Prevajanje iz finskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, izvajajo neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v nemški jezik, strankam prav tako omogočajo, da na enem mestu dobijo pravno veljavni dokument. Pravzaprav so specializirani za overitev prevoda z žigom zapriseženega sodnega tolmača, da bi mu zagotovili zakonsko in pravno veljavnost.

Ne glede na to, ali stranke želijo dobiti prevedene osebne dokumente (potni list, potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, vozniško in podobno) ali pa jim je potrebno prevajanje pravnih aktov iz finskega v nemški jezik (pravni red Evropske Unije, certifikati, pritožbe, sklepe in odločitve, pooblastilo za zastopanje, sodbe, pogodbe, licence, tožbe in drugi), omenjeni strokovnjaki njihovo obdelavo izvedejo maksimalno profesionalno in potem ko jo prevedejo, pristopijo tudi overitvi za katero posedujejo dovolj pooblastil.

Prav tako sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični različici lahko na zahtevo stranke kompletno obdelajo tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, finančna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, letna poročilo in drugi), ugodijo pa tudi zahtevam vsakogar, ki želi dobiti prevedeno diplomo in dodatek k diplomi oziroma vsak drug dokument, ki se tiče, tako področja izobraževanja kot tudi področja znanosti (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, rezultati znanstvenih raziskav, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, diplomske naloge, potrdilo o rednem šolanju, znanstvena dela in seminarske naloge ter številni drugi dokumente iz te skupine).


Prevajanje iz finskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v finski jezik

Prav tako je predvideno, da stranke pri nas lahko dobijo tudi kompletno obdelane zdravniške izvide oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacijo o medicinskih izdelkih in ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Poleg tega prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje gradbene, tehnične in razpisne dokumentacije iz finskega v nemški jezik in poleg navodila za uporabo in gradbenih projektov prevajajo tudi deklaracije izdelkov, zatem laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ostale dokumente, ki sestavljajo katerokoli od njih.

Treba je poudariti tudi to, da stranke pri nas pričakuje neposredno prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz finskega v nemški jezik, tako da omenjeni strokovnjaki poleg potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o stanju računa v banki ter soglasij za zastopanje, kompletno obdelujejo tudi potrdilo o samskem stanu, zatem potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov in številne druge nenavedene dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama.

Moramo poudariti, da vse do tega trenutka omenjeno pravzaprav predstavlja del celotne ponude dokumentov, za katere stranke pri nas lahko dobijo kompletno obdelavo in da je njihova obveznost v tem primeru, da se spoštujejo pravila povezana z dostavo izvirnih dokumentov na vpogled. Pravzaprav se to zahteva, ker overitev z žigom sodnega tolmača zahteva, da ta prevedeni dokument primerja z izvirnim in ugotovi, ali sta enaka ali ne. Poleg tega, da dokumente, za katere zahtevajo obdelavo, lahko pošljejo preko kurirske službe ali s priporočeno poštno pošiljko, je strankam tudi omogočeno, da pridejo osebno v našo poslovalnico in na ta način dostavijo konkretni dokument. Imajo tudi možnost, da jih pošljejo preko elektronske pošte, toda to je dovoljeno samo, če jim je potrebno nujno prevajanje iz finskega v nemški jezik, toda tudi v tem primeru so dolžni spoštovati pravila oziroma izvesti dostavo izvirnikov na vpogled.

Potem ko naši strokovnjaki končajo obdelavo dostavljenih vsebin, vsaka stranka lahko sama izbere, kako jih bo prevzela in na razpolago je, tako možnost, da pride v prostore poslovalnice naše institucije in jih prevzame kot tudi, da jih dobi na določen naslov. V primeru, da je njegova odločitev povezana s prevzemanjem na naslovu, mora to storitev plačati ločeno od prevajanja in overitve konkretnih dokumentov. Treba je poudariti tudi to, da v tem primeru samo kurirska služba določa višino nadomestila, naša institucija ne more vplivati na to. Dobro je, da vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov v konkretni jezični različici, ve tudi to, da v praksi obstaja tudi overitev s tako imenovanim Apostille oziroma Haškim žigom, ki ni v pristojnosti strokovnjakov naše institucije. Samo zato, ker se omenjeni žig na nekatere dokumente postavlja in na nekatere ne, moramo dati splošno priporočilo vsaki stranki, ki zahteva prevajanje dokumentov iz finskega v nemški jezik, da zahteva vse potrebne podatke v zvezi s tem. Točneje rečeno, v pristojnih državnih institucijah, v katerih se izvaja overitev z Apostille žigom, mora najprej vprašati, ali je ta obvezen za dokumente, za katere želi, da jih naši strokovnjaki obdelajo. Če se pri tem izve, da je to potrebno storiti, vsekakor je preporučljivo vprašati tudi, kdaj se omenjeni žig nanje postavlja, oziroma da izve, ali je to na samem začetku postopka obdelave, ali šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo svoj del posla.

