Prevajanje iz finskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Predvideno je, da vsaka stranka, ki ji potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v turški jezik, v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford poleg te storitve dobi tudi tisto, ki jo zagotavlja uradno zapriseženi sodni tolmač in ki je povezana z overitvijo z njegovim žigom. Poudarjamo, da se vsak dokument, ki se po tem principu obdeluje, lahko brez kakršnihkoli težav uporablja in to v absolutno katerikoli situaciji, saj je se s pravnega in zakonskega vidika obravnava kot popolnoma veljaven.

Poleg vseh osebnih dokumentov (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje in drugi), sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja ali znanosti (rezultati znanstvenih raziskav, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, znanstveni patenti, potrdilo o rednem šolanju, seminarski, znanstveni in diplomske naloge in drugi).

Poleg tega stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov v omenjeni kombinaciji jezikov, pa poleg kompletno obdelanega pravnega reda Evropske Unije, sklepov o razvezi zakonske zveze in pooblastil za zastopanje, omenjeni strokovnjaki prevajajo in overjajo tudi pritožbe oziroma odločitve in sklepe kot tudi tožbe in sodbe, zatem certifikate in licence katerekoli vrste pa tudi vse ostale dokumente, ki so na kakršenkoli način povezani, tako s področjem sodstva kot tudi s področjem prava. V naši trenutni ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz finskega v turški jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, sodni tolmači in prevajalci pa poleg potrdila o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu in potrdila o višini dohodkov, kompletno obdelujejo tudi potrdilo o stanju računa v banki, zatem soglasje za zastopanje in potrdilo o stalni zaposlitvi in vse ostale dokumente, ki jih v katerikoli situaciji različne pristojne institucije zahtevajo, da jim se predložijo.


Prevajanje iz finskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v finski jezik

Medicinsko dokumentacijo oziroma vsak dokument, ki jo sestavlja, ti strokovnjaki prav tako prevajajo in takoj po tem tudi overijo v skladu s svojimi pooblastili. Poleg zdravniških izvidov lahko kompletno obdelajo tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi deklaracije o medicinskih izdelkih in na splošno vse ostale dokumente, ki niso omenjeni in so del sestave teh vrst dokumentacij.

Poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci, po potrebi prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje gradbenih projektov v tej jezični kombinaciji pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki so v sestavi gradbene dokumentacije. Prav tako lahko strankam ponudijo tudi kompletno obdelavo laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev kot tudi deklaracij izdelkov in navodil za uporabo oziroma vsakega dokumenta, ki sestavlja razpisno ali tehnično dokumentacijo.

Treba je omeniti tudi to, da je v ponudbi storitev, za katere so specializirani profesionalni prevajalci in sodni tolmači pooblaščeni, tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v turški jezik. To pa pomeni, da izvajajo kompletno obdelavo, tako statuta podjetja in sklepa o ustanovitvi pravne osebe kot tudi faktur, zatem ustanovitvenega akta podjetja in poslovnih odločitev pa tudi različnih vrst poslovnih poročil, kot so na primer finančna ali letna ter revizijska oziroma vsakega drugega dokumente, ki je povezan s poslovanjem podjetnika ali različnih pravnih oseb.

Predvideno je, da je vsaka stranka, ki zahteva obdelavo kateregakoli dokumenta v tej različici jezikov, dolžna dostaviti tudi izvirne vsebine, ki jih zapriseženi sodni tolmač uporablja pri overitvi, tako da jih lahko pošlje preko kurirske službe, zatem s priporočeno poštno pošiljko, ali pa jih prinese osebno v predstavništvo Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Odločitev vsake posamezne stranke je tudi, kako prevedene in overjene dokumente prevzame, ponujeno pa ji je, da to stori osebno, ali pa jih dobi z dostavo preko kurirske službe na naslov, ki ga navede. V primeru mora stranka to storitev plačati, njenu ceno pa oblikuje konkretna služba, pri čemer jo je dolžna plačati, ko prevzame kompletno obdelane dokumente.

Če se zgodi, da nekdo zahteva nujno prevajanje dokumentov iz finskega v turški jezik, mora najprej dostaviti skenirane materiale na elektronski naslov poslovalnice te institucije in potem tudi spoštovati predhodno navedeno pravilo v zvezi z dostavo izvirnikov na vpogled.

