Prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker sta dve državi fizično relativno blizu, toda pogosto poslovno sodelujeta, je tudi popolnoma pričakovano, da stranke od naših strokovnjakov zahtevajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik, kar je storitev, ki jo zagotavljajo strokovni prevajalci in sodni tolmači, zaposleni v Akademiji Oxford. Ta storitev se nanaša na obdelavo absolutno vseh vrst in dokumentov in dokumentacij (gradbena, osebne, tehnična, poslovna, razpisna, medicinska in druge). Po potrebi obdelujejo tudi katerokoli vrsto pravnih aktov in potem tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam pa tudi tiste, ki so povezani s področji znanosti in izobraževanja in katerekoli druge, za katere je strankam potrebno prevajanje v navedeni jezični različici.

Obveznost vsake stranke, ki ji je potrebna ta storitev, je dostava izvirnih dokumentov na vpoglede, prav tako pa so dolžne izvedeti, ali se nanje mora postaviti Apostille žig (haški). Natančneje rečeno, te vrsto overitve prevajalci in sodni tolmači ne izvajajo, ker niso zanjo zadolženi, pa s samim tem strankam niso dolžni posredovati informacij o njej. Zato se kot priporočilo navaja, da vsaka stranka posamično izve, ali je ta vrsta overitve obvezna za določene dokumente in ali se konkretni žig mora postaviti šele potem, ko naši strokovnjaki končajo njegovo obdelavo, ali je to mora biti pred tem.

Glede na zahtevo, da vsaka stranka priloži tudi izvirne dokumente na vpogled, to pomeni, da jih mora prinesti v poslovalnico naše institucije, ali pa jih pošlje preko kurirske službe oziroma s priporočeno poštno pošiljko. Potem ko sodni tolmači in prevajalci izpolnijo zahtevo strank in kompletno obdelajo dostavljene dokumente, jih lahko prevzame osebno ali pa zahteva njihovo dostavo na naslov. To storitev izvaja določena kurirska služba in jo zaračunava od vsake stranke posamično v skladu z lastnim cenikom, ki je v tem trenutku veljaven.


Prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik
Prevajanje iz makedonskega v hrvaški jezik

Pravzaprav je strankam dovoljeno tudi pošiljanje skeniranih dokumentov po elektronski pošti, toda le tedaj, ko stranke zahtevajo njihovo nujno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik, pri čemer so vsekakor dolžne priložiti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Vsekakor je pomembno omeniti tudi to, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelujejo materiale, povezane s področjem marketinga, učbenike in časopisne članke oziroma vse vrste književnih del in potem tudi revije ter vse vrste spletnih vsebin kot tudi besedila in številne druge materiale. V navedeni kombinaciji strankam prav tako zagotavljajo tudi storitev, tako šepetanega kot tudi konsekutivnega pa tudi simultanega tolmačenja, potrebi pa omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Kompletno obdelujemo tudi serije in filme katerekoli vrste ali žanra oziroma reklamna sporočila in potem tudi oddaje oziroma katerokoli vrsto video in zvočnih vsebin. To pomeni najprej njihovo prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik in po tem tudi zaključno obdelavo (podnaslavljanje ali sinhronizacijo).

Lekturo kot tudi storitev korekture materialov, ki so obdelani v tej jezični kombinaciji, izvajajo strokovnjaki, ki so prav tako del ekipe naše institucije oziroma lektorji in korektorji.

Vse omenjene vsebine, za katere je strankam potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik in ne vključujejo storitve overitve z žigom sodnega tolmača, prevajalci in sodni tolmači izvedejo na njihovo zahtevo, pri čemer materiale na obdelavo lahko najprej pošljejo po elektronski pošti in jih potem tudi prevzamejo na enak način, ko omenjeni strokovnjaki končajo z njihovo obdelavo.

Prevajanje vizitk iz hrvaškega v makedonski jezik

Celo v primeru, ko stranka zahteva neposredno prevajanje vizitk iz hrvaškega v makedonski jezik, profesionalni prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, na ustrezen način ugodijo tem zahteva in jim omogočijo, da obdelane vizitke dobijo, ne samo po ugodni ceni, ampak tudi v zelo kratkem roku.

