ki so lahko in strokovna in poljudna. Poleg besedil s področij turizma, gradbene industrije in informacijskih tehnologij oziroma ekologije ter varstva okolja kot tudi znanosti, menedžmenta in farmacije pa tudi marketinga, izobraževanja in medicine ter komunikologije, profesionalni sodni tolmači in prevajalci po potrebi obdelujejo tudi besedila iz domene financ, politike in sociologije pa tudi tista, ki se ukvarjajo s tematiko v zvezi s področji psihologije, prava in ekonomije ter filozofije in ostalih vej družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje spletnih strani iz finskega v bolgarski jezik

Profesionalno prevajanje spletnih strani iz finskega v bolgarski jezik, ki ga na zahtevo zainteresirane stranke izvedejo prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v Akademiji Oxford, obvezno vključuje tudi njihovo optimizacijo, saj se pri tem z veliko pozornostjo implementirajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Seveda je predvideno, da ti strokovnjaki poleg spletnih strani, lahko kakovostno prevajajo tudi spletne kataloge pa tudi spletne prodajalne kot tudi programe katerekoli vrste pa tudi različne aplikacije oziroma na splošno rečeno, absolutno vse tiste vsebine, ki so dostopne na spletu ali pa so z njim na kakršenkoli način povezane. S profesionalno optimizacijo takšnih materialov se doseže njihova precej boljši položaj v polju iskanja, tako da ne dvomimo, da bodo njihovi lastniki zelo zadovoljni z učinkom.

Strokovnjaki, ki jih angažiramo, so specializirani tudi za neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v bolgarski jezik in poleg tega na zahtevo stranke lahko obdelajo, tako revije in časopisne članke kot tudi različna književna dela in to, ne samo prozna, ampak tudi poetska.

Prav tako je treba poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici lahko izvedejo tudi tolmačenje, če to neka stranka zahteva. Prav tako morajo zainteresirane stranke vedeti, da je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod sijajnimi pogoji. Toda treba je poudariti, da ti strokovnjaki poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja, prav tako lahko zagotovijo tudi tisto storitev, ki je povezana s šepetanim tolmačenjem iz finskega v bolgarski jezik. Da ne bi zmedli strank, mora poudariti, da se točno ve, za katero vrsto dogodkov mora biti uporabljena določena vrsta storitve tolmačenja, tako je treba praviti ustrezne analize informacij pred oblikovanjem ponude. Zato tudi zahtevamo od strank, ki želijo, da sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji uporabijo tolmačenje, da nam posredujejo podatke, ne samo o številu udeležencev in o trajanju dogodka, ampak tudi o značilnostih mesta, na katerem naj bi ta potekal.

Cena prevajanja iz finskega v bolgarski jezik

  • Iz finskega v bolgarski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!