Prevajanje iz hrvaškega v grški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Čeprav so prevajalci in sodni tolmači usposobljeni za obdelavo vseh vsebin v pisani formi v konkretni jezični kombinaciji, prav tako lahko izvedejo tudi tolmačenje iz hrvaškega v grški jezik, če to zahtevajo stranke. Izvedejo lahko, ne samo simultano, ampak tudi šepetano ali konsekutivno tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, prav tako pa lahko vsem, ki jim je potrebno, ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Naši strokovnjaki v navedeni različici jezikov prav tako obdelujejo tudi besedilne vsebine, tako poljudne kot tudi strokovne materiale, ki so povezani s področji književnosti, pa tudi učbenike. Poleg tega lahko prevajajo tudi revije ter vse vrste marketinških vsebin, zatem časopisne članke in vse ostale materiale, za katere je našim strankam potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik.

Zainteresiranim strankam prav tako omogočamo tudi kompletno obdelavo serij in oddaj različne vsebine ter vseh vrst filmov in reklamnih sporočil pa tudi drugih, tako video kot tudi zvočnih materialov. Natančneje rečeno, v sklopu te storitve dobijo najprej njihovo prevajanje iz hrvaškega v grški jezik in potem se pristopa podnaslavljanju prevedenih materialov ali storitvi, ki predvideva njihovo sinhronizacijo. Pomembno je omeniti tudi to, da profesionalni lektorji in korektorji, ki so del ekipe v okviru naše institucije, vsem, ki jih to zanima, zagotavljajo kompletno redakcijo, kar predstavlja storitev, ki se uporablja v primeru, ko je prevajanje iz hrvaškega v grški jezik neprofesionalno in nekakovostno izvedeno.


Prevajanje iz hrvaškega v grški jezik
Prevajanje iz grškega v hrvaški jezik

Zainteresirane stranke pri nas prav tako lahko dobijo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov, ki jo izvedejo profesionalni prevajalci in sodni tolmači v naši ekipi oziroma, ki poleg njihovega prevajanja strankam omogočijo tudi storitev overitve in to z žigom sodnega tolmača. Da bi stranka lahko dobila to storitev, mora na vpogled dostaviti izvirne dokumente, prav tako pa se mora samostojno pozanimati o tem, ali se mora za dokumente, za katere želi dobiti prevajanje v tej kombinaciji, izvesti nadoveritev oziroma, ali je potrebno nanje postaviti haški (tako imenovani Apostille) žig. Sicer vseh teh informacij niso dolžni posedovati naši strokovnjaki, ker za to vrsto overitve niso zadolženi, ampak jih stranke lahko samostojno dobijo v pristojnih institucijah naše države, ki tudi edine izvajajo to vrsto overitve. Če izvedo, da je Apostille žig obvezen za določene dokumente, vsekakor morajo dobiti tudi informacijo, ali se ta žig postavlja, preden prevajalci in sodni tolmači začnejo obdelovati konkretni dokument, ali pa šele potem ko končajo z njegovim prevajanje m in overitvijo.

Poleg vseh dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (različne vrste soglasij, potrdil in izjav) ter poslovne, medicinske, gradbene in osebne oziroma tehnične dokumentacije omenjeni strokovnjaki lahko v tej različici jezikov prevajajo tudi različne vrste pravnih aktov kot tudi dokumente, ki se tičejo, tako področja znanosti kot tudi izobraževanja pa tudi vse ostale, za katere stranke zahtevajo obdelavo v tej jezični kombinaciji.

Vsebine na prevajanje , v okviru katerega se ne izvaja overitev, stranka pošilja elektronsko in jih na enak način prevzema po koncu obdelave, medtem ko za dokumente velja pravilo o dostavi s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe ali osebno, pri čemer jih na elektronski naslov lahko dostavijo samo, če zahtevajo nujno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik.

Od stranke je odvisno, ali prevedene in overjene dokumente prevzema osebno, ali pa zahteva njihovo dostavo na naslov. Če se odloči za drugo možnost, ki je ponujena, mora vedeti, da to storitev izvaja kurirska služba in da jo zaračunava v skladu s svojim cenikom, stranka pa jo mora plačati v trenutku, ko prevzema obdelane dokumente.

