Prevajanje iz finskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz finskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz finskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Poleg tega, da je v ponudbi naše institucije neposredno prevajanje dokumentov iz finskega v angleški jezik, profesionalni prevajalci in sodni tolmači prav tako izvajajo tudi storitev tolmačenja v tej jezični različici in strankam omogočajo, da dobijo obdelavo številnih vsebin. Zelo pomembno je poudariti, da se obdelava dokumentov v celoti razlikuje glede na vse ostale vsebine, in to predvsem zato, ker kot veljaven šteje le tisti postopek, ki vključuje tudi njihovo overitev z žigom sodnega tolmača. Glede na to, da je ta strokovnjak eden od članov ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, vse stranke, ki nama prepustijo obdelavo dokumentov v tej jezični kombinaciji, dobijo tudi to storitev, s čimer pridobijo možnost, da obdelane dokumente, brez kakršnihkoli težav, uporabljajo v vsaki situaciji, ko je to potrebno.

Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci iz finskega v angleški jezik izvajajo prevajanje dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam oziroma profesionalno obdelajo različne vrste soglasij, izjav in potrdil (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju račumed banki, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi), na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi profesionalno obdelavo zdravniških izvidov oziroma dokumentacije o medicinskih izdelkih in potem tudi specifikacij farmacevtskih izdelkov ter navodil za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov oziroma absolutno vsakega dokumenta iz sestave medicinske dokumentacije.

Treba je poudariti tudi to, da je v ponudbi storitev, za katere so sodni tolmači in prevajalci specializirani, tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz finskega v angleški jezik in da ti na zahtevo strank seveda prevajajo in potem tudi overavaju kot tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje izobraževanja. S tem mislimo predvsem na kompletno obdelavo diplome in dodatka k diplomi, zatem potrdila o rednem šolanju in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi na prevajanje prepisa ocen, predmetnikov in programov fakultet ter diplomskih in seminarskih nalog pa tudi številnih drugih dokumentov in vsebin, ki povezan z izobraževanjem. Vse osebne dokumente ti strokovnjaki prav tako kompletno obdelajo in poleg tega, da izvajajo prevajanje osebne izkaznice in potnega lista iz finskega v angleški jezik, obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu, zatem izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in vozniško dovoljenje kot tudi izpiske iz matičnega registra o rojstvu, delovno in prometno dovoljenje oziroma potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje in ostale osebne dokumente.


Prevajanje iz finskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v finski jezik

Vsekakor poskrbijo tudi za to, da kompletno obdelajo tudi razpisno, tehnično in gradbeno dokumentacijo oziroma laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte, navodila za uporabo, deklaracije izdelkov in druge, na zahtevo strank pa kompletno obdelujejo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, statut in ustanovitveni akt podjetja oziroma letna poslovna poročila, fakture in poslovne odločitve kot tudi finančna in revizijska poročila ter vsak tisti dokument, ki sestavlja poslovno dokumentacijo.

Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko, če to stranka zahteva, prevajajo tudi pravni red Evropske Unije oziroma pritožbe, odločitve in sodbe kot tudi pooblastilo za zastopanje, tožbe in certifikate ter sodne sklepe, licence, pogodbe in ostale pravne akte. Treba je omeniti tudi to, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje znanstvenih del iz finskega v angleški jezik in da na zahtevo strank naši strokovnjaki lahko profesionalno obdelajo tudi znanstvene patente, zatem rezultate znanstvenih raziskav pa tudi vse ostale dokumente in druge materiale, ki se tičejo področja znanosti.

Naša je obveznost in dolžnost, da maksimalno poenostavimo celoten postopek obdelave dokumentov in da strankam omogočimo tudi prihranek, tako denarja kot tudi časa, pa iz tega razloga poudarjamo, da morajo pred dostavo izvirnih dokumentov na vpogled našim strokovnjakom kontaktirati s pristojnimi institucijami Republike Slovenije, da bi dobili vsa potrebna obvestila, ki se nanašajo na overitev z Apostille žigom.

