Prevajanje iz finskega v danski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v danski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v danski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glavni pogoj, ki mora biti spoštovan, da bi zainteresirana stranka dobila neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v danski jezik, je povezan z dostavo izvirnikov na vpogled. Preprostejše rečeno, v ponudbi naše institucije je poleg storitve prevajanje v tej kombinaciji jezikov tudi overitev, ki jo izvajajo uradno pooblaščene osebe (sodni tolmači).

Vsekakor mora stranka vedeti, da ta vrsta overitve ni isto kot postavljanje Apostille-a oziroma tako imenovanega Haškega žiga na dokumente in vsekakor jih smejo pomešati. Posebej smo poudarili to informacijo, ker prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford ne posedujejo ustreznih dovoljenj, da bi to vrsta žiga lahko postavili, če se za neki dokument zahteva, pa je izjemno pomembno, da stranka na sebe vszame zbiranje informacij o njej. Pravzaprav bi morali v pristojnih institucijah Republike Slovenije najprej izvedeti, ali je ta vrsta žiga sploh obvezujoča za dokumente, ki jih želi dobiti prevedene. Seveda je predvideno, da če v tem primeru dobi pritrdilen odgovor od pristojnih oseb, mora tudi izvedeti, v katerem trenutku točno je treba izvesti overitev s Haškim žigom za ta dokument. Prisotna sta namreč dva načina overitve z njim. Nekatere dokumenti predvidevajo postavljanje Apostille žiga pred oziroma po obdelavi s strani omenjenih strokovnjakov naše institucije. Gre za to, da se razlikuje tudi postopek obdelave v odvisnosti od tega, kdaj se omenjeni žig postavlja, in to predvsem zato, ker se morata prevesti in sam žig in konkretni dokument in zatem tudi overiti, če je določeno, da se najprej mora postaviti Haški žig in če to ni primer za dokumente stranke, ampak je dobila informacijo, da se ta vrsta overitve izvaja šele potem, ko prevajalci in sodni tolmači končajo s svojim poslom, za katerega so pooblaščeni, je tedaj postopek zelo enostaven ter ne zahteva dodatnega časa. Vsem bo torej precej jasneje, zakaj dajemo splošno priporočilo, saj je vsaki posamezni stranki omogočeno, da pravočasno dobi relevantne informacije o tej vrsti overitve.

Princip dostavi vsebin na obdelavo je takšen, da je vsaka posamezna stranka dolžna dostaviti izvirne dokumente na vpogled zapriseženemu sodnemu tolmaču, pa je zato dovoljeno najprej, da jih osebno prinese in poleg tega ima tudi tisto možnost, ki vključuje pošiljanje izvirnih dokumentov s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko neke kurirske službe. Če vas zanima, ali lahko skenirane dokumente dostavi na elektronski naslov, poudarjamo, da je to dovoljeno le tistim strankam, ki zahtevajo njihovo nujno prevajanje v konkretni različici jezikov, toda tudi v tem primeru se zahteva, da stranka spoštuje omenjeno pravilo oziroma dostavi tudi izvirne dokumente.


Prevajanje iz finskega v danski jezik
Prevajanje iz danskega v finski jezik

Glede na to, da je vsaka posamezna stranka dolžna priložiti izvirnike, to tudi pomeni, da se način prevzemanja kompletno obdelanih dokumentov definitivno razlikuje glede na ostale vsebine. Torej izbere ga vsaka stranka sama in določi, ali ji ji kurirska služba dostavi vsebine na naslov, ki ga navede ali pa bo storila samostojno, ko pride v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford. Kdorkoli se odloči za prvo od ponujenih možnosti, je vsekakor dolžan plačati to storitev izključno neposredno kurirju, višino tega nadomestila opredeljuje sama kurirska služba.

Poleg potrdila o nekaznovanosti oziroma soglasje za zastopanje ter potrdila o stanju računa v banki kot tudi potrdila o višini dohodkov pa tudi potrdila o samskem stanu in ostale vrste, tako soglasij kot tudi potrdil in izjav oziroma vseh tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, zainteresirane stranke pričakuje tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz finskega v danski jezik (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in ostali dokumenti).

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci lahko kompletno obdelajo tudi vse osebne dokumente, kot so potrdilo o državljanstvu, zatem osebna izkaznica, potrdila o stalnem prebivališču in potni list ter različne vrste, tako izpiskov iz matičnih knjig in to o rojstvu, o smrti in o sklenitvi zakonske zveze kot tudi dovoljenja (vozniško, prometno, delovno, dovoljenje za prebivanje). Strankam, ki jim je to potrebno, omogočamo tudi neposredno prevajanje poslovne dokumentacije iz finskega v danski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, fakture in poslovnih odločitev obdelujejo tudi različne vrste poslovnih poročil (revizijska, letna, finančna) oziroma ustanovitveni akt in statut podjetja. Prav tako na zahtevo strank, obdelujejo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov (pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze, certifikati in tožbe ter odločitve, pooblastilo za zastopanje, licence, soglasje za zastopanje in katerikoli drugi dokument, ki se nanaša na prvem mestu na pravno stroko).

