Prevajanje iz finskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če nekdo želi angažirati strokovnjake, ki so specializirani za neposredno prevajanje iz finskega v švedski jezik in to ne glede na to, ali gre za pisane vsebine, ki jih je treba obdelati oziroma za tolmačenje v tej različici jezikov, je lahko popolnoma prepričan, da strokovnjaki, zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, na njegove zahteve maksimalno profesionalno odgovorijo.

Poudarjamo, da lahko v obliki tolmačenja zagotovimo storitev, tako simultanega in šepetanega kot tudi konsekutivnega tolmačenja v tej jezični kombinaciji, po potrebi pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prav tako vsi tiste stranke, ki so predhodno že dobili neposredno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za neko vrsto vsebin v pisani obliki, toda v tako prevedenih materialih obstajajo določene napake, lahko v okviru te institucije dobijo storitev redakcije, ki vključuje korekturo in lekturo. Poudarjamo, da jo izvajajo izključno strokovnjaki, ki posedujejo dolgoletne izkušnje v praksi oziroma lektorji in korektorji.


Prevajanje iz finskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v finski jezik

Prav tako stranke lahko dobijo tudi neposredno prevajanje besedil v konkretni jezični kombinaciji in predvideno je, da sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno in profesionalno obdelajo, tako strokovna kot tudi poljudna besedila katerekoli tematike. Poskrbijo tudi za to, da v skladu s potrebami in zahtevami strank prevedejo učbenike oziroma prozna in poetska književna dela kot tudi revije različnih vrst pa tudi časopisne članke.

V naši uradni ponudbi je tudi neposredno prevajanje zvočnih in video materialov iz finskega v švedski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci obdelujejo, tako igrane kot tudi risane oziroma dokumentarne in animirane filme pa tudi reklamna sporočila, zatem zabavne in otroške ter informativne oddaje, kot iz serije in na splošno rečeno, vse ostale vsebine, ki bodo prikazane, tako na spletu in v kinematografih kot tudi predstavljene na radijskih postajah in televiziji. Konkretna storitev vključuje tudi njihovo končno obdelavo, glede na to, da zaposlujemo strokovnjake, ki so specializirani za sinhronizacijo in podnaslavljanje teh materialov.

Trudimo se tudi, da maksimalno profesionalno odgovorimo na zahteve vseh tistih strank, ki zahtevajo neposredno prevajanje spletnih strani iz finskega v norveški jezik, pri čemer po potrebi prevajajo tudi različne vrste aplikacij, zatem spletne prodajalne kot tudi kataloge ter programe in generalno vse ostale materiale, ki so na kakršenkoli način povezani področjem spleta. Toda v tem primeru se ne izvaja klasično prevajanje, ampak se sodni tolmači in prevajalci trudijo, da se maksimalno spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi katerokoli vrsto takšnih materialov v celoti prilagodili pravilom, povezanim s poljem iskanja.

Poleg tega omenjeni strokovnjaki, če to katerakoli stranka zahteva, profesionalno prevajajo tudi reklamne zloženke oziroma letake kot tudi plakate, zatem PR članke, brošure in vse ostale materiale preko katerih se nekaj reklamira.

Zainteresirane stranke nam lahko omenjene materiale na obdelavo pošljejo po elektronski pošti, pri čemer je treba posebej poudariti, da je odprta možnost, da jih na na enak način tudi prevzamejo, potem ko omenjeni strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo.

Ker je v ponudbi te institucije tudi neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v norveški jezik, Treba je poudariti, da se postopek njihove obdelave razlikuje, glede na predhodno omenjene materiale. Natančneje rečeno, zainteresirane stranke v tem primeru poleg prevajanja konkretnega dokumenta v navedeni različici jezikov dobijo tudi dodatno storitev, ki se nanaša na njegovo overitev. Pomembno je poudariti, da to overitev izvaja uradno zapriseženi sodni tolmač in da stranka mora dostaviti izvirne dokumente na vpogled, da bi bila ta storitev lahko izvedena v skladu z veljavnimi pravili. Tako ima vsaka stranka možnost, da jih prinese v prostore poslovalnice Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih dostavi s priporočeno pošiljko preko „Pošte Slovenije“ pa tudi, da konkretne dokumente pošlje preko kurirske službe.

