Prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik


Glede na to, da ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo, tako prevajalci kot tudi sodni tolmači pa tudi številni drugi strokovnjaki, ki so specializirani za obdelavo vseh vrst materialov in v hrvaškem in v albanskem jeziku, lahko vse stranke, ki zahtevajo prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik, to storitev dobijo v okviru naše institucije.

Poleg pisane obdelave omenjena storitev prav tako vključuje tudi tolmačenje v tej jezični različici, sodni tolmači in prevajalci, ki izvajajo to storitev, pa lahko uporabijo, tako konsekutivno kot tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje. Vsem zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naša ponudba vključuje tudi storitev redakcije, za katero bodo poskrbeli profesionalni lektorji in korektorji, izvajamo pa tudi kompletno obdelavo vseh vrst video kot tudi zvočnih vsebin (serije, oddaje, filmi, reklamna sporočila in druge). Ta pa poleg njihovega prevajanja iz hrvaškega v albanski jezik predvideva tudi storitev sinhronizacije kot tudi podnaslavljanja vseh predhodno prevedenih vsebin te vrste.


Prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik
Prevajanje iz albanskega v hrvaški jezik

Omenjeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi književna dela v konkretni kombinaciji jezikov kot tudi različne vrste revij in potem tudi besedila in marketinške materiale pa tudi učbenike, spletne strani in ostale materiale, ki se tičejo spleta.

Na zahtevo strank, prevajalci in sodni tolmači izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik vseh vrst dokumentov in zagotavljajo tudi storitev, ki se nanaša na overitev prevoda in jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači. Pogoj, ki mora izpolniti vsaka stranka, ki ji je potrebna obdelava dokumentov, da bi dobila kompletno storitev, je priložitev izvirnih dokumentov na vpogled oziroma njihovo pošiljanje s priporočeno poštno pošiljko, kar pa lahko stori tudi preko kurirske službe, ali pa jih osebno prinese v prostore naše poslovalnice. Sicer nam vse ostale vsebine lahko zainteresirane stranke dostavijo po elektronski pošti, saj ni treba priložiti tudi izvirnikov kot pri prevajanju dokumentov.

Ko naši strokovnjaki končajo z obdelavo dostavljenih vsebin, jih stranke prav tako dobijo na elektronski naslov, toda samo v primeru, da ne gre za dokumente, saj se pri njih postopek dostave razlikuje. Lahko jih osebno prevzamejo, potem ko prevajalci in sodni tolmači izvedejo njihovo prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik in overitev prevedenega dokumenta, toda na razpolago jim je tudi možnost, da jim kurirska služba dostavi kompletno obdelane dokumente na naslov, kar je storitev, ki se zaračunava ločeno od prevajanja in overitve.

Dovoljenje, da nam skenirane dokumente pošlje na elektronski naslov, ima samo tista stranka, ki zahteva nujno prevajanje v tej jezični različici, pri čemer je potem dolžna dostaviti tudi izvirne vsebine na vpogled.

Poleg vseh osebnih in dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, sodni tolmači in prevajalci v omenjeni jezični različici obdelujejo tudi različne vrste dokumentacij, tako tehnično in medicinsko kot tudi gradbeno pa tudi razpisno, poslovno in druge. Prav tako ti strokovnjaki lahko na vašo zahtevo izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik za vse dokumente, ki se tičejo področja prava kot tudi za tiste, ki so povezani z izobraževanjem in znanostjo pa tudi za vse ostale, za katere stranke zahtevajo obdelavo v navedeni jezični kombinaciji.

Prevajanje besedil s področij psihologije iz hrvaškega v albanski jezik

Besedilne vsebine, katerih tema se nanaša na področje psihologije, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne materiale, sodni tolmači in prevajalci v skladu z zahtevami strank lahko prevajajo v navedeni jezični kombinaciji. Poleg njihovega prevajanja iz hrvaškega v albanski jezik, stranke pričakuje tudi obdelava besedil, povezanih s področji sociologije in filozofije in potem marketinga in ekologije ter varstva okolja, farmacije in medicine. Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi besedila, povezana s področji turizma in informacijskih tehnologij oziroma politike ter bančništva in potem tudi gradbene industrije, izobraževanja, prava in ostalih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali gre izključno za tiste, ki so povezane z domeno družbenih ali naravoslovnih ved.

V skladu z zahtevami strank sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi profesionalno prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik za spletne strani kot tudi za številne druge vsebine, ki so ozko povezane s spletom, kot so na primer aplikacije, spletni katalogi in programi oziroma spletne prodajalne ter ostale podobne vsebine. Ko izvajajo obdelavo teh materialov, v celoti spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki jih po potrebi uporabljajo pri obdelavi in na ta način strankam, ki zahtevajo prevajanje teh vsebin, omogočajo njihovo precej boljše kotiranje na spletu.

Poleg vsega navedenega, prevajalci in sodni tolmači lahko prevajajo tudi reklamne letake, zatem plakate in brošure kot tudi PR članke in reklamne zloženke pa tudi vizitke in vse ostale vsebine, ki so na neki način povezane z marketingom. Stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik za te vrste materialov, vsekakor morajo vedeti, da naši strokovnjaki tokom njihove obdelave uporabljajo pravila, ki se nanašajo na tako imenovan dober marketinga, da bi izpolnili cilj, ki ga ima njihova obdelava. Pri prevajanju marketinških materialov na ta način ti strokovnjaki konkretno sporočilo iz izvirnih vsebin prenašajo in prevajajo na profesionalen način in s tem strankam, ki jim je materni jezik albanski, nudijo priložnost, da se z njimi čim bolje seznanijo.

