Prevajanje iz finskega v korejski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v korejski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v korejski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ena od storitev, ki jih na zahtevo strank izvajajo sodni tolmači in prevajalci, je tudi neposredno prevajanje iz finskega v korejski jezik in poleg tega, da so usposobljeni za zagotavljanje te storitve v pisani obliki, in to za različne vrste vsebin, ti strokovnjaki na zahtevo stranke izvajajo tudi tolmačenje v tej različici jezikov. Poudarjamo, da gre za profesionalce, ki poleg simultanega in konsekutivnega izvajajo tudi šepetano tolmačenje. Končna odločitev o vrsti storitve, ki bo v konkretnem primeru uporabljena, se sprejme šele po tem, ko stranka naše strokovnjake informira o vrsti dogodka, saj se vsaka od njih uporablja v točno določenihsituacijama. Prav tako vse naše stranke lahko po zelo ugodnih cenah tudi najamejo opremo za simultano tolmačenje.

Prav tako je v ponudbi naše institucije tudi obdelava besedilnih materialov v tej jezični različici, prevajalci in sodni tolmači po potrebi lahko obdelajo tudi časopisne članke, zatem učbenike in revije kot tudi književna dela, tako prozna kot tudi poetska. Poleg je tako na razpolago tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v korejski jezik, omenjena storitev pa se nanaša na profesionalno obdelavo, tako brošur, PR člankov in reklamnih letakov kot tudi plakatov, zatem reklamnih letakov, vizitk, katalogov in vsi ostalih neomenjenih vsebin, ki so povezani s področjem reklamiranja.

Poleg tega ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi katerokoli vrsto spletnih vsebin in pri tem uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za brskalnike. Tako pri obdelavi spletnih strani oziroma spletnih prodajaln pa tudi spletnih katalogov in ostalih spletnih vsebin predvsem sledijo pravila SEO - Search Engine Optimisation.


Prevajanje iz finskega v korejski jezik
Prevajanje iz korejskega v finski jezik

Kompletna obdelava serij in različnih vrst filmov oziroma katerihkoli video ali zvočnih materialov je prav tako v ponudbi naše institucije, prevajalci in sodni tolmači pa izvajajo najprej njihovo prevajanje v tej različici jezikov in potem obdelavo konkretnih vsebin nadaljujejo njihovi sodelavci, ki so specializirani za zagotavljanje storitev sinhronizacije ali podnaslavljanja.

Prav tako so ti strokovnjaki usposobljeni tudi za neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v korejski jezik, stranke pa v naši instituciji pričakuje njihova kompletna in profesionalna obdelava. Sicer ta storitev poleg prevajanja vključuje tudi overitev, ki jo izvajajo sodni tolmači, ki so s strani pristojnih institucij Republike Slovenije pooblaščeni za to. Moramo omeniti, da je v večini primerov takšen postopek obdelave popolnoma zadosten, da bi zainteresirana stranka lahko konkreten dokument tudi uporabljala, toda obstajajo tudi neki dokumenti, za katere je treba izvesti nadoveritev, pri čemer gre za postavljanje žiga, ki je poznan kot Apostille ali Haški in ki se postavlja izključno na dokumente, za katere to določa zakon. Ta žig se postavlja ali na samem začetku obdelave dokumentov ali šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači opravijo svoje delo, za katero so specializirani, pa je zelo pomembno, da vsaka zainteresirana stranka pridobi potrebne informacije tudi v tem segmentu. Torej, ko kontaktira s pristojno državno institucijo, ki je edina pooblaščena za izvedbo overitve z Apostille žigom, mora najprej izvedeti, ali je njega treba postaviti na konkretne dokumente, toda vsekakor je pomembno vprašati tudi, ali bo v tem primeru Haški žig postavljen šele, ko omenjeni strokovnjaki končajo z obdelavo tega dokumente ali pa pred tem. Na podlagi vseh teh informacij vsaka posamezna stranka prihrani veliko časa, in to predvsem zato, ker ve, kam mora najprej odnesti dokument na obdelavo in potem tudi zato, ker ji je jasno, koliko časa naj bi postopek trajal.

