Prevajanje iz finskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zainteresiranim strankam omogočamo tudi storitev, ki se nanaša na neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v bosanski jezik. Vsekakor poleg obdelave omenjenih vsebin prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi številne druge storitve v zvezi s prevajanjem v tej jezični kombinaciji, pri čemer mislimo predvsem na tolmačenje iz finskega v bosanski jezik. Poleg omenjene storitve ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, toda treba je tudi poudariti, da naši strokovnjaki poleg simultanega tolmačenja v tej različici jezikov, izvajajo tudi konsekutivno oziroma tako imenovano šepetano tolmačenje.

Poleg tega lahko obdelajo tudi različne vrste vsebin v pisani obliki, od časopisnih člankov, revij in književnih del oziroma učbenikov preko različnih vrst besedilnih materialov (strokovni in poljudni), pa do marketinških in spletnih vsebin. Kar zadeva neposredno prevajanje reklamnih materialov iz finskega v bosanski jezik, je najpomembneje omeniti, da sodni tolmači in prevajalci maksimalno profesionalno obdelujejo, tako vizitke, plakate in reklamne kataloge kot tudi PR članke oziroma brošure pa tudi zloženke in generalno katerokoli vrsto materialov, katerih osnovni namen je povezan z reklamiranjem, in to ne glede na to, kaj se skoznje predstavlja. Stranke, ki jim je potrebna obdelava takšnih materialov, so lahko popolnoma prepričane, da naši strokovnjaki maksimalno korektno izvedejo njihovo prevajanje v tej različici jezikov oziroma se trudijo, da pri tem njihovo vsebino prilagijo, tako duhu in pravilom ciljnega oziroma bosanskega jezika kot tudi pravilom, ki so povezana s področjem marketinga.

Če je nekomu potrebno prevajanje spletnih materialov iz finskega v bosanski jezik, poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zadolženi za obdelavo ali aplikacij, spletnih strani in spletnih katalogov oziroma programov ali spletnih prodajaln pa tudi drugih materialov, v tem primeru v celoti spoštujejo pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo za brskalnike oziroma spoštujejo pravila, ki so povezana s SEO (Search Engine Optimisation).


Prevajanje iz finskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v finski jezik

Želimo poudariti tudi zelo pomembno informacijo, ki je povezana z obdelavo različnih video oziroma zvočnih materialov, saj se najprej na zahtevo strank lahko izvede njihovo neposredno prevajanje v tej jezični različici in po tem se pristopa dodatnim storitvam oziroma se izvaja ali profesionalna sinhronizacija ali podnaslavljanje takšnih materialov. Poleg tega se omenjena storitev uporablja tudi za igrane filme različnih žanrov, prav tako pa so lahko kompletno obdelane tudi kakršnekoli serije, zatem izobraževalne ali zabavne ter otroške ali informativne oddaje pa tudi reklamna sporočila kot tudi dokumentarni ter animirani filmi in ostali video in zvočni materiali.

Kot smo predhodno navedli, so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v bosanski jezik, pri čemer svojim strankam skupaj z omenjeno storitvijo omogočamo tudi overitev. Toda poudarjamo, da gre za overitev zapriseženega sodnega tolmača in da je vsekakor ni treba pomešati s tisto, ki se nanaša na overitev s haškim žigom. Kar se tiče tega žiga, najprej poudarjamo, da je njegov drugačen naziv Apostille in potem tudi, da naši strokovnjaki ne posedujejo dovoljenja za izvedbo te overitve, če je ta obvezna za določene dokumente. S tem v zvezi je posebej pomembno poudariti, da bi bilo dobro, da vsaka zainteresirana stranka najprej opravi vsa potrebna preverjanja, ki se tičejo te vrste overitve oziroma v pristojnih državnih institucijah izve, ne samo, ali je ta obvezna, ampak tudi, ali se haški žig na dokumente, za katere ji je potrebno prevajanje v tej jezični različici, postavlja potem ko prevajalci in sodni tolmači opravijo svoj del posla, ali pa se najprej postavlja Apostille žig, pa se potem pristopa prevajanju in overitvi obdelanega dokumenta z žigom sodnega tolmača. Od vseh teh informacij je odvisno, ne samo trajanje obdelave določenega dokumenta, ampak prav tako tudi, kam ga je treba najprej odnesti na obdelavo.