Poudarjamo tudi to, da poleg dokumentov ti strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi številne druge vrste materialov, pri čemer na prvem mestu mislimo na različne vrste, tako revij kot tudi književnih del ter na učbenike, časopisne članke in strokovne oziroma poljudne besedilne vsebine. Prav tako sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi prevajanje marketinških materialov iz finskega v nemški jezik in poleg katalogov, reklamnih letakov, plakatov in brošur, v navedeni različici jezikov prevajajo tudi vizitke, zatem PR članke, reklamne zloženke in številne druge vsebine, ki so usmerjene na predstavljanje različnih podjetij kot tudi izdelkov in storitev.

Seveda je predvideno, da bomo izpolnili zahteve vsake stranke, ki želi dobiti profesionalno prevedene spletne vsebine, kar se poleg na spletne strani nanaša tudi na strokovno obdelavo spletnih katalogov kot tudi spletnih prodajaln in vseh ostalih vsebin, ki so na razpolago na spletu. Izjemno je pomembno poudariti dejstvo, da sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo obdelavo ovakvih materialov, uporabljajo tudi pravila Search Engine Optimisation (SEO), da bi jih čim bolje optimizirali za spletno iskanje.

Treba je poudariti tudi to, da vse zainteresirane stranke pričakuje kompletna obdelava, tako različnih vrst filmov (dokumentarnih in igranih, risanih, animiranih) kot tudi reklamnih sporočil, zatem informativnih oddaj kot tudi zabavnih, otroških in drugih ter serij in vseh ostalih zvočnih in video vsebin. Omenjena storitev se nanaša, tako nanjeov prevod v konkretni kombinaciji jezikov kot tudi na storitve sinhronizacije oziroma podnaslavljanje vseh omenjenih vsebin.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi tolmačenje iz finskega v nemški jezik, pri čemer uporabijo ali konsekutivno ali simultano oziroma šepetano tolmačenje v tej različici jezikov. Samo na podlagi značilnosti konkretnega dogodka se lahko oblikuje ponudba za to storitev, tako da nas zainteresirane stranke morajo seznaniti s trajanjem dogodka kot tudi z mestom njegove organizacije oziroma s številom udeležencev. Poudarjamo tudi to, da naša institucija vsem zainteresiranim strankam pod odličnimi pogoji omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Da bi maksimalno prihranili čas vsem zainteresiranim strankam katerim je potrebno prevajanje v konkretni jezični kombinaciji za neko od omenjenih vsebin, ponujamo tudi možnost, ne samo, da nam jih na obdelavo pošljejo elektronsko oziroma preko elektronske pošte, ampak da jih po koncu obdelave na enak način tudi prevzamejo.

Prevajanje učbenikov iz finskega v nemški jezik

Neposredno prevajanje učbenikov iz finskega v nemški jezik je prav tako na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Poudarjamo, da profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej jezični različici lahko obdelajo učbenike, ki se nanašajo na katerokoli področje pa tudi, da izpolnijo zahtevo stranke, ki želi dobiti prevajanje kateregakoli književnega dela, kar se nanaša in na prozna in na poetska dela književnosti. Če to zahteva neka stranka, prav tako prevajajo tudi časopisne članke pa tudi vsebino, ne samo ilustriranih, ampak tudi strokovnih revij.

