Prevajanje iz finskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, ko je strankam potrebno neposredno prevajanje iz finskega v hrvaški jezik, morajo posedovati informacijo, da jih v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg te storitve vsekakor pričakujejo tudi številne druge, ki veljajo za dodatne in pravzaprav vsem našim strankam v veliki meri olajšujejo dobivanje prevedenih vsebin različne vrste v tej jezični različici.

Na prvem mestu poudarjamo, da so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni, da na zahtevo strank izvedejo tolmačenje v tej jezični različici, tako da poleg šepetanega in simultanega prav tako izvajajo tudi konsekutivno tolmačenje iz finskega v hrvaški jezik. Poleg tega zainteresiranim strankam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ponudbo za to storitev naši strokovnjaki oblikujejo, ko posedujejo informacije, ki se tičejo izvedbe samega dogodka oziroma vedo, kje bo ta potekal, kako dolgo bo trajal pa tudi, koliko ljudi bo prisotnih in podobno.

Prav tako se lahko pohvalimo z dejstvom, da so pri nas zaposleni profesionalni korektorji kot tudi lektorji in da storitve, za katere so specializirani, izvajajo maksimalno profesionalno. Seveda se redakcija oziroma strokovna korektura in lektura, uporabljata, ko obstajajo prevodi vsebin različne vrste v tej kombinaciji jezikov, ti strokovnjaki pa izvajajo vse potrebne spremembe, da bi konkretni materiali lahko veljali za profesionalno obdelane.


Prevajanje iz finskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v finski jezik

Poleg tega, če to želijo nape stranke, lahko v tej različici jezikov prevedemo tudi časopisne članke oziroma revije različnih vrst kot tudi učbenike pa tudi književna dela, pri čemer prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko v najkrajšem možnem roku in pod izjemno ugodnimi pogoji izvedejo tudi neposredno prevajanje poljudnih in znanstvenih besedil iz finskega v hrvaški jezik, ne glede na to, katero področje obravnavajo.

Seveda lahko ugodimo vsaki stranki, ki želi v navedeni jezični različici, dobiti profesionalno prevedene ali materiale, ki so povezani s področjem marketinga, kot so plakati, reklamne zloženke, brošure, katalogi, PR članke in drugi ali pa tiste, ki se izključno nanašajo na splet, kot so na primer spletne strani ali programi oziroma spletne prodajalne, zatem katalogi, aplikacije in drugi. Treba je omeniti tudi zelo važne informacije, ki se nanašajo na obdelavo spletnih vsebin in treba je reči, da sodni tolmači in prevajalci, ko je to potrebno vsekakor uporabljajo tudi SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način konkretne vsebine maksimalno profesionalno optimizirajo za iskalnike.

Verjamemo, da bo vsaka stranka, ki ji potrebno neposredno prevajanje video in zvočnih materialov iz finskega v hrvaški jezik oziroma različnih vrst filmov, oddaj kot tudi serij oziroma reklamnih sporočil in ostalih vsebin iz te skupine, navdušena nad dejstvom, da v okviru naše institucije svoje storitve nudijo tudi strokovnjaki, katerih ožja specialnost je sinhronizacija in podnaslavljanje konkretnih vsebin.

Vsem strankam omogočamo, da dobijo tudi profesionalno obdelane dokumente, oziroma da v okviru neposrednega prevajanja iz finskega v hrvaški jezik, dobijo tudi overitev. Pravzaprav gre za overitev zapriseženega sodnega tolmača, ki je vsekakor član ekipe te institucije. S postavljanjem svojega žiga na dokument, ki je preveden v tej jezični različici, potrjuje, da je njegova vsebina popolnoma enaka kot tudi v izvirniku. Samo iz tega razloga je zelo pomembno, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov, vsekakor na vpogled priloži tudi izvirnike, ko jih pošilja ali dostavlja, pri čemer je treba tudi poudariti, da jih lahko osebno prinese v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko.