V konkretni jezični kombinaciji lahko obdelajo tudi številne vsebine, ki so namenjene reklamiranju, ne glede na to, ali se skoznje predstavlja poslovanje nekega podjetja ali določena storitev oziroma neki dogodek, izdelek ali karkoli drugega. V ponudbi je, tako prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik za reklamne zloženke in letake kot tudi obdelava PR besedil oziroma plakatov ter brošur, katalogov in ostalih vsebin, povezanih s področjem marketinga. Poudariti želimo tudi to, da naši strokovnjaki poleg znanja iz konkretne stroke, za katero so specializirani, prav tako dobro poznajo tudi marketinška pravila, ki jim vsekakor sledijo, ko obdelujejo omenjene materiale. Da poenostavimo, prevajalci in sodni tolmači posebno pozornost namenjajo prilagajanju sporočila, ki ga prenašajo omenjeni materiali, in to v skladu pravili, ki jih določa makedonski jezik ter tako vsem, ki ga uporabljajo oziroma jim je to materni jezik, omogočajo seznanjanje s tistim, kar se predstavlja skozi vse te vsebine.

Poleg tega naši strokovnjaki na zahtevo strank izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik za besedila različne kompleksnosti pa tudi tematike in namene kot tudi obsežnosti, tako tista, ki se obravnavajo kot strokovna kot tudi tista, ki veljajo za poljudna. Poleg besedil, ki obdelujejo temo s področij financ pa tudi ekonomije in prava oziroma bančništva in politike ter psihologije, sociologije in filozofije, sodni tolmači in prevajalci v konkretni jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi tista besedila, ki so povezana s področji informacijskih tehnologij, turizma in farmacije pa tudi tista, ki se tičejo medicine, gradbene industrije in ekologije ter varstva okolja in izobraževanja, komunikologije ter marketinga pa tudi znanosti, menedžmenta in drugih vej, tako naravoslovnih kot tudi družbenih ved.

Če stranka organizira neki dogodek, za katerega ji je potrebno tolmačenje iz hrvaškega v makedonski jezik, lahko za to storitev angažira naše strokovnjake, saj prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo, tako storitev simultanega in konsekutivnega tolmačenja, prav tako pa tistega, ki je poznano kot šepetano. Stranka, ki ji je potrebna ta storitev, nas mora seznaniti z vsemi podrobnostmi, ki se nanašajo na organizacijo tega dogodka, oziroma, da nam zagotovi podatke v mestu, kjer naj bi potekal in potem tudi o tem, koliko udeležencev naj bi bilo prisotnih in kako dolgo naj bi trajal ter vse ostale informacije, ki lahko vplivajo na oblikovanje ponudbe oziroma na izbiro med omenjenimi tremi vrstami tolmačenja, ki jih sodni tolmači in prevajalci lahko zagotovijo. Treba je omeniti tudi to, da strankam nudimo najem opreme za simultano tolmačenje, tudi ta storitev se v omenjeni ponudbi pojavi, če strokovna ekipa Akademije Oxford sprejme odločitev, da prav ta vrsta te storitve ustreza zahtevam dogodka.

Prevajanje revij iz hrvaškega v makedonski jezik

Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo prevajanje strokovnih revij iz hrvaškega v makedonski jezik, prav tako obdelajo tudi strokovne kot tudi vse ostale vrste revij, na zahtevo strank pa v omenjeni različici jezikov prevajajo tudi časopisne članke.

V primeru, da obstaja potreba za tem, izvajajo tudi profesionalno obdelavo del beletrije kot tudi proznih in poetskih književnih del pa tudi romanov in vseh drugih, po potrebi pa prevajamo tudi najkompleksnejše učbenike katerekoli tematike.

Posebej poudarjamo, da stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezika za igrane filme, ne glede na njihov žanr, v okviru naše institucije lahko dobijo tudi storitev, ki vključuje njihovo podnaslavljanje, za katero bodo poskrbeli profesionalni podnaslavljalci. Če je to potrebno, prav tako izvajamo tudi sinhronizacijo in poleg igranih filmov obdelujemo tudi risane in dokumentarne kot tudi animirane filme oziroma reklamna sporočila in serije, lahko pa izvajamo tudi prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik za radijske in televizijske oddaje, tako zabavnega značaja kot tudi za informativne oddaje pa tudi za vse ostale in video in zvočne materiale.