Seveda se tudi prevzemanje razlikuje glede na predhodno opisani postopek, stranka pa izbere med osebnim prevzemanjem kompletno obdelanih dokumentov in tistim, ki predvideva, da ji prevedene in overjene dokumente dostavimo na naslov. V primeru, da je njena odločitev povezana za drugo omenjeno možnostjo, mora to storitev plačati neposredno kurirju, ko prevzema konkretno pošiljko, cena dostave pa je odvisna izključno od te kurirske službe.

Moramo poudariti, da je dokumente dovoljeno poslati na elektronski naslov, toda izključno v enem primeri situaciji, oziroma, ko je stranki potrebno njihovo nujno prevajanje iz finskega v švedski jezik. Toda vsekakor se določena stranka tudi v tem primeru obvezuje, da bo priložila izvirnike na vpogled in posebej je pomembno, da to stori na najhitrejšega od vseh načinov, ki so do zdaj opisani.

Treba je tudipoudariti, da je vsaka stranka dolžna spoštovati, tako pravilo, ki je povezano z dostavo izvirnih dokumentov na vpogled, prav tako mora pridobiti tudi dobiti vse potrebne podatke, ki se nanašajo na overitev z Apostille žigom. V tem primeru gre pravzaprav za tako imenovani Haški žig, ki se izključno postavlja na tiste dokumente, za katere je to določeno z zakonom in to v točno določenem trenutku. Jasneje rečeno, se Haški žig, kot ga tudi imenujemo, postavlja ali po obdelavi konkretnega dokumenta s strani naših strokovnjakov ali pa pred tem, pa je zato posebej pomembno, da se vsaka posamezna stranka najprej pozanima, ali je ta vrsta overitve obvezujoča za njene dokumente in da takoj zatem tudi dobi informacije v katerem trenutku se mora nanje postaviti.

Poleg kompletne obdelave vseh osebnih dokumentov, kot so na primer potni list, potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje ali vozniško ter osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o smrti kot tudi o rojstvu in številni drugi, sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi katerokoli vrsto dokumentacije, kar se nanaša, tako na poslovno dokumentacijo (revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja, fakture, finančna poročila, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila in drugi) kot tudi na tiste dokumente, ki so v sestavi gradbene, razpisne in tehnične dokumentacije (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodilo za uporabo, gradbeni projekti, deklaracije izdelkov in drugi) oziroma na tiste, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi).

Seveda prevajalci in sodni tolmači, če to stranka zahteva, izvajajo tudi neposredno prevajanje pravnih aktov v tej kombinaciji jezikov, pa poleg pooblastil za zastopanje, sodnih sklepov in pritožb kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, licence in tožbe kot tudi certifikate, sodne odločitve in na splošno rečeno, vse tiste dokumente, ki se tičejo področij prava in sodstva.

Poleg vsega omenjenega, ti strokovnjaki lahko kompletno obdelajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju in predmetnike in programe fakultet oziroma rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomo in dodatek k diplomi, prepis ocen in znanstvene patente ter številne druge neomenjene dokumente, ki se nanašajo na področje, tako izobraževanja kot tudi znanosti. Vsekakor izpolnijo tudi zahtevo strankam, ki jim je v omenjeni jezični kombinaciji potrebno neposredno prevajanje izjav, potrdil in soglasij iz finskega v švedski jezik. Poleg potrdila o nekaznovanosti, potrdila o višini dohodkov in potrdila o samskem stanu ter soglasij za zastopanje, omenjeni strokovnjaki vsekakor lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti pa tudi potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o višini dohodkov in številne druge dokumente, ki jih je v različnih priložnostih treba predložiti pristojnim državnim institucijam.

Prevajanje reklamnih sporočil iz finskega v švedski jezik

Osnovni pogoj, da bi neposredno prevajanje reklamnih sporočil iz finskega v švedski jezik bilo uspešno, je, da ga izvedejo profesionalci oziroma osebe, ki ga imajo dolgoletne izkušnje pri obdelavi takšnih vsebin. In prav njih tudi zaposluje Prevajalski center Akademije Oxford. Toda to še ni konec ugodnostim, ki jih imajo stranke, saj jim poleg prevajanja, tako reklamnih sporočil kot in vseh ostalih video in zvočnih vsebin, ponujamo tudi možnost, da dobijo tudi njihovo profesionalno podnaslavljanje ali sinhronizacijo. V ponudbi je tudi kompletna obdelava serij, zatem dokumentarnih in animiranih filmov, zabavnih oddaj kot tudi risanih filmov ter informativnih in otroških televizijskih in radijskih oddaj oziroma igranih filmov različnih žanrov in vseh ostalih video in zvočnih materialov.

