Prevajanja iz finskega v flamski jezik


Vsi, ki v navedeni različici jezikov želijo dobiti prevajanje za dokumente, lahko v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi storitev njihove končne obdelave v obliki overitve sodnega tolmača. Tako jim bo omogočeno profesionalno prevajanje dokumentov iz finskega v flamski jezik, ki jih lahko jih uporabljajo ob vsaki priložnosti.

Zaradi izvedbe postopka overitve se zahteva dostava izvirnih dokumentov na vpogled, tako da jih stranke lahko pošljejo preko kurirske službe in prinesejo osebno, na razpolago pa je tudi možnost njihovega pošiljanja s priporočeno poštno pošiljko.

V trenutku, ko prevajalci in sodni tolmači zagotovijo navedene storitve, stranke o tem dobijo informacijo in pridejo osebno, da prevzamejo kompletno obdelane dokumente. Na razpolago jim je tudi možnost, da ustrezno prevedene in overjene vsebine te vrste dobijo z dostavo preko kurirske službe na želeni naslov. Glede na to, da ta storitev ni vračunana v ceno prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta, se zahteva, da jo stranka plača pri prevzemanju pošiljke. Vse informacije o ceni oziroma o samem načinu dostave in prevzemanja dobijo od zaposlenih v tej službi.


Prevajanje iz finskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v finski jezik

Posebej poudarjamo, da stranke izvajajo, tako neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v flamski jezik oziroma dokumentov s področij znanosti in izobraževanja kot tudi vseh osebnih dokumentov.

V skladu s postavljenimi zahtevami sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi vsebino gradbene oziroma razpisne in medicinske pa tudi poslovne in tehnične dokumentacije. Prav tako ustrezno odgovorijo na zahteve vseh tistih strank, ki jim je potrebno prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz finskega v flamski jezik oziroma vse tiste dokumente, ki jih je iz določenega razloga treba predložiti pristojnim institucijam.

S ponudbo te specializirane institucije ni zajeta storitev nadoveritve, ki vključuje postavljanje Haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga na dokumente, ker sodni tolmači in prevajalci v tem primeru niso pristojni. Samo zato se lastniku dokumentov tudi priporoča, da se najprej obrne na pristojne, ki so zaposleni na okrožnem sodišču v tem mestu in da pridobi podatke o overitvi s tem žigom za določene dokumente. Ne samo, da mora vprašati, ali je navedena overitev obvezna, ampak tudi kdaj je na te dokumente treba postaviti Apostille žig.

Na zahtevo je dostopno tudi nujno prevajanje dokumentov iz finskega v flamski jezik in samo samo v tem primeru je tudi možno pošiljanje vsebin na e-poštni naslov. Kljub vsemu mora navedeni postopek biti v celoti spoštovan, tako da je lastnik dokumentov vsekakor dolžan, da kasneje prinese izvirnike na vpogled ali pa jih pošlje na enega od predhodno navedenih načinov.

Če nekdo v dani različici jezikov zahteva tolmačenje, mora posredovati vse podatke o dogodku, saj ti strokovnjaki izvajajo in šepetano in konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v konkretni različici jezikov. Tudi najem opreme za simultano tolmačenje je v ponudbi omenjene specializirane institucije, pa bo v uradno ponudbo vnesena tudi ta storitev, če je to v skladu z vrsto tolmačenja.

Seveda so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za prevajanje časopisnih člankov iz finskega v flamski jezik ter marketinških materialov in revij oziroma vseh vrst besedil, tako poljudnih kot tudi strokovnih oziroma znanstvenih. Prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje književnih del, po potrebi pa obdelajo tudi katerikoli učbenik.

Poleg osnovne storitve, ki se nanaša na prevajanje spletnih materialov v dani različici jezikov, sodni tolmači in prevajalci uporabljajo tudi orodja SEO (Search Engine Optimisation) in tako usklajujejo vsebino in spletnih strani in spletnih prodajaln pa tudi programov oziroma spletnih katalogov in aplikacij ter številnih drugih spletnih materialov s pravili, ki veljajo v okviru iskanja.

Poleg vseh do zdaj omenjenih vsebin prevajalci in sodni tolmači ustrezno obdelajo tudi materiale s področja marketinga, ki jih stranka predhodno dostavi.

Princip dostave takšnih vsebin je zelo preprost kot tudi njihovo prevzemanje po končani obdelavi vključuje in uporabo e-poštnega naslova za ta namen. Vsekakor stranke lahko tudi izbere neki drugi način, ki je dostopen, vse potrebne informacije o tem pa na zahtevo dobi v sami poslovalnici.

Prevajanje potnega lista iz finskega v flamski jezik

Mora biti izvedena overitev prevedenega in potnega lista in vsakega drugega osebnega dokumente, da bi stranka mogao da ga predloži določeni pristojni instituciji in nasploh da ga uporablja kad se za tem javi potreba.

S ponudbo Prevajalskega centra Akademije Oxford je zajeto tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v flamski jezik, kar vključuje kompletno obdelavo, tako potnega lista, potrdila o državljanstvu in osebne izkaznice kot tudi krštenice, izpiski iz matičnega registra o smrti in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze, toda predvideno je, da bodo prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču kot tudi vozniško dovoljenje, potem delovno in dovoljenje za prebivanje ter prometno oziroma absolutno vsak drugi osebni dokument.

