Prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobijo tudi prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za katerokoli vrsto pisanega materiala, prav tako pa lahko angažirajo strokovnjake, specializirane za tolmačenje v konkretni jezični kombinaciji.

Prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v ekipi te institucije, lahko izvedejo, tako simultano kot tudi konsekutivno tolmačenje iz hrvaškega v angleški jezik pa tudi posebno vrsto tolmačenja, ki je poznana kot šepetano. Poudarjamo, da stranke , ki jim je potrebna ta storitev, morajo pooblaščeno osebo navedene institucije seznaniti z vsemi potrebnimi detajli, ki se nanašajo na organizacijo samega dogodka in da vsekakor dostavijo informacije v zvezi z njegovim trajanjem in načinom organizacije ter s številom udeležencev kot tudi podatke o prostoru v katerem bo potekal, da bi se lahko pripravila ustrezna ponudba. Če strokovna ekipa konkretne poslovnice oceni, da je prav to vrsto storitve najbolje uporabiti, se bo v ponudbi našel tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Omenjeni strokovnjaki lahko obdelujejo tudi poljudna pa tudi strokovna besedila s področij izobraževanja, ekonomije, turizma, politike in bančništva ter vsa tista, ki so povezana s področji gradbene industrije, ekologije in varstva okolja ter prava pa tudi financ in psihologije. Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci prav tako izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za besedila, katerih tema se nanaša na področja informacijskih tehnologij, filozofije, farmacije, sociologije in izobraževanja ter za vsa tista, ki so povezana s komunikologijo, marketingom, medicino in katerokoli drugu vedo, ki sodi v domeno družbenih ali naravoslovnih.


Prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v hrvaški jezik

Na zahtevo prav tako obdelujejo tudi revije, namenjene najmlajšim oziroma strokovne, ilustrirane in številne druge kot tudi časopisne članke, v ponudbi pa je tudi prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za romane in beletrijo ter prozna in poetska književna dela kot tudi za učbenike.

Stranke pri nas lahko dobijo tudi profesionalno obdelane spletne strani kot tudi spletne kataloge oziroma vsebino spletnih prodajaln, po potrebi pa naši strokovnjaki obdelujejo tudi programsko opremo ter ostale materiale, ki so povezani s področjem spleta. Pri njihovi obdelavi omenjeni strokovnjaki uporabljajo tudi pravila, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način konkretnim materialom zagotavljajo precej boljši položaj na spletu.

Tukaj so tudi strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvajajo redakcijo vseh vsebin, ki so prevedene v tej jezični različici, toda to ni bilo storjeno kakovostno in profesionalno. Po potrebi prevajamo tudi brošure, kataloge in reklamne letake pa tudi zloženke kot tudi plakate, zatem PR članke, vizitke in ostale vsebine, ki se nanašajo na področje marketinga. Strankam ponujamo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za vsako vrsto, tako video kot tudi zvočnih vsebin, to pa vključuje kompletno obdelavo serij, otroških in informativnih oddaj pa tudi reklamnih sporočil in animiranih filmov oziroma izobraževalnih in zabavnih oddaj ter risanih, dokumentarnih in igranih filmov ter ostalih vsebin te vrste in potem jim omogočamo tudi storitev njihovega podnaslavljanja ali pa sinhronizacije.

Vse tiste stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz hrvaškega v angleški jezik, pri nas dobijo njihovo kakovostno in kompletno obdelavo in poleg prevajanja jih pričakuje tudi storitev, ki jo zagotavljajo zapriseženi sodni tolmači. Kadar se na prevedenem dokumentu pojavi tudi žig sodnega tolmača, to pomeni, da je ta isti kot tudi vsebina izvirnega dokumenta in da se obravnava kot absolutno veljaven z vidika zakona in prava.

