Prevajanje iz finskega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford omogoča vsakomur, ki mu potrebno neposredno prevajanje iz finskega v grški jezik, tako za dokumente oziroma knjige ali reklamne materiale ter številne druge vsebine, ki so v pisani obliki kot tudi v obliki tolmačenja. Najprej je treba poudariti, da so profesionalni prevajalci in sodni tolmači na prvem mestu usposobljeni, da izvedejo strokovno obdelavo dokumentov v tej različici jezikov, in to kompletno, in ta poleg njihovega prevajanja predvideva tudi storitev, ki je povezana z overitvijo z žigom sodnega tolmača. Glede na to, da je to hkrati tudi edini uradno ustrezni način obdelave dokumentov, kar pomeni, da ima stranka po prevzemanju pravico, da vsak dokument, ki je po tem principu obdelan, uporablja ob absolutno vsaki priložnosti.

Vse za omenjeno storitev zainteresirane stranke morajo biti informirane, da je njihova osnovna obveznost povezana z dostavo izvirnih dokumentov, ki jih uporablja izključno zapriseženi sodni tolmač, ko pristopa postopku overitve in poleg tega je podano uradno priporočilo naše institucije vsaki zainteresirani stranki, da v okviru pristojnih institucij naše države pridobi vse informacije, ki se nanašajo na overitev s posebno vrsto žiga, poznanega kot Apostille oziroma Haški. Da malo pojasnimo, navajamo informacijo, da je izključno z veljavnim zakonom urejeno, na kateri dokument se ta žig postavlja in na kateri ne in da profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ki so člani ekipe naše poslovalnice, te storitve strankam ne morejo zagotoviti. Osnovni razlog, zaradi katerega tega ne morejo storiti, leži v dejstvu, da ne posedujejo ustreznih pooblastil, pa je zato dobro, da vsaka stranka sama kontaktira s pristojnimi institucijami, ki to vrsto overitve izvajajo, da najprej izve, ali je Haški žig obvezen za dokumente, za katere ji je potrebna obdelava v tej različici jezikov. Če pri tem dobi pritrdilen odgovor s strani pooblaščenih oseb, vsekakor mora tudi izvedeti, kdaj se ta vrsta overitve izvaja. Točneje rečeno, Apostille žig se v določenih primerih postavlja, ko prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford končajo s kompletno obdelavo dokumentov, medtem ko obstajajo tudi tisti, na katere se mora najprej postaviti Haški žig, pa se šele potem pristopa obdelavi konkretnega dokumenta, toda na malce drugačen način. Prevajalci so v tem primeru namreč dolžni prevesti, tako celoten dokument kot tudi ta žig in potem vse skupaj preda svojim sodelavcem, da izvedejo overitev z žigom sodnega tolmača. Popolnoma je jasno, da se ta dva postopka obdelave dokumentov razlikujeta, pa je zato tudi zelo pomembno, da stranka pridobi vse potrebne informacije, in to preden jih dostavi na obdelavo našim strokovnjakom.

Omenili smo že, da je vsaka posamezna stranka dolžna dostaviti izvirne dokumente na vpogled, tako je predvideno, da jih prinese v našo poslovalnico oziroma ima tudi pravico, da jih na obdelavo dostavi s priporočeno poštno pošiljko ali preko kurirske službe. Treba je poudariti tudi to, da je odprta tudi možnost dostave skeniranih dokumentov preko elektronske pošte, toda izključno tedaj, ko se zahteva njihovo nujno prevajanje iz finskega v grški jezik, toda pri tem je treba omeniti, da so vsekakor dolžni naknadno dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled sodnemu tolmaču in priporoča se, da stranka izbere najhitrejšega od vseh načinov, ki so na razpolago.