Vsekakor morajo stranke, ki zahtevajo kompletno obdelavo dokumentov v tej različici jezikov, imeti na umu zelo pomembno informacijo, ki pa je povezana z overitvijo z Apostille žigom. Gre pravzaprav za tako imenovani Haški žig, pri čemer poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci, ki so del naše ekipe, v tem primeru nimajo pristojnosti, pa se zato tudi daje splošno priporočilo, da vsaka stranka sama izve, ali je navedena overitev obvezna za dokumente, za katere od naših strokovnjakov zahteva obdelavo in kdaj se ta žig postavlja nanje. Natančneje rečeno, Apostille žig se včasih postavlja pred, v nekaterih primerih pa tudi po obdelavi konkretnega dokumenta s strani naših strokovnjakov, pa se glede na to, da je to urejeno z zakonom, mora vsaka stranka pravočasno pozanimati o teh detajlih.

Treba je poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi video in zvočne materiale različne vrste, oziroma, da na zahtevo strank izvedejo, tako neposredno prevajanje serij iz finskega v turški jezik kot tudi različnih vrst filmov (dokumentarni, risani, igrani, animirani) pa tudi reklamnih sporočil oziroma oddaj ter vseh ostalih vrst zvočnih oziroma video vsebin. Določeno je, da bo v sklopu te storitve, po prevajanju konkretnih vsebin, izvedena njihova profesionalna sinhronizacija ali podnaslavljanje, kar je izključno odvisno od zahtev vsake posamezne stranke.

Ustrezno odgovorimo tudi na zahtevo, ki je povezana z neposrednim prevajanjem marketinških materialov, glede na to, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo plakate, vizitke in reklame kataloge oziroma PR članke, zatem reklamne brošure, letake, zloženke in ostale materiale, ki so povezani s področjem marketinga. Prav tako po potrebi izvedejo tudi neposredno prevajanje revij iz finskega v turški jezik pa tudi učbenikov, zatem književnih del, časopisnih člankov kot tudi besedilnih materialov in to ne glede na to, ali gre za poljudne ali vsebine, ki lahko štejejo kot strokovne.

Prav tako je predvideno, da so ti strokovnjaki specializirani tudi za profesionalno obdelavo spletnih strani oziroma, da lahko na zahtevo strank, da v tej različici jezikov prevedejo tudi katerokoli vrsto spletnih vsebin, kot so na primer programi ali aplikacije različnih vrst, zatem spletni katalogi, prodajalne in ostali materiali, ki so povezani s spletom.

Predvideno je, da se dostava na obdelavo za vse te materiale izvede na zelo preprost način oziroma po elektronski pošti, toda vsekakor jih potem ko sodni tolmači in prevajalci končajo z obdelavo, jih stranke lahko na popolnoma enak način tudi prevzamejo.

Tolmačenje iz finskega v turški jezik je prav tako na razpolago na zahtevo strank, pri čemer moramo poudariti zelo pomembno informacijo, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani za vse tri vrste te storitve, oziroma, da v odvisnosti od potreb in zahtev samega dogodka izvajajo ali šepetano ali simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v tej jezični različici. Prav tako ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod odličnimi pogoji. V naši ekipi so tudi profesionalni korektorji pa tudi lektorji, ki so specializirani za kompletno redakcijo vseh tistih materialov, za katere je neprofesionalno izvedeno prevajanje v tej jezični različici, pa je treba, da omenjeni strokovnjaki vse napake v takšnih vsebinah popravijo, da bi jih v celoti prilagodili duhu turškega jezika in pravilom, ki so prisotna v okviru prevajalske stroke.

Prevajanje ilustriranih revij iz finskega v turški jezik

Poleg ilustriranih revij prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje strokovnih revij iz finskega v turški jezik pa tudi časopisnih člankov. Prav tako se trudijo, da profesionalno odgovorijo na potrebo stranke, da v omenjeni kombinaciji jezikov dobi obdelane časopisne članke pa tudi različna književna dela (beletrija, poezija, romani in drugi) kot tudi učbenike.