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav, prepisa ocen in predmetnikov ter programov fakultet prevajalci in sodni tolmači odgovarjajo tudi na zahteve vsake stranke, ki želi dobiti tudi prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v danski jezik oziroma kateregakoli dokumenta, ki je povezan s področjem znanosti in s področjem izobraževanja, kot so na primer zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o opravljenih izpitih in podobno.

Ti strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo tudi za znanstvene patente oziroma za diplomske in seminarske naloge ter znanstvena dela pa tudi za ostale dokumente, ki so povezani s tem področjem. Poleg gradbenih projektov ti strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo tudi za absolutno katerokoli vrsto dokumentov, ki sestavljajo, tako razpisno kot tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo oziroma v tej različici jezikov najprej prevedejo in potem tudi overijo, tako navodilo za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente, ki navedene vrste dokumentacij sestavljajo.

Vsekakor je fokus storitev, za katere so omenjeni strokovnjaki specializirani, postavljen na obdelavo dokumentov, saj v naši instituciji na enem mestu pod ugodnimi pogoji stranke dobijo njihovo kompletno obdelavo, toda to ne pomeni, da sodni tolmači in prevajalci ne morejo zagotoviti tudi številnih drugih storitev, ki jih stranke zahtevajo, toda na prvem mestu se misli na tolmačenje iz finskega v danski jezik. V naši instituciji lahko najamete tudi opremo za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji. Stranka, ki ji je omenjena storitev potrebna, mora tudi vedeti, da strokovnjaki, ki jih zaposlujemo, lahko izvedejo, tako simultano in konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje. S ciljem, da zainteresirani stranki zagotovimo najkakovostnejšo možno storitev, mi želimo najprej dobiti vpogled v sam dogodek in to v sam način njegove organizacije, pa se samo iz tega razloga zahteva, da stranka, ki ji je potrebna ta storitev, posreduje vse informacije, ki se tičejo njegovega toka, in sicer v smislu, da nam ponudi podatke o točnem številu oseb, ki se bodo udeležile dogodka oziroma o mestu na katerem bo potekal kot tudi o tem, kako dolgo naj bi trajal. Izključno po dostavi vseh teh informacij, zainteresirana stranka lahko tudi pričakuje, da dobi ponudbo za to storitev.

Med dodatne storitve, ki so strankam na razpolago v okviru naše institucije sodi tudi sinhronizacija oziroma podnaslavljanje različnih video in zvočnih materialov. Torej šele potem, ko profesionalni prevajalci in sodni tolmači izvedejo prevajanje reklamnih sporočil, serij, filmov in oddaj iz finskega v danski jezik, se pristopa končni obdelavi teh vsebin oziroma njihovemu podnaslavljanju. Seveda je predvideno, da stranka lahko tudi zahteva, da se omenjeni materiali sinhronizirajo.

Zaposlujemo tudi tiste strokovnjake, ki so specializirani za izvedbo storitve profesionalne korekture in lekture, toda moramo omeniti, da korektorji in lektorji redakcijo izvedejo v primeru, ko so v vsebinah katerekoli vrste, za katere je pred tem izdelan prevod, prisotne določene napake, ki jih ti strokovnjaki morajo v skladu s pravili popraviti in tako strankam omogočiti, da v optimalnem roku dobijo vsebine, ki so obdelane v skladu s pravili prevajalske stroke.

Poleg strokovnih pa tudi poljudnih besedil, katerih tema je povezana z absolutno katerokoli vejo naravoslovnih ali družbenih ved, sodni tolmači in prevajalci izvajajo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz finskega v danski jezik in seveda strankam omogočajo tudi profesionalno prevajanje za katerokoli prozno oziroma poetsko književno delo.

Poleg tega vsekakor profesionalno obdelajo tudi strokovne oziroma ilustrirane pa tudi ostale vrste revij in učbenike. Ker so naši strokovnjaki ozko specializirani tudi za profesionalno obdelavo spletnih materialov v različici jezikov, smo dolžni omeniti dejstvo, da te vsebine tudi optimizirajo. Za primer, da je nekdo neobveščen, omenjamo tudi to, da je implementacija SEO (Search Engine Optimisation) posebej pomembna za doseganje boljšega položaja konkretne spletne prodajalne, ki se prevaja, ali spletnih katalogov oziroma spletnih strani ter katerihkoli drugih vsebin, ki so online dostopne. Zainteresirane stranke po potrebi s strani naših strokovnjakov dobijo tudi maksimalno profesionalno obdelano programsko opremo oziroma absolutno katerokoli vrsto programov ali aplikacij.

