Prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik

Za spletno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Tiste stranke, ki jih zanima neposredno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik, v okviru naše institucije poleg te storitve dobijo tudi tisto, ki se nanaša na overitev prevoda in jo izvaja izključno zapriseženi sodni tolmač.

Naši strokovnjaki obdelujejo tudi osebne kot tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam pa tudi vse tiste, ki se tičejo področij izobraževanja in znanosti. Tukaj je tudi prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za razpisno oziroma poslovno in medicinsko kot tudi za tehnično dokumentacijo, prevajalci in sodni tolmači obdelujejo pa po potrebi obdelujejo tudi gradbeno dokumentacijo kot tudi različne vrste pravnih aktov.

Poudarjamo, da obstajajo dokumenti, za katere je treba poleg prevajanja iz hrvaškega v nizozemski jezik in overitve z žigom zapriseženega sodnega tolmača izvesti tudi dodatno overitev oziroma, za katere se zahteva postavljanje haškega (Apostille) žiga. Te vrste overitve sodni tolmači in prevajalci v Akademiji Oxford ne morejo izvesti, ker zanjo niso pristojni oni, amoak izključno službe, ki delujejo v sklopu okrožnih sodišč naše države. Zato tudi dajemo priporočilo strankam, da vprašajo, ali je Apostille žig obvezen za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje v konkretni različici jezikov in da tudi vprašajo, ali se ta vrsta overitve mora izvesti, preden naši prevajalci in sodni tolmači obdelajo ta dokument ali po tem.


Prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik
Prevajanje iz nizozemskega v hrvaški jezik

Glede na to, da sodni tolmač najprej primerja izvirni in prevedeni dokument, pa šele potem postavlja svoj žig na prevod oziroma ga overi, zato se tudi zahteva, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za določen dokument, dostavijo tudi izvirnik. Njih lahko pošljejo preko „Pošte Slovenije“ (priporočeno) ali pa preko kurirske službe, prav tako pa nam jih lahko tudi osebno prinesejo.

Kadar bo končana obdelava konkretnih dokumentov, imajo stranke možnost, da jih osebno prevzamejo ali pa da jih dobijo na naslov, to storitev pa morajo plačati v skladu z veljavnim cenikom določene kurirske službe.

Samo kadar gre za nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov za katerokoli vrsto dokumentov, je dovoljeno, da stranke najprej pošljejo vsebine na naš elektronski naslov in da po tem priložijo tudi izvirnike na vpogled in to izključno na najhitrejšega od vseh opisanih načinov.

Prevajalci in sodni tolmači po potrebi izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za spletne strani in ostale materiale, povezane s spletnim področjem kot tudi za časopisne članke in revije oziroma marketinške materiale. Prav tako prevajamo tudi književna dela oziroma učbenike pa tudi različne vrste besedil, tako poljudna kot tudi strokovna oziroma znanstvena.

Vsem, ki jih to zanima, ponujamo tudi redakcijo vsebin, ki jo izvajajo profesionalni lektorji in korektorji. Poleg tega jim omogočamo tudi tolmačenje iz hrvaškega v nizozemski jezik, pri čemer sodni tolmači in prevajalci lahko uporabijo tudi šepetano kot tudi konsekutivno in simultano tolmačenje v tej jezični kombinaciji. O tem, katera od vseh omenjenih storitev se uporablja, bo odločitev sprejeta šele po posredovanju podatkov o konkretnem dogodku. V situacijah, kadar je to najboljše, zainteresiranim strankam po odličnih cenah ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Vse vrste zvočnih in video vsebin, tako serije, reklamna sporočila, filme, oddaje kot tudi številne druge lahko prav tako prevedemo v navedeni jezični kombinaciji, strankam pa ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje ali storitev sinhronizacije predhodno obdelanih vsebin te vrste.

Prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz hrvaškega v nizozemski jezik

Kdorkoli, ki zahteva prevajanje za potrdilo o opravljenih izpitih iz hrvaškega v nizozemski jezik, v sklopu Prevajalskega centra Akademije Oxford vsekakor dobi tudi storitev, ki se nanaša na overitev tako prevedenega potrdila. Ko sodni tolmač postavi žig na prevedeno potrdilo o opravljenih izpitih, to pomeni, da z njim potrjuje istovetnost vsebin med tem in izvirnim dokumentom in s samim tem ima stranka pravico, da ga uporablja kot tudi absolutno katerikoli drugi dokument, ki je zakonsko in pravno veljaven.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo tudi ostale dokumente, ki so povezani s področji izobraževanja (zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen, predmetniki in programi fakultet in drugi), prav tako pa obdelujejo tudi tiste, ki so ozko povezani s področjem znanosti, kot so na primer rezultati znanstvenih raziskav in znanstveni patenti, v skladu z zahtevami strank pa lahko v navedeni jezični kombinaciji prevajajo, tako diplomske kot tudi seminarske naloge pa tudi najkompleksnejša znanstvena dela.

Medicinsko dokumentacijo prav tako prevajamo v navedeni jezični različici in poleg zdravniških izvidov se to nanaša tudi na prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za specifikacije farmacevtskih izdelkov in dokumentacijo o medicinskih izdelkih oziroma za navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov ter za vse ostale dokumente, ki so v sestavi konkretne vrste dokumentacije. Sodni tolmači in prevajalci v skladu s potrebami strank obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu oziroma prometno in vozniško dovoljenje ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potem tudi dovoljenje za prebivanje ter potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, osebno izkaznico in izpiske iz matičnega registra o smrti ter potni list, delovno dovoljenje in vse druge osebne dokumente.

V uradni ponudbi storitev, ki jih lahko strankam zagotovijo prevajalci in sodni tolmači je tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam oziroma za različne vrste, tako potrdi kot tudi soglasij ter ta vse vrste izjav (potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stalni zaposlitvi in drugi).

Različne vrste dokumentacij sodni tolmači in prevajalci po potrebi prav tako prevajajo v konkretni jezični kombinaciji, to pa se nanaša predvsem na tehnično in poslovno pa tudi na gradbeno ter razpisno dokumentacijo. Poleg gradbenih projektov in sklepa o ustanovitvi pravne osebe omenjeni strokovnjaki obdelujejo tudi vse vrste poslovnih poročil, tako revizijska kot tudi letna in finančna pa tudi deklaracije izdelkov ter poslovne odločitve in potem tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in ustanovitveni akt podjetja oziroma statut podjetja, navodila za uporabo in številne druge neomenjene dokumente iz sestave katerekoli od navedenih vrst dokumentacij.

Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako izvajajo neposredno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi za številne druge sodne presoje in certifikate kot tudi za sodne odločitve in pravni red Evropske Unije ter za tožbe in licence, prevajajo pa tudi pooblastilo za zastopanje ter sodne sklepe in pritožbe kot tudi vse vrste pogodb oziroma katerikoli dokument, ki sodi med pravne akte.

Prevajanje političnih besedil iz hrvaškega v nizozemski jezik

Tako strokovna besedila v zvezi s temo politike kot tudi tista, ki se obravnavajo kot poljudna, prevajalci in sodni tolmači lahko po potrebi obdelajo v okviru naše institucije. Poleg tega izvajajo tudi prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za besedilne vsebine s področij bančništva, ekonomije in financ pa tudi medicine in izobraževanja ter menedžmenta, ekologije in varstva okolja, komunikologije in turizma. V ponudbi je tudi obdelava besedil, povezanih s področji psihologije in filozofije kot tudi tistih, ki se tičejo področij sociologije, informacijskih tehnologij, gradbene industrije in ostalih področij, ne glede na to, ali se tičejo družbenih, ali so bližje naravoslovnim vedam.