Prevajanje iz finskega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v finski jezik

Prevzemanje kompletno obdelanih dokumentov seveda lahko poteka osebno v prostorih poslovalnice omenjene institucije, toda komurkoli ta princip prevzemanja ne ustreza, ima pravico od pristojne osebe zahtevati dostavo na naslov. Glede na to, da konkretna storitev ni vračunana v obdelavo dokumentov, je tudi pomembno, da vsaka stranka pozna informacijo, da je njena obveznost, da jo plača kurirju, ko prevzema pošiljko.

Vsaka zainteresirana stranka mora imeti na umu, da ga pri nas pričakuje neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam iz finskega v grški jezik oziroma različnih vrst tako soglasij in izjav kot tudi potrdilo (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje in drugi) in da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo kompletno obdelujejo tudi osebne dokumente (potni list, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi).

Prav tako je treba tudi poudariti, da omenjeni strokovnjaki lahko izvedejo kompletno obdelavo za medicinsko dokumentacijo oziroma v navedeni jezični različici prevedejo, tako navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma zdravniške izvide kot tudi dokumentacije o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov in vse tiste dokumente, ki sestavljajo to vrsto dokumentacije. Seveda izpolnjujemo tudi zahteve vsake stranke, ki ji je potrebno prevajanje prepisa ocen iz finskega v grški jezik, sodni tolmači in prevajalci pa lahko obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, ki je povezan s področjem izobraževanja pa tudi tiste, ki se nanašajo na znanost, kot so na primer diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih in rezultati znanstvenih raziskav ter zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem znanstveni patenti kot tudi seminarske naloge pa tudi potrdili o rednem šolanju, diplomske naloge, predmetniki in programi fakultet ter znanstvena dela in ostali dokumente, ki sodijo na ta področja.

Vse vrste pravnih aktov, tako pogodbe in sodne odločitve oziroma sklep o razvezi zakonske zveze ter ostale vrste sodb kot tudi sodne sklepe, pravni red Evropske Unije oziroma pooblastilo za zastopanje, licence, certifikate, pritožbe, tožbe in ostale dokumente s področja sodstva ali prava, če je to potrebno strankam, navedeni strokovnjaki prav tako prevajajo in potem tudi overijo v skladu z danimi pooblastili. Pomembno je poudariti tudi to, da stranke lahko dobijo kompletno obdelan vsak dokument, ki je povezan, tako s poslovno dokumentacijo (finančna poročila, poslovne odločitve, letna poročila, sklepe o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitveni akt podjetja, fakture, revizijska poročila, statut podjetja in drugi) kot tudi tiste, ki se primarno nanašajo, bodisi na gradbeno ali na tehnično ali razpisno dokumentacijo (deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti in drugi).

Čeprav je poudarek postavljen na kompletno obdelavo dokumentov, je dejstvo, da strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru te institucije, lahko obdelajo tudi številne druge vsebine v pisani obliki pa tudi, da zainteresiranim strankam omogočijo tolmačenje iz finskega v grški jezik. Gre za storitev, ki ga vključuje uporabo pravil konsekutivnega, šepetanega ali simultanega tolmačenja v tej jezični različici in poleg tega je zainteresiranim strankam omogočen tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Toda treba je poudariti, da je absolutno vsaka od treh vrst tolmačenja uporabna v točno določenih situacijah oziroma za dogodek z jasno določenimi značilnostmi. Samo iz tega razloga stranke, ki želijo, da sodni tolmači in prevajalci izvedejo tolmačenje v navedeni jezični različici, morajo tudi posredovati vse informacije, ki se tičejo organizacije danega dogodka. Jasneje rečeno, stranka mora informirati pooblaščeno osebo poslovalnice, v katerem prostoru oziroma točno na katerem mestu bo potekal dogodek, zatem koliko ur ali dni bo trajal in generalno, koliko ljudi naj bi sodelovalo. Vse to se zatem z veliko pozornostjo analizira in ugotavlja, katera vrsta tolmačenja mora biti uporabljena v okviru zahtevane storitve.