Treba je poudariti tudi to, da je vsaka stranka, ki ji potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v korejski jezik dolžna priložiti izvirne dokumente na vpogled, toda to ni primer, ko se izvaja prevajanje v tej različici jezikov za katerokoli drugo vrsto materialov. Prav zato tudi poudarjamo, da dokumente lahko dostavi preko kurirske službe ali „Pošte Slovenije“ (priporočeno) pa tudi, da jih na obdelavo prinese osebno, ostale materiale pa lahko pošlje in jim prejme prevedene po elektronski pošti.

Vsekakor obstaja samo ena situacija, ko tudi dokumente stranka lahko dostavi skenirane na elektronski naslov, toda to je tedaj, ko se zahteva njihovo nujno prevajanje v konkretni različici jezikov, pri čemer je seveda zelo pomembno, da se tudi v tem primeru spoštuje pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnih dokumentov na vpogled sodnemu tolmaču.

Poleg tega, da stranka lahko kompletno obdelane dokumente prevzame osebno, ima prav tako pravico zahtevati njihovo dostavo na svoj naslov, toda v tem primeru gre za dodatno storitev, pa se tudi njeno plačilo izvaja popolnoma ločeno od plačila storitev prevajanja in overitve dokumentov. Sicer ceno v tem primeru določa kurirska služba, ta stranka pa jo je dolžna plačati v trenutku prevzemanja.

Seveda je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci poleg različnih vrst pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve in sklepi, pravni red Evropske Unije, sodbe, certifikati, tožbe, licence, pritožbe in drugi dokumenti iz domene prava in sodstva) na zahtevo strank izvedejo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v korejski jezik. Poleg različnih vrst dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, prometno, vozniško, delovno dovoljenje in drugi) ti strokovnjaki na zahtevo obdelujejo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, potni list in potrdilo o državljanstvu, zatem osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra, tako o rojstvu kot tudi o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti.

Prevajalski center Akademije Oxford omogoča strankam tudi kompletno obdelavo dokumentov, ki so v sestavi, tako medicinske dokumentacije (zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in drugi) kot tudi tiste, ki sestavljajo tehnično, gradbeno ali razpisno dokumentacijo, kot so na primer navodilo za uporabo, gradbeni projekti in deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostali dokumenti iz njihove sestave.

Kompletna obdelava zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol pa tudi številnih drugih dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja, je prav tako v ponudbi storitev, za katere so sodni tolmači in prevajalci specializirani. Če je to stranki potrebno, kompletno obdelajo tudi diplomo in dodatak k diplomi, zatem diplomske in seminarske naloge kot tudi predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju pa tudi prepis ocen in na splošno rečeno vse dokumente, ki se tičejo področja izobraževanja.

Ko to stranka zahteva ti strokovnjaki najprej v tej različici jezikov prevedejo tudi različne dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo ter jih potem tudi overijo, in to izključno v skladu s pooblastili, ki so jim dana. Poleg ustanovitvenega akta podjetja, faktur in poslovnih odločitev navedeni strokovnjaki izvajajo tudi neposredno prevajanje iz finskega v korejski jezik za sklep o ustanovitvi pravne osebe, toda obdelujejo tudi različne vrste poslovnih poročil, kot so na primer finančna, letna ali revizijska, na zahtevo pa vsekakor obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav, zatem znanstvene patente pa tudi znanstvena dela različne kompleksnosti kot tudi vse ostale dokumente in druge vsebine, ki se primarno nanašajo na področje znanosti.

Prevajanje časopisnih člankov iz finskega v korejski jezik

V primeru, ko stranka zahteva neposredno prevajanje časopisnih člankov iz finskega v korejski jezik, je lahko popolnoma prepričana, da strokovna ekipa Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko ustrezno odgovori na to zahtevo. Poleg tega lahko prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični različici obdelajo tudi strokovne pa tudi otroške in ilustrirane revije in če stranka to zahteva prevajajo tudi katerekoli književno delo (poezija, beletrija, romani in druga prozna dela) kot tudi različne učbenike.