Prevajanje prepisa ocen iz hrvaškega v grški jezik

Tako prevajanje prepisa ocen kot tudi vseh ostalih dokumentov, za katere je strankam potrebno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik, povezani pa so s področjem izobraževanja, v najkrajšem roku izvedejo profesionalni prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford. Prav tako po potrebi obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol kot tudi potrdilo o opravljenih izpitih ter predmetnike in programe fakultet pa tudi potrdilo o rednem šolanju, diplomo in dodatek k diplomi, strankam pa omogočajo tudi obdelavo diplomskih in seminarskih nalog katerekoli tematike in kompleksnosti.

Poudarjamo tudi to, da poleg prevajanja prepisa ocen in vseh ostalih dokumentov v konkretni jezični kombinaciji, naše stranke dobijo tudi dodatno storitev, ki predvideva overitev prevoda. To overitev izvaja oseba, ki je s strani pristojnih institucij naše države za to uradno pooblaščena oziroma sodni tolmač, ki je prav tako del naše ekipe in tako stranke po ugodni ceni dobijo dokumente, ki so zakonsko popolnoma priznati in obdelane v skladu z določbami veljavnega zakona.

Pri overitvi se zahteva tudi dostava izvirnih dokumentov na vpogled s strani stranke, pa je to vsekakor njihova obveznost, če jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik za katerikoli dokument. Poleg tega je vsekakor priporočljivo, da se pred dostavo konkretnih vsebin na prevajanje tudi pozanimajo, ali se na določene dokumente postavlja posebna vrsta žiga, ki nosi naziv Apostille, ali kot je običajno haški, ki se postavlja izključno v sklopu pristojnih državnih institucij, in to samo na določene dokumente.

Vse naše stranke prav tako lahko dobijo tudi kompletno obdelano medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in ostale dokumente, ki sodijo v to vrsto dokumentacije), v skladu z zahtevami strank pa prevajalci in sodni tolmači lahko ponudijo tudi prevajanje iz hrvaškega v grški jezik za vse vrste pravnih aktov (licence, pooblastilo za zastopanje, sodne odločitve in pritožbe, certifikati, tožbe in sklepi, pravni red Evropske Unije, pogodbe in drugi).

Prav tako v navedeni kombinaciji jezikov lahko obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvene patente in dela ter vse ostale dokumente, ki se nanašajo na področje znanosti. Po potrebi prevajajo tudi vse vrste dokumentacij, tako razpisno kot tudi gradbeno pa tudi tehnično (navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov, gradbeni projekti in številni drugi dokumenti, ki predstavljajo del konkretnih vrst dokumentacij). Prevajalci in sodni tolmači v optimalnem roku izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik za različne vrste, tako soglasij kot tudi izjav in potrdil (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam v številnih situacijah.

V okviru naše institucije stranke pričakuje tudi prevajanje iz hrvaškega v grški jezik za osebno izkaznico in potni list oziroma za delovno in dovoljenje za prebivanje ter za izpiske iz matičnega registra o rojstvu pa tudi za potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču in izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze kot tudi za vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o smrti ter za vse ostale osebne dokumente. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi kompletno obdelavo za katerikoli dokument, ki se nanaša na poslovanje različnih pravnih oseb in podjetnikov. S tem se misli, tako na prevajanje iz hrvaškega v grški jezik za vse vrste poslovnih poročil (letna, finančna in revizijska) kot tudi za statut in ustanovitveni akt podjetja oziroma za sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve, fakture in za ostale dokumente, ki se tičejo poslovanja podjetij.

Prevajanje spletnih strani iz hrvaškega v grški jezik

Profesionalci, ki so v ekipi naše institucije zadolženi za prevajanje spletnih strani iz hrvaškega v grški jezik, se strogo držijo tistih pravila, ki se nanašajo na njihovo optimizacijo. In prav zato, ker pazijo na uporabo pravil SEO (Search Engine Optimisation), strankam zagotavljajo maksimalno profesionalno storitev, saj se v okviru spletnega iskanja tudi položaj vseh tako obdelanih materialov poboljša, kar vsekakor izjemno pozitivno vpliva na poslovanje lastnika.

Vsekakor naši strokovnjaki v navedeni različici jezikov lahko obdelajo tudi spletne kataloge oziroma spletne prodajalne, na zahtevo strank pa lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik za programsko opremo, kar predvideva strokovno obdelavo katerekoli aplikacije ali programa, ki se zahteva pa tudi številnih drugih vsebin, ki so ozko povezane s spletnim področjem.