Profesionalna redakcija, ki jo izvajajo lektorji in korektorji, je prav tako uvrščena v ponudbo te institucije in se izvaja, če neka stranka poseduje prevode za različne vsebine v navedeni jezični kombinaciji, v njih pa morajo biti popravljene različne vrste napak, da bi bili prilagojeni pravilom ciljnega jezika. Poleg tega stranke lahko dobijo tudi profesionalno prevedene vse materiale povezane, tako s spletnim področjem kot tudi s področjem marketinga in poleg spletnih strani in spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vizitke, brošure in reklamne letake oziroma aplikacije, PR članke, programe in številne druge vsebine, ki so povezane z omenjenim področjem. Poudarjamo, da se obdelava spletnih materialov izvaja ob implementaciji SEO pravil (Search Engine Optimisation), tako da so ti maksimalno kakovostno prilagojeni globalnemu iskanju na spletu.

Tako poljudne besedilne vsebine različne kompleksnosti, tematike in dolžine kot tudi tiste, ki veljajo za strokovne, prav tako ti strokovnjaki na zahtevo posamezne stranke maksimalno kakovostno prevedejo v tej različici, prav tako pa odgovorijo na zahtevo, ki je povezana s prevajanjem časopisnih člankov iz finskega v grški jezik. Seveda je predvideno, da po potrebi lahko prevedejo tudi učbenike kot tudi katerokoli vrsto revij ali književno delo (beletrija, romani in ostala prozna kot tudi poetska dela).

Kompletna storitev obdelave, ne samo serij in različnih vrst filmov (risani, igrani, dokumentarni in animirani), ampak tudi vseh vrst oddaj (otroške, informativne, izobraževalne, zabavne in druge) pa tudi reklamnih sporočil je prav tako na razpolago vsakomur, ki ima potrebo za tem. Poudarjamo, da ta vključuje, tako njihovo prevajanje iz finskega v grški jezik kot tudi tiste storitve, ki predvidevajo finalizacijo obdelave in se nanašajo na profesionalno podnaslavljanje ali sinhronizacijo vseh materialov te vrste.

Predvideno je, da dostava vseh omenjenih materialov poteka preko elektronske pošte in seveda, če posamezni stranki ta princip dostave najbolj ustreza, je prav tako odprta tudi možnost, da prevedene vsebine te vrste prevzamejo na na enak način.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz finskega v grški jezik

V primeru, ko stranka zahteva neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz finskega v grški jezik, je najbolj pomembna informacija v zvezi z obveznostmi, ki jih stranke imajo do prevajalcev in sodnih tolmačev, ko zahtevajo to vrsto storitve. Gre za to, da pri prevajanju tega kot tudi kateregakoli drugega dokumente, izvajajo tudi overitev oziroma na prevod konkretnega dokumenta zapriseženi sodni tolmač v tem primeru postavlja svoj žig, točneje rečeno potrjuje, da je njegova vsebina popolnoma enaka izvirniku. Edina zahteva, ki stranka absolutno mora spoštovati, če želi dobiti preveden, tako ta kot tudi katerikoli drugi dokument v tej jezični različici, je, da na vpogled priloži izvirni dokument, to pa se zahteva zato, ker postopek overitve sodnega tolmača zahteva primerjanje prevedenega dokumenta z njegovim izvirnikom, da bi ugotovili, ali so te vsebine enake.

Pomembno je, da vsaka stranka, ki želi dobiti kompletno obdelan dokument, ve tudi to, da se v določeni situaciji zahteva postavljanje tako imenovanega Haškega žiga oziroma Apostille-a, kar je njegov drugačni naziv. Glede na to, da navedene vrste overitve ne izvajajo naši strokovnjaki, saj za to nimajo pooblastil, mora določena stranka vedeti vse, kar se na konkretno vrsto žiga nanaša oziroma v pristojnih institucijah mora vprašati, ali je ta obvezen za njene dokumente in kdaj se postavlja (pred ali po obdelavi s strani omenjenih strokovnjakov Akademije Oxford).