Posebej želimo poudariti, da je na razpolago tudi tolmačenje iz finskega v korejski jezik, na zahtevo strank pa se omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Izključno v skladu z osnovnimi značilnostmi dogodka, ki se organizira, se opredeli, katera vrsta storitve mora biti uporabljena, saj sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v tej instituciji, lahko uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje v tej jezični različici. V principu je predvideno, da se uradna odločitev o vrsti tolmačenja, ki bo uporabljena za neki dogodek, sprejme šele potem, ko se izvede pravilna analiza vseh dostopnih informacij o njem, ki jih je vsaka zainteresirana stranka dolžna dostaviti. S tem mislimo predvsem na trajanje samega dogodka in lastnosti mesta njegovega prirejanja pa tudi na število udeležencev ter na informacije o načinu, na katerega naj bi bil organiziran.

Serije in igrane kot tudi animirane in dokumentarne filme ti strokovnjaki prav tako prevajajo na zahtevo stranke, potem pa je omogočena storitev profesionalnega podnaslavljanja in sinhronizacije. Poleg omenjenih vsebin obdelujemo tudi reklamna sporočila, zatem otroške oddaje kot tudi risane filme pa tudi oddaje, ki imajo zabavni oziroma informativni značaj ter katerokoli drugo vrsto video in zvočnih materialov.

Neposredno prevajanje reklamnih materialov iz finskega v korejski jezik

Ker so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za prevajanje marketinških materialov iz finskega v korejski jezik, je v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na razpolago tudi ta storitev. Poleg PR člankov, plakatov in reklamnih letakov naši strokovnjaki profesionalno prevajajo tudi brošure oziroma kataloge, toda po potrebi obdelujejo tudi reklamne letake in če to stranka zahteva, lahko prevajajo celo vizitke. Postopek obdelave teh materialov je specifičen v tem smislu, da večina njih nosi težko opazno sporočilo, ki je namenjeno potencialnim strankam, tako da je tudi prevajanje usmerjeno predvsem na pravilno oblikovanje tega sporočila v duhu korejskega jezika, da bi se na ta način njegovim izvornim govorcem dala možnost, da se z vsebino vseh omenjenih materialov seznanijo na najboljši možni način.

V naši ekipi so tudi profesionalci, ki so specializirani za storitev redakcije oziroma izkušeni korektorji in lektorji, ki ga na zahtevo vsake stranke popravijo napake v katerikoli vrsti vsebin, ki so že prevedene v tej jezični različici.

Prav tako se bomo potrudili, da maksimalno profesionalno odgovorimo na zahtevo vsake stranke, ki ji potrebno neposredno prevajanje spletnih strani iz finskega v korejski jezik pa tudi spletnih prodajaln, programov in katalogov kot tudi katerekoli aplikacije ter vseh ostalih vsebin, ki so povezane s spletom. Kadar sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje teh materialov po potrebi uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), kar pravzaprav pomeni, da jih paralelno tudi optimizirajo. Postopek optimizacije je posebej pomemben za kotiranje konkretnih vsebin, kar bodo zelo hitro po njihovi postavitvi ugotovili tudi njihovi lastniki, saj se bo njihovo mesto v spletnem iskanju za neko ključno besedo bistveno izboljšalo.

Prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov prav tako profesionalno prevajajo tudi besedila katerekoli tematike, dolžine in kompleksnosti oziroma namena. Poleg besedil, ki so povezana s področji ekonomije, financ in bančništva oziroma prava in politike, izvajajo tudi neposredno prevajanje filozofskih besedil iz finskega v korejski jezik pa tudi tistih, ki so povezana s področji, tako gradbene industrije, sociologije in znanosti kot tudi izobraževanja, ekologije ter varstva okolja in psihologije pa tudi informacijskih tehnologij, menedžmenta in farmacije ter marketinga, komunikologije in medicine oziroma vse tiste poljudne in strokovne besedilne materiale, ki obdelujejo teme iz katerekoli družbene ali naravoslovne znanstvene discipline.

