Prevajanje iz finskega v norveški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v norveški jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v norveški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Tiste stranke, ki imajo potrebo za neposrednim prevajanjem iz finskega v norveški jezik, imajo zdaj možnost, da to pod izjemno ugodnimi pogoji storitev dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, pri čemer gre obdelavo različnih vsebin v pisani obliki pa tudi za storitev tolmačenja v navedeni jezični kombinaciji, ki jo na zahtevo strank izvajajo profesionalni sodni tolmači in prevajalci.

Sama storitev, za katero so strokovnjaki, zaposleni v tej institucije tudi specializirani, se uporablja, ne samo na različne vrste dokumentov, ampak tudi za številne druge vsebine, na razpolago pa je tudi tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Konkretno storitev naši strokovnjaki izvajajo v treh oblikah, tako da uporabljajo pravila, ki so povezana ali s simultanim ali s šepetanim oziroma konsekutivnim tolmačenjem v omenjeni jezični kombinaciji, ta vrsta storitve pa se usklajuje z vrsto dogodka.

Prav tako poskrbijo tudi za prevajanje vseh vrst vsebin, ki so dostopne na spletu, od spletnih prodajaln in katalogov preko spletnih strani pa do aplikacij in programov različnih vrst. Posebej je pomembna informacija, ki se nanaša na neposredno prevajanje spletnih materialov iz finskega v norveški jezik in predvideva, da prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo z uporabo smernic v zvezi s SEO (Search Engine Optimisation). Omenjeni strokovnjaki lahko na zahtevo stranke prevajajo tudi vse tiste vsebine, skozi katere se katerakoli storitev ali izdelek reklamira in poleg katalogov, brošur in plakatov poskrbijo tudi za profesionalno obdelavo reklamnih letakov oziroma zloženk pa tudi PR člankov, zatem vizitk in ostalih materialov, ki so povezani s področjem marketinga. Vsekakor ti profesionalci, če to stranka zahteva, lahko prevedejo tudi besedila, ne glede na to, ali so ta poljudna ali strokovna, pa tudi katerokoli vrsto vsebin, ki ni omenjena.


Prevajanje iz finskega v norveški jezik
Prevajanje iz norveškega v finski jezik

Prav tako je na razpolago tudi storitev redakcije materialov, ki jo zagotavljajo izključno strokovni lektorji in korektorji z dolgoletnimi izkušnjami v praksi.

Odprta je možnost, da materiale, za katere zahteva neposredno prevajanje v omenjeni različici jezikov, vsaka stranka pošlje po elektronski pošti, toda prav tako je omogočeno tudi, da jih na enak način prevzame, ko omenjeni strokovnjaki izvedejo prevajanje v navedeni jezični kombinaciji.

Toda glede na to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v norveški jezik, je posebej pomembno poudariti tudi to, da se v tem primeru zahteva, da priložijo tudi izvirnike na vpogled, da bi naši strokovnjaki lahko konkretne dokumente obdelali v skladu s pravili in pooblastili. Da malo pojasnimo vse to in poudarimo, da obdelava dokumentov predvideva malce drugačen postopek, ker se poleg njihovega neposrednega prevajanja v omenjeni jezični kombinaciji izvaja tudi overitev, toda naša obveznost je prav tako, da predstavimo dejstvo, da je to overitev, za katero je zadolžen zapriseženi sodni tolmač in da se v večini primerov dokument, ki je po tem principu obdelan, lahko v praksi uporablja brez kakršnihkoli težav. Toda v nekaterih primerih se zahteva dodatna vrsta overitve oziroma na konkretni dokument mora biti postavljen žig, poznan kot Haški ali Apostille. Ker sodni tolmači in prevajalci, ki so v naši ekipi, ne posedujejo ustreznih pooblastil, da bi lahko izvedeli to overitev, je prav to tudi osnovni razlog, zaradi katerega mi vsem strankam predlagamo, da se samostojno pozanimajo o tem. Pravzaprav je potrebno, da v okviru pristojnih državnih institucij dobijo informacijo, ali je Apostille žig obavezujo tudi za njihove dokumente in v primeru, ko izvedo, da je, morajo obvezno vprašati, kdaj se mora nanje postaviti oziroma ali pred ali po obdelavi s strani omenjenih strokovnjakov Akademije Oxford.

Vsaka stranka, ki zahteva neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v norveški jezik, je dolžna priložiti izvirnike, ko pošilja vsebine na obdelavo, saj jih je sodni tolmači dolžan primerjati s prevodi, in to neposredno preden postavi svoj žig. Poleg tega, da jih lahko pošlje s priporočeno poštno pošiljko, ima vsaka zainteresirana stranka možnosti, da jih osebno prinese oziroma pošlje s kurirsko službo na naslov poslovalnice te institucije.