Postopek overitve zahteva primerjanje izvirnega in prevedenega dokumenta in iz tega razloga stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik, vsekakor morajo dostaviti tudi izvirne vsebine, in to na vpogled. Prevajalci in sodni tolmači pa lahko obdelujejo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar predvideva prevajanje vseh vrst soglasij in izjav ter potrdil (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), na zahtevo strank pa lahko prevajajo tudi medicinsko dokumentacijo oziroma dokumente iz njene sestave, kot so na primer specifikacije farmacevtskih izdelkov in zdravniški izvidi oziroma navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi.

Poleg tega stranke pri nas lahko dobijo tudi prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za vse osebne dokumente (dovoljenje za prebivanje, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje in drugi), ponujamo pa jim tudi kompletno obdelavo vseh vrst pravnih aktov (certifikati, sodne presoje in odločitve, pravni red Evropske Unije, licence, pogodbe, pritožbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe in sklepi ter številni drugi dokumenti, ki se nanašajo na področje sodstva ali prava).

Toda poleg vsega do zdaj omenjenega, sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi prepis ocen, znanstvena dela in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol pa tudi diplomo in dodatek k diplomi, zatem rezultate znanstvenih raziskav in potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet oziroma diplomske in seminarske naloge kot tudi vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti ali izobraževanja.

V naši ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za poslovno dokumentacijo (poslovna poročila, fakture, statut podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja in drugi) ter za dokumente, ki veljajo za sestavni del, tako tehnične in gradbene kot tudi razpisne dokumentacije (deklaracije izdelkov, gradbeni projekti, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo in drugi).

Ker se zahteva dostava izvirnikov na vpogled, se tudi postopek njihovega pošiljanja razlikuje glede na ostale vsebine, ki se prevajajo v tej jezični kombinaciji in ki ne vključujejo overitve sodnega tolmača, saj njih stranke imajo pravico, ne samo dostaviti na obdelavo po elektronski pošti, ampak jih na enak način lahko tudi prejmejo, potem ko prevajalci in sodni tolmači izpolnijo njihove zahteve ter obdelajo konkretne vsebine. Stranke nam dokumente lahko prinesejo osebno oziroma jih pošljejo preko kurirske službe, ali pa to storijo preko „Pošte Slovenije“, pri čemer to mora biti priporočeno, ker dostavljajo tudi izvirne dokumente. Na elektronski naslov dokumente lahko pošljejo samo tiste stranke, ki jim je potrebno njihovo nujno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik, toda vsekakor so dolžni dostaviti tudi izvirne vsebine, pri čemer se v tem primeru zahteva, da izberejo najhitrejšega od vseh načinov, ki smo jih predhodno navedli. Kadar naši strokovnjaki končajo z obdelavo dokumentov, ki so jih stranke dostavile, jih te lahko prevzamejo osebno, toda prav tako jim je tudi omogočeno, da jim prevedene in overjene dokumente dostavimo na naslov, ki ga navedejo, pri čemer je to storitev, ki mora biti dodatno plačana, glede na to, da ni vračunana v ceno prevajanja in overitve določenega dokumenta. To storitve vsaka stranka mora plačati neposredno osebi, ki ji tudi dostavi pošiljko, njeno ceno pa oblikuje izključno kurirska služba, tako da naša institucija nanjo nima nikakršnega vpliva.