Prevajanje dokumentarnih filmov iz hrvaškega v albanski jezik

Prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za prevajanje dokumentarnih filmov iz hrvaškega v albanski jezik, v tej kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi animirane pa tudi igrane in risane filme ter vse vrste reklamnih sporočil in serije oziroma oddaje informativnega in zabavnega značaja kot tudi ostale, tako video kot tudi zvočne vsebine. Zahvaljujoč dejstvu, da so v naši ekipi tudi profesionalni podnaslavljalci kot tudi osebe, specializirane za sinhronizacijo vsebin te vrste, vsaka stranka, ki zahteva prevajanje zvočnih ali video materialov iz hrvaškega v albanski jezik, pravzaprav dobi njihovo kompletno obdelavo oziroma storitvi podnaslavljanja ali sinhronizacije.

V naši ponudbi je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik za katerekoli književno delo oziroma za romane, dela poezije in proze kot tudi beletrijo in vse ostale. Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo v navedeni različici jezikov in učbenike pa tudi vsebino ilustriranih revij oziroma tistih, ki so namenjene najmlajšim kot tudi strokovne in vse ostale revije pa tudi časopisne članke.

Naše stranke lahko dobijo tudi storitev redakcije, če posedujejo slabo prevedene materiale v navedeni jezični različici, oziroma, če so njihovi prevodi iz hrvaškega v albanski jezik nekakovostni. Za izvajanje te storitve bodo poskrbeli profesionalni korektorji in lektorji, ki se že vrsto let v tem poslu in tako bodo strankam omogočili, da dobijo kakovostno prevedene vsebine katerekoli vrste.

Sodni tolmači in prevajalci strankam, ki jih to zanima, lahko zagotovijo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz hrvaškega v albanski jezik. V priložnosti smo, da vsem, ki jih to zanima, po ugodnih cenah ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Poudarjamo, da naši strokovnjaki lahko izvedejo, ne samo simultanega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov, čeprav se to najpogosteje uporablja, ampak tudi konsekutivno pa tudi posebno vrsto te storitve, ki jih poznana kot šepetano tolmačenje. Izjemno je pomembno, da vsaka posamična stranka, ki ji je potrebna ta storitev, ve, da nas mora seznaniti z vsemi potrebnimi detajli, ki se nanašajo na organizacijo dogodka, za katerega jim je potrebna ta storitev. Od nje se pričakuje, da nam posreduje podatke, ne samo o trajanju in številu udeležencev, ki bodo prisotni na konkretnem dogodku, ampak tudi o načinu, kako je načrtovano, da bo potekala njegova organizacija pa tudi o mestu, na katerem naj bi bil organiziran, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo.

Prevajanje deklaracij izdelkov iz hrvaškega v albanski jezik

Vsaka stranka, ki jo zanima dobi neposredno prevajanje deklaracij izdelkov iz hrvaškega v albanski jezik, poleg te storitve v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor dobi tudi finalno obdelavo, kar vključuje overitev prevedenega dokumenta, ki jo izvede uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač, ki je prav tako del ekipe naše institucije. Od absolutno vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava, ne samo deklaracij izdelkov, ampak tudi vseh ostalih dokumentov, se pričakuje dostava izvirnih dokumentov na vpogled, prav tako pa se morajo samostojno pozanimati o overitvi s haškim ali tako imenovanim Apostille žigom.

V odvisnosti od zahtev strank prevajalci in sodni tolmači poleg deklaracij izdelkov izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik za navodila za uporabo kot tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter za gradbene projekte in vse ostale dokumente, iz sestave predvsem tehnične in potem tudi razpisne in gradbene dokumentacije. Naši strokovnjaki v navedeni jezični različici prav tako obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in drugi), medtem ko po potrebi strankam omogočajo tudi obdelavo vseh vrst pravnih aktov (pooblastilo za zastopanje, sodne presoje, sodne odločitve, licence, pravni red Evropske Unije, pritožbe, pogodbe, tožbe, certifikati, sodni sklepi in drugi dokumenti, ki se tičejo področij prava in sodstva).

Poleg tega je v naši ponudbi tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik, tako za diplomo in dodatek k diplomi kot tudi za potrdilo o opravljenih izpitih in predmetnike in programe fakultet, prav tako pa sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol in prepise ocen oziroma diplomske in seminarske naloge pa tudi vse ostale dokumente, ki so izključno povezani z izobraževanjem. Prav tako lahko obdelamo tudi katerokoli vrsto potrdil in soglasij ter izjav in poleg potrdila o višini dohodkov in o stanju računa v banki oziroma potrdila o stalni zaposlitvi in o samskem stanu sodni tolmači in prevajalci prevajajo tudi potrdilo o nekaznovanosti kot tudi soglasje za zastopanje in ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam.

Poleg tega omenjeni strokovnjaki na zahtevo obdelajo tudi katerikoli osebni dokument (vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, potni list, delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti in drugi) oziroma strankam lahko ponudijo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik za poslovno in medicinsko dokumentacijo (finančna poročila, zdravniški izvidi, sklep o ustanovitvi pravne osebe, specifikacije farmacevtskih izdelkov, fakture, ustanovitveni akt podjetja, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, poslovne odločitve, dokumentacija o medicinskih izdelkih, letna in revizijska poročila, ustanovitveni akt podjetja in številni drugi dokumente, ki sodijo v poslovno dokumentacijo).

Cena prevajanja iz hrvaškega v albanski jezik

  • Iz hrvaškega v albanski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v albanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v albanski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v albanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!