Pravzaprav gre za to, da tako imenovani Haški žig, kot se tudi imenuje, mora biti postavljen na določene dokumente, za katere se izvaja prevajanje iz finskega v angleški jezik in da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford niso dolžni posedovati teh informacij, saj ta vrsta overitve ne sodi na področje njihovega dela. Prav iz tega razloga je dano uradno priporočilo vsaki posamezni stranki, ki želi v tej jezični različici dobiti kompletno obdelane dokumente, da zahteva vse potrebne informacije, kar pa pomeni, da mora najprej izvedeti, ali je omenjeni žig obvezno postaviti na dokumente, za katere želi, da jih naši strokovnjaki obdelajo in v primeru, da na to vprašanje dobi pritrdilen odgovor, je dolžan tudi vprašati, ali se haški žig postavlja na besedilo, ko strokovnjaki, zaposleni v naši instituciji končajo z njegovo obdelavo, ali pa se najprej mora postaviti Apostille žig, potem pa se izvede prevajanje, tako dokumenta kot tudi samega žiga in na koncu vse skupaj overi zapriseženi sodni tolmač.

Ko pridobi vse omenjene informacije, stranka točno ve, na katero mesto mora najprej odnesti konkretni dokument, da bi bil obdelan pa tudi kako dolgo naj bi postopek njegove obdelave trajal.

Prav tako je pomembno poudariti tudi to, da je vsakdo, ki želi dobiti prevajanje dokumentov iz finskega v angleški jezik, dolžan pri njihovi dostavi priložiti tudi izvirne vsebine na vpogled. Pravzaprav je sodni tolmač dolžan najprej izvesti primerjanje izvirnih in dokumentov, za katere je izvedeno prevajanje v tej jezični kombinaciji, da bi bil popolnoma prepričan, da med njimi ni razlik. Toda, če se zgodi, da v trenutku overitve opazi, da obstajajo določene razlike, stranko obvesti o tem in ji vsekakor tudi predlaga, da se pristopi redakciji oziroma še eni od storitev, ki jih izvajajo strokovnjaki, zaposleni v naši instituciji oziroma profesionalni korektorji in lektorji, tako da stranki ni treba skrbeti o tem in potem ko oni opravijo svoje svoj del posla, sodni tolmači prevzamejo obdelane dokumente in jih zdaj overijo v skladu s pravili. Samo v primeru, ko je stranki potrebno nujno prevajanje dokumentov iz finskega v angleški jezik ji lahko olajšamo v smislu, da vsebine najprej pošlje preko elektronske pošte in da potem obvezno priloži izvirnike na vpogled.

Sicer nam dokumente, za katere zahtevajo obdelavo v tej različici jezikov, stranke dostavijo ali preko Pošte Slovenije, ali pa s priporočeno pošiljko, ali pa jih prinese osebno, prav tako pa jih lahko preko kurirske službe jih pošljejo na naslov naše poslovalnice. Glede na to, da prilagajo tudi izvirnike, se vsekakor razlikuje tudi postopek njihovega prevzemanja, pa stranke lahko izberejo, ali bodo osebno prišle v naše prostore, ko prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovo obdelavo, da prevzamejo dokumente, ali pa zahtevajo dostavo na naslov. Moramo poudariti, da gre za storitev, ki ne sodi med osnovne, tako da tudi njena cena ni vračunana v ceno navedeno za prevajanje in overitev nekega dokumenta, to pa pomeni, da jo mora stranka plačati osebi, ki dostavi pošiljku, pri čemer v tem primeru ceno določa izključno ta služba.

Glede na to, da omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi številne druge vrste vsebin in da se v tem primeru ne zahteva obvezna dostava izvirnikov na vpogled, je vsem strankam dovoljeno, ne samo, da jih pošljejo na obdelavo preko elektronske pošte, ampak jih tudi na enak način prevzamejo, ko omenjeni strokovnjaki končajo z njihovim prevajanjem.