Prav tako je predvideno, da sodni tolmači in prevajalci izjemno dobro izvajajo tolmačenje iz slovenskega v nemški jezik, našim strankam pa ponujamo tudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to zagotovo pod najugodnejšimi pogoji. Da bi pojasnili, navajamo samo podatek, da omenjeni strokovnjaki poleg simultanega prav tako lahko strankam omogočijo tudi storitev konsekutivnega kot tudi tako imenovanega šepetanega tolmačenja v navedeni jezični različici. Glede na to, da se vsaka od teh storitev lahko izvaja v točno določenem primeru oziroma za dogodek z natančno določenimi značilnostmi, posebej poudarjamo, da moramo posedovati relevantne informacije, da bi izabrali prav tisto storitev, ki lahko odgovori na zahteve in udeležencev in organizatorja samega dogodka. Točneje rečeno, stranke nam morajo dostaviti, tako podatke o mestu na katerem bo dogodek organiziran kot tudi informacije o tem, kako dolgo naj bi trajal in o številu oseb, ki bodo prisotne. Pravzaprav šele ko dobimo vse te podatke, naši strokovnjaki tudi pripravijo ponudbo. Vsekakor bo tudi najem opreme za simultano tolmačenje v njej naveden, če se odločijo za to vrsto storitve.

Treba je omeniti tudi to, da je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v nemški jezik, kar pravzaprav pomeni, da prevajalci in sodni tolmači lahko v tej jezični različici profesionalno obdelajo katerokoli vrsto vsebin, skozi katero se nekaj reklamira. S tem mislimo predvsem na reklamne letake, PR članke in brošure pa tudi na kataloge, vizitke, plakate in reklamne zloženke ter na številne druge vsebine te vrste. Ker je predvideno, da njihovi obdelavi pristopajo profesionalno, stranke morajo vedeti, da je posebna pozornost usmerjena na prevajanje konkretnega sporočila v različnih materialih te vrste ter na njegovo pravilno prilagajanje duhu nemškega jezika. Prav na ta način se tudi doseže glavni cilj, ki ga ima prevajanje marketinških vsebin iz finskega v nemški jezik, ker se vsem govorcem ciljnega jezika oziroma osebam iz nemškega govornega področja omogoča, da se zelo hitro seznanijo s konkretnimi vsebinami.

Prevajanje reklamnih sporočil iz finskega v nemški jezik

Kadar prevajalci in sodni tolmači izvajajo neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz finskega v nemški jezik, obstaja možnost, če to posamezni stranki ustreza, da bo zagotovljena tudi storitev sinhronizacije prevedenih reklamnih sporočil oziroma tista, ki je povezana z njihovim podnaslavljanjem. Seveda je predvideno, da poleg omenjenih materialov naši strokovnjaki kompletno obdelajo tudi serije kot tudi risane in igrane filme in to kateregakoli žanra pa tudi zabavne oddaje, zatem animirane filme, informativne oddaje ter otroške kot tudi dokumentarne filme in vse ostale in video in zvočne materiale.

Prav tako bomo poskrbeli, da vsaki stranki omogočimo profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v nemški jezik, toda na tem področju naši strokovnjaki lahko prav tako obdelajo tudi spletne kataloge kot tudi spletne brošure, zatem prodajalne ter različne vrste in programov in aplikacij ter vse ostale vsebine, ki so na razpolago na omrežju. Zahvaljujoč dejstvu, da odlično obvladajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), vse stranke praktično rečen, dobijo dvojno storitev, saj poleg prevajanja vseh omenjenih materialov v navedeni jezični kombinaciji, naši strokovnjaki prav tako izvajajo tudi njihovo optimizacijo in osnovni razlog zaradi katerega je uporaba teh pravil tako pomembna je v tem, da vsebine, ki so pravilno optimizirane za spletne brskalnike, imajo precej boljši položaj na spletu, kar se nadalje odraža tudi na poboljšanje poslovanja posameznikov ali podjetja.

Vsekakor lahko zainteresiranim strankam omogočimo tudi prevajanje besedil iz finskega v nemški jezik, pri čemer moramo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov lahko obdelajo, tako poljudne kot tudi strokovne besedilne vsebine in preprosto rečeno, njihova tema je lahko povezana s katerimkoli področjem, tako iz domene družbenih kot tudi iz domene naravoslovnih ved. Če smo natančnejši poleg besedil, katerih tema je povezana s področji politike, ekonomije, bančništva in prava oziroma financ, poskrbijo tudi za prevajanje tistih vsebin, ki obravnavajo teme s področij sociologije, komunikologije, filozofije in psihologije pa tudi tiste, ki so povezane s področji izobraževanja, menedžmenta in znanosti ter farmacije, marketinga in medicine. Prav tako je predvideno, da maksimalno profesionalno obdelujejo tudi besedila, ki se tičejo, tako turizma kot tudi informacijskih tehnologij pa tudi tista, ki se ukvarjajo s katerokoli temo iz domene gradbene industrije, ekologije in varstva okolja ter številnih drugih vej družbenih ali naravoslovnih ved.