Popolnoma je logično, da se tudi postopek prevzemanja razlikuje glede na vse ostale vsebine, saj je stranki omogočeno tudi, da jih pošlje in da jih prevzame prevedene po elektronski pošti. Torej potem ko naši strokovnjaki kompletno obdelajo dostavljene dokumente, se vsaka stranka mora odločiti, ali bo osebno prišla v prostore naše poslovalnice, da jih prevzame, ali pa bo zahtevala, da ji jih kurirska služba dostavi na naslov. Ker ta storitev ni vračunana v ceno obdelave dokumentov, je stranka dolžna opraviti plačilo v skladu s cenikom, ki je veljaven v konkretni službi, ki je zadolžena za izvedbo dostave.

Prav tako moramo poudariti, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo kompletno obdelavo za katerokoli vrsto dokumentov, od osebnih (potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o smrti, vozniško dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, dovoljenje za prebivanje, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, delovno dovoljenje, osebna izkaznica in drugi) preko pravnih aktov (sklepi o razvezi zakonske zveze, pooblastilo za zastopanje, certifikati, tožbe in sklepe, licence, pritožbe, pravni red Evropske Unije. sodne odločitve in drugi) pa do vseh tistih dokumentov, ki so v sestavi različnih vrst dokumentacij. Seveda je predvideno da sodni tolmači in prevajalci poleg zdravniških izvidov oziroma specifikacij farmacevtskih izdelkov, dokumentacije o medicinskih izdelkih in navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov prevajajo in overjajo tudi katerikoli drugi dokument iz sestave medicinske dokumentacije, toda vsekakor odgovorijo tudi na zahtevo strank, ki jim je potrebno neposredno prevajanje gradbene dokumentacije iz finskega v norveški jezik. Poleg gradbenih projektov kompletno obdelajo tudi vse ostale dokumente, ki so v sestavi te vrste dokumentacije in po potrebi lahko kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki sestavljajo tehnično ali razpisno dokumentacijo, kot so na primer laboratorijske analize tehničnih vzorcev ali deklaracije izdelkov ter navodilo za uporabo in številni drugi.

Seveda prevajajo tudi poslovno dokumentacijo, tako poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in fakture kot tudi finančna poročila, zatem ustanovitveni akt podjetja pa tudi letna in revizijska poročila, statut podjetja in na splošno vse ostale dokumente, ki se tičejo poslovanja ali podjetnika ali pravnih oseb.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi tiste dokumente, ki so primarno povezani s področjem znanosti ali izobraževanja in med katere diplome in dodatka k diplomi, rezultatov znanstvenih raziskav in potrdilo o rednem šolanju vsekakor sodijo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih in znanstveni patenti pa tudi prepis ocen, zatem diplomske kot tudi seminarske naloge in znanstvena dela ter številni drugi.

V primeru, ko stranka zahteva nujno prevajanje dokumentov iz finskega v norveški jezik, ji je dovoljeno, da najprej pošlje konkretne vsebine skenirane po elektronski pošti in da potem v skladu s pravili dostavi oziroma priloži tudi izvirnike na vpogled.

Dolžni smo poudariti tudi to, da strokovnjaki, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, lahko izvedejo kompletno obdelavo, tako reklamnih sporočil in serij kot tudi risanih oziroma igranih in animiranih filmov pa tudi zabavnih in informativnih oddaj ter številnih drugih materialov, ki morajo biti predstavljeni na televiziji ali radijskih postajah. V tem primeru stranke takšne vsebine dobijo najprej prevedene v konkretni jezični različici in potem tudi sinhronizirane ali podnaslovljene, kar je vse odvisno od njihovih potreb.

Prevajanje informativnih oddaj iz finskega v norveški jezik

Če neka stranka zahteva neposredno prevajanje informativnih oddaj iz finskega v norveški jezik, ne glede na to, na katerem mediju naj bi bile predvajane, vsekakor mora imeti na umu zelo pomembno informacijo, da v predstavništvu Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko angažira strokovnjake, ki izvajajo profesionalno sinhronizacijo in informativnih oddaj in drugih video in zvočnih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje. Poleg tega naši strokovnjaki kompletno obdelajo tudi otroške oziroma izobraževalne in zabavne oddaje pa tudi igrane filme, reklamna sporočila in animirane kot tudi risane filme oziroma serije in dokumentarne filme ter vse ostale video in zvočne materiale. Treba je poudariti tudi to, da vsaka stranka, ki ji je ta storitev potrebna, prihrani veliko, ne samo svojega časa, glede na to, da na enem mestu dobi kompletno obdelavo vseh teh vsebin, ampak tudi denarja, saj je ta institucija poznana po zelo konkurenčnih cenah.

Profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so del ekipe omenjene, institucije izvajajo tudi prevajanje knjig iz finskega v norveški jezik oziroma prevajajo, tako književna dela katerekoli vrste kot tudi učbenike. Predvideno je, da izpolnijo zahtevo vsake stranke, ki v navedeni jezični različici zahteva prevajanje za časopisne članke ali pa katerokoli vrsto revij, kot so recimo ilustrirane ali strokovne.

Neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v norveški jezik je prav tako na razpolago v okviru omenjene institucije in ta storitev se uporablja najprej za plakate, reklamne kataloge in brošure, zatem PR članke, zloženke in vizitke kot tudi za reklamne letake pa tudi za vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Sodni tolmači in prevajalci, ki so specializirani prav za obdelavo takšnih materialov, vsekakor vedo, kako pomembno je pri tem spoštovati marketinška pravila in te vsebin maksimalno prilagoditi duhu ciljnega jezika, pa se prav ta tudi spoštujejo pri prevajanji katerekoli od omenjenih vsebin.

Treba je poudariti tudi to, da absolutno vsaka stranka, ki ji je potrebno neposredno prevajanje besedil iz finskega v norveški jezik, prav tako to storitev lahko dobi s strani omenjenih strokovnjakov. Treba je poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači posedujejo visoko raven splošne kulture, tako da lahko prevedejo besedila, ki se ukvarjajo s katerokoli tematiko iz domene, ne samo naravoslovnih, ampak tudi družbenih ved. Med drugim prevajajo besedila, ki obdelujejo teme v zvezi s področji gradbene industrije, izobraževanja in psihologije oziroma informacijskih tehnologij in turizma pa tudi vse tiste vsebine, ki so povezane z filozofijo, medicino in sociologijo ter komunikologijo in psihologijo. Vsekakor na zahtevo stranke prevajajo tudi vse vsebine, ki se tičejo ekologije ter varstva okolja, zatem bančništva in politike kot tudi sodstva in prava ter financ in ostalih vej družbenih ali pa naravoslovnih ved.

Simultano tolmačenje iz finskega v norveški jezik

Ena od storitev, za katere so specializirani prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, je tudi simultano tolmačenje iz finskega v norveški jezik, toda izvajajo tudi konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, pri čemer se o vrsti storitve, ki bo uporabljena v okviru nekega dogodka, lahko odloči izključno na podlagi informacij o njegovi organizaciji, njih pa vsaka zainteresirana stranka mora dostaviti v poslovalnico te institucije. Natančneje rečeno, naše strokovnjake mora informirati o številu oseb, ki se bodo udeležile nekega dogodka, zatem o lokaciji, na kateri bo organiziran kot tudi o njegovem trajanju. Zelo hitro po tem, ko dobijo te informacije, naši strokovnjaki izvedejo njihovo ustrezno analizo in sprejeta bo tudi uradna odločitev, ali bodo uporabili simultano, šepetano ali konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov. Vsekakor moramo tudi poudariti, da je v ponudbi storitev te institucije tudi najem opreme za simultano tolmačenje, tako da lahko stranka, za katero dogodek je treba uporabiti to vrsto tolmačenja, po zelo ugodnih cenah najame opremo vrhunske kakovosti.

Poleg tega na podlagi zahtev stranke, lahko izvajamo tudi kompletno redakcijo oziroma angažiramo strokovne korektorje in lektorje, ki so zaposleni v ekipi naše institucije, da izvedejo lekturo oziroma profesionalno redakcijo. Moramo poudariti, da se navedena storitev izključno izvaja v situaciji, ko je nekdo predhodno prevedel katerokoli vrsto materialov v navedeni jezični različici, pri čemer pa ni spoštoval strogih pravil, ki jih postavlja prevajalska stroka, tako da v konkretnih vsebinah obstajajo različne napake, ki jih ti strokovnjaki popravijo.