Vsem svojim strankam lahko ponudimo tudi storitev, ki se nanaša na redakcijo in ko jo zagotavljajo profesionalni korektorji in lektorji. Poudarjamo, da se korektura in lektura vedno uporabljata izključno za materiale, za katere je prevajanje iz hrvaškega v grški jezik izvedeno neprofesionalno, pa morajo strokovnjaki popraviti določene napake v njih.

Sodni tolmači in prevajalci lahko na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje v konkretni jezični kombinaciji, tako za poljudna besedila različne tematike kot tudi za vsa tista, ki se obravnavajo kot strokovna. Ekonomija, bančništvo, politika, finance, pravo in farmacija so področja, na katera se lahko nanaša tema teh besedil, za katere stranke zahtevajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v grški jezik. Toda to so samo nekatera od področij, saj prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi besedila v zvezi s področji znanosti, medicine, filozofije in izobraževanja ter menedžmenta, sociologije in marketinga kot tudi tista, ki se nanašajo na področje psihologije, komunikologije in informacijskih tehnologij pa tudi ekologije in varstva okolja, zatem gradbene industrije, turizma in še precej drugih področij, ki so primarno povezana, tako z družbenimi kot tudi z naravoslovnimi vedami.

Naše strokovnjake lahko angažirate tudi, ko vam je potrebno tolmačenje iz hrvaškega v grški jezik, saj lahko zagotovijo storitev in šepetanega pa tudi simultanega in konsekutivnega tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Ko nas informirate o detajlih v zvezi z organizacijo konkretnega dogodka oziroma nam dostavite informacije o njegovem trajanju, načinu organizacije in o številu udeležencev pa tudi o mestu, na katerem treba bo potekal, naši strokovnjaki pripravijo ponudbo oziroma izberejo tisto vrsto tolmačenja, ki v celoti izpolni pričakovanja določenega dogodka. Vsekakor je pomembno, da tudi veste, da ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, kar je storitev, ki jo vnesemo v ponudbo, če se oceni, da prav simultano tolmačenje iz hrvaškega v grški jezik v celoti izpolnijo pričakovanja udeležencev konkretnega dogodka in vas kot organizatorja.

Prevajanje proznih književnih del iz hrvaškega v grški jezik

Različna književna dela, ki so napisana v prozi, naši strokovnjaki lahko prevajajo v navedeni jezični različici, toda strankam lahko ponudijo tudi prevajanje poetskih književnih del iz hrvaškega v grški jezik ter beletrije, romanov in številnih drugih.

Po potrebi prav tako lahko obdelujejo tudi učbenike, ki se nanašajo na različna področja pa tudi časopisne članke ter katerokoli vrsto revij (ilustrirane, otroške, strokovna in ostale). Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v grški jezik za katerokoli vrsto materialov, ki so namenjeni reklamiranju, kar primarno pomeni obdelavo reklamnih plakatov in letakov oziroma katalogov, PR besedil in reklamnih zloženk pa tudi brošur, vizitk ter ostalih podobnih vsebin. Stranke, ki jim je ta storitev, morajo vedeti, da naši strokovnjaki veliko pozornost posvečajo uporabi marketinških pravil, ko obdelujejo takšne vsebine, saj je to potrebno, da bi na ta način dosegli osnovni cilj, ki ga ima njihovo prevajanje v tej kombinaciji jezikov. To pomeni, da sporočilo, ki ga vsebujejo izvirne vsebine, oblikujejo v skladu pravili grškega jezika in na ta način vsaki stranki, ki ji je ta jezik materni, ali pa ga uporablja, zagotavljajo možnost, da na najboljši možni način spozna predmet reklamiranja.

V ponudbi storitev, ki jih stranke lahko dobijo v okviru naše institucije, je tudi prevajanje iz hrvaškega v grški jezik za serije in informativne kot tudi zabavne oddaje, po potrebi pa sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi reklamna sporočila ter igrane oziroma dokumentarne in risane filme kot tudi številne druge in video in zvočne materiale. Prav tako je pomembno poudariti, da vsaka stranka, ki ima potrebo za tem, v okviru naše institucije dobi tudi storitev podnaslavljanja prevedenih materialov te vrste kot tudi njihove sinhronizacije in tako po zelo ugodnih cenah dobi njihovo kompletno obdelavo.

Cena prevajanja iz hrvaškega v grški jezik

  • Iz hrvaškega v grški je 21 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v grški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v grški z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v grški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!