Če je neposredno prevajanje iz finskega v nemški jezik že izvedeno, toda stranka meni, da to ni storjeno profesionalno oziroma ugotovljene so določene napake, je v tem primeru najboljša možnost, da jih na ustrezen način dostavijo našim strokovnjakom oziroma korektorjem in lektorjem, da uporabijo pravila svoje stroke oziroma izvedejo njihovo profesionalno redakcijo (lektura in korektura).

Prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz finskega v nemški jezik

Ker so prevajalci in sodni tolmači stalni člani ekipe zaposlenih Prevajalskega centra Akademije Oxford, svoje storitve ponujajo strankam, ki želijo dobiti neposredno prevajanje ustanovitvenega akta podjetja iz finskega v nemški jezik. Predvideno je, da ti strokovnjaki pravzaprav izvajajo kompletno obdelavo, ne samo tega, ampak tudi še precej drugih dokumentov, pri čemer je poleg prevajanja predvidena tudi overitev. Če smo natančnejši, overitev izvaja zapriseženi sodni tolmač v skladu s pooblastili, ki so mu dana. Osnovni razlog, zaradi katerega je ta vrsta overitve tako pomembna, je dejstvo, da stranke dobijo dokumente pripravljene za uporabo, saj so ti iz zakonskega in pravnega vidika v celoti veljavni, kar pomeni, da se lahko predajo v vsaki situaciji ko za tem obstaja potreba. Vsaka stranka, ki želi dobiti preveden absolutno katerikoli dokument, mora dostaviti tudi izvirnikena vpogled, pri čemer je prav tako zelo pomembno tudi pridobiti relevantne informacije, ki se nanašajo na overitev s Haškim ali Apostille žigom za ta dokument. Treba je poudariti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki sodijo med poslovno dokumentacijo, kar se poleg na sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in fakture, nanaša tudi na prevajanje statuta podjetja kot tudi različnih vrst poslovnih poročil, tako letnih in finančnih kot tudi revizijskih, pri čemer na zahtevo strank kompletno obdelajo tudi katerikoli drugi dokument, ki omenjeno sestavlja vrsto dokumentacije. Prav tako je v ponudbi tudi prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v nemški jezik, tako da stranke lahko dobijo kompletno obdelano osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in dovoljenje za prebivanje pa tudi potrdilo o državljanstvu, zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potni list kot tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, vozniško in prometno dovoljenje ter potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje in ostale osebne dokumente.

Različne vrste dokumentacij omenjeni strokovnjaki prav tako najprej prevedejo in potem tudi overijo, pri čemer mislimo predvsem na obdelavo razpisne, zatem na gradbene in tehnične (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in drugi dokumenti) kot tudi medicinske dokumentacije (specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in ostali dokumenti iz te skupine).

Prav tako stranke morajo vedeti, da na njihovo zahtevo prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o nekaznovanosti kot tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o višini dohodkov in potrdilo o stalni zaposlitvi pa tudi potrdilo o samskem stanu ter soglasje za zastopanje oziroma katerokoli vrsto, tako potrdil in soglasij kot tudi izjav oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam. Treba je poudariti tudi to, da je v ponudbi tudi storitev, za katero so ti strokovnjaki specializirani, ki se nanaša na neposredno prevajanje prepisa ocen iz finskega v nemški jezik oziroma lahko na zahtevo prevajajo tudi diplomo in dodatek k diplomi oziroma potrdila o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju pa tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in celo diplomske in seminarske naloge, če je to potrebno.

Vsekakor je dobro poudariti tudi informacijo, da stranke lahko dobijo profesionalno prevedene tudi katerekoli dokumente oziroma različne vrste vsebin, ki so povezane s področji prava in sodstva, kot so pravni red Evropske Unije, sodbe, sodne odločitve, licence, sodni sklepi, pogodbe, pritožbe, certifikati, tožbe, pooblastilo za zastopanje in številni drugi. Stranke pri nas pričakuje tudi kompletna obdelava vseh dokumentov, ki so povezani s področjem znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, znanstveni patenti in drugi).

Cena prevajanja iz finskega v nemški jezik

  • Iz finskega v nemški je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!