Ker ni potrebno, da stranka, ki želi dobiti prevajanje predhodno omenjenih vsebin, priloži tudi izvirne na vpogled oziroma dovoljeno je njihovo pošiljanje na obdelavo preko elektronske pošte in v želji, da vsaki stranki, ki ji potrebno neposredno prevajanje iz finskega v danski jezik za katerokoli vrsto navedenih vsebin, olajšamo celoten postopek obdelave, jim dovoljujemo, da prevedene materiale prevzamejo na absolutno enak način.

Neposredno prevajanje političnih in ekonomskih besedil iz finskega v danski jezik

Poleg tega, da na zahtevo stranke izvedejo prevajanje ekonomskih in političnih besedil iz finskega v danski jezik, naši strokovnjaki prav tako po potrebi obdelajo tudi strokovna pa tudi poljudna besedila katerekoli druge tematike. Poleg vsebin, ki obdelujejo katerokoli temu iz področja financ, prava in bančništva oziroma znanosti, filozofije in medicine ter sociologije, farmacije, izobraževanja in psihologije, profesionalni prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov prav tako lahko prevedejo tudi vsa tista besedila, ki se ukvarjajo z različnimi temami iz domene ekologije ter varstva okolja, komunikologije in turizma pa tudi tista, ki se tičejo gradbene industrije, menedžmenta in marketinga ter informacijskih tehnologij in ostalih vej družbenih in naravoslovnih ved.

V okviru uradne ponude storitev, ki jih omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo, je tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v danski jezik. Vsekakor je predvideno, da izvajajo tudi profesionalno obdelavo teh vsebin, oziroma da sporočilo iz, tako PR člankov, brošur in reklamnih letakov kot tudi plakatov oziroma katalogov in ostalih vsebin te vrste oblikujejo v skladu s pravili, ki so prisotna v govornem danskem jeziku. Na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični različici obdelujejo tudi vizitke.

Profesionalna lektura in korektura se lahko izvedeta na zahtevo strank za različne vrste materialov, za katere je neposredno izvedeno prevajanje v konkretni kombinaciji jezikov, toda s tem so se ukvarjale nestrokovne osebe, tako da obstajajo določene napake. Vse njih popravljajo korektorji in lektorji, ki so zaposleni v ekipi Prevajalskega Centra Akademije Oxford in tako posamezni stranki omogočijo, da dobiti katerokoli vrsto vsebin, ki je obdelana v skladu s pravili in danskega jezika in prevajalske stroke.

Z uporabo pravil, poznanih pod imenom SEO, kar je skrajšano od Search Engine Optimisation, se izvaja neposredno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v danski jezik. Z implementacijo omenjenih pravil prevajalci in sodni tolmači spletnim stranem oziroma spletnim prodajalnam ali spletnim katalogom pa tudi vsem ostalim vsebinam, ki so dostopne online in ki jih na zahtevo prevajajo v omenjeni različici jezikov, ponujajo kakovostno optimizacijo. Sicer je postopek optimizacije zelo pomemben za doseganje visokega mesta v polju iskanja, tako da smo popolnoma prepričani, da bodo tudi vse te vsebine relativno hitro po postavljanju lahko precej bolje kotirale kot pred prevajanjem.

Prevajanje izobraževalnih oddaj iz finskega v danski jezik

Vse vrste, tako televizijskih kot tudi radijskih izobraževalnih oddaj se lahko na zahtevo strank profesionalno prevedene v tej kombinaciji jezikov in poleg tega stranke izberejo in ali jim bolj ustreza, da se te vsebine sinhronizirajo ali podnaslavljajo. Pomembno je vedeti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci poleg za izobraževalne izvajajo tudi prevajanje za informativne oddaje iz finskega v danski jezik pa tudi za igrane filme, reklamna sporočila in serije in vsekakor na zahtevo strank obdelajo tudi dokumentarne pa tudi risane oziroma animirane filme kot tudi vsako drugo vrsto zvočnih in video materialov.

Zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi prevajanje romanov iz finskega v danski jezik. Poleg tega naši strokovnjaki lahko v konkretni kombinaciji prevajajo tudi književna dela, ki sodijo med beletrijo oziroma katerekoli drugo prozno književno delo, pri čemer seveda na njihovo zahtevo profesionalno obdelajo tudi različna dela poezije. Lahko prevedejo tudi učbenike, in to ne glede na to, kaj je predmet njihovega preučevanja, naši strokovnjaki pa strankam ponujajo tudi profesionalno obdelavo časopisnih člankov oziroma različnih vrst revij (otroške, ilustrirane, strokovne).