Poudarjamo, da za vse druge vsebine, za katere je strankam potrebna obdelava v tej jezični različici in ne sodijo med dokumente, velja nepisano pravilo, da se na obdelavo lahko dostavijo preko elektronske pošte in se na enak način tudi prevzamejo po koncu prevajanja. Dokumente lahko na ta način pošlje le nekdo, ki zahteva njihovo nujno prevajanje v omenjeni jezični različici, toda takoj po tem je ta stranka seveda dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirnike.

Glede na to, da se način pošiljanja razlikuje glede na ostale vsebine, je prav tako opazna tudi razlika v pogledu prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov, glede na to, da stranka izbira med dvema možnostima oziroma se odloča ali jih bo osebno prevzela, ali pa bod dovolila, da ji jih dostavi določena kurirska služba na določen naslov. Ker gre za dodatno storitev, za katere se angažira zunanja služba, je treba poudariti, da jo vsaka stranka mora tudi plačati po njenem veljavnem ceniku, in to v trenutku prevzemanja pošiljke.

Najpomembneje je, da vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz finskega v hrvaški jezik, informiramo tudi o Apostille žigu, ki ni v pristojnosti naših strokovnjakov. Prevajalci in sodni tolmači namreč niso pooblaščeni, da na dokumente postavljajo tako imenovani Haški žig, kar je pravzaprav njegovo drugačno ime. To lahko izključno izvajajo osebe, ki so zaposlene v okviru pristojnih institucij naše države, toda moramo tudi poudariti, da se ta vrsta overitve ne izvaja prav za vsak dokument, ki se prevaja v tej jezični različici, pa je zato tudi pomembno, da stranka pridobi ustrezne informacije, to pa pomeni, da se je pred dostavo vsebin na obdelavo dolžan najprej natančno pozanimati, ali je Apostille žig obvezujoč za konkretni dokument in potem tudi, da izve, ali se ta postavlja, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo izvajati njegovo prevajanje oziroma overitev, ali najprej ti strokovnjaki opravijo svoj del posla in potem stranka konkretni dokument odnese na okrožno sodišče oziroma v njegovo službo, ki je pristojna za overitev s tem žigom.

Poleg dokumentov s področij znanosti in izobraževanja (diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju kot tudi diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav in znanstveni patenti in drugi) omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi kompletno obdelavo za vsak osebni dokument (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, o sklenitvi zakonske zveze in o smrti, osebna izkaznica, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno in vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in drugi).

Prav tako je predvideno, da izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti številnim pristojnim službam oziroma po potrebi prevajajo, tako katerokoli vrsto potrdil oziroma soglasij kot tudi različne vrste izjav (soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti).

Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi vsak dokument iz sestave, tako razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije (gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in drugi) kot tudi tiste dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in številni drugi).

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe oziroma letna, revizijska in finančna poslovna poročila pa tudi statut podjetja kot tudi poslovne odločitve, zatem ustanovitveni akt podjetja, fakture in vsak drug dokument, ki je povezan s poslovanjem ali podjetnika ali pravnih oseb. Prav tako je dobro poudariti tudi informacijo, da sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo stranke izvedejo tudi neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz finskega v hrvaški jezik oziroma pravnega reda Evropske Unije kot tudi pritožb, odločitev in tožb pa tudi pogodb, certifikatov, licenc in ostalih pravnih aktov.

Profesionalno prevajanje programske opreme iz finskega v hrvaški jezik

Glede na to, da so strokovnjaki, ki jih Prevajalski center Akademije Oxford angažira, usposobljeni za prevajanje programske opreme iz finskega v hrvaški jezik, so stranke lahko popolnoma prepričane, da bodo dobile maksimalno profesionalno obdelan katerikoli program ali aplikacijo. Vsekakor jim je tudi omogočeno, da pod odličnimi pogoji dobijo prevedene tudi spletne strani v tej različici jezikov pa tudi spletne kataloge ter spletne prodajalne in vse ostale vsebine, ki so na katerikoli način povezane s spletom. Implementacija smernic, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) je ključ uspeha teh strokovnjakov, saj se konkretnim materialom prav na ta način tudi omogoča doseganje precej boljšega mesta v okviru globalnega spletnega iskanja. Vse to ima seveda tudi zelo pozitiven učinek na lastnike teh materialov oziroma na njihovo poslovanje, saj potencialne stranke zelo enostavno prihajajo do vseh informacij, ki so jim potrebne.

