Prevajanja iz finskega v romski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v romski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v romski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da lahko izvedejo tolmačenje iz finskega v romski jezik, so člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford sposobni odgovoriti na zahteve strank, ki se tičejo prevajanja v pisani obliki za vse vrste vsebin.

Kar zadeva tolmačenje v tej različici jezikov, sodni tolmači in prevajalci izvajajo, tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje. Poleg osnovne storitve strankam ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če je to v celoti v skladu z vrsto storitve, ki jo omenjeni strokovnjaki uporabljajo za konkretni dogodek.

Vsekakor lahko v tej različici jezikov prevajamo tudi materiale s področja marketinga pa tudi vse vrste besedil, tako tista, ki bodo na razpolago večjemu številu bralcev kot tudi tista, ki so namenjena samo strokovnjakom za določena področja.


Prevajanje iz finskega v romski jezik
Prevajanje iz romskega v finski jezik

Seveda tudi zahteve strank v zvezi s prevajanjem marketinških materialov v tej različici jezikov izpolnjujemo v najkrajšem možnem roku, prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelajo tudi revije, zatem učbenike in časopisne članke kot tudi poetska oziroma prozna književna dela.

Kadar se zahteva neposredno prevajanje spletnih materialov iz finskega v romski jezik, ti strokovnjaki uporabljajo tudi smernice SEO (Search Engine Optimisation) ter maksimalno profesionalno usklajujejo vsebino vseh teh materialov s pravili, ki jih določa spletno iskanje.

Seveda lahko v omenjeni različici jezikov prevedejo tudi katerikoli dokument, ker posedujejo ustrezna pooblastila, izvajajo tudi overitev vsakega predhodno prevedenega dokumenta. Na ta način lastnikom omogočijo, da v relativno kratkem roku dobijo vsebine, ki jih lahko brez kakršnihkoli ovir uporabljajo v praksi, saj so tako obdelani dokumenti pravno veljavni.

Dolžnost lastnika dokumentov je, da na vpogled osebno prinese izvirnike v samo poslovalnice te institucije, po želji pa jih lahko pošljejo tudi preko kurirske službe oziroma s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije".

Vse ostale vsebine lahko pošlje na e-poštni naslov te institucije in če mu to ustreza, na enak način tudi prejme obdelane vsebine. V primeru, da takšen način ali za pošiljanje ali za prevzemanje materialov stranki iz nekega razloga ne ustreza, mora kontaktirati s poslovalnico in od zaposlenih pridobiti informacije o ostalih načinih dostave in prevzemanja vsebin te vrste.

Glede na to, da stranka mora na vpogled dostaviti izvirne dokumente, se pričakuje, da osebno pride v poslovalnico in po opravljenih storitvah izvede njihovo prevzemanje. Toda obstaja tudi druga možnost, ki predvideva, da stranka vsebine prejme na naslov, ki ga navede. V tem primeru, ko dostavo izvede pristojna kurirska služba, je dolžnost stranke, da to storitev plača pri prevzemanju pošiljke, saj ta ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumentov.

Interesentom je na razpolago tudi storitev, ki vključuje nujno prevajanje dokumentov iz finskega v romski jezik. Izključno pri tem se lastnikom dovoljuje, da vsebine pošljejo skenirane na e-poštni naslov, toda potem so prav tako dolžni, da zapriseženemu sodnemu tolmaču na vpogled dostavijo izvirnike, pri čemer morajo izbrati način dostave, ki je hkrati tudi najhitrejši.

Posebej je treba poudariti informacijo, da prevajalci in sodni tolmači, ki so angažirani v okviru omenjene institucije, nimajo potrebnega dovoljenja, da bi pristopili overitvi z Apostille žigom, če je to potrebno za konkretni dokument. S samim tem, da nimajo pooblastila za postavljanje tako imenovanega Haškega žiga na dokumente, kar je njegov drugačni naziv, strankam tudi niso dolžni posredovati podatkov o tem, tako da jim se priporoča, da najprej kontaktirajo s pristojnimi institucijami naše države in se podrobno pozanimajo, ali ta vrsta overitve mora biti izvedena v konkretnem primeru in na kakšen način.

Treba je omeniti tudi to, da je strankam te institucije na razpolago kompletna obdelava video in zvočnih materialov, glede na to, da najprej lahko izvedemo prevajanje serij, reklamnih sporočil in filmov oziroma oddaj in ostalih vsebin, ki bodo predvajane, tako na radiju in televiziji kot tudi v kinematografih, na spletu ali nekem drugem medijo, potem pa stranka izbere med dvema dodatnima storitvama oziroma se odloči, ali bodo te vsebine sinhronizirane ali podnaslovljene.

Glede na to, da navedena institucija zaposluje tudi številne druge strokovnjake in med njimi tudi lektorje in korektorje, tako interesenti lahko zahtevajo tudi njihove storitve. Gre za tako imenovano redakcijo materialov, ki se uporablja, če prevajanje vsebin ni pravilno izvedeno oziroma oseba, ki je konkretne materiale prevajala ni spoštovala pravil ciljnega oziroma romskega jezika in prevajalske stroke.