Poleg besedil, tako poljudnih kot tudi strokovnih, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko izvedejo tudi prevajanje časopisnih člankov iz finskega v angleški jezik pa tudi učbenikov ter strokovnih in ilustriranih revij. Prav tako je predvideno, da da če to zahtevajo stranke, v navedeni jezični različici prevajajo tudi književna dela, tako tista, ki sodijo na področje poezije kot tudi tista, ki štejejo kot prozna. Profesionalno obdelujemo tudi vse marketinške materiale in poleg vizitk, reklamnih brošur in katalogov naši strokovnjaki lahko obdelajo tudi PR članke, zatem reklamne zloženke kot tudi ostale materiale, ki predstavljajo različne izdelke ali storitve. Posebno je pomembno omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci odlično poznajo različna marketinška pravila in jih v skladu s potrebami tudi implementirajo pri prevajanju omenjenih materialov. Preprostejše rečeno, izvaja se prilagajanje konkretnega marketinškega sporočila v različnih vrstah materialov, da bi vsem osebam, ki jim je angleški jezik materni oziroma tistim, ki ga poznajo in ga uporabljajo, da se zelo hitro seznanijo s tem, kar je predstavljeno skozi omenjene vsebine.

Zainteresirane stranke lahko naše strokovnjake angažirajo tudi za izvedbo storitve, ki vključuje tolmačenje iz finskega v angleški jezik, pod zelo ugodnimi pogoji pa lahko najamejo opremo za simultano tolmačenje. Treba je omeniti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači poleg šepetanega oziroma simultanega v navedeni jezični kombinaciji uporabljajo tudi pravila, ki so povezana s konsekutivnim tolmačenjem. Na podlagi podatkov, ki jih dobimo od zainteresirane stranke in ki se nanašajo, tako na trajanje določenega dogodka kot tudi na število prisotnih oziroma na mesto njegovega prirejanja, oblikujemo ponudbo oziroma naši strokovnjaki izberejo prav tisto vrsto tolmačenja v tej jezični različici, ki lahko vsem udeležencem omogoči, da uživajo v določenem dogodku.

Dobro bi bilo, da zainteresirane stranke vedo tudi to, da naši strokovnjaki lahko pristopijo obdelavi tudi vseh spletnih materialov, od spletnih strani in spletnih prodajaln preko spletnih katalogov ter katerekoli aplikacije ali programo. Da bi strankam omogočili profesionalno in kakovostno obdelavo, vsekakor uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation) oziroma prevode teh in številnih drugih materialov prilagodijo tistim pravilom, ki so povezana s spletnimi brskalniki. Zato njihovih lastnikov ne bi smelo presenetiti, če se konkretne vsebine hitro po prevajanju oziroma po uradni postavitvi na splet, pojavijo med med prvimi rezultati spletnega iskanja.

Pretreba je omeniti tudi dejstvo, da poleg storitve, ki je povezana z neposrednim prevajanjem video in zvočnih vsebin iz finskega v angleški jezik, zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor lahko dobijo tudi dodatne storitve, ki se nanašajo, tako na podnaslavljanje igranih in animiranih oziroma dokumentarnih in risanih filmov ter reklamnih sporočil kot tudi na sinhronizacijo le-teh pa tudi serij, zatem otroških, informativnih in zabavnih kot tudi izobraževalnih oddaj ter številnih drugih in zvočnih in video materialov.

Prevajanje pooblastil za zastopanje iz finskega v angleški jezik

Ena od številnih storitev, za katere so specializirani sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford, je tudi neposredno prevajanje pooblastil za zastopanje iz finskega v angleški jezik. Predvideno je, da stranke v tem primeru dobijo tudi tisto storitev, ki se nanaša na overitev in ki jo zagotavljajo uradno pooblaščene osebe - sodni tolmači. Treba je poudariti, da se od stranke najprej pričakuje, da na vpogled priloži tudi izvirne dokumente pa tudi opravi vsa preverjanja, ki so potrebna in se tičejo overitve s Haškim ali Apostille žigom.