Čeprav je dejstvo, da stranke prevajanje v tej različici jezikov pogosteje zahtevajo v pisani obliki, je kljub temu treba omeniti informacijo, da prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja. Poudarjamo tudi to, da ti strokovnjaki izvajajo tako simultano in šepetano tolmačenje iz finskega v danski jezik, prav tako pa uporabljajo tudi pravila, ki veljajo za konsekutivno tolmačenje in da pri nas zainteresirane stranke lahko, in to pod izjemno ugodnimi pogoji, najamejo tudi opremo za simultano tolmačenje. Od vseh strank, ki jim je omenjena storitev potrebna, in to za katerokoli vrsto dogodka, se pričakuje dostava vseh potrebnih informacij ekipi strokovnjakov poslovalnice. Poleg tistih informacij, ki se tičejo samega prostora, v katerem je predvideno, da bo dogodek organiziran, nas morajo stranke seznaniti tudi s tem, koliko je določeno, da ta traja pa tudi s številom ljudi, ki v okviru njega sodelujejo. Ko omenjeni strokovnjaki imajo na razpolago vse te informacije, v relativno kratkem roku sestavijo ponudbo za to storitev in jo strankam posredujejo na predviden način.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v danski jezik

Z glavnim ciljem, da vsaki stranki, ki ji potrebno neposredno prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz finskega v danski jezik omogočijo njeno profesionalno obdelavo, prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford izvajajo tudi overitev prevedenega dokumenta. Točneje rečeno, za ta postopek uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač s postavljanjem svojega žiga na dokumente, ki so v omenjeni različici jezikov prevedeni, uradno potrjuje, da je vsebina njih in izvirnikov popolnoma enaka. Zato je tudi potrebno, da stranka na vpogled priloži izvirne dokumente, toda vsekakor bi bilo dobro, da pred tem izve, ali se Apostille ali tako imenovani Haški žig nanje mora postaviti in po katerem principu.

Vsakomur bo omogočeno tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz finskega v danski jezik, toda vsekakor sodni tolmači in prevajalci izvedejo tudi prevajanje za prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in za potrdilo o rednem šolanju oziroma za predmetnike in programe fakultet in v celoti profesionalno obdelajo tudi diplomske kot tudi seminarske naloge pa tudi vse ostale vrste vsebin, ki so v osnovi povezane s področjem izobraževanja. Poleg tega na zahtevo strank obdelujejo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela različne kompleksnosti kot tudi znanstvene patente oziroma katerokoli vrsto vsebin iz domene znanosti.

Vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, od soglasij in izjav različnih vrst pa do potrdil sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični kombinaciji profesionalno obdelajo. Toda poleg potrdila o samskem stanu, soglasij za zastopanje in potrdila o stanju računa v banki stranke lahko dobijo kompletno obdelavo tudi za potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov pa tudi za ostale dokumente, ki jih različne državne institucije lahko zahtevajo od svojih strank.

Poleg vseh osebnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in številni drugi), so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz finskega v danski jezik, pa tako na zahtevo strank poleg pravnega reda Evropske Unije, sklepov o razvezi zakonske zveze in pritožb kompletno obdelajo tudi sodne odločitve, certifikate in tožbe pa tudi sodne sklepe, pooblastilo za zastopanje in različne vrste licenc ter katerikoli dokument, ki sodi na področje sodstva ali prava.

Omenjeni strokovnjaki lahko v kateremkoli trenutku maksimalno kakovostno odgovorijo na zahtevo strank, ki mora v navedeni različici jezikov dobiti profesionalno obdelane zdravniške izvide, toda prevajajo tudi katerikoli drugi dokument, ki je povezan z medicinsko dokumentacijo in na prvem mestu mislimo na navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, zatem na specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih in predvideva se, da stranka dobi tudi kompletno obdelan katerikoli drugi dokument, ki pripada konkretni vrsti dokumentacije.

Poudarjamo, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje, tako razpisne in tehnične kot tudi gradbene pa tudi poslovne dokumentacije iz finskega v danski jezik. Sodni tolmači in prevajalci poleg gradbenih projektov, deklaracij izdelkov in navodil za uporabo oziroma laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev, prav tako izvajajo kompletno obdelavo tudi za različne vrste poslovnih poročil (revizijska, finančna in letna) pa tudi za statut oziroma za ustanovitveni akt podjetja, po potrebi pa izvajajo tudi prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe v konkretni različici jezikov pa tudi poslovnih odločitev ter faktur in ostalih dokumentov, ki sestavljajo katerokoli od vseh teh vrst dokumentacij.

Cena prevajanja iz finskega v danski jezik

  • Iz finskega v danski je 34 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v danski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v danski z overitvijo sodnega tolmača je 40 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v danski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!