Treba je poudariti tudi to, da je vsaka stranka, ki želi dobiti kompletno obdelane osebne dokumente, kot so na primer dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in potni list ter izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu in drugi osebni dokumenti ali katerikoli drugi dokumente, vsekakor dolžna pri dostavi vsebin na prevajanje našim strokovnjakom priložiti tudi izvirni dokument. Ta postopek je pomemben prav zaradi overitve z žigom sodnega tolmača, tako da je stranke omogočena dostava dokumentov na enega od treh načinov, oziroma ali s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“ ali da jih prinesejo v našo poslovalnico ali pa angažirajo neko kurirsko službo, da to stori namesto njih.

Kar se tiče obdelave vseh ostalih vsebin, je omogočen najenostavnejši način in dostave in prevzemanja, saj je dovoljeno, da jih stranke pošljejo po elektronski pošti.

Glede na to, da je v ponudbi tudi nujno prevajanje dokumentov iz finskega v bosanski jezik, moramo posebej poudariti, da je izključno v tej situaciji dovoljeno, da stranka najprej elektronsko (po elektronski pošti) pošlje skenirane dokumente in da zatem priloži tudi izvirnike na vpogled, toda v tem primeru je zelo pomembno, da pazi na navedeno časovno obdobje, v katerem ji je potrebno prevajanje in da izbere najhitrejšega od vseh načinov dostave.

Predvideno je, da se razlikuje tudi princip prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov, tako da stranka, ali dobi prevedene in overjene dokumente z dostavo na naslov, ali pa jih osebno prevzame v naši poslovalnici. Če se odloči za prvo možnost, ki je ponujena, vsekakor mora vedeti, da gre za dodatno storitev in da njeno plačilo opravi pri prevzemanju.

Poleg navedenih osebnih dokumentov sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi katerokoli vrsto dokumentacije, in to od poslovne (ustanovitveni akt podjetja, fakture, poslovne odločitve, finančna poročila, statut podjetja, letna poročila, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe in drugi) preko tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov, navodilo za uporabo in drugi), pa do medicinske dokumentacije oziroma vseh tistih dokumentov, ki so v njeni sestavi (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije medicinskih izdelkov in številni drugi).

Seveda ti strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi kompletno obdelavo različnih pravnih aktov, tako pravnega reda Evropske Unije, sklepov o razvezi zakonske zveze in certifikatov kot tudi sodnih sklepov, zatem licenc, sodnih odločitev in pooblastil za zastopanje ter pritožb in tožb in na splošno vseh tistih dokumentov, ki so povezani s področji prava in sodstva. V ponudbi je tudi profesionalna obdelava vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim državnim službam, kar se poleg na potrdila nanaša tudi na različne vrste soglasij in izjav. Strokovnjaki, ki jih omenjena institucija zaposluje, na zahtevo zainteresiranih strank prevajajo in overijo, tako potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in soglasje za zastopanje ter potrdilo o višini dohodkov kot tudi potrdilo o stanju računa v banki ali o stalni zaposlitvi in vse ostale dokumente, ki jih različne državne institucije lahko zahtevajo.

Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko odgovorijo na zahtevo katerekoli stranke, ki ji je potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v bosanski jezik pa tudi, da po potrebi prevedejo diplomske oziroma seminarske naloge ter potrdilo o opravljenih izpitih, potrdilo o rednem šolanju in predmetnike in programe fakultet pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi katerikoli drugi dokument, ki je povezan, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela, patenti in drugi).

Tolmačenje iz finskega v bosanski jezik

Samo ena od številnih storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford na podlagi zahtev strank lahko izvedejo, je tudi tolmačenje iz finskega v bosanski jezik. Vsi, ki jih omenjena storitev zanima morajo vedeti, da ti strokovnjaki poleg konsekutivnega tolmačenja v omenjeni različici jezikov, po potrebi izvajajo tudi tako imenovano šepetano pa tudi simultano tolmačenje. Poudarjamo, da se ponudba za to storitev oblikuje šele potem, ko zainteresirana stranka dostavi potrebne informacije v zvezi s principom organizacije določenega dogodka, saj je izbira ustrezne vrste tolmačenja odvisna od števila udeležencev oziroma od predvidenega trajanja tega dogodka kot tudi od osnovnih značilnosti prostora oziroma mesta na katerem bo ta potekal. Vsekakor je dobro poudariti tudi to, da naša institucija omogoča tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije, če je za dogodek predvidena ta vrsta storitve.