Poleg omenjenega, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi sklep o razvezi zakonske zveze v tej jezični različici pa tudi pogodbe in odločitve kot tudi pritožbe, licence, zatem sodne sklepe in pravni red Evropske Unije, certifikate vseh vrst pa tudi pritožbe, pooblastilo za zastopanje in številne druge nenavedene dokumente, ki se obravnavajo kot pravni akti, saj so povezane s področjem sodstva ali prava. Prav tako odgovorijo na zahtevo vsake posamezne stranke, ki ji je potrebno prevajanje dokumentov s področij izobraževanja in znanosti iz finskega v angleški jezik, tako da poleg potrdila o rednem šolanju in diplome in dodatka k diplomi ter rezultatov znanstvenih raziskav, kompletno obdelujejo tudi znanstvene patente ter zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih in predmetnike in programe fakultet oziroma vse dokumente in ostale vsebine, ki so povezane s temi področji.

Prav tako je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači v skladu s potrebami in zahtevami strank, v navedeni različici jezikov obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijama, kar se nanaša, tako na različne vrste potrdil kot tudi na vse vrste izjav in soglasij (potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in drugi).

Prav tako je pomembno omeniti, da naši strokovnjaki izvajajo kompletno obdelavo tudi za različne vrste dokumentacij, od medicinske (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov in drugi) preko tehnične, razpisne in gradbene dokumentacije (navodilo za uporabo, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov in drugi) pa do tiste, ki je povezana s poslovanjem katerekoli pravne osebe ali podjetnika (poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, revizijska poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, letna poročila, fakture, statut podjetja, finančna poročila in vse ostale dokumente, ki omenjeno vrsto dokumentacije sestavljajo). Poleg vsega, kar je do tega trenutka omenjeno, sodni tolmači in prevajalci na zahtevo stranke izvajajo tudi neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz finskega v angleški jezik in pri tem poleg potnega lista, delovnega in dovoljenja za prebivanje oziroma potrdila o državljanstvu, obdelujejo tudi osebno izkaznico, zatem prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti kot tudi o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu in vse ostale osebne dokumente.

Prevajanje književnih del iz finskega v angleški jezik

Ko stranka zahteva obdelavo kateregakoli književnega dela v navedeni različici jezikov, vsekakor mora imeti na umu dejstvo, da so prevajalci in sodni tolmači specializirani, tako za prevajanje romanov iz finskega v angleški jezik kot tudi za profesionalno obdelavo del beletrije pa tudi vsakega drugega književnega dela, ki sodi na področje proze in da na zahtevo stranke prav tako strokovno obdelajo tudi vse poetska književna dela. Prav tako lahko prevedejo časopisne članke pa tudi učbenike oziroma vsebino, tako ilustriranih kot tudi otroških in strokovnih revij.

Prav tako je pomembno poudariti, da je v ponudbi naše institucije tudi neposredno prevajanje marketinških materialov iz finskega v angleški jezik in da sodni tolmači in prevajalci izvajajo njihovo obdelavo z vidika marketinških pravil, ki jih poznajo. Pravzaprav prilagajajo vsebino marketinških materialov iz finskega v angleški jezik in to tako, da govorci angleškega jezika preprosto dobijo vtis, da so ti v tem jeziku tudi izvorno napisani. Posebno pozornost namenjajo pravilnemu prilagajanju konkretnega sporočila, ki ga meteriali te vrste vsebujejo in vsakemu izvornemu govorcu angleškega jezika, ki pride v stik ali s prevedenimi plakati, besedili ali brošurami oziroma letaki, katalogi in ostalimi podobnimi materiali, bo omogočeno, da zelo hitro razume, kaj se skoznje reklamira.