Dobro bi bilo omeniti, da so naši strokovnjaki usmerjeni tudi na zagotavljanje storitev tolmačenja v konkretni jezični kombinaciji in poleg tega, da so specializirani za šepetano in simultano prav tako izvajajo tudi konsekutivno tolmačenje iz finskega v hrvaški jezik. Ker je za vsako od teh storitev predvidena uporaba v točno določeni situaciji oziroma za dogodke z določenimi značilnostmi, je tudi posebej pomembno, da imajo stranke na umu, da nas morajo natančno seznaniti z vsemi detajli, ki so povezani z organizacijo. Predvideno je, da morajo ekipo strokovnjakov, ki izdelujejo ponudbo za to storitev, natančno seznaniti s tem, kako je predvideno, da bo neki dogodek organiziran, v smislu dostave podatkov o mestu, na katerem bo potekal oziroma s tem, kako dolgo naj bi trajal in koliko oseb bo v tem primeru prisotnih. Ti strokovnjaki zatem pazljivo analizirajo vse te informacije, da bi izbrali ustrezno vrsto storitve, po potrebi pa tudi najem opreme za simultano tolmačenje vključijo v ponudbo, ki jo izdelujejo.

Treba je poudariti tudi to, da je v trenutni ponudbi te institucije tudi neposredno prevajanje knjig iz finskega v hrvaški jezik, oziroma da sodni tolmači in prevajalci poleg književnih del oziroma tistih, ki sodijo v prozo in v poezijo, lahko na zahtevo stranke prav tako prevajajo tudi učbenike. Vsekakor, če obstaja potreba za tem, profesionalno obdelajo tudi ilustrirane revije oziroma časopisne članke pa tudi vse ostale vrste revij.

Prevajanje igranih filmov iz finskega v hrvaški jezik

Poleg igranih filmov kateregakoli žanra ekipa strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank izvaja tudi neposredno prevajanje dokumentarnih in risanih filmov iz finskega v hrvaški jezik, toda prav tako obdelujejo tudi serije oziroma zabavne in otroške oddaje, zatem reklamna sporočila, animirane filme, informativne oddaje in vse ostale vrste zvočnih in video materialov. Glede na to, da so v tej instituciji zaposlene tudi osebe, ki so primarno usmerjene na zagotavljanje storitev sinhronizacije in podnaslavljanja, kar pomeni, da vsaka posamezna stranka, če ji to ustreza, lahko dobi tudi ti storitvi. Pravzaprav ga pričakuje kompletna obdelava katerihkoli zvočnih ali video vsebin, tako da ima tudi možnost, da jih zelo hitro po prevzemanju prikaže, tako na televiziji in spletu oziroma kinematografih kot tudi da jih predvaja na radijskih postajah.

Želimo poudariti tudi zelo pomembno informacijo, ki se nanaša na storitev redakcije in je povezana s situacijo, ko je določena stranka prevajanje konkretnih vsebin v tej jezični različici imela priložnost prepustiti nekomu drugemu, toda s ponujeno storitvijo ni zadovoljna. V tem primeru na sceno stopajo naši strokovnjaki, saj se lektura in korektura morata uporabiti, če so v prevedenih vsebinah različne vrste prisotne napake in njo na zahtevo zainteresirane stranke izvedejo profesionalni lektorji in korektorji.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači v primeru, da je to strankam potrebno, lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz finskega v hrvaški jezik. Predvideno je, da lahko obdelajo strokovna in poljudna besedila, ne glede na njihovo dolžino in tematiko oziroma kompleksnost njihove vsebine. Poleg besedil, ki se nanašajo na področja izobraževanja, medicine, farmacije in znanosti oziroma politike, financ, ekonomije, prava in bančništva, ti strokovnjaki obdelujejo tudi besedila, ki se ukvarjajo s temami s področij marketinga, sociologije in menedžmenta oziroma komunikologije, filozofije in psihologije pa tudi ekologije ter varstva okolja, zatem informacijskih tehnologij ter turizma, gradbene industrije in številnih drugih neomenjenih znanstvenih disciplin, tako iz domene naravoslovnih kot tudi iz domene družbenih ved. Treba je omeniti tudi to, da stranka pri nas lahko dobi tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz finskega v hrvaški jezik.