Vsekakor je treba poudariti tudi to, da se naši strokovnjaki lahko angažirajo za katerikoli dogodek, za katerega se zahteva tolmačenje iz finskega v turški jezik, saj poleg konsekutivnega in simultanega tolmačenja, prav tako lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano. Seveda se vsaka od teh storitev ne more uporabiti, če določeni dogodek ne poseduje jasno opredeljenih značilnosti, tako da se mi najprej moramo seznaniti z načinom, na katerega je zamišljena njegova organizacija, da bi lahko ustrezno odgovorili na te zahteve. Samo je iz tega razloga zelo pomembno, da nam stranka, ki želi, da sodni tolmači in prevajalci zagotovijo to storitev, dostavi tudi informacije s tem dogodku, in to v smislu, da nam navede, kjer bo ta potekal oziroma kako dolgo bo trajal in koliko bi oseb naj bi ga se udeležilo. Glede na to, da naša institucija ponuja tudi najem opreme za simultano tolmačenje, bo tudi konkretna storitev navedena v ponudbi, če strokovna ekipa poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford oceni, da je to storitev, ki lahko v celoti zadovolji volji in prisotnih in organizatorja.

Neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v turški jezik je prav tako na razpolago vsaki stranki. Poleg plakatov, reklamnih letakov in brošur oziroma letakov, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi PR članke, zatem vizitke kot tudi kataloge, reklamne letake in zloženke ter na splošno rečeno, vse tiste vsebine, ki so namenjene reklamiranju, tako storitev in izdelkov kot tudi nekega dogodka pa tudi poslovanja določenega podjetja. Vsekakor trudijo, da pri njihovi obdelavi uporabijo, ne samo pravila, ki jih navaja, prevajalska stroka oziroma turški jezik, ampak tudi tista, ki so na splošno povezana s področjem marketinga, da bi govorcem ciljnega oziroma turškega jezika omogočili, da se s predstavljenimi vsebinami zelo preprosto seznanijo.

V primeru, da je neposredno prevajanje iz finskega v turški jezik stranka dobila v okvirju neke druge institucije, ali pa je angažirala določeno osebo, da ga izvede, toda obdelan material kljub vsemu ni kakovosten, je tej stranki omogočeno angažirati lektorje in korektorje, ki jih prav tako zaposlujemo, da bi bila izvedena kompletna redakcija takšnih materialov. Točneje rečeno, ti strokovnjaki odpravijo pomanjkljivosti in popraviti vse napake, ki jih je nekdo pred njimi naredil, da bi lastniku določenih materialov zagotovili možnost, da jih lahko uporablja v praksi.

Prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz finskega v turški jezik

Ko nekdo zahteva neposredno prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz finskega v turški jezik, vsekakor mora vedeti, da sam prevod ni zadosten, da bi se konkretni dokument lahko uporabljal v praksi. Točneje rečeno, da prevedeni dokument mora posedovati tudi žig zapriseženega sodnega tolmača in prav to storitev boste dobili v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na območju Republike Slovenije.

Od stranke, ki jo zanima omenjena storitev, se v tem primeru zahteva, da na na vpogled sodnemu tolmaču priloži izvirne dokumente, zaželeno pa je dobiti tudi ustrezne informacije, ki so povezane z dodatno vrsto overitve, za katero strokovnjaki te institucije niso zadolženi. Pravzaprav gre za Haški žig, ki ga imenujemo tudi Apostille in ki ga ni treba postaviti na vsak dokument, ki se v tej različici jezikov prevaja, ampak izključno na tistega, za katerega je to določeno z zakonskimi akti.

Seveda je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelajo tudi vse ostale vrste sodb pa tudi tožbe, odločitve in pritožbe oziroma sodne sklepi kot tudi pooblastilo za zastopanje, zatem različne vrste pogodb, licenc in pravni red Evropske Unije oziroma certifikate ter vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem sodstva ali pa prava.

Neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v turški jezik je prav tako na razpolago v okviru te institucije, omenjeni strokovnjaki pa poleg letnih in finančnih poslovnih poročil kot tudi sklepa o ustanovitvi pravne osebe na zahtevo strank lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo faktur kot tudi statuta podjetja ter revizijskih poročil, pri čemer prevajajo tudi ustanovitveni akt podjetja pa tudi generalno vse ostale dokumente, ki predstavljajo del poslovne dokumentacije in so povezani s poslovanjem različnih pravnih oseb.