Moramo omeniti, da so prevajalci in sodni tolmači prav tako specializirani, da na zahtevo stranke izvedejo tudi neposredno prevajanje knjig iz finskega v švedski jezik, tako da poleg učbenikov, zainteresirane stranke dobijo prevedeno tudi katerekoli književno delo, ne glede na to, toda gre za poezijo ali prozo. Poleg tega poskrbijo za prevajanje strokovnih in ilustriranih revij in če to stranka zahteva, v tej različici jezikov profesionalno obdelajo tudi časopisne članke.

Vse stranke morajo vedeti, da je v ponudbi tudi neposredno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v švedski jezik, obdelava teh materialov pa se vsekakor izvaja z uporabo vseh pravil, ki so povezana z njihovo profesionalno optimizacijo. Če smo natančnejši, ko prevajalci in sodni tolmači obdelujejo spletne kataloge ali spletne prodajalne oziroma spletne strani, jih avtomatsko tudi optimizirajo oziroma njihovo vsebino prilagajajo spletnim brskalnikom ob uporabi vseh tistih smernic, ki so poznane kot SEO (Search Egine Optimisation). Lastniki vsebin, za katere se izvaja prevajanje v konkretni jezični različici v kratkem roku, ko se ti postavijo na splet, zagotovo bolje razumejo, zakaj je postopek optimizacije posebej pomemben, glede na to, da se konkretni materiali v relativno kratkem časovnem obdobju pojavijo med prvimi rezultati globalnega iskanja za določene ključne besede. Treba je poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko izvajajo tudi profesionalno prevajanje programske opreme v tej različici jezikov, tako da na zahtevo strank obdelujejo različne programe in aplikacije.

Prevajanje poljudnih in strokovnih besedil iz finskega v švedski jezik

V primeru, ko neka stranka zahteva neposredno prevajanje strokovnih in poljudnih besedil iz finskega v švedski jezik, ji vsekakor ni treba skrbeti, če gre za vsebine nekoliko zahtevnejše tematike, saj prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo našo ekipo, posedujejo dolgoletne izkušnje pri obdelavi najrazličnejših besedil v omenjeni jezični kombinaciji. Poleg ekonomskih, filozofskih in političnih besedil obdelujejo tudi vse tiste vsebine, ki so povezane s psihologijo in sociologijo oziroma ekologijo in varstvom okolja kot tudi s financami, medicino, bančništvom in izobraževanjem. Poleg tega na zahtevo strank lahko prevedejo tudi strokovna pa tudi poljudna besedila iz domene turizma, komunikologije in informacijskih tehnologij kot tudi gradbene industrije pa tudi menedžmenta, marketinga in farmacije ter katerekoli znanstvene discipline, ki je povezana ali z družbenimi ali z naravoslovnimi vedami.

Stranka, ki ji je potrebno tolmačenje v tej različici jezikov, mora biti informirana, da prevajalci in sodni tolmači poleg simultanega tolmačenja iz finskega v švedski jezik prav tako lahko uporabljajo tudi pravila, ki vključujejo šepetano tolmačenje ali konsekutivno tolmačenje. Tudi najem opreme za simultano tolmačenje je uvrščen v storitve, ki so na razpolago v okviru omenjene institucije. Da ne bo pomote, poudarjamo, da se izbira med temi vrstami tolmačenja izvaja izključno v skladu z zahtevami dogodka in potrebami konkretne stranke in da nam je ta dolžna posredovati podatke o določenem dogodku. Pravzaprav to pomeni, da je zelo pomembno izvedeti, kjer bo ta organiziran ter koliko ljudi bo v tem primeru prisotnih in kako dolgo naj bi dogodek trajal, saj so prav to informacije, na podlagi analize katerih, se pride do zaključka, katera od vseh storitev mora biti uporabljena.

V ekipi te institucije so zaposleni tudi korektorji pa tudi lektorji in storitev, za katero so specializirani, se izvaja, ko obstaja izvedeno prevajanje za neko vrsto materialov. Točneje rečeno, njihova redakcija oziroma kompletna korektura in lektura se izvaja, da bi ti strokovnjaki popravili napake, ki ga je nekdo pred njimi naredil in vse s ciljem, da stranki omogočijo kakovostno obdelane vsebine.