Seveda je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači maksimalno profesionalno obdelajo, tako plakate in reklamne letake oziroma brošure kot tudi PR članke, zatem vizitke, kataloge in ostale vsebine iz te skupine. Osnovni namen, ki ga ima njihovo prevajanje v navedeni različici jezikov, predvideva, da se govorcem hrvaškega jezika zagotovi priložnost, da se z vsebino vseh teh materialov na čim boljši način seznanijo. Prav iz tega razloga se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da reklamno sporočilo, ki ga ti vsebujejo in je očesu običajnega opazovalca najpogosteje nevidno, prevedejo v skladu s tistimi pravili, ki so prisotna v hrvaškem jeziku. Glede na to, da gre za precej specialno vrsto vsebin, je treba poudariti, da ti strokovnjaki maksimalno spoštujejo marketinška pravila, da bi določeno sporočilo na čim boljši način predstavili potencialnim strankam, ki jim je to materni jezik.

Prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz finskega v hrvaški jezik

Absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz finskega v hrvaški jezik, storitev dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Toda, to je samo en segment obdelave teh materialov pa tudi številnih drugih dokumentov, saj omenjena institucija zaposluje tudi strokovnjake, ki izvajajo overitev prevedenih dokumentov oziroma zaprisežene sodne tolmače.

Torej pomembno je poudariti, da se za izvedbo te storitve zahteva, da stranka na vpogled priloži tudi izvirne vsebine, toda vsekakor je posebej pomembno tudi, da pridobi relevantne informacije, ki se tičejo overitve konkretnih dokumentov z Apostille žigom oziroma s tako imenovanim Haškim žigom.

Treba je dodati tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov lahko obdelujejo tudi ostale pravne akte, pri čemer mislimo predvsem na pooblastilo za zastopanje in sodne odločitve oziroma certifikate kot tudi na sodne sklepe, zatem na pogodbe in tožbe oziroma licence, pritožbe, pravni red Evropske Unije in nasploh na vse dokumente, ki se tičejo, tako področja prava kot tudi sodstva.

Vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo sodni tolmači in prevajalci v navedeni različici jezikov prav tako najprej prevedejo in potem izvedejo tudi overitev tega prevoda (revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut podjetja, finančna poročila in ostali dokumenti iz te skupine). Naši strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije iz finskega v hrvaški jezik (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in drugi).

Če je to potrebno neki stranki, navedeni strokovnjaki vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, zatem potrdilo o stalnem prebivališču in vozniško dovoljenje oziroma izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi potni list ter vozniško in dovoljenje za prebivanje oziroma delovno dovoljenje kot tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in izpiske iz matičnega registra o smrti pa tudi vsak drugi osebni dokument. Poudarjamo, da v okviru ponude naše institucije obstaja tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v hrvaški jezik (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi).

Po potrebi prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo tudi za predmetnike in programe fakultet kot tudi za znanstvene patente, diplomo in dodatek k diplomi ter potrdila o opravljenih izpitih pa tudi za številne druge dokumente, ki se tičejo znanosti ali izobraževanja, kar se nanaša, tako na zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi na rezultate znanstvenih raziskav pa tudi na številne druge dokumente, ki sodijo v omenjena področja.

Treba je omeniti tudi informacijo, da vsaka zainteresirana stranka v sklopu naše institucije lahko dobi tudi neposredno prevajanje različnih vrst soglasij in potrdil ter izjav oziroma sodni tolmači in prevajalci poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki pa tudi potrdila o nekaznovanosti ter potrdila o samskem stanu in soglasij za zastopanje vsekakor prevajajo tudi potrdilo o višini dohodkov in vse ostale dokumente, ki jih je v skladu z zahtevami treba predložiti pristojnim službam.

Cena prevajanja iz finskega v hrvaški jezik

  • Iz finskega v hrvaški je 31 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 37 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!