Predvideno je, da na zahtevo strank, izvajamo tudi neposredno prevajanje diplomskih nalog in znanstvenih del iz finskega v grški jezik, toda prevajamo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o rednem šolanju in predmetnike in programe fakultet ter diplome in dodatke diplomi, prepise ocen in vse ostale dokumente, ki so lahko povezani s področjem izobraževanja. Predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci v omenjeni različici jezikov prevajajo tudi različne vrste pravnih aktov (licence, sodbe, pravni red Evropske Unije, tožbe, pogodbe, sodne odločitve, certifikati, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, sodni sklepi in ostali dokumenti s področja prava), toda vsekakor lahko kompletno obdelajo, ne samo rezultate znanstvenih raziskav, ampak tudi znanstvene patente kot tudi znanstvena dela različne kompleksnosti in dolžine ter katerikoli drugi dokument ali vsebino, ki se nanaša na znanost.

Poleg potrdila o državljanstvu, potnega lista in izpiskov iz matičnega registra o rojstvu prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi vse vrste dovoljenje, od vozniškega preko delovnega in prometnega dovoljenja, pa do dovoljenja za prebivanje oziroma kateregakoli drugega osebnega dokumenta. Prav tako so specializirani tudi za prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v grški jezik, tako da poleg ustanovitvenega akta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in poslovnih odločitev kompletno obdelajo tudi različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer finančna, letna ali revizijska pa tudi fakture in vsak drug dokument, ki sestavlja to vrsto dokumentacije. Prav tako želimo poudariti, da je neposredno prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije iz finskega v grški jezik prav tako v domeni dela omenjenih strokovnjakov, tako da poleg gradbenih projektov in deklaracij izdelkov lahko prevedejo in potem tudi overijo laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zatem navodila za uporabo in druge neomenjene dokumente, ki sestavljajo eno od teh vrst dokumentacij. Posebej je pomembno poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami posameznih strank obdelujejo tudi absolutno vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar se nanaša, ne samo na različne vrste potrdil, ampak tudi na katerokoli vrsto soglasij ali izjav (potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi), pri čemer seveda lahko odgovorijo na zahtevo katerekoli stranke, ki ji je potrebno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v grški jezik, prav tako pa lahko prevedejo in overijo tudi katerikoli drugi dokument, ki sestavlja medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi in drugi).

Prevajanje risanih filmov iz finskega v grški jezik

Ne glede na to, ali jih stranka, ki ji je potrebno prevajanje risanih filmov iz finskega v grški jezik, želi dobiti sinhronizirane ali podnaslovljene, je lahko popolnoma prepričana, da ji strokovnjaki, zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, omogočajo tudi te storitve. Pravzaprav mi zainteresiranim strankam nudimo kompletno obdelavo risanih filmov, ta pa vključuje, tako njihovo prevajanje v konkretni različici jezikov kot tudi končno obdelavo oziroma storitve njihovega profesionalnega podnaslavljanja, ali pa sinhronizacije. Strokovni prevajalci in sodni tolmači lahko v omenjeni različici na vašo zahtevo prav tako prevedejo tudi animirane oziroma dokumentarne in igrane filme različnih žanrov pa tudi informativne oddaje, reklamna sporočila ter zabavne, televizijske in radijske oddaje oziroma serije in vse ostale vrste video in zvočnih vsebin.

Predvideno je, da ti strokovnjaki izpolnijo tudi zahtevo vsakomur, ko jih želi angažirati za izvedbo tolmačenja iz finskega na grški, omenjena institucija pa ima v ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje, in to tiste, ki zagotovo vrhunske kakovosti. Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja v konkretni jezični različici prav tako lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano kot tudi konsekutivno tolmačenje, pa je zato posebej pomembno, da pred oblikovanjem ponudbe dobimo vse relevantne podatke v zvezi z organizacijo konkretnega dogodka. Ponudba se namreč oblikuje na podlagi števila oseb, ki se bodo udeležile nekega dogodka oziroma v skladu z informacijami, ki se nanašajo na mesto njegovega prirejanja, je predvideno, da nas stranke morajo seznaniti tudi s tem, kako dolgo naj bi ta dogodek trajal.

Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi profesionalno prevajanje romanov iz finskega v grški jezik, toda prevedejo lahko tudi katerekoli drugo prozno književno delo kot tudi različna dela poezije. Poleg tega zainteresirane stranke lahko v omenjeni jezični različici dobijo prevedene strokovne oziroma ilustrirane revije kot tudi časopisne članke in učbenike, ne glede na to, s katerim področjem so povezani.

Prevajanje spletnih prodajaln iz finskega v grški jezik

Z uporabo SEO pravil (Search Engine Optimisation) se vsekakor izvaja tudi neposredno prevajanje spletnih prodajaln iz finskega v grški jezik, glede na to, da prevajalci in sodni tolmači odlično poznajo tudi vse smernice, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo. Glede na to, da se omenjena pravila absolutno spoštujejo, lastnikom konkretnih spletnih prodajaln pa tudi številnih drugih spletnih vsebin, kot so na primer, spletne strani ali katalogi, omogočajo, da precej hitro po tem, ko jih postavijo na splet, razumejo pomembnost optimizacije. Gre za to, da spletni brskalniki omenjene materiale, ki so po tem principu obdelani, prepoznajo kot izvirne in zelo zaželene, tako da kotirajo precej bolje. Seveda omenjeni strokovnjaki, če to neka stranka zahteva, v navedeni kombinaciji jezikov profesionalno obdelajo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program. Prevajanje besedil iz finskega v grški jezik prav tako sodi med storitve, ki ga sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo, če to neka stranka zahteva, glede na to, da posedujejo tudi visoko raven znanja iz splošne kulture in predvideno je, da lahko v omenjeni jezični različici prevajajo besedilo katerekoli tematike. Ekologija in varstvo okolja, komunikologija, turizem in menedžment oziroma farmacija, znanost, marketing, izobraževanje ter medicina predstavljajo samo nekatere področja, na katera se lahko nanaša tema besedil, za katere stranke zahtevajo prevajanje. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi besedila iz domene filozofije pa tudi ekonomske oziroma politične tematike ter tiste, ki se ukvarjajo s področjem psihologije ali sociologije, zatem bančništva, prava ali neke druge znanstvene discipline in ne glede na to, ali se ta tičejo primarno naravoslovnih ali družbenih ved.

Naši strokovnjaki izpolnjujejo zahteve absolutno vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v grški jezik in kot tudi vsemu ostalemu tudi njihovi obdelavi pristopajo maksimalno profesionalno. Natančneje rečeno, ko prevajajo kataloge, reklamne letake, brošure ali plakate oziroma PR članke ali reklamne zloženke ter ostale vsebine te vrste, spoštujejo pravila, ki so povezane s tako imenovanim dobrim marketingom in v konkretni situaciji to pomeni, da pravilno izvajajo prilagajanje sporočila, ki ga omenjeni materiali vsebujejo in ga na ta način približajo vsem tistim potencialnim strankam, ki jim je grški jezik materni. Omenjamo tudi to, da stranke lahko po odličnih cenah in v precej kratkih rokih v navedeni jezični kombinaciji dobijo tudi obdelavo vizitk.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v grški jezik, toda izpolnjujejo tudi zahtevo tiste stranke, ki želi dobiti prevedene romane ali dela beletrije oziroma katerokoli prozno kot tudi poetsko književno delo. Če to želi neka stranka, bodo poleg tega poskrbeli tudi za prevajanje strokovnih kot tudi ilustriranih revij ter časopisnih člankov.

Cena prevajanja iz finskega v grški jezik

  • Iz finskega v grški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!