Sodni tolmači in prevajalci lahko izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki ji potrebno neposredno prevajanje rezultatov znanstvenih raziskav iz finskega v turški jezik oziroma obdelajo katerikoli dokument, ki je povezan s področjem znanosti, kot so na primer znanstveni patenti ali pa znanstvena dela. Vsekakor prevajajo in potem tudi overjajo predmetnike in programe fakultet, zatem diplomo in dodatek k diplomi kot tudi prepis ocen ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, diplomske naloge in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju in ostale dokumente, ki sodijo v domeno izobraževanja.

Naši strokovnjaki lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev in drugi) pa tudi, da izpolnijo zahtevo vsaki stranki, ki ji je potrebno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v turški jezik. V primeru poleg zdravniških izvidov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov kompletno obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov in potem tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi vse ostale dokumente, ki zdaj niso navedeno, toda povezani so z omenjenimi vrstami dokumentacije.

Prav tako je treba poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični različici profesionalno obdelujejo tudi različne vrste soglasij, potrdil in izjav, kot so na primer potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o samskem stanu in potrdilo o nekaznovanosti ter potrdilo o višini dohodkov in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Na koncu je treba poudariti tudi to, da smo specializirani tudi za neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v turški jezik, oziroma, da sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, poleg potrdila o državljanstvu, vozniškega in prometnega dovoljenja oziroma izpiskov iz matičnega registra o rojstvu vsekakor prevajajo in potem tudi overjajo potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in izpiske iz matičnega registra o smrti in potem tudi potni list in delovno dovoljenje pa tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vse ostale osebne dokumente.

Strokovno prevajanje programske opreme iz finskega v turški jezik

Ko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači lahko na zahtevo strank izvedejo strokovno oziroma profesionalno prevajanje programske opreme iz finskega v turški jezik, mi pravzaprav mislimo na dejstvo, da prevajajo katerokoli vrsto programov ali aplikacij in to v skladu s pravili, ki so povezana s turškim jezikom. Toda pomembno je tudi poudariti, da se bodo prav tako potrudili, da izpolnijo zahtevo stranki, ki v navedeni jezični kombinaciji želi dobiti profesionalno prevedeno spletno prodajalno ali spletno stran oziroma spletni katalog ter katerokoli vrsto vsebin, ki se nanaša na splet ali je nanj postavljena. Razlog zaradi katerega rečemo, da ti strokovnjaki izvajajo profesionalno prevajanje, leži v dejstvu, da primarno spoštujejo pravila, ki so povezana z optimizacijo konkretnih materialov oziroma uporabljajo SEO (Search Engine Optimisation). Osnovni cilj takšnega načina obdelave je, da se katerikoli vrsti spletnih vsebin omogoči doseganje precej boljšega položaj v okviru globalnega iskanja za točno opredeljeno ključno besedo.

Strankam prav tako ponujamo profesionalno obdelavo besedil, prevajalci in sodni tolmači pa lahko maksimalno kakovostno obdelajo, tako poljudne kot tudi strokovne besedilne vsebine, ne glede na njihovo dolžino, kompleksnost in tematiko. Ekonomija, politika, finance, pravo in bančništvo oziroma znanost, farmacija, medicina in izobraževanje ter menedžment, sociologija, komunikologija in informacijske tehnologije pa tudi gradbena industrija, turizem, marketing, filozofija in ekologija in varstvo okolja kot tudi psihologija predstavljajo samo nekatera področja, na katera se lahko nanaša tema besedil, za katera je strankam potrebno neposredno prevajanje iz finskega v turški jezik.

Kompletna profesionalna obdelava igranih filmov je prav tako storitev, ki je na razpolago v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in ta predvideva, ne samo neposredno prevajanje igranih, animiranih, dokumentarnih in risanih filmov v navedeni jezični kombinaciji, ampak tudi storitev njihove profesionalne sinhronizacije pa tudi podnaslavljanja. Prav tako strankam ponujamo tudi kompletno obdelavo reklamnih sporočil, zatem zabavnih in otroških kot tudi informativnih ter izobraževalnih oddaj pa tudi serij in vseh ostalih zvočnih in video vsebin.

Cena prevajanja iz finskega v turški jezik

  • Iz finskega v turški je 38 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 44 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!