Vsekakor je treba omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji lahko obdelajo tudi katerokoli vrsto reklamnih materialov in poleg plakatov, vizitk in PR člankov je v ponudbi tudi neposredno prevajanje reklamnih letakov in letakov iz finskega v švedski jezik pa tudi katalogov in brošur. Z uporabo marketinških pravil kot tudi pravil prevajalske stroke se omogoča, da stranke dobijo maksimalno kakovostno prevedene vse vrste reklamnih materialov.

Prevajanje certifikatov in licenc iz finskega v švedski jezik

Poleg različnih vrst licenc in certifikatov je v ponudbi storitev, za katere so specializirani zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, tudi neposredno prevajanje pooblastil za zastopanje iz finskega v švedski jezik pa tudi kompletna obdelava sklepov o razvezi zakonske zveze in pogodb oziroma pritožb in sklepov kot tudi tožb, zatem pravnega reda Evropske Unije in sodnih odločitev ter vseh ostalih vrst pravnih aktov oziroma različnih dokumentov iz domene sodstva in prava.

Poudarjamo, da gre za kompletno obdelavo in teh in drugih dokumentov, pri čemer gre pravzaprav za storitev, ki vključuje prevajanje v omenjeni jezični kombinaciji in overitev prevedenih dokumentov. Navedeno storitev izvaja oseba, ki je s strani pristojnih institucij Republike Slovenije za to pooblaščena oziroma sodni tolmač, ki je v ekipi te institucije zaposlen. Osnovni pogoj za pravilno izvedbo overitve prevedenih dokumentov je povezan z dostavo njihovih izvirnikov, kar je navedeno kot obveznost vsake stranke, ki zahteva to storitev. Prav tako bi bilo tudi dobro, da ta neposredno pred pri tem, pridobi vse potrebne informacije o posebni vrsti overitve, za katero strokovnjaki, zaposleni v tej instituciji, nimajo pristojnosti. Natančneje rečeno, misli se na tako imenovani Haški žig, ki je bolj poznan kot Apostille in ki se mora postaviti na točno določene dokumente, po jasno opredeljenem principu.

Poleg certifikatov in licenc oziroma vseh drugih pravnih aktov prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma izvajajo neposredno prevajanje potrdila iz finskega v švedski jezik pa tudi različnih vrst izjav in soglasij. Najpogosteje stranke v tej jezični kombinaciji zahtevajo obdelavo za potrdilo o nekaznovanosti in za potrdilo o višini dohodkov, o stalni zaposlitvi in o samskem stanu ter za soglasje za zastopanje kot tudi za potrdilo o stanju računa v banki in še precej drugih in izjav in potrdil pa tudi soglasij.

Vse vrste dokumentacij ti strokovnjaki prav tako lahko najprej prevedejo v konkretni jezični kombinaciji in takoj potem tudi overijo in to izključno v skladu z danimi pooblastili. Poleg osebne dokumentacije (vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, dovoljenje za prebivanje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, delovno dovoljenje, potni list in drugi), omenjeni strokovnjaki na zahtevo strank obdelajo tudi poslovno dokumentacijo (ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve, statut podjetja, fakture, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila in številne druge dokumente, ki se nanašajo na različne pravne osebe in podjetnike oziroma na njihovo poslovanje).

Kompletno obdelujemo tudi zdravniške izvide, sodni tolmači in prevajalci pa izvajajo tudi neposredno prevajanje specifikacij farmacevtskih izdelkov iz finskega v švedski jezik kot tudi navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, obdelujejo pa tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi vse ostale neomenjene dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo. Trudimo se, da izpolnimo pričakovanja vsake stranke, ki zahteva obdelavo gradbenih projektov ali nekega drugega dokumenta, ki sodi med gradbeno dokumentacijo, vsekakor pa lahko prevedemo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo oziroma različne dokumente, ki sestavljajo ali tehnično ali razpisno dokumentacijo.

V odvisnosti od potreb in zahtev strank sodni tolmači in prevajalci profesionalno obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem ali znanosti ali izobraževanja. Poleg diplome in dodatka k diplomi, znanstvenih del in predmetnikov ter programov fakultet, je tukaj tudi neposredno prevajanje zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol iz finskega v švedski jezik pa tudi kompletna obdelava potrdila o opravljenih izpitih, potrdila o rednem šolanju in diplomskih kot tudi seminarskih nalog oziroma prepisa ocen, znanstvenih patentov in številnih drugih dokumentov, ki so povezani z navedenima področjema.

Cena prevajanja iz finskega v švedski jezik

  • Iz finskega v švedski je 33 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 42 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!