Profesionalni sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje književnih del iz finskega v bosanski jezik in poleg romanov in beletrije lahko v tej kombinaciji jezikov prevedejo tudi katerokoli drugo prozno pa tudi vsako drugo poetsko delo. Ti strokovnjaki vsekakor lahko odgovorijo tudi na zahtevo vsake stranke, ki želi v konkretni jezični različici dobiti preveden katerikoli učbenik pa tudi revijo (ilustrirano, strokovno, otroško), na zahtevo strank pa prevajajo tudi časopisne članke.

Glede na to, da strokovnjaki, ki jih omenjena institucija zaposluje, odlično poznajo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo spletnih materialov, je predvideno, da pri obdelavi spletnih strani, programov in spletnih katalogov oziroma aplikacij in spletnih prodajaln pa tudi ostalih spletnih materialov uporabljajo predvsem pravila, ki jih določa Search Engine Optimisation oziroma SEO. S tem pa prispevajo k poboljšanju kotiranja konkretnih materialov na spletu, vse to pa posredno zelo pozitivno vpliva na poslovanje lastnika teh vsebin.

Vsekakor stranke pri nas lahko zahtevajo tudi neposredno prevajanje reklamnih materialov iz finskega v bosanski jezik in predvideno je, da naši strokovnjaki poleg plakatov, vizitk in reklamnih zloženk oziroma letakov na njihovo zahtevo prevajajo tudi brošure, zatem PR članke kot tudi različne vrste katalogov oziroma katerokoli vrsto materialov, ki so v osnovi namenjeni reklamiranju. Da bi se prevajanje takšnih vsebin lahko obravnavalo kot profesionalno, se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da reklamno sporočilo iz izvirnih materialov oblikujejo izključno v skladu s pravili bosanskega jezika in ob maksimalnem spoštovanju vseh tistih smernic, ki jih določa prevajalska stroka. Preprostejše rečeno, oni se trudijo izpolniti osnovni cilj, ki ga ima prevajanje omenjenih vsebin in da izvornim govorcem ciljnega oziroma bosanskega jezika v tem primeru omogočijo, da zelo hitro razumejo, kaj se skozi te vsebine predstavlja, da bi kmalu postali uporabniki določene storitve ali pa kupci konkretnih izdelkov.

Prevajanje besedil s področij izobraževanja iz finskega v bosanski jezik

Če se zahteva neposredno prevajanje izobraževalnih besedil iz finskega v bosanski jezik, strankam v tem primeru sploh ni treba skrbeti, če je vsebina nekoliko kompleksnejša, saj profesionalci, ki jih zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford, posedujejo dolgoletne izkušnje pri obdelavi prav takšnih materialov. Vsekakor na zahtevo strank prevajajo tudi strokovna pa tudi poljudna besedila iz tega področja oziroma tista, ki bodo na razpolago večjemu številu ljudi. Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi besedilne vsebine, ki se ukvarjajo z neko temo iz kateregakoli drugega področja in med drugim se to nanaša tudi na besedila, povezana s področji znanosti, psihologije, medicine in farmacije kot tudi na tista, katerih tema je povezana s področji ekonomije, politike in sociologije oziroma prava, bančništva in filozofije ter financ. Seveda je predvideno, da stranke lahko v tej jezični kombinaciji dobijo tudi profesionalno prevedene besedilne materiale, ki se ukvarjajo s katerokoli temo iz domene ekologije in varstva okolja, komunikologije in informacijskih tehnologij oziroma marketinga in gradbene industrije pa tudi menedžmenta, turizma in ostalih vej naravoslovnih in družbenih ved.