Ker korektorji in lektorji prav tako predstavlja del ekipe naše institucije, lahko vsaka stranka, če obstaja potreba za tem, dobi tudi njihovo storitev. Poudarjamo, da se redakcija materialov uporablja izključno v primeru, ko je predhodno izvedeno njihovo prevajanje iz hrvaškega na makedonski, toda niso obdelani tako, kot zahtevajo pravila prevajalske stroke.

Poleg tega vse zainteresirane stranke lahko zahtevajo izvedbo obdelave vseh spletnih vsebin, saj sodni tolmači in prevajalci Akademije Oxford lahko ponudijo njihovo profesionalno obdelavo, ki vključuje tudi optimizacijo spletnih strani in ostalih spletnih vsebin za iskalnike. Točneje rečeno, ti strokovnjaki uporabljajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), ko v navedeni jezični kombinaciji prevajajo, tako spletne strani kot tudi spletne kataloge pa tudi spletne prodajalne in ostale podobne materiale. Če je to potrebno strankam, omogočajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik za katerikoli program ali aplikacijo.

Prevajanje soglasij za zastopanje iz hrvaškega v makedonski jezik

V okviru storitev, ki jih na zahtevo strank lahko izvedejo prevajalci in sodni tolmači zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, je med drugim tudi neposredno prevajanje soglasij za zastopanje iz hrvaškega v makedonski jezik. Poleg tega obdelujejo tudi vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, in to ne samo soglasja, ampak tudi različne vrste izjav in potrdil, kot so na primer potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki kot tudi potrdilo o višini dohodkov in drugi. Tukaj je treba poudariti, da vsaka naša stranka poleg prevajanja teh pa tudi vseh ostalih vrsta dokumentov, dobi tudi storitev, za katero bodo poskrbeli zapriseženi sodni tolmači oziroma overitev prevoda. Posebej poudarjamo, da na ta način obdelan dokument ima pravno in zakonsko veljavnost pa tudi, da vsaka stranka, ki zahteva njegovo obdelavo, mora prinesti ali poslati tudi izvirne dokumente, ki jih omenjeni strokovnjak uporablja pri izvedbi overitve. Zaželeno je, da stranke samostojno zahtevajo tudi informacije, ki se nanašajo na posebno vrsto overitve, ki vključuje postavljanje Apostille oziroma žiga, ki je poznan kot haški.

Ostale pravne akte sodni tolmači in prevajalci prav tako lahko obdelujejo v tej različici jezikov (pogodbe, sodne odločitve in sklepi, pravni red Evropske Unije, certifikati, pritožbe in sodbe, pooblastilo za zastopanje, tožbe, licence in drugi), na zahtevo strank pa izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik za medicinsko dokumentacijo oziroma za vse dokumente, ki sodijo v razpisno pa tudi gradbeno in tehnično dokumentacijo (zdravniški izvidi, gradbeni projekti, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, dokumentacija o medicinskih izdelkih in vsi ostali, ki sodijo v konkretne vrste dokumentacij).

Prav tako moramo tudi poudariti, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo lahko izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik, tako za potni list in osebno izkaznico kot tudi za izpiske iz matičnega registra o rojstvu oziroma za potrdilo o državljanstvu in potrdilo o stalnem prebivališču ter za izpiske iz matičnega registra o smrti in o sklenitvi zakonske zveze pa tudi za katerokoli vrsto dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, delovno, vozniško in prometno) kot tudi za vse ostale osebne dokumente. Zainteresiranim strankam omogočamo tudi obdelavo rezultatov znanstvenih raziskav kot tudi znanstvenih del in patentov pa tudi kateregakoli drugega dokumenta, ki se nanaša na področje znanosti.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelujejo tudi dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje kateregakoli podjetja (vse vrste poslovnih poročil, statut podjetja, fakture, ustanovitveni akt podjetja, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe in številni drugi) pa tudi katerikoli dokument, ki se nanaša na področje izobraževanja (predmetniki in programi fakultet, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, diplomske in seminarske naloge in druge).

Cena prevajanja iz hrvaškega v makedonski jezik

  • Iz hrvaškega v makedonski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v makedonski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v makedonski z overitvijo sodnega tolmača je 25 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v makedonski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!