Prevajanje sklepe o ustanovitvi pravne osebe iz finskega v korejski jezik

Da bi stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe, lahko obdelani dokument uporabljale v praksi, mora ta posedovati žig zapriseženega sodnega tolmača. In prav takšen način obdelave jim omogočajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Akademije Oxford, pri čemer je zelo pomembno, da v tem primeru vsaka stranka dostavi tudi izvirne dokumente, in to na vpogled temu strokovnjaku.

Dano je uradno priporočilo v tej situaciji, da se stranka samostojno pozanima, ali je obvezno na njene dokumente postaviti Apostille (Haški) žig in ali se ta postavlja po koncu obdelave teh dokumentov s strani omenjenih strokovnjakov ali pa pred tem, saj jim vseh teh informacij niso dolžni zagotoviti zaposleni v tej instituciji, ker to ne sodi v njihovo pristojnost.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi poslovne odločitve, revizijska poročila in ustanovitveni akt podjetja pa tudi finančna poročila, zatem fakture in statut podjetja kot tudi finančna poslovna poročila in generalno vse dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. V ponudbi je tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v korejski jezik (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in drugi), vsekakor pa omenjeni strokovnjaki izpolnijo zahtevo vsaki stranki, ki v tej različici jezikov želi dobiti prevedeno medicinsko dokumentacijo. To pa pomeni, da prevajalci in sodni tolmači poleg dokumentacije o medicinskih izdelkih in zdravniških izvidov, na zahtevo strank prevajajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kot tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in vsak drug dokument, ki sodi v to vrsta dokumentacije.

Različne vrste izjav, potrdil in soglasij ti strokovnjaki prav tako prevajajo v konkretni jezični kombinaciji in poleg potrdila o samskem stanu, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti kompletno obdelujejo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in soglasje za zastopanje kot tudi potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Seveda zainteresirana stranka lahko dobi tudi kompletno obdelane pravne akte (pravni red Evropske Unije, pooblastilo za zastopanje, sklep o razvezi zakonske zveze in ostale sodbe, licence, pritožbe, tožbe, certifikati, sodni sklepi, sodne odločitve in drugi dokumenti iz domene prava in sodstva), prevajalci in sodni tolmači pa izvajajo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz finskega v korejski jezik kot tudi vseh ostalih dokumentov, ki se obravnavajo kot sestavni del gradbene dokumentacije.

Kdorkoli ima potrebo za tem, lahko omenjene strokovnjake angažira, da v konkretni različici jezikov izvedejo neposredno prevajanje deklaracij izdelkov ali navodil za uporabo oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev in vseh ostalih dokumentov, ki so v sestavi ali razpisne ali tehnične dokumentacije.

Vsekakor je treba poudariti tudi to, da izvajamo tudi neposredno prevajanje dokumentov s področij znanosti in izobraževanja iz finskega v korejski jezik in da v skladu z zahtevami strank naši strokovnjaki profesionalno obdelujejo tudi številne druge vsebine, ki so povezane s tema področjema, kot so na primer, znanstvena dela ter diplomske ali seminarske naloge. Poleg potrdila o opravljenih izpitih, znanstvenih patentov in prepisa ocen sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov izvajajo tudi neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi pa tudi potrdila o rednem šolanju, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol oziroma predmetnikov in programov fakultet ter številnih drugih dokumentov, ki ob tej riložnosti niso bili omenjeni in so povezani s področjem znanosti ali izobraževanja.

Cena prevajanja iz finskega v korejski jezik

  • Iz finskega v korejski je po dogovoru

Cena prevajanja iz finskega v korejski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v korejski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz finskega v korejski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!