Spoštovan mora biti osnovni pogoj, ki predvideva dostavo izvirnikov na vpogled s strani strank, saj bodo uporabljene v toku postopka overitve s strani sodnega tolmača.

Lastnik dokumentov se mora v okviru pristojnih institucij tudi pozanimati, ali je treba na njegove dokumente postaviti tako imenovani Apostille žig, poznan tudi kot Haški, saj člani ekipe te institucije nimajo pristojnosti za izvedbo te vrste overitve.

Poudarjamo, da ti strokovnjaki kompletno obdelujejo, tako vse dokumente s področij prava in sodstva (pooblastilo za zastopanje, tožbe, licence, pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodni sklepi, pogodbe, certifikati, sodne odločbe, sklepi o razvezi zakonske zveze in ostali pravni akti) kot tudi vse tiste dokumente in številne druge materiale, ki se nanašajo na področja znanosti ali izobraževanja (prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, seminarske naloge, znanstveni patenti, potrdilo o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, rezultati znanstvenih raziskav in drugi dokumenti, ki se na eno od teh področij nanašajo).

Vsekakor prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz finskega v flamski jezik, prav tako pa lahko kompletno obdelajo tudi navodilo za uporabo, zatem gradbene projekte in deklaracije izdelkov kot tudi vsak drugi dokument, ki je uradno v sestavi razpisne, gradbene ali tehnične dokumentacije.

Poleg omenjenih vsebin je interesentom na razpolago tudi obdelava različnih vrst soglasij in potrdil oziroma izjav. Ti strokovnjaki poleg potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu in potrdila o stalni zaposlitvi kompletno obdelujejo tudi potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stanju računa v banki pa tudi soglasje za zastopanje kot tudi vsak drugi dokument, ki ga njegov lastnik potem mora predložiti določeni državni instituciji.

Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko v skladu z veljavnimi pravili obdelujejo, tako zdravniške izvide kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma vsak drugi nenavedeni dokument, ki v skladu s pravili šteje kot del medicinske dokumentacije. Zaposleni te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz finskega v flamski jezik. Prav tako je predvideno, da lahko prevedejo oziroma ustrezno overijo tudi revizorska pa tudi finančna in letna poročila kot tudi statut podjetja, poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja oziroma fakture in druge dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo.

Prevajanje ekonomskih in političnih besedil iz finskega v flamski jezik

Poleg poljudnih besedil, ki se ukvarjajo s tematiko s področij politike in ekonomije, sodni tolmači in prevajalci lahko v navedeni različici jezikov obdelajo tudi strokovna besedila katerekoli tematike pa tudi vsa tista, ki so povezana z različnimi vejami družboslovnih ali naravoslovnih ved.

Prav tako zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford izvedejo tudi profesionalno prevajanje knjig iz finskega v flamski jezik, to pa pomeni, da strankam omogočijo obdelavo, tako učbenikov kot tudi književnih del s področij poezije ali proze. Poleg tega v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino ali otroških in ilustriranih ali strokovnih revij.

V okviru te institucije je na razpolago tudi storitev, ki je poznana kot redakcija, njo pa na zahtevo strank izvajajo lektorji in korektorji, zaposleni v tej instituciji. Moramo pojasniti, da gre za specifično storitev, saj se nanaša izključno na dokumente, ki so v dani jezični kombinaciji pred tem že prevedeni, toda ne dovolj profesionalno. Torej lektorji in korektorji te institucije imajo nalogo, da poiščejo napake v tako prevedenih materialih in potem njihovo vsebino uskladijo z izvirniki oziroma popravijo vse napake.

Ko to neka stranka zahteva prevajalci in sodni tolmači prevajajo tudi vse vsebine s področja marketinga, in to ob spoštovanju pravil reklamiranja kot tudi flamskega jezika.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedejo tudi tolmačenje iz finskega v flamski jezik, ta institucija pa vsakemu interesentu omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poudariti moramo tudi to, da ti strokovnjaki izvajajo, tako šepetano kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, ponudba za navedeno storitev pa se lahko oblikuje šele po pridobitvi informacij o organizaciji določenega dogodka. Pravzaprav se zahteva, da vsaka stranka te strokovnjake obvesti, ne samo o mestu njegovega prirejanja, ampak tudi o podrobnostih v zvezi s številom udeležencev oziroma trajanjem.

Spletne materiale katerekoli vrste sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank profesionalno obdelajo, in ko je to predvideno, uporabijo tudi pravila optimizacije. Pravzaprav uporabljajo ustrezna orodja SEO (Search Engine Optimisation) in zahvaljujoč temo lastnikom spletnih vsebin omogočijo, da dobijo ustrezno optimizirane materiale, ki prav zahvaljujoč temu tudi veliko bolje kotirajo na spletu.

Poleg serij in filmov različnih žanrov oziroma vrst bo izvedeno tudi neposredno prevajanje oddaj iz finskega v flamski jezik pa tudi reklamnih sporočil ter številnih in video in zvočnih materialov. Stranke, ki se za navedeno storitev zanimajo, lahko v okviru te institucije zahtevajo storitev sinhronizacije takšnih vsebin oziroma njihovega profesionalnega podnaslavljanja, ker sta tudi ti dve v ponudbi te institucije.

Cena prevajanja iz finskega v flamski jezik

  • Iz finskega v flamski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 36 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!