Neposredno prevajanje spletnih materialov iz finskega v norveški jezik je prav tako specialnost profesionalcev, ki jih zaposlujemo, tako da sodni tolmači in prevajalci poleg spletnih strani in aplikacij na zahtevo stranke lahko prevedejo tudi spletne prodajalne, zatem programe katerekoli vrste kot tudi spletne kataloge ter generalno rečeno vse vsebine, ki so dostopne na spletu, ali pa so z njim povezane. Glede na to, da omenjeni strokovnjaki odlično poznajo pravila, ki se nanašajo na optimizacijo spletnih vsebin za brskalnike (SEO - Search Engine Optimisation), pravzaprav izvajajo dvojno storitev, saj poleg prevajanja vseh teh materialov, ko je to potrebno, jih tudi optimizirajo. S takšnim postopkom obdelave se doseže zelo pozitiven učinek na mesto, ki ga konkretne vsebine zavzemajo v okviru iskanja, tako da smo popolnoma prepričani, da njihovi lastniki v relativno kratkem roku po postavljenju konkretnih materialov na splet, lahko vidijo poboljšanje njihovega položaja v okviru iskalnika.

Prevajanje potrdila o samskem stanu iz finskega v norveški jezik

V okviru storitve, ki je povezana z neposrednim prevajanjem potrdila o samskem stanu iz finskega v norveški jezik, vse stranke Prevajalskega centra Akademije Oxford dobijo tudi storitev, ki vključuje overitev prevedenega potrdila ali nekega drugega dokumente, ki jo izvajajo uradno pooblaščene osebe oziroma sodni tolmači. S postavljanjem njihovega žiga se potrjuje, da gre za popolnoma enako vsebino prevedenega in izvirnega dokumenta, kar pomeni, da ima stranka absolutno pravico, da ga uporablja v praksi, saj se z vidika zakona tako obdelan dokument katerekoli vrste vsekakor obravnava kot popolnoma veljaven.

Samo zaradi overitve prevedenega dokumenta morajo zainteresirane stranke priložiti tudi izvirnike na vpogled, prav tako pa jim tudi priporočamo, da od pristojnih institucij Republike Slovenije zahtevajo vse potrebne informacije, ki se nanašajo na Haški ali tako imenovani Apostille žig, ki se izključno postavlja na z zakonom določene dokumente in po točno določenem principu.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru te institucije lahko prav tako prevajajo tudi potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov, zainteresiranim strankam pa tudi omogočajo, da v navedeni različici jezikov dobijo tudi kompletno obdelano soglasje za zastopanje, zatem potrdilo o stanju računa v banki ter vse ostale dokumente, ki jih je treba v različnih situacijah predložiti pristojnim službam.

Ti strokovnjaki poskrbijo tudi za izvedbo neposrednega prevajanja osebnih dokumentov iz finskega v norveški jezik, kar izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o državljanstvu in delovnega oziroma dovoljenja za prebivanje, vključuje tudi kompletno obdelavo izpiskov iz matičnega registra o smrti, potnega lista in vozniškega dovoljenja ter izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, prometnega dovoljenja in vseh ostalih osebnih dokumentov.

Dobro je poudariti tudi to, da profesionalni sodni tolmači in prevajalci, ko to stranka zahteva, lahko v omenjeni različici jezikov prevajajo tudi rezultate znanstvenih raziskav, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in znanstvene patente pa tudi prepis ocen, diplomo in dodatek k diplomi in potrdilo o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi ostale dokumente oziroma različne vsebine, ki so povezane in s področjem znanosti in s področjem izobraževanja, kot so recimo diplomske in seminarske naloge ali znanstvena dela, ne glede na to, s katero temo se ukvarjajo in kako obsežni in kompleksni so.

Vse vrste pravnih aktov stranke prav tako lahko dobijo prevedene v tej kombinaciji jezikov in poleg neposrednega prevajanja pravnega reda Evropske Unije iz finskega v norveški jezik, so naši strokovnjaki specializirani tudi za kompletno obdelavo sodnih sklepov, sodb in tožb, zatem licenc in pooblastil za zastopanje pa tudi sodnih odločitev, pogodb in pritožb ter generalno rečeno, vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področji sodstva in prava.

Zainteresirane stranke v okviru te institucije lahko angažirajo zaposlene, da izvedejo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v norveški jezik (finančna in poslovna poročila, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture, revizijska poročila, statut podjetja, letna poročila, poslovne odločitve in drugi dokumenti, ki so povezani s poslovanjem, tako pravnih oseb kot tudi podjetnikov), pri čemer naši strokovnjaki kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki so v sestavi, tako tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije (navodilo za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi) kot tudi vse tiste, ki predstavljajo del medicinske dokumentacije (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi).

Cena prevajanja iz finskega v norveški jezik

  • Iz finskega v norveški je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v norveški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v norveški z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v norveški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!