Prevajanje romanov iz finskega v romski jezik

Vsakdo, ki ga to zanima, lahko dobi profesionalno preveden katerikoli roman v dani jezični kombinaciji, na razpolago pa je tudi neposredno prevajanje beletrije iz finskega v romski jezik pa tudi vseh ostalih književnih del, tako iz roda proze kot tudi poezije.

V skladu s postavljenimi zahtevami prevajalci in sodni tolmači v omenjeni varianti obdelajo tudi učbenike, pri čemer prevedejo tudi vsebino revij kot tudi časopisne članke.

Zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford prevajanje v tej kombinaciji jezikov izvajajo tudi za poljudna ter strokovna besedila, njihova tematika pa se lahko nanaša na vsako vejo naravoslovnih ali družboslovnih ved.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za tolmačenje iz finskega v romski jezik, pri čemer lahko izvedejo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje. V odvisnosti od tega, za katero možnost od ponujenih se ti strokovnjaki odločijo, je s ponudbo zajet tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V primeru, da se za tem javi potreba, sodni tolmači in prevajalci lahko konkretni jezični kombinaciji obdelajo tudi katerikoli film, zatem oddajo ali serijo ter vsako drugo vrsto zvočnih in video vsebin. Če to nekomu ustreza, v okviru samega predstavništva te institucije lahko zahteva tudi storitev podnaslavljanja vseh zvočnih in video materialov, za katere je predhodno izvedeno prevajanje kot tudi storitev njihove profesionalne sinhronizacije, saj v navedeni instituciji delajo tudi strokovnjaki, specializirani za ti dve storitvi.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako obdelajo vsebine, ki so povezane s spletom in izvedejo tudi njihovo optimizacijo. Pravzaprav ob prevajanju spletnih strani iz finskega v romski jezik pa tudi programov in različnih vrst aplikacij ter vsebine spletnih katalogov in ostalih spletnih vsebin uporabljajo tudi smernice, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in vsebino vseh teh materialov na najboljši možni način maksimalno prilagodi pravilom iskanja.

Materiale, ki so na katerikoli način povezani s področjem marketinga, ti strokovnjaki prav tako profesionalno prevedejo v navedeni različici jezikov in se pri tem upoštevajo predvsem pravila marketinga.

Čeprav so predvsem fokusirani na prevajanje različnih vsebin v dani različici jezikov, člani ekipe številnih te institucije lahko uporabijo tudi pravila redakcije, kadar je to potrebno. Pravzaprav so za izvajanje te storitve zadolženi lektorji in korektorji, ki vsebino nekakovostno prevedenih materialov katerekoli vrste maksimalno profesionalno usklajujejo predvsem z njihovimi izvirniki in potem tudi s pravili romskega jezika ter same prevajalske stroke.

Neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v romski jezik

Celotno vsebino medicinske dokumentacije oziroma dokumente iz njene sestave sodni tolmači in prevajalci v konkretni različici jezikov obdelajo, tako da je strankam omogočeno predvsem neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v romski jezik in potem tudi njihova overitev, kar je postopek usklajen z veljavnim zakonom.

Vsak dokument, ki je najprej preveden v tej jezični kombinaciji in potem tudi overjen z žigom sodnega tolmača, ki je uradno pooblaščen, velja za pravno veljavnega in lastnik teh vsebin ga lahko predloži vsaki pristojni službi in ga uporablja ob različnih priložnostih.

Dostava izvirnih dokumentov na vpogled strokovnjaku, zadolženemu za overitev je obvezna, prav tako pa bi bilo dobro, da stranka od pristojnih na okrožnih sodiščih Republike Slovenije samostojno zahteva vse informacije o nadoveritvitvi. Gre za to, da zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford ne posedujejo dovoljenja za izvedbo nadoveritve, saj jim niso dana pooblastila, da Haški žig oziroma tako imenovani Apostille postavijo na dokumente. Glede na to, da niso pooblaščeni, strankam vsekakor niso dolžni posredovati informacij o tem, pa je zato priporočljivo, da te informacije vsaka stranka pridobi osebno od pristojnih v okviru namenskih oddelkov na okrožnih sodiščih naše države.

Vsebino gradbene in razpisne oziroma poslovne dokumentacije sodni tolmači in prevajalci prav tako v skladu s pravili obdelajo v konkretni kombinaciji jezikov.

Poleg tega so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz finskega v romski jezik, kompletno pa obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so povezani s pravom ali sodstvom in veljajo za pravne akte.

Vsekakor strankam omogočijo, da prevajanje v tej jezični kombinaciji in potem tudi overitev, dobijo za vsebine, ki se tičejo izobraževanja ali znanosti pa tudi za vsak dokument, ki ga je kasneje treba predložiti pristojnim institucijam. Pravzaprav kompletno obdelajo različne vrste izjav kot tudi potrdil oziroma soglasij, da jih stranke lahko brez težav predložijo pristojnim službam.

Poleg vseh omenjenih dokumentov prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu s pravili obdelajo tudi vse osebne dokumente kot tudi številne druge oziroma izvedejo predvsem njihovo prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji in jih potem tudi overijo, ker tako določa veljavni zakon.

Cena prevajanja iz finskega v romski jezik

  • Iz finskega v romski je po dogovoru

Cena prevajanja iz finskega v romski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v romski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz finskega v romski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!