Treba je omeniti tudi to, da ti strokovnjaki v navedeni kombinaciji jezikov lahko na zahtevo katerekoli stranke obdelajo tudi vizitke. Vse naše stranke morajo vedeti tudi to, da so sodni tolmači in prevajalci specializirani tudi za zagotavljanje storitve, ki vključuje profesionalno prevajanje spletnih vsebin iz finskega v angleški jezik. V tem primeru se njihova profesionalnost odraža v dejstvu, da spoštujejo pravila, ki se tičejo optimizacije konkretnih materialov za spletne brskalnike oziroma uporabljajo Search Engine Optimisation – SEO. Prav zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave prevedene spletne strani ali spletne prodajalne oziroma spletni katalogi in ostali materiali iz te skupine precej bolje kotirajo v polju globalnega iskanja, s čimer so vsekakor zadovoljni tudi njihovi lastniki, saj vse več obiskovalcev lahko pride do želenih informacij, ki ga konkretni materiali ponujajo. Vsekakor prevajalci in sodni tolmači, če to stranka zahteva, profesionalno prevajajo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program.

Prevajanje serij iz finskega v angleški jezik

Ker so profesionalni podnaslavljalci stalni člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, toda tukaj so zaposleni tudi tiste osebe, ki so se specializirale za sinhronizacijo različnih video in zvočnih vsebin, lahko vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje serij iz finskega v angleški jezik, dobi tudi te storitve. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači v tej različici jezikov obdelajo tudi reklamna sporočila kot tudi dokumentarne in animirane filme oziroma zabavne in izobraževalne oddaje, igrane in risane filme, informativne oddaje in ostale in video in zvočnih materiale. Moramo omeniti tudi dejstvo, da so profesionalni lektorji in korektorji prav tako del ekipe te institucije in da se njihove storitve uporabljajo v primeru, da stranka prevod v tej različici jezikov že poseduje, toda z njegovo kakovostjo ni zadovoljna. Točneje rečeno, ti strokovnjaki pri tem popravijo absolutno vsako napako, na katero naletijo v prevodih in s tem vsaki stranki zagotavljajo možnost, da v relativno kratkem roku dobi katerokoli vrsto vsebin, ki je profesionalno obdelana.

V stalni ponudbi naše institucije je tudi neposredno prevajanje besedilnih materialov iz finskega v angleški jezik, prevajalci in sodni tolmači pa lahko korektno obdelajo tudi poljudne in strokovne besedilne vsebine, in to katerekoli tematike, ne glede na to, ali se ukvarjajo s temo, povezano z družbenimi ali naravoslovnimi vedami. Stranke so lahko popolnoma prepričane, da naši strokovnjaki njihovi obdelavi pristopajo profesionalno, ne glede na dolžino ali kompleksnost besedil. Filozofija, sociologija in psihologija oziroma znanost, izobraževanje, medicina in komunikologija ter farmacija, ekologija in varstvo okolja ter turizem so samo nekatera od področij, na katero se tema konkretnih besedil lahko nanaša, pri čemer prevajalci in sodni tolmači vsekakor obdelujejo tudi besedilne vsebine s politično ali ekonomsko tematiko ter tiste, ki so povezane s področji informacijskih tehnologij, marketinga in financ oziroma menedžmenta, bančništva in ostalih znanstvenih disciplin, tako onih, ki so povezan predvsem z družbenimi vedami kot tudi tistih, ki se nanašajo na naravoslovne.

Na koncu moramo omeniti tudi to, da ti strokovnjaki na zahtevo stranke izvajajo tudi tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji in poleg tega, da so ozko specializirani za zagotavljanje storitev šepetanega tolmačenja, uporabljajo tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje iz finskega v angleški jezik. Poudarjamo, da je tudi najem opreme za simultano tolmačenje v ponudbi storitev naše institucije in vsaka stranka, ki želi omenjene strokovnjake angažirati za izvedbo storitve tolmačenja v navedeni različici jezikov, nam mora pravočasno dostaviti tudi informacije, ki se nanašajo na organizacijo konkretnega dogodka. Natančneje rečeno, izvedeti moramo, koliko ljudi bo sodelovalo, zatem na katerem mestu bo organiziran kot tudi koliko naj bi v skladu s programom trajal, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo in da bi se naši strokovnjaki lahko odločili, katera od vseh storitev, za katere so specializirani, lahko odgovori na konkretne zahteve, in to na najboljši možni način.

Cena prevajanja iz finskega v angleški jezik

  • Iz finskega v angleški je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz finskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz finskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz finskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!