Kompletna obdelava različnih video in zvočnih vsebin je prav tako storitev, ki se izvaja na zahtevo strank in vključuje, tako njihovo prevajanje v tej različici jezikov kot tudi profesionalno sinhronizacijo pa tudi storitev podnaslavljanja takšnih materialov. Prevajalci in sodni tolmači, ko to stranka zahteva, vsekakor izvedejo tudi neposredno prevajanje serij iz finskega v bosanski jezik oziroma igranih filmov in reklamnih sporočil, prevajajo pa tudi animirane filme, otroške oddaje in risane filme pa tudi oddaje informativnega in zabavnega značaja oziroma katerokoli vrsto video in zvočnih materialov.

Profesionalna redakcija vseh tistih materialov, za katere je izvedeno neposredno prevajanje iz finskega v bosanski jezik, toda to je storjeno neprofesionalno, je prav tako na razpolago v okviru te institucije. Točneje rečeno, omenjeni strokovnjaki poskrbijo, da slabo prevedene vsebine katerekoli vrste v celoti prilagodijo pravilom prevajalske stroke in ciljnega jezika.

Prevajanje pooblastil za zastopanje iz finskega v bosanski jezik

Poleg neposrednega prevajanja pooblastil za zastopanje iz finskega v bosanski jezik, vsaka zainteresirana stranka dobi tudi overitev prevedenega dokumenta, ki jo v tem primeru izvaja zapriseženi sodni tolmač. Predvideno je, da vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje ali pooblastil za zastopanje ali kateregakoli drugega dokumente v tej različici jezikov, zagotovi tudi izvirne dokumente, ki jih mora priložiti na vpogled sodnemu tolmaču. Toda vsekakor mora vsaka zainteresirana stranka, in to neposredno, preden konkretne vsebine pošlje na obdelavo strokovnjakom te institucije, kontaktirati s pooblaščenimi državnimi organi in se natančno pozanimati o overitvi z Apostille ali s tako imenovanim Haškim žigom.

Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači, če to stranka zahteva, prevajajo tudi ostale dokumente, ki so povezani s področjem prava, kot so na primer pravni red Evropske Unije, sodne odločitve in sodbe, zatem licence in pritožbe kot tudi pooblastilo za zastopanje, različne vrste certifikatov oziroma tožbe in sklepi pa tudi vsi ostali pravni akti.

V ponudbi je tudi neposredno prevajanje potrdil, izjav in soglasij iz finskega v bosanski jezik, omenjeni strokovnjaki pa poleg kompletne obdelave potrdila o samskem stanu, potrdila o stalni zaposlitvi in potrdila o nekaznovanosti strankam omogočajo tudi profesionalno obdelano soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov pa tudi potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v katerikoli situaciji.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci poskrbijo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja osebnih dokumentov iz finskega v bosanski jezik (potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu in številni drugi), prav tako pa lahko kompletno obdelajo tudi tiste dokumente, ki sodijo na področje izobraževanja ali znanosti (potrdilo o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, predmetniki in programi fakultet, seminarske naloge, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, znanstvena dela, prepis ocen, diplomske naloge in drugo).

Omenjeni strokovnjaki prav tako izvedejo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v bosanski jezik oziroma po potrebi poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in ustanovitveni akt podjetja kompletno obdelajo tudi letna, zatem revizijska in finančna poslovna poročila pa tudi statut podjetja, fakture in druge neomenjene dokumente, ki so povezani s poslovanjem kateregakoli podjetnika ali pravne osebe. Lahko pa maksimalno korektno odgovorijo tudi na zahtevo vsake stranke, ki ji je v tej različici jezikov potrebna kompletna obdelava medicinske dokumentacije, pa poleg zdravniških izvidov, sodni tolmači in prevajalci lahko, ko za tem obstaja potreba, prevajajo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ali navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter številne druge dokumente, ki pri tem niso omenjeni in predstavljajo del medicinske dokumentacije.

Po vsem navedenem je treba je omeniti tudi to, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov iz finskega v bosanski jezik oziroma vseh ostalih dokumentov, ki so v sestavi gradbene dokumentacije. Strokovnjaki, ki jih zaposlujemo, če to stranka zahteva, prevajajo oziroma overjajo vse dokumente, ki jih se obravnavajo kot sestavni del razpisne dokumentacije ali tehnične dokumentacije, kot so na primer deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo pa tudi vse ostale.

Cena prevajanja iz finskega v bosanski jezik

  • Iz finskega v bosanski je 27 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 34 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!