Naši strokovnjaki strankam omogočajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za spletne strani pa tudi za številne druge vsebine, ki so povezana s spletom, kot je na primer vsebina spletnih katalogov ali prodajaln in kadar obstaja potreba za tem, obdelujejo tudi aplikacije in programe katerekoli vrste. Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zadolženi za to storitev, ko je to potrebno, vsekakor uporabljajo tudi pravila, ki se nanašajo na optimizacijo vsebin za spletne iskalnike oziroma sledijo smernicam, ki jih določa SEO (Search Engine Optimisation). Zahvaljujoč takšnemu načinu obdelave konkretnim spletnim vsebinam omogočajo, da precej bolje kotirajo v okviru spletnega iskanja.

V ponudbi storitev, ki jih prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo, je tudi prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za katerokoli vrsto, tako video kot tudi zvočnih materialov, kar vključuje obdelavo, ne samo serij in filmov različnih vrst in žanrov (animirani, igrani, risani, dokumentarni in drugi), ampak tudi informativnih ter zabavnih, otroških, izobraževalnih in ostalih vrst oddaj oziroma reklamnih sporočil ter vseh drugih materialov te vrste. V okviru konkretne storitve stranke pričakuje tudi možnost njihove sinhronizacije oziroma jim lahko ponudimo tudi podnaslovljene materiale, ki jih prevajalci in sodni tolmači najprej obdelajo v navedeni jezični kombinaciji.

Prevajanje katalogov izdelkov in storitev iz hrvaškega v nizozemski jezik

Pri obdelavi različnih reklamnih katalogov prevajalci in sodni tolmači vsekakor uporabljajo pravila, ki so povezana z dobrim marketingom in na ta način uporabnikom nizozemskega jezika dajejo priložnost, da se seznanijo s konkretnim izdelkom ali storitvijo. Poleg tega izvajajo tudi neposredno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik za brošure kot tudi za reklamne zloženke in plakate in potem tudi za reklamne letake, PR članke in ostale podobne vsebine. V situacijah, kadar to zahtevajo stranke, omenjeni strokovnjaki prav tako lahko profesionalno prevajajo tudi vizitke in to zelo hitro ter po cenah, s katerimi bo vsaka stranka več kot zadovoljna.

Neposredno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik vključuje tudi obdelavo del književnosti oziroma beletrije in romanov pa tudi poetskih in proznih del ter številnih drugih. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank lahko obdelujejo tudi učbenike v zvezi s katerimkoli področjem pa tudi revije in časopisne članke.

Med storitvami, ki jih lahko zagotovijo naši strokovnjaki je tudi korektura vsebin, ki se vedno uporablja samo za materiale, za katere je predhodno izvedeno prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik, toda niso bila spoštovana pravila prevajalske stroke. Če stranka zahteva tolmačenje v navedeni različici jezikov, vsekakor mora vedeti, da sodni tolmači in prevajalci lahko zelo kakovostno in profesionalno zagotovijo storitev, ki se nanaša in na šepetano in na konsekutivno in simultano tolmačenje iz hrvaškega v nizozemski jezik. Vse stranke, ki jim je potrebna ta storitev, morajo dostaviti tudi informacije v zvezi z organizacijo samega dogodka, da bi lahko pripravili ustrezno ponudbo, oziroma, da bi bila izbrana prav tista vrsta storitve, ki odgovorijo na vse zahteve, ki jih ta dogodek postavlja. V primeru, da naši strokovnjaki ocenijo, da je najboljše uporabiti simultano tolmačenje iz hrvaškega v nizozemski jezik za neki dogodek, v konkretno ponudbo uvrstijo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje.

Cena prevajanja iz hrvaškega v nizozemski jezik

  • Iz hrvaškega v nizozemski je 24 EUR po strani

Cena prevajanja iz hrvaškega v nizozemski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz hrvaškega v nizozemski z overitvijo sodnega tolmača je 29 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz hrvaškega v nizozemski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!