Treba je omeniti, da stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za različne dokumente, vsekakor morajo v okviru pristojnih državnih institucij zahtevati tudi informacije v zvezi z nadoveritvijo oziroma s postavljanjem haškega ali Apostille žiga na te dokumente. Gre za to, da sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford niso neposredno pristojni za to vrsto overitve in da jim ni treba posedovati veljavnih informacij o njej. Poudarjamo, da se haški žig ne postavlja na vse dokumente, za katere se izvaja prevajanje v tej jezični kombinaciji, ampak samo za tiste, ki jih določa zakon, pa je zato tudi zelo pomembno, da se stranka najprej pozanima, ali je Apostille žig obvezno postaviti na dokumente, za katere ji je potrebno prevajanjeiz hrvaškega v angleški jezik. V primeru, da na to vprašanje dobi pritrdilen odgovor, mora tudi izvedeti, v katerem trenutku v toku postopka obdelave določenega dokumenta poteka ta overitev, ker se haški žig najpogosteje postavlja pred ali po tem, ko prevajalci in sodni tolmači opravijo svoj segment posla. Od vseh teh informacij je odvisno, ne samo kam mora stranka najprej odnesti dokument na obdelavo, ampak tudi kako dolgo naj bi celoten postopek trajal. Vse to omenjemao zato, ker se princip obdelave dokumenta razlikuje v odvisnosti od tega, kdaj se na njega postavlja Apostille žig. Namreč, kadar je ta žig treba postaviti pred začetkom obdelave s strani omenjenih strokovnjakov, tedaj sodni tolmači in prevajalci izvajajo prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik in za ta žig in za vsebino samega dokumenta, pa se šele tedaj pristopa postopku overitve sodnega tolmača. Po drugi strani obstaja tudi postopek, ki predvideva, da se najprej izvede prevajanje v tej jezični različici in da se dokument overi s strani naših strokovnjakov in na koncu ga stranka odnese v konkretno institucijo Republike Slovenije, da bi nanj postavili haški žig.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz hrvaškega v angleški jezik

Poleg prevajanja potrdila o državljanstvu iz hrvaškega v angleški jezik, vsaka stranka Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi tudi overitev z žigom sodnega tolmača oziroma dokument, ki je popolnoma veljaven z vidika zakona.

Vsem, ki jim je potrebna obdelava, ne samo tega potrdila, ampak tudi ostalih dokumentov, se svetuje, da pridobijo informacije v zvezi z overitvijo z Apostille oziroma haškim žigom za te dokumente in vsaka stranka, ki zahteva to storitev, je dolžna na vpogled dostaviti tudi izvirnike.

Prevajalci in sodni tolmači v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in o rojstvu ter dovoljenje za prebivanje in potrdilo o stalnem prebivališču in potem tudi delovno dovoljenje in osebno izkaznico ter prometno dovoljenje, potni list in ostale osebne dokumente. Na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za diplomo in dodatek k diplomi oziroma rezultate znanstvenih raziskav in prepise ocena ter za zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetnike in programe fakultet ter znanstvene patente, po potrebi pa obdelujejo tudi potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge in znanstvena dela kot tudi seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju in ostale dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi s področjem znanosti.

Po potrebi prav tako lahko obdelamo medicinsko dokumentacijo in poleg zdravniških izvidov izvajamo tudi prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za dokumentacijo o medicinskih izdelkih, specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za številne druge dokumente, ki sestavljajo omenjeni vrsti dokumentacij.

Sodni tolmači in prevajalci v navedeni kombinaciji jezikov prav tako lahko obdelajo različne vrste potrdil in soglasij oziroma izjav, (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in drugi), poleg tega pa je v ponudbi tudi prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za vse dokumente, iz sestave poslovne dokumentacije (finančna poročila, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, fakture, letna poročila, statuti podjetja in drugi).

Poleg tega lahko obdelamo tudi dokumente, ki se nanašajo na področje sodstva ali prava (sodne odločitve in sodbe, pooblastilo za zastopanje, certifikati, sodni sklepi, pravni red Evropske Unije, tožbe, licence, pritožbe in drugi dokumenti te vrste), kadar je to potrebno, prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji prevajajo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in navodila za uporabo ter deklaracije izdelkov oziroma katerikoli drugi dokument, ki predstavlja sestavni del, tako tehnične in razpisne kot tudi gradbene dokumentacije.

Prevajanje serija iz hrvaškega v angleški jezik

V okviru storitve, ki predvideva prevajanje serij iz hrvaškega v angleški jezik, vsaka zainteresirana stranka pri nas lahko pričakuje tudi njihovo podnaslavljanje, lahko pa izvajamo tudi sinhronizacijo serij, ki so na ta način obdelane. Poleg tega lahko v konkretni kombinaciji jezikov prevajamo tudi reklamna sporočila kot tudi igrane filme kateregakoli žanra oziroma animirane in risane filme ter informativne in otroške oddaje pa tudi dokumentarne filme, zabavne oddaje in ostale video in zvočne vsebine.

V naši ponudbi je tudi prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za dela književnosti katerekoli vrste (proza, beletrija, poezija, romani in drugi) ter za učbenike.

Da bi stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za vsebine s področij marketinga lahko dobile njihovo profesionalno obdelavo, poskrbijo prevajalci in sodni tolmači, ki uporabljajo tudi marketinška pravila, kadar prevajajo reklamne plakate in zloženke ali letake oziroma PR članke, kataloge, brošure in ostale materiale te vrste. Še posebej pazijo na reklamno sporočilo, ki prenaša vsebino v hrvaškem jeziku, da ga oblikujejo v skladu s pravili, ki so prisotna v angleškem jeziku, da bi vsakomur, ki ga uporablja, omogočili, da se čim bolje seznani s tistim, kar je predmet reklamiranja.

Omenjeni strokovnjaki poleg tega v konkretni različici jezikov lahko obdelujejo tudi poljudne besedilne vsebine pa tudi tiste, ki veljajo za strokovne, ne glede na to, na katero temo se nanaša vsebina teh besedil. Ekologija in varstvo okolja, psihologija, finance, turizem, gradbena industrija, izobraževanje, bančništvo, filozofija, menedžment, farmacija, komunikologija in marketing so samo nekatera od področij, ki jih lahko obdelujejo konkretna besedila in ki jih sodni tolmači in prevajalci maksimalno kakovostno obdelajo.

Prevodi časopisnih člankov iz hrvaškega v angleški jezik

Prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo obdelajo tudi časopisne članke. V trenutni ponudbi storitev je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik za ilustrirane in strokovne pa tudi številne druge vrste revij.

Poleg tega so v naši ekipi tudi korektorji pa tudi lektorji, ki zainteresiranim lahko zagotovijo profesionalno redakcijo različnih vrst materiala. Natančneje rečeno, potem ko omenjeni strokovnjaki izvedejo lekturo in korekturo, bodo stranke nedvomno zadovoljne z dobljenimi prevodi.

Spletne vsebine sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo v konkretni jezični različici in to ob absolutnem spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation). Koliko je ta podatek pomemben, jasno dokazuje dejstvo, da se vsaka spletna stran, za katero se izvaja takšno prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik, v zelo kratkem časovnem obdobju pojavi na precej boljšem položaju na spletnih iskalnikih. Poleg njih navedeni strokovnjaki lahko v tej kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vsebino spletnih prodajaln in katalogov ter katerokoli aplikacijo ali program kot tudi ostale spletne materiale.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi angažiranje svojih strokovnjakov na poslih, ki se nanašajo na tolmačenje iz hrvaškega v angleški jezik. Glede na to, da prevajalci in sodni tolmači izvajajo vse tri vrste te storitve oziroma simultano, šepetano in konsekutivno tolmačenje, je to, katera od njih bo uporabljena za določeni dogodek, odvisno samo od načina, na katerega je zamišljena njegova organizacija. Zato nas stranke morajo informirati o točnem številu udeležencev in trajanju ter o prostoru, v katerem bo naj bi ta dogodek potekal pa tudi, da nas seznanijo z osnovnimi podatki o njegovi organizaciji, saj na podlagi tega naša ekipa odloča, katera od ponujenih storitev na najboljši način odgovori konkretnim zahtevam. Če se oceni, da prav simultano tolmačenje iz hrvaškega v angleški jezik lahko na najboljši možni način odgovori na te zahteve, v uradno ponudbo uvrstimo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, kar naše stranke lahko dobijo po zelo ugodni ceni.

Cena prevajanja iz hrvaškega v angleški jezik

  • Iz